Yazı Detayı
24 Aralık 2016 - Cumartesi 15:50 Bu yazı 1027 kez okundu
 
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

DEĞERLİ OKUYUCULAR  

 

Cahillik, belanın kökü ve hastakların esasıdır. Gerçek Türk İslam gelenekleri odur ki, Müslüman Türk Milletinin götürdüğü savaştan zafere ulaşmış, yüzleri ak olarak döndürür. Çünkü düşman bu, çıkar amaçlı hediye (Rüşvet) vererek seçilmiş ve atanmışların günah işlemesine vesile oluyorlar.

 

Eğer ki, o seçilmiş ve atanmış yetkililer, bencillik uğruna aldanırlarsa, işte o, Türk islam geleneklerinin ruhundan en uzak ve cahillikte derin olan kişidir.  Bazı çıkarcı ticari kuruluşlar, seçilmiş ve atanmışlara hediye adı altında, Türk İslam geleneklerinde yeri olmayan yılbaşını (Noel) fırsat bilerek hediye verme yarışına giriyorlar. Bu da Seçilmiş ve atanmışları, günah işlemesine vesile olmuyor mu? ''Tuhaf bir şey? Bir Milletvekili, genel müdür, müsteşar ve stratejik önem taşıyan makam da olmasaydı, (bu hediye) veriliyor muydu? Yoksa verilmiyor muydu? O zaman görülürdü...''  İmanın ve Allah korkusunun zayıfladığı yerde toplumun huzuru sarsılır.   Cemiyet hayatının ahengini bozan şeylerin başında rüşvet gelmektedir. Bu özelliklerle (ibtila), içtimai hayatı altüst eden ve memleket işlerini yüzüstü bırakan ahlaki bir kangren hastalığıdır.

 

  Emevi Halifelerinden Ömer İbn-i Abdulaziz: ''Hediye, Resulullah zamanında hediye idi. Bugün ise rüşvet olmuştur.'' demiştir. Bazı devletlerin yıkılış ve gerileme devirlerinde rüşvetin ne derecede yayıldığı ve ne kadar değişik isimler aldığını okurken, Ömer İbn-i Abdulaziz'in sözündeki inceliği takdir etmemek mümkün değildir.   Birlik ve bütünlüğü, anlık düşüncelere odaklanarak bozulmuş bir toplum, ileride telafisi imkansız maddi-manevi zararlarla karşılaşabilir. Gelmiş geçmiş bütün dinler ve bu dinleri insanlığa ulaştıran Cenab-ı Allah'ın elçisi Peygamberler, halkı hem bir tek Allah'a inanca çağırmışlar, hem de toplumun birlik ve beraberliğini sağlamaya çalışmışlardır. İnsanları, haramdan, kinden, fitneden, fesattan, hasetten, öfkeden ve bütün düşmanlıklardan uzaklaştırmışlardır.

 

Sevgi, saygı ve din kardeşliği esasına dayanan bir huzur ortamı meydana getirmek için çabalamışlardır.  Hüküm ve müeseseleriyle hak ve adaleti gerçekleştirmeyi esas alan İslam dini meşru kazanç yollarını belirtmiş ve her çeşit zulmü yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerimde bu hususta şöyle buyruluyor: ''Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın. Duanız kabul olmazsa, ne ehemmiyetiniz var''  Yüce dinimize göre, yer ve gökteki bütün meşru nimetler insanın faydasına sunulmuştur. Tarım, sanat, ticaret ve sağlık hizmeti gibi mesleklerin hepsi cemiyet için lüzümlu işlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: ''Sizin işiniz çeşitlidir.'' buyrulurken bu gerçeğe işaret olunmuştur. Toplum hayatı için gerekli olan bu mesleklerin, insanlara faydalı olması hakkaniyet, doğruluk ve Adalet ölçülerine bağlıdır. Hile, aldatma, zulüm, ve iltimasın yaygınlaştığı toplumlarda, fertlerin biribirine güveni kalmaz. Aldatma; açıkgözlülük ve zeka eseri olarak benimsenir.

 

Kuvvetli olanlar amacına erişmek için başta riyakarlık olmak üzere her yolu denemeyi meşru sayar. Menfaat duygusunun her kapıyı açacağı fikri, vicdanlara bir değer hükmü olarak yerleşir. Haklara: Liyakat, çalışarak üretmek ile sahip olunamayacağı zihniyeti ve kanaati yerleşince, o toplumdan huzur, ahenk, hakka saygı ve vicdan muhasebesi gibi faziletleri beklemek uzak bir hayal olur.  Toplumda, zulme yol açan gayr-i meşru kazanç şekillerinden biri de rüşvettir. Rüşvet, tabir olarak, karşılığında bir bedel bir hizmet verilmeyerek alınan şey demektir. Rüşvet alan da veren de dinen lanetlenmeye ve ayıplanmaya müstehaktır. Zaten yapılması gereken bir işin, bir menfaat karşılığı yapılması veya ehliyetli olmayan kişilerin layık oldukları mevki makamlara tayin edilmesi de rüşvettir.

 

 Muhterem okuyucular!

 

Fetö Terör örgütü, Türkiye de, rüşvetin yayılmasında lider olarak etkili olmuş ve bu etkinliği, 15 Temmuz da belgelenmiştir. Ayrıca kendilerine maddi yardım, stratejik makamlara atanmaları, iş camiasında ihale almaları, Milletvekili ve Belediye Başkanı olabilmek için kontenjan almada ve rüşvet alma vermeyi yaygınlaştırıp 15 Temmuz'dan sonra da, kendilerini acındırarak uzaklaştırıldıkları makam ve mevkilere, menfaatler müşterektir ahlakı ile yeniden iade edilmeleri dikkat çekicidir! Bu konuda Başbakan Binali Yıldırım'ın, ''Gün Dostunu Düşmanını Tanıma Günüdür.'' Milli seslenişine de dikkat edilmesi gerek miyor mu? Stratejik önem taşıyan bürokratların babalarının tescilli Fetöcu olup bu bürokratların ABD'ye sözde dil kursuna gönderilmiş ve ayrıca bazı mahalli idarelerde görevlere getirilmesi de dikkat çekici değil midir? Bu kişilerin terfi ettirilerek, görevlerine iade edilmeleri konusunda,

 

Başbakan Binali Yıldırım'ın haberi var mıdır? Bu riyakar Fetö'cular, yarın kendilerini acındırarak, ifa ettikleri makamın etiketini kullanarak nüfusa kayıtlı oldukları ilçenin Belediye Başkanı olurlarsa kimse şaşırmasın!  Madem Başbakan Binali Yıldırım diyor ki: ''Gün Dostunu Düşmanını Tanıma Günüdür'' o zaman Recep T. Erdoğan'nın da dediği gibi; ''İhanet şebekesi'' riyakarların kendilerini acındırma politikalarına dikkat edilmesi gerek miyor mu? Ruhunda Vatan sevgisi olmayan ve rüşvet yeme eğiliminde olanların bürokraside ve seçilme sıralamasında yer verilmesi halinde, Allah korusun, 15 Temmuz'ların yaşanmasının önünün kapanmadığının belgesi değil midir? Vicdan muhasebesi ahlakını ve Vatan sevgisini ruhunda taşıyanların, tasarruflarına sorumluluk verilmediği müddetçe 15 Temmuz olaylarının bitmediğini unutmamalıyız? Buyurun değerlendirmesini siz yapın!  Rüşvet, toplumun en büyük hastalıklarından ve en önemli tehlike habercilerindendir. Rüşvet, haklıyı haksız; doğruyu yalancı liyakatlıyı ehliyetsiz duruma düşürür. Öte yandan ehliyetsiz ve liyakatsız kişiler ehil ve başarılı görülür yasak ve gayri meşru işler normal ve meşru imişcesine işlenir. Adalet ve hakkaniyete riayet edilmeyen toplumlarda; herkes hakkını, kendi kuvvet ve kabiliyetini kullanarak almaya yeltenir. Bu ise, huzursuzluğun, ekonomik ve anarşik terörlerin kökleşmesi demektir.

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Rüşvet veren de alan da cehennemliktir.'' buyurmak suretiyle bu kötülüğü yasaklamıştır.  Başka bir hadis-i şerif de: ''Adalet güzeldir; fakat devlet yöneticilerinde olursa daha da güzeldir.'' buyuruyor.  İslam dinin de, emanetlerin ehline verilmesini emretmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde: ''İş (görev), layık olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.'' buyurmuşlardır. İslam, hak ve Adalet kavramı ile bağdaşmayan bir içtimai felaket olan rüşveti, kesin olarak yasaklamış, bu çeşit kazançları haram saymıştır. Hatta rüşvet alanın daha sonra tevbekar olarak verilen maddenin elkonulmasıyla işin bittiğini kabul etmemiş; rüşvet olarak alınanın geri verilmesini gerekli saymıştır.     Bugün Allah korkusu ve Vatan sevgisi nedir bilmeyen riyakarlar, Vatanı, ekmek yediği kurumu ve ailesi için en büyük tehlike olduklarının bilincinde midirler acaba? İnsan, huzur, güven ve mutluluğu ancak, fertlerin biribirlerine sevgi, saygı ve din kardeşliği duyguları ile bağlı, yaşama şuuruna varmış, düzenli bir cemiyette duyabilir. Bu itibarla, kişinin hem kulluk görevlerini yapabilmesi, hem de ailesine, milletine ve bütün insanlığa karşı görevlerini sadakat ve samimiyetle yerine getirebilmesi, ancak içinde yaşadığı toplumun Allah korkusu, Vatan sevgisi ahlakına ve ahengine bağlıdır. Birlik ve beraberliğin yerine bencilliğin, bölücülüğün, parçalanmanın, fitne ve ekonomik-anarşik terörün hakim olduğu bir toplumda İslam'ı yaşamak da, yaşatmak da mümkün olabilir mi?  

 

Mahatma Gandhi, ''İnsan, ancak kendi hatasını büyüten, başkalarınınkini de küçülten aynada görebilirse, her iki hata hakkında da, haklı bir fikir yürütmeye gücü yetebilir. Dua, sabahın anahtarı, gecenin kilididir.'' diyor.   Türk İslam alemi olarak, yaşamakta bulunduğumuz dünya hayatının fani olduğunu unutmayalım. Haram ve rüşvetten, daima uzak kalarak, sabredip şükredersek ahiret hayatına intikal edip ebedi mutluluk saadete ereceğiz inşallah. Bu da tabii ki, sadakat ve samimiyetle kulluk vazifemizi yerine getirmekle olur.  

 

MİLLETVEKİLLERİNİN DİKKATİNE!

 

TBMM'de ki, vicdan sahibi Milletvekilleri, rüşvet ve kayıtdışı kazançların frenlenebilmesi için, caydırıcı kanunların acilen çıkmasına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, bu konuda yardımcı olmaları gerek miyor mu? Kayıtdışı (Kara para) gelirler frenlenmediği bir ülkede, anarşik ve ekonomik terörün durdurulması mümkün olamıyacağını unutmayalım? Çıkar amaçlı ahlakına sahip olanların, para için her türlü maddi-manevi stratejik önem taşıyan tavizlerin verilmesine müsaittir.  Cümle Vatan şehitlerini, T. C.'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz.  

 

KAYNAKÇA: Kur'an-ı Kerim tefsiri ve Hadis-i şerifler: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yayın No: 207

 

NUMAN ALADAĞ

 
Etiketler: YILBAŞI, FIRSATÇILIĞI,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
25 Eylül 2019
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri
348 Okunma.
14 Eylül 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
835 Okunma.
06 Eylül 2019
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
937 Okunma.
28 Ağustos 2019
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
929 Okunma.
20 Ağustos 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
901 Okunma.
09 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
742 Okunma.
29 Temmuz 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
306 Okunma.
14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
193 Okunma.
19 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
191 Okunma.
13 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
240 Okunma.
03 Haziran 2019
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
235 Okunma.
30 Mayıs 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek
198 Okunma.
26 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
188 Okunma.
19 Mayıs 2019
İslamiyette Ruh Sağlığımız
215 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
252 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
230 Okunma.
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
373 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
213 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
243 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
496 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
381 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
362 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
308 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
327 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
415 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
499 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
4959 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
845 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
748 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
1109 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2280 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
2061 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1174 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1637 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1330 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2638 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
643 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
572 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
529 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
661 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1323 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1453 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1321 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
1025 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
941 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
1624 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
2090 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
668 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
632 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
599 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
736 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
667 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
637 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
638 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
629 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
727 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
700 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
741 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
625 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1133 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
1081 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
933 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
1006 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1397 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
1645 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
2079 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1351 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1389 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1430 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1395 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1263 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
874 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
888 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
802 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
797 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
768 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
771 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
886 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
896 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
896 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
1115 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
872 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
998 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
835 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
870 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
874 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
1388 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
855 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
911 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
905 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
995 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
1032 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
2030 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
989 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
842 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
932 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
1008 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
994 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
791 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
895 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
1081 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
801 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1327 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
912 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
707 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
929 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
929 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
994 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
928 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
914 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
876 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
1042 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
966 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
1063 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
953 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
1076 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
1119 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
1056 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
964 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1419 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1378 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1130 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
795 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
1780 Okunma.
Haber Yazılımı