Yazı Detayı
05 Ocak 2017 - Perşembe 13:44 Bu yazı 1544 kez okundu
 
VAZİYET-İ UMUMİYE MİLLÎ BİRLİĞİ GEREKTİRİYOR
AYTEN DİRİER
mardintoplumsaldayanisma@hotmail.com
 
 

VAZİYET-İ UMUMİYE MİLLÎ BİRLİĞİ GEREKTİRİYOR

 

Ey halkım!

Ayrıyı, gayrıyı bırak

Basiretli Anadolu irfanıyla anlaş.

Kolun Oğuz,

Dilin Yunus,

Kavlin Hacı Bektaş,

Anlayışın Ahî Evrân

olsun…

O zaman kimse

Bölemez, diz çöktüremez,

 Bozamaz birliğini,

Engelleyemez güçlü geleceğini…

*

    Türkiyemiz stratejik konumu nedeniyle Tarihin her döneminde Dünya siyasetinde etkin oldu, tehditlere maruz kaldı. İbni Haldun’un “Coğrafya kaderdir.” deyişine uygun olarak, kaderimiz yöneticilerimizin yanısıra, dış güçler tarafından da şekillendirilmeye çalışıldı. Tarih boyunca belâlı komşularımıza set oluşturan “Bağımsızlık karakterimdir” anlayışımız, bu etkilere her zaman dirense de, Atatürk’ten sonra özgüvenimizle birlikte unutuldu.

    Anadolu’yu yeniden fethettiğimiz 1071’den itibaren Batı, Haçlı Ruhuyla karşımıza dikildi; güçlü olduğumuz anlarda sinerken, sinsi tezgahlarını durmadan çalıştırdı, I.Dünya Savaşı sonrasında üç kıtaya yayılan Osmanlı İmparatorluğumuzu tasfiye etti. Atatürk’ün akılcı siyasetiyle önce Kurtuluş Savaşı başarıldı, ardından barışçı siyasetle Batıda Balkan Antantı(1934), doğuda Sadabat Paktı(1937) kuruldu. İngiltere’nin bu paktta yer alması Doğu siyasetini terk etmeyeceğinin kanıtıdır. Atatürk Dönemi bağımsızlık ve özgüvenin doruğa eriştiği bir evredir.

    II.Dünya Savaşı’nda İnönü’nün korkuyla karışık aşırı temkinli siyaseti, bir milleti yücelten bu iki duygunun ilerde erozyona uğramasına yol açtı. Rusya’nın doğu Kars-Erzurum-Ardahan ve Boğazlar üzerinde hak iddia etmesi, 1947’de Türkiye’yi kayıtsız şartsız Batı’nın kucağına itti. Kore Savaşı’nda gösterilen kahramanlıkla 1952’de NATO üyeliği, 1954’te ABD ile yapılan ikili Askerî Anlaşmalarla Türkiye batıya göbekten bağlandı. Sadece ABD’nin çıkarlarını koruyan, her alanda işlerimize müdahele hakkına sahip, bağımsızlığımızla bağdaşmayan bu anlaşmalarda sonra; ABD(CIA)-İngiltere(MI6) işbirliğiyle millî kurumlarımıza nüfuz etmeye; bazen dolaylı, bazen doğrudan yönetmeye başladı.

    Yöneticilerimiz ne zaman başına buyruk davranıp komşularla ittifak kurmaya, Rusya ile ekonomik işbirliği yapmaya kalkışsa, Menderes’ten itibaren ipleri çekilmeye başlandı. Hem Türkiye, hem de ittifak kurduğu komşularda darbeler, kanlı isyanlar birbirini izledi. Türk yöneticilerin yanısıra Irak yöneticileri de bu kanlı tezgahlardan nasibini aldı. Suriye, Rusya ile ittifak kurduğundan Hafız Esad’ın diktatörlüğünde uzun yıllar  birliğini koruyabildi, ama Muhaberatıyla Batılı saydığı komşularının içini karıştırıp durdu, PKK’yı  besleyip korudu. Komşuları için kurguladığı fal sonunda oğlu Beşar Esad’ın başına geldi, ülkesi terör örgütleriyle parçalandı.

    ABD’nin adamı sayılan Morrison Süleyman Demirel başa geçtiğinde de durum değişmedi. “Coğrafya kaderdir” söylemine uygun olarak, Doğu komşularıyla ekonomik ilişkiler kurmaya,  Kıbrıs olaylarına müdaheleye kalkışınca ilki 1972’de yedi kez yönetimden düşürüldü. Bu olaylarda millî kurumlarımız Ordu ve MİT’in kullanılması, iplerin kimin elinde olduğunun kanıtı… Sağ-Sol eylemleriyle birbirine kırdırılan yetişmiş aydın gençler, Alevî-Sünni çatışmalarıyla Maraş, Çorum, katliamlarıyla topluma gözdağı verildi.

    1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ve haşhaş ekimiyle Batı’yı dinlemeyen, Gladyö gizli örgütünü eşeleyen Bülent Ecevit’e, İzmir-Çiğli’de 1976’da suikast yapıldı. Tekrar yönetime gelen Demirel siyasetinden taviz vermeyince, kanlı olaylar alevlendi. İç kargaşalarda Abdi İpekçi ve bazı aydınların vurulmasından sonra, Türkiye’yi Dünyaya kötülemek için M.Ali Ağca’ya Papa vurduruldu… Ülke uçurumun kenarına gelmişken, 12 Eylül 1980 darbesiyle silahlar sustu. Darbeyi yapan, Amerikalıların “Our boys-Bizim çocuklar”ıydı. Aynı dönemdi Sünnî-Şiî Savaşıyla İran ve ve ırak kapıştırılıp, silah tüccarlarının stoğu eritilirken, iki ülkenin İsrail’i rahatsız eden askerî gücü kırıldı.

    1983 seçimini çantada keklik sayan asker partisine, halk basiretiyle ders verip, Özal’ı seçti. Özal döneminde yine Doğu ile iiyi ilişkiler kurulunca gözden düşürmek için faaliyetler başladı. Özal Harp Eğitimi alan Kartal Demirağ’ın Özal’ı vurması, ABD’nin bu konuda kararlılığını gösteriyordu. Özal mesajı anlayıp, olayın üstüne gitmeden kapattı. Araştırmacı-gazeteci Uğur Mumcu Gladyö-Ordu-MİT ilişkilerini yazınca vuruldu. Bu yıllarda kurdurulan PKK hem Batı, hem bütün komşularımız tarafından desteklenip, Suriye’de yuvalandı. Kürt kartı da halkımızı bölemedi. Birkaç kez yok edildiği halde, aramız bozulunca saldırtıldı.

    1990 dönemi gerçeği özönüne seren aydınlar, komutanlar ve ileri gelenlerin faili meçhule, Madımak katliamına kurban gittiği yıllardı. Türkiye’nin Körfez Savaşına bulaşmak istemeyişi, Amerikalıları kinlendirirken, olay özel kuvvetlerimizin başına çuval geçirilmesi raddesine geldi.

    Sovyetler Birliği’nin parçalanmasından sonra kabuğuna çekilen Rusya’nın zayıflığından yararlanan Amerikan-İngiliz orduları; nükleer silahları yok etmek, demokrasi getirmek ve diktatörden kurtarmak bahanesiyle Irak’a girip, ilk medeniyetlerin filizlendiği Mezopotamya’yı tarumar etti, değerlerin tümü postallarla ezildi, ülke parçalandı. Arap baharı, Demokrasi baharı teraneleriyle kandırılan ülkeler, BOP-Büyük Orta Doğu Projesiyle darmadağın oldu. Diktatör denilen güçlü adamların yokluğu sadece Irak’ta değil, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Kuzey Afrika’da da bölünme ve yıkımlara yol açtı. Bu projenin yıldızı dost, müttefik Türkiye’ye -söz dinlemediği için- sıra geldiğinde, planlar altüst oldu.

    1980’den itibaren “Dar’ül harp” alanı seçilen Türkiye’nin kurumları düzenli bir şekilde ele geçirilirken, gerçeği fark edenler ustaca yok edildi veya pasif hale getirildi. 1999’da APO Türkiye’ye teslim edilirken, FETÖ ABD’ne gitti. Birbiriyle alakasız görülen bu olaylar, aslında aynı plânın iki bölümü olup, Türkiye’yi içten ve dıştan ele geçirmeye yönelikti. 

    R.Tayyip Erdoğan’ı demokrasi projelerine inandıranlar, gerçeği fark söz dinlemediğini görünce Menderes-Demirel-Özal’a yapılanlar, ona da uygulanmaya başlandı. Araba kapılarının açılmayacak şekilde kilitlenmesi, ameliyat sırasında halledileceğini duyunca hastaneden ayrılması, çevresiyle hırsızlıkla suçlanması ilk uyarlardı.  Fetöcü ve Batıcı aydınların ona cephe alması, yaptığı bütün olumlu girişimlerin kötülenmesi, halkın gözünden kaçmadı. Geçmişte yapılanları unutmayan basiretli halk; kendisine değer veren, gerçek lider özelliklerine sahip Erdoğan’ı sahiplendi ve girdiği her seçimde onu zafere taşıdı.

    Rus uçağının düşürülmesi iki devletin arasını bozarken, iki ülke de ekonomik yönden çökertilmeye çalışıldı. 17, 25 Aralık 2015 darbeleri bir uyarıcı oldu. Gerçek milliyetçiler hizmetten uzaklaşırken, mankurtlar daha sıkı bağlandı. 15 Temmuz 2016’da devleti içten işgal darbesi, halka “Artık yeter” dedirtti. Tüm farklılıklar bir kenara atılıp, halk millî birlik dayanışmasıyla; tevekkülle yek vücut halde mankurtlaşmış darbecilerin tankına, uçağına, topuna direndi. Asil geçmişinden kaynaklanan güçle, Demokrasi Destanı’nı yazarak, başka milletlere benzemediğini kanıtladı.

    Gelişmeler karşısında suçlulara özgü sessizliğe gömülen Batı, vaziyeti idare eden demeçlerle kendini kurtarmaya çalıştı. Ama Kut’unu 15 Temmuz’da alan Erdoğan, önder kimliğiyle hatalarını, suçlarını yüzlerine vurunca, kalleş savaşı başlattılar. Daha önce Türk-Kürt, Sünnî-Alevî halkı birbirine düşürmek için yaptıkları kirli savaşı, yılbaşı gecesi yaşam tarzı tartışmalarını hortlatmak için, yerli ve yabancıların eğlendiği İstanbul’un gözde yerlerinden Reina’ya yaptılar. Özel olarak yetiştirilmiş katilin, tüm kontrollere rağmen profesyonelce 7 dakikada gerçekleştirdiği katliam, devlete sızan mankurtların kökünün kazınmadığını kanıtlıyor. Sosyal medyada “yaşantıma karışma” teraneleriyle başlayan hakaret, iftira ve yalan iddialar, “15 Temmuz Ruhu”nu karartmaya yöneliktir. Yılbaşı eğlencelerinde Batı’yı taklit etmememiz için yapılan uyarılar; salt bugüne özgü değil, çocukluğumuzdan beri din adamlarının bu konuda uyardığını hatırlıyorum…

    Varlığımız için Millî Birlik Ruhuyla Millî Seferberliğe her alanda katılmak şart. Yılmayalım, tuzaklara düşmeyelim. Batıcı ile Batılı anlayışı, Lâik ile Ateisti(inançsızı) birbirine karıştırmadan, tüm Dünyanın benimsediği değerlere sahip çıkalım. Fitneciler, ortalığı karıştıran aymazlar ve hiçbir şey bilmeden onların telinden çalanları uyarıp, gerçekleri anlatalım. O zaman ülkemizi ekonomik, sosyal, siyasal yönden çökertmeye yönelik bu kirli savaş sona erecek, plânları bumerang gibi kendilerine dönecek… Yılmayalım, gücümüz asil geçmişimizden kaynaklanıyor. Daha kötü durumlardan bağımsızlık aşkıyla, millî birlik ruhuyla kurtulduk. Sabredersek, acılara göğüs gerersek yine böyle olacak… 2017 ülkemize huzur, dayanışma, birlik getirsin, Allah devletimizi, milletimizi her kötülükten korusun... Amin!

 

AYTEN BAŞABAŞ DİRİER

 
Etiketler: VAZİYET-İ, UMUMİYE, MİLLÎ, BİRLİĞİ, GEREKTİRİYOR, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
04 Kasım 2019
E-ATIK KONUSUNDA İZKAB’IN ÖRNEK ETKİNLİĞİ
1238 Okunma.
24 Temmuz 2019
M.KEMAL PAŞA, 100 Yıl önce ERZURUM KONGRESİ’nde LİDER SEÇİLDİ
3945 Okunma.
31 Mayıs 2019
KADİR GECESİ ve İBADETİ
374 Okunma.
26 Mayıs 2019
1Y1K: Dr.M.TALAT ŞİMDİ – MARDİN TARİHİ KİMLİĞİ
419 Okunma.
18 Mayıs 2019
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
403 Okunma.
15 Mayıs 2019
15 MAYIS 1919… İZMİR’İN KARA GÜNÜ
347 Okunma.
13 Nisan 2019
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 18 YAŞINDA
459 Okunma.
22 Mart 2019
İZMİR-KARABAĞLAR’DA KENTİN KIYISINDAKİ KADINLAR DEFİLESİ
633 Okunma.
10 Mart 2019
DÖNÜŞÜM MARDİN’İN TARİHİ DOKUSUNU BOZMAMALI
763 Okunma.
02 Mart 2019
KARABAĞLAR PROJE TANITIMINA BAKAN PAKDEMİRLİ DAMGA VURDU
690 Okunma.
07 Ocak 2019
I.DÜNYA SAVAŞI ve KAFKASYA CEPHESİ
5427 Okunma.
29 Aralık 2018
ENGELSİZ YÜREKLER İZMİR’DE MEHMET ÂKİF’İ ANDI
973 Okunma.
13 Aralık 2018
ADNAN AVUKA’NIN SERGİSİ İZMİR’DE MARDİN VUSLATI YAŞATTI
1781 Okunma.
26 Kasım 2018
İZMİR MARDİNLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ’NİN VEFASI
2626 Okunma.
12 Kasım 2018
UZAYDA YANKILANAN TEK SES E Z A N’ DIR!
2410 Okunma.
22 Ekim 2018
İZMİR’DE YEREL SEÇİMİ MARDİN HOŞGÖRÜSÜ KAZANDIRACAK
2924 Okunma.
28 Eylül 2018
ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN 69. YILDÖNÜMÜ İZMİR’DE KUTLANDI
2463 Okunma.
25 Ağustos 2018
MAZİDE KALANLAR
1451 Okunma.
11 Temmuz 2018
EBRU BAYBARA DEMİR'E SOSYAL MEDYADAN DESTEK OLALIM
4290 Okunma.
17 Haziran 2018
B A B A M
1613 Okunma.
09 Haziran 2018
İZMİR’DE BİR ARI KRALİÇE; C E Y D A
1076 Okunma.
05 Haziran 2018
İZMİR’İN HOŞGÖRÜ RENGİ MARDİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
1904 Okunma.
13 Mayıs 2018
İZMİR KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ/İZKAB
1262 Okunma.
12 Mayıs 2018
FRANSIZ, GEÇMİŞE DE FRANSIZ!
716 Okunma.
02 Mayıs 2018
SEÇİM STARTI, NEDEN İZMİR’DE VERİLDİ?
1419 Okunma.
27 Nisan 2018
AFRİN’DE DİRİLİŞ
787 Okunma.
17 Nisan 2018
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 17 YAŞINDA
843 Okunma.
13 Nisan 2018
Mİ’RAÇ
959 Okunma.
28 Mart 2018
ÇİN’İN ÜNLÜ SOPRANOSU DİLBER YUNUS’U DİNLERKEN
1448 Okunma.
14 Mart 2018
İZMİR KARABAĞLAR’DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
2046 Okunma.
09 Mart 2018
İDÜ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
1383 Okunma.
28 Şubat 2018
II.ABDÜLHAMİD HAN GÖKTEN İNDİ!
1451 Okunma.
19 Şubat 2018
ÇİN, YENİ YILI “MUTLU BAHAR BAYRAMI” GÖSTERİSİYLE İZMİR’DE BAŞLATTI
1858 Okunma.
17 Şubat 2018
I.AFRİN SAVAŞI ve ÖNEMİ-1119
1675 Okunma.
05 Şubat 2018
BİNİKİ YÜZ YILDIR ORTADOĞU COĞRAFYASINDAYIZ
1940 Okunma.
22 Aralık 2017
YILBAŞI’NIN TARİHÇESİ VE TÜRKLERDE AĞAÇ-GÜNEŞ KÜLTÜ
2954 Okunma.
29 Kasım 2017
RAVZA’DA YAKARIŞ
859 Okunma.
10 Kasım 2017
ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI ŞİİRLER
1260 Okunma.
22 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ – 2 / MEDİNE-İ MÜNEVVERE
1136 Okunma.
03 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ-DAVET
1124 Okunma.
21 Haziran 2017
KADİR GECESİ ve İBADETİ
1058 Okunma.
18 Haziran 2017
BABAMIN MİRASI; ERDEM…
1013 Okunma.
07 Nisan 2017
KÂZIM KARABEKİR MESELESİ
1386 Okunma.
26 Mart 2017
ULUSLARARASI ÇAKA BEY SEMPOZYUMU
1677 Okunma.
21 Mart 2017
NEVRUZ’UN GEÇMİŞİ
1503 Okunma.
15 Mart 2017
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ’NDE TASARIM YILDIZLARI DOĞUYOR
1239 Okunma.
01 Mart 2017
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1121 Okunma.
26 Şubat 2017
Ö.FARUK GÜLTAŞLI ŞEFLİĞİNDEKİ RÜŞTÜ ŞARDAĞ KONSERİ
1578 Okunma.
06 Ocak 2017
İZMİR KURTULUŞUN SEMBOLÜ
1424 Okunma.
19 Aralık 2016
TÜRK YILMAZ
1234 Okunma.
19 Ekim 2016
PAŞAVAT ÇINARININ DÖKÜLEN YAPRAKLARI
5197 Okunma.
01 Ekim 2016
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK TÜRKÜSÜ
1203 Okunma.
11 Eylül 2016
“KUT”LU ÖNDER
1474 Okunma.
06 Ağustos 2016
B İ R O L A L I M
1296 Okunma.
18 Temmuz 2016
ORDU MİLLET NÖBETTE
2395 Okunma.
29 Nisan 2016
100. YILDÖNÜMÜNDE KÛT’ÜL AMARE SAVAŞI
1688 Okunma.
18 Mart 2016
ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI-18 MART 1915
1582 Okunma.
23 Şubat 2016
“MEZOPOTAMYA’DA İHANET EDEN, KUDÜS’TE HANÇERLENİR!”
1784 Okunma.
07 Ocak 2016
ATATÜRK’ÜN KOMŞULARLA İLİŞİKİSİ
1970 Okunma.
22 Aralık 2015
MEVLİD KANDİLİ
1859 Okunma.
03 Aralık 2015
KADIN HAKLARI
1505 Okunma.
26 Kasım 2015
ARTIK KELİMELERDE ŞAPKA ^ KULLANILACAK
1408 Okunma.
17 Kasım 2015
İLK TAMPON DEVLET GÜNEY DOĞU’DA KURULDU
1666 Okunma.
10 Kasım 2015
HATAY’IN DİYETİ ATATÜRK’ÜMÜZ
1879 Okunma.
07 Kasım 2015
ÂRİF MİLLET
1477 Okunma.
14 Eylül 2015
DİKKAT! 5. KOL YOĞUN FAALİYETTE…
1890 Okunma.
09 Eylül 2015
9 EYLÜL RUHU, TARİHİ TEKRARLATMAYACAK!
1204 Okunma.
25 Ağustos 2015
Yüreğim Kışlan
1635 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1385 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1140 Okunma.
18 Temmuz 2015
BİRLİĞİN HARCI BAYRAM
1402 Okunma.
19 Mayıs 2015
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
1847 Okunma.
07 Mayıs 2015
MARDİN’DE HIDRELLEZ YEMEĞİ
1650 Okunma.
01 Mayıs 2015
ÇOCUKLAR ATALARINI TANIDIKÇA, ÖZGÜVENLERİ ARTACAK
2023 Okunma.
25 Mart 2015
ÇANAKKALE SAVAŞLARI KRONOLOJİSİ
2106 Okunma.
24 Şubat 2015
CABER’DEKİ SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?
1844 Okunma.
04 Eylül 2014
BİRLİK ve BERABERLİĞİMİZİN ÇİMENTOSU SİVAS KONGRESİ...
2936 Okunma.
08 Temmuz 2014
I.DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ Ayten DİRİER
2436 Okunma.
29 Mayıs 2014
İSTANBUL FETHİNİN TÜRK VE DÜNYA TARİHİNDEKİ ÖNEMİ-4
2444 Okunma.
20 Mayıs 2014
ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDEKİ ÖNCÜLÜĞÜ
2405 Okunma.
17 Nisan 2014
YENİ YAYINLAR - 2014
2286 Okunma.
13 Nisan 2014
147 yıllık İZMİR BELEDİYE BAŞKANLARI
2216 Okunma.
05 Nisan 2014
2014 YEREL SEÇİM MESAJI; BAĞIMSIZLIK KARAKTERİMDİR!
3785 Okunma.
22 Mart 2014
NEVRUZ KİMİN BAYRAMI?
2323 Okunma.
18 Mart 2014
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ-18 MART 1915
1817 Okunma.
01 Mart 2014
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1867 Okunma.
12 Şubat 2014
ŞEHZADE MUSTAFA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
2521 Okunma.
25 Aralık 2013
KANUNÎ, ŞEHZADELERİNİ NEDEN BOĞDURDU?
2395 Okunma.
23 Aralık 2013
TÜRKOVİZYON TÜRK DÜNYASI ŞARKI YARIŞMASI
1729 Okunma.
02 Aralık 2013
İNOVASYON HAFTASI
1916 Okunma.
01 Aralık 2013
DURUN! DURUN BİRAZ…
2254 Okunma.
21 Kasım 2013
MARDİN’İN KURTULUŞU
5865 Okunma.
14 Kasım 2013
KERBEL’NIN AĞIDI, TAHILLARIN TÜRKÜSÜ AŞURE
3335 Okunma.
10 Kasım 2013
ATATÜRK'ÜN DEVRİMCİLİK ANLAYIŞI...
1669 Okunma.
11 Ekim 2013
İZMİR MUTFAĞIMDAN BAYRAM TATLILARI(10 ÇEŞİT)
1989 Okunma.
02 Ekim 2013
SEYYİD MÜKERREMEDDİN EMİR SULTAN
3147 Okunma.
28 Eylül 2013
MARDİN’DE BAHAR ve NERGİZİYE SALATASI
2552 Okunma.
09 Eylül 2013
Dokuz Eylül ve İzmirlilik ruhu
1571 Okunma.
05 Ağustos 2013
ADNAN AVUKA, İZMİR’DE MARDİN RÜZGÂRI ESTİRDİ
3981 Okunma.
30 Temmuz 2013
1 YAZAR * 1 KİTAP Ayten DİRİER
2012 Okunma.
25 Temmuz 2013
Mardin'de Bayram/Paskalya Çöreği : İKLİÇE
2356 Okunma.
Haber Yazılımı