Yazı Detayı
24 Aralık 2016 - Cumartesi 15:50 Bu yazı 1140 kez okundu
 
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

DEĞERLİ OKUYUCULAR  

 

Cahillik, belanın kökü ve hastakların esasıdır. Gerçek Türk İslam gelenekleri odur ki, Müslüman Türk Milletinin götürdüğü savaştan zafere ulaşmış, yüzleri ak olarak döndürür. Çünkü düşman bu, çıkar amaçlı hediye (Rüşvet) vererek seçilmiş ve atanmışların günah işlemesine vesile oluyorlar.

 

Eğer ki, o seçilmiş ve atanmış yetkililer, bencillik uğruna aldanırlarsa, işte o, Türk islam geleneklerinin ruhundan en uzak ve cahillikte derin olan kişidir.  Bazı çıkarcı ticari kuruluşlar, seçilmiş ve atanmışlara hediye adı altında, Türk İslam geleneklerinde yeri olmayan yılbaşını (Noel) fırsat bilerek hediye verme yarışına giriyorlar. Bu da Seçilmiş ve atanmışları, günah işlemesine vesile olmuyor mu? ''Tuhaf bir şey? Bir Milletvekili, genel müdür, müsteşar ve stratejik önem taşıyan makam da olmasaydı, (bu hediye) veriliyor muydu? Yoksa verilmiyor muydu? O zaman görülürdü...''  İmanın ve Allah korkusunun zayıfladığı yerde toplumun huzuru sarsılır.   Cemiyet hayatının ahengini bozan şeylerin başında rüşvet gelmektedir. Bu özelliklerle (ibtila), içtimai hayatı altüst eden ve memleket işlerini yüzüstü bırakan ahlaki bir kangren hastalığıdır.

 

  Emevi Halifelerinden Ömer İbn-i Abdulaziz: ''Hediye, Resulullah zamanında hediye idi. Bugün ise rüşvet olmuştur.'' demiştir. Bazı devletlerin yıkılış ve gerileme devirlerinde rüşvetin ne derecede yayıldığı ve ne kadar değişik isimler aldığını okurken, Ömer İbn-i Abdulaziz'in sözündeki inceliği takdir etmemek mümkün değildir.   Birlik ve bütünlüğü, anlık düşüncelere odaklanarak bozulmuş bir toplum, ileride telafisi imkansız maddi-manevi zararlarla karşılaşabilir. Gelmiş geçmiş bütün dinler ve bu dinleri insanlığa ulaştıran Cenab-ı Allah'ın elçisi Peygamberler, halkı hem bir tek Allah'a inanca çağırmışlar, hem de toplumun birlik ve beraberliğini sağlamaya çalışmışlardır. İnsanları, haramdan, kinden, fitneden, fesattan, hasetten, öfkeden ve bütün düşmanlıklardan uzaklaştırmışlardır.

 

Sevgi, saygı ve din kardeşliği esasına dayanan bir huzur ortamı meydana getirmek için çabalamışlardır.  Hüküm ve müeseseleriyle hak ve adaleti gerçekleştirmeyi esas alan İslam dini meşru kazanç yollarını belirtmiş ve her çeşit zulmü yasaklamıştır. Kur'an-ı Kerimde bu hususta şöyle buyruluyor: ''Aranızda mallarınızı haksızlıkla yemeyin; bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın. Duanız kabul olmazsa, ne ehemmiyetiniz var''  Yüce dinimize göre, yer ve gökteki bütün meşru nimetler insanın faydasına sunulmuştur. Tarım, sanat, ticaret ve sağlık hizmeti gibi mesleklerin hepsi cemiyet için lüzümlu işlerdir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de: ''Sizin işiniz çeşitlidir.'' buyrulurken bu gerçeğe işaret olunmuştur. Toplum hayatı için gerekli olan bu mesleklerin, insanlara faydalı olması hakkaniyet, doğruluk ve Adalet ölçülerine bağlıdır. Hile, aldatma, zulüm, ve iltimasın yaygınlaştığı toplumlarda, fertlerin biribirine güveni kalmaz. Aldatma; açıkgözlülük ve zeka eseri olarak benimsenir.

 

Kuvvetli olanlar amacına erişmek için başta riyakarlık olmak üzere her yolu denemeyi meşru sayar. Menfaat duygusunun her kapıyı açacağı fikri, vicdanlara bir değer hükmü olarak yerleşir. Haklara: Liyakat, çalışarak üretmek ile sahip olunamayacağı zihniyeti ve kanaati yerleşince, o toplumdan huzur, ahenk, hakka saygı ve vicdan muhasebesi gibi faziletleri beklemek uzak bir hayal olur.  Toplumda, zulme yol açan gayr-i meşru kazanç şekillerinden biri de rüşvettir. Rüşvet, tabir olarak, karşılığında bir bedel bir hizmet verilmeyerek alınan şey demektir. Rüşvet alan da veren de dinen lanetlenmeye ve ayıplanmaya müstehaktır. Zaten yapılması gereken bir işin, bir menfaat karşılığı yapılması veya ehliyetli olmayan kişilerin layık oldukları mevki makamlara tayin edilmesi de rüşvettir.

 

 Muhterem okuyucular!

 

Fetö Terör örgütü, Türkiye de, rüşvetin yayılmasında lider olarak etkili olmuş ve bu etkinliği, 15 Temmuz da belgelenmiştir. Ayrıca kendilerine maddi yardım, stratejik makamlara atanmaları, iş camiasında ihale almaları, Milletvekili ve Belediye Başkanı olabilmek için kontenjan almada ve rüşvet alma vermeyi yaygınlaştırıp 15 Temmuz'dan sonra da, kendilerini acındırarak uzaklaştırıldıkları makam ve mevkilere, menfaatler müşterektir ahlakı ile yeniden iade edilmeleri dikkat çekicidir! Bu konuda Başbakan Binali Yıldırım'ın, ''Gün Dostunu Düşmanını Tanıma Günüdür.'' Milli seslenişine de dikkat edilmesi gerek miyor mu? Stratejik önem taşıyan bürokratların babalarının tescilli Fetöcu olup bu bürokratların ABD'ye sözde dil kursuna gönderilmiş ve ayrıca bazı mahalli idarelerde görevlere getirilmesi de dikkat çekici değil midir? Bu kişilerin terfi ettirilerek, görevlerine iade edilmeleri konusunda,

 

Başbakan Binali Yıldırım'ın haberi var mıdır? Bu riyakar Fetö'cular, yarın kendilerini acındırarak, ifa ettikleri makamın etiketini kullanarak nüfusa kayıtlı oldukları ilçenin Belediye Başkanı olurlarsa kimse şaşırmasın!  Madem Başbakan Binali Yıldırım diyor ki: ''Gün Dostunu Düşmanını Tanıma Günüdür'' o zaman Recep T. Erdoğan'nın da dediği gibi; ''İhanet şebekesi'' riyakarların kendilerini acındırma politikalarına dikkat edilmesi gerek miyor mu? Ruhunda Vatan sevgisi olmayan ve rüşvet yeme eğiliminde olanların bürokraside ve seçilme sıralamasında yer verilmesi halinde, Allah korusun, 15 Temmuz'ların yaşanmasının önünün kapanmadığının belgesi değil midir? Vicdan muhasebesi ahlakını ve Vatan sevgisini ruhunda taşıyanların, tasarruflarına sorumluluk verilmediği müddetçe 15 Temmuz olaylarının bitmediğini unutmamalıyız? Buyurun değerlendirmesini siz yapın!  Rüşvet, toplumun en büyük hastalıklarından ve en önemli tehlike habercilerindendir. Rüşvet, haklıyı haksız; doğruyu yalancı liyakatlıyı ehliyetsiz duruma düşürür. Öte yandan ehliyetsiz ve liyakatsız kişiler ehil ve başarılı görülür yasak ve gayri meşru işler normal ve meşru imişcesine işlenir. Adalet ve hakkaniyete riayet edilmeyen toplumlarda; herkes hakkını, kendi kuvvet ve kabiliyetini kullanarak almaya yeltenir. Bu ise, huzursuzluğun, ekonomik ve anarşik terörlerin kökleşmesi demektir.

 

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Rüşvet veren de alan da cehennemliktir.'' buyurmak suretiyle bu kötülüğü yasaklamıştır.  Başka bir hadis-i şerif de: ''Adalet güzeldir; fakat devlet yöneticilerinde olursa daha da güzeldir.'' buyuruyor.  İslam dinin de, emanetlerin ehline verilmesini emretmiştir. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) bir hadis-i şeriflerinde: ''İş (görev), layık olmayana verildiğinde kıyameti bekleyin.'' buyurmuşlardır. İslam, hak ve Adalet kavramı ile bağdaşmayan bir içtimai felaket olan rüşveti, kesin olarak yasaklamış, bu çeşit kazançları haram saymıştır. Hatta rüşvet alanın daha sonra tevbekar olarak verilen maddenin elkonulmasıyla işin bittiğini kabul etmemiş; rüşvet olarak alınanın geri verilmesini gerekli saymıştır.     Bugün Allah korkusu ve Vatan sevgisi nedir bilmeyen riyakarlar, Vatanı, ekmek yediği kurumu ve ailesi için en büyük tehlike olduklarının bilincinde midirler acaba? İnsan, huzur, güven ve mutluluğu ancak, fertlerin biribirlerine sevgi, saygı ve din kardeşliği duyguları ile bağlı, yaşama şuuruna varmış, düzenli bir cemiyette duyabilir. Bu itibarla, kişinin hem kulluk görevlerini yapabilmesi, hem de ailesine, milletine ve bütün insanlığa karşı görevlerini sadakat ve samimiyetle yerine getirebilmesi, ancak içinde yaşadığı toplumun Allah korkusu, Vatan sevgisi ahlakına ve ahengine bağlıdır. Birlik ve beraberliğin yerine bencilliğin, bölücülüğün, parçalanmanın, fitne ve ekonomik-anarşik terörün hakim olduğu bir toplumda İslam'ı yaşamak da, yaşatmak da mümkün olabilir mi?  

 

Mahatma Gandhi, ''İnsan, ancak kendi hatasını büyüten, başkalarınınkini de küçülten aynada görebilirse, her iki hata hakkında da, haklı bir fikir yürütmeye gücü yetebilir. Dua, sabahın anahtarı, gecenin kilididir.'' diyor.   Türk İslam alemi olarak, yaşamakta bulunduğumuz dünya hayatının fani olduğunu unutmayalım. Haram ve rüşvetten, daima uzak kalarak, sabredip şükredersek ahiret hayatına intikal edip ebedi mutluluk saadete ereceğiz inşallah. Bu da tabii ki, sadakat ve samimiyetle kulluk vazifemizi yerine getirmekle olur.  

 

MİLLETVEKİLLERİNİN DİKKATİNE!

 

TBMM'de ki, vicdan sahibi Milletvekilleri, rüşvet ve kayıtdışı kazançların frenlenebilmesi için, caydırıcı kanunların acilen çıkmasına, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine, bu konuda yardımcı olmaları gerek miyor mu? Kayıtdışı (Kara para) gelirler frenlenmediği bir ülkede, anarşik ve ekonomik terörün durdurulması mümkün olamıyacağını unutmayalım? Çıkar amaçlı ahlakına sahip olanların, para için her türlü maddi-manevi stratejik önem taşıyan tavizlerin verilmesine müsaittir.  Cümle Vatan şehitlerini, T. C.'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü, Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hastalara acil şifalar dileriz.  

 

KAYNAKÇA: Kur'an-ı Kerim tefsiri ve Hadis-i şerifler: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Yayın No: 207

 

NUMAN ALADAĞ

 
Etiketler: YILBAŞI, FIRSATÇILIĞI,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Haziran 2020
Kalo-damar sağlığınız için Oğulotu
52 Okunma.
23 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı fırsat olsun
163 Okunma.
18 Mayıs 2020
Kahramanlığa aşık Türk Milleti ve 19 Mayıs
220 Okunma.
11 Mayıs 2020
Haramlardan uzak durup, sünnete uygun yaşamalıyız.
136 Okunma.
02 Mayıs 2020
TÜRKÜM DEDİM TOPRAĞIMA SARILDIM
171 Okunma.
30 Nisan 2020
Ramazan-ı şerifin, şifal-ı armağanları
138 Okunma.
25 Nisan 2020
RAMAZAN-I ŞERİF'İN MANEVİ İKLİMİNİ YAŞAYALIM
149 Okunma.
22 Nisan 2020
23 Nisan 1920, Türk Gençliğinin teminatıdır
164 Okunma.
15 Nisan 2020
Sağlığımız için Zencefil Yetiştirelim (2)
188 Okunma.
12 Nisan 2020
Sağlığınız için, zencefil doğal çözüm (1)
167 Okunma.
06 Nisan 2020
Berat Gecesi büyük bir fırsattır
295 Okunma.
28 Mart 2020
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
791 Okunma.
21 Mart 2020
Miraç Kandili ve ibadetlerimiz:
202 Okunma.
17 Mart 2020
18 Mart, küresel saldırıya dur demektir
830 Okunma.
29 Şubat 2020
Kahraman Türk Askeri ve Şehitlik
7701 Okunma.
25 Şubat 2020
Regaip Kandilinin Fazileti
1119 Okunma.
24 Şubat 2020
Beliniz Ağrıyorsa...
374 Okunma.
09 Şubat 2020
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
4473 Okunma.
30 Ocak 2020
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN ÖNEMİ
1088 Okunma.
27 Ocak 2020
Kış hastalıkları için can simidi
501 Okunma.
17 Ocak 2020
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
718 Okunma.
31 Aralık 2019
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
1132 Okunma.
22 Aralık 2019
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri
1436 Okunma.
13 Aralık 2019
Milli bekamıza yönelen ekonomik-sosyal tehditler
1174 Okunma.
08 Aralık 2019
Sağlığımızı koruyarak mutlu olmak
655 Okunma.
30 Kasım 2019
Limon da ki Mucizeler
1048 Okunma.
23 Kasım 2019
GELECEĞİMİZ ÖĞRETMENLERDİR
1100 Okunma.
20 Kasım 2019
Türk kültüründe
801 Okunma.
06 Kasım 2019
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
1351 Okunma.
28 Ekim 2019
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, E CUMHURİYETİ PAYDAR KILALIM
245 Okunma.
25 Eylül 2019
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri
597 Okunma.
14 Eylül 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
1010 Okunma.
06 Eylül 2019
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
1128 Okunma.
28 Ağustos 2019
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
1111 Okunma.
20 Ağustos 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
1255 Okunma.
09 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
988 Okunma.
29 Temmuz 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
470 Okunma.
14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
368 Okunma.
19 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
394 Okunma.
13 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
459 Okunma.
03 Haziran 2019
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
443 Okunma.
30 Mayıs 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek
402 Okunma.
26 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
428 Okunma.
19 Mayıs 2019
İslamiyette Ruh Sağlığımız
385 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
447 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
422 Okunma.
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
704 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
375 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
467 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
890 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
700 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
564 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
466 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
478 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
584 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
691 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
5189 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
1032 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
933 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
1350 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2624 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
2247 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1373 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1823 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1527 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2789 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
815 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
730 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
803 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
878 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1453 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1640 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1553 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
1303 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
1110 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
2214 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
4571 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
864 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
766 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
779 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
903 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
835 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
801 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
890 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
767 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
1632 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
856 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
909 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
770 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1306 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
1382 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
1066 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
1139 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1572 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
3340 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
2221 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1514 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1553 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1615 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1572 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1473 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
1034 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
1096 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
950 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
955 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
927 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
942 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
1020 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
1108 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
1059 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
1336 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
1053 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
1341 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
972 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
1030 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
1030 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
2320 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
997 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
1063 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
1062 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
1305 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
1180 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
2301 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
1160 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
992 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
1102 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
1225 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
1157 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
935 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
1048 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
1216 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
997 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1519 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
1099 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
849 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
1079 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
1076 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
1145 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
1122 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
1071 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
1038 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
1205 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
1107 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
1221 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
1127 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
1224 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
1355 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
1332 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
1140 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1675 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1969 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1294 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
922 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
2093 Okunma.
Haber Yazılımı