Yazı Detayı
19 Haziran 2019 - Çarşamba 16:41 Bu yazı 187 kez okundu
 
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ 

 

 

 

Gerçek demokrasinin mevcudiyetinden bahsedebilmemiz için, siyasi partilerin varlığı yeterli değildir. Siyasi demokrasiyi tamamlayan ilk önce iktisadi demokrasinin kurulmuş olması gerekir. Ne yazık ki Türkiyede iktisadi demokrasinin mevcut olmadığını anarşik-ekonomik terörün meydana gelmesine sebep olan raf bedeli şartının uygulanmasıdır. Raf bedeli şartı demek, Anarşik-Ekonomik terörün oluşması ve her türlü ahlaksızlıkların meydana gelmesi demektir. 
 
 
Demokrasi tarihi Türk geleneklerinde ve Türk Milletinin ruhunda vardır. Türklerin ruhunda, beyninde yaşayan hayat prensiplerinin fikir haline gelmiş bir şekildir. Sırayı, saygıyı gözetmeden çığırtkanlık edenler, tarihte yaşananları hiçe sayarak kendilerini yükseltmek hayali ardında koşanlar da Türk ahlakı yoktur, Türk değil, alalede insan bile olamazlar. 
 
Türk soyu, tarihi inkar eden, kendisine Allah korkusu ve vatan sevgisi duygusu ile hizmet etmiş eski insanları çıkar ve bencillik duygularıyla küçük gören bir soy olmadığı için, böyle yapanların ruhlarında Allah korkusu ve vatan kavramı olmadından daima şüphe edilir.
 
 
Ruhunda Allah korkusu olan bir Türk evladı, bilimsel sanlarıyla böbürlenmez, alçak gönüllüdür, bir suç işlemişse veya yanılmışsa itiraf eder. Tarihi Türk ahlak ve geleneklerine bağlı kalır. İşin ehli olanı rakip olarak görmez ve kendisi layık olmadığı o makama yükselerek gelmeyi düşünmez. Kalbi yalnız Türk Milletine hizmet etme duygusu ile vurur. Bencillik davasında değildir. Her dinde ve ahlak prensiplerinde kötü olan yalan, iftira gibi küçüklüklerin yanından bile geçmez. Kendisine soykütüğü uydurmaz ve hele babası veya dedesi şüpheli bir çevreden gelmiş birisi ise, bu şüpheyi gidermek için kendisini zalim Fetö gibi riakarlık duygularına kaptırmaz ve Anadolu'nun koyu Türk çevrelerinden birisine yamamak teşebbüsüne girişmez. 
 
 
Özellikle, yıllarca Türk ahlakı ve kültürü ile çalışarak Türk Milletine hizmet ettikten sonra az veya çok bir manevi makam-mevki kazanmak gibi namuslu ve şerefli bir yol dururken, bir hamlede yükselmek için işin ehli olanları kötülemek gibi hareketlere başvurmaz.
 
 
 
 
Bir hadis-i şerif'i paylaşmak istiyorum:  Okat yayınevi tarafından Kasım 1964 yılında basılmış olup, Abbdulbaki Gölpınarı hoca'nın yazdığı, Hz. Muhammed ve Hadisleri kitabın 92 ci sayfasında ki, 591 ci hadis-i şerif:
 
 
''Kötü kişiyi anmaz, kötülüğünü söylemezseniz halk nereden bilecek onu? Kötü kişiyi kötülüğüyle anın da halk, ondan çekinsin.'' 
 
 
İstanbul belediye başkan adayları bu Hadis-i şerifi esas alarak, rakipleri ile paylaşabilmelidirler. İftira atmamak şartı ile rakipleri haram olan işlere bulaşmışlarsa o zaman, Türk kamuoyuna deşifre etmelidirler ki, Türk Milleti de, haram işlere bulaşan çıkarcıları tanıyıp  ve seçilenlerin günahlarına ortak olmamak için, elini vijdanına koyup oyunu kullansınlar.
 
 
İstanbul Büyükşehir belediye başkanı seçilecek kişinin, şeytanı sevindirecek işler yapmamalıdır. Özellikle haram yollarla haksız kazanç elde edenlere fırsat vermemelidir ki, Kur'an-ı Kerim'e göre haram ve günah olan, ayrıca kanunen yasak olan suçların işlenmesine ortak olmasınlar. Eğer ki bazı kimseleri hakkı olmadıkları halde iş verdikleri zaman, haram ve yasak olan her türlü işlere ortak olmak deiğl midir? 
 
 
İstanbul belediye başkanı seçilecek kişinin, Türk Milleti'nin öz değerlerine ve tarihine eğilmesi şarttır. Sanayi ötesi toplum ülkelerinin, gözü İstanbul Büyükşehir belediye başkanı seçimindedir. Oy sahipleri yapılacak her türlü işlere ortak olmak istemiyorsa ve iyiliği kötülüğüne galip olan ve kul hakkını savunan, kimsenin hegemonyasına girmeden, hür iradesiyle karar verebilen ve yakın tarih de, yaptıklarına bakarak o adaya oy vermesi gerekir. 
 
 
İstanbul belediye başkanı adayına oy vermek için, helal, haram bir müslüman'ın ilk öğreneceği ilimlerdendir. Bu nedenle yaşantınızın güzel olabilmesi için helal rızk çabasında bulunmak farz-ı ayidir. Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: " İbadet on kısımdokuzu helal lokmadır" buyuruyor.
 
 
Midesinde helal lokma bulunan kimseden rıza-i ilahiye muhalif bir şey zuhur etmez çünkü ağızdan ne girerse, fiiliyattan çıkacak ta o olur. O kimsenin yegane gayesi çoluk çocuğuna helal rızık temin etmesi olur. Çünkü bilir ki helal rızık peşinde olmak bizatihi ibadettir. İstanbul Büyükşehir belediye başkanı seçilecek kişide de bu ahlak olmalıdır ki, Fetö gibi riyakar olmadığını ispat etsin. 
 
 
Fetö denen "İhanet şebekesi" hem müslümanım diyor, hem de haram olan her türlü pislikleri yaptı. Onun içindir ki, İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilen kinin riyakar olmaması gerekir. Özü, sözü bir olmalıdır.
 
 
 
 
Tarihi Türk geleneklerinde, insanları beraberliğe götüren şeyler onları ayıran şeylerden çok daha fazladır, ama insanlar arası anlaşmazlıklar daima vardır. Bunun nedeni, önyargılı çıkarcı, riyakar ve bencil olmalarıdır.
 
 
 
 
Raf ve ürün giriş bedeli şartı liderliğini bencillik, çıkarcılık ve riyakarlık (İkiyüzlülük) ahlakı ile yapan bazı mağaza zincirleri yöneticilerine, Numan Aladağ'ın önerisi: ''Bir işi yapmak isteyen bir çare bulacak. Hiç bir iş yapmak istemeyen bir bahane bulacak.'' 
 
Ayrıca raf bedeli şartı ile anarşik-ekonomik teröre sebep olanlara, Türk Milletinin en büyük meziyetlerinden biri de anarşik-ekonomik terör oluşturan düşmanlara karşı son nefesine kadar dayanmasıdır. 15 Temmuz bunun en iyi bir örneğidir. 
 
Unutmayalım ki riyakar vatan hainlerine karşı gedik bir kişi ile açılır; sonra gedikten korku, ayrılık ve düşman girer. Birlik bozguna uğrar. Öyle ise savaş hattından bir neferin yüz geri ettiğini gören komutan derhal çaresine bakmalı; engel olmazsa hiç tereddüt etmeden etkisiz hale getirilmelidir. Savaşın ve İslam dininin de emri budur. Özürsüz olarak anarşik-ekonomik terörle savaş hattını terk eden  müsamaha olunmamalıdır. Çünkü ekonomik terörün yaptıklatına karşı ufacık bir ihmal ve gevşeklik onların ekonomik terör faaliyetlerine raf bedeli şartı ile  devam edin habercisidir. 
 
 
Vatan kavramı ne demektir? Vatan dar manasıyla bir millet veya toplumun üzerinde barındığı toprak parçasıdır. 
 
 
Vatan; atalarımızın kanıyla yoğrulmuş, uğrunda can, mal verilen maddi-manevi kıymetler, tarihi miras, paylaşılmış duygularla üzerine barınanları kader birliği ile birbirine kenetleyen ülkedir. Vatan yalnız raf bedeli şartı ile Türk sanayicisini ve çiftçisini haksız çyere sömürüp faydalanılan bir bölge değildir. Vatan yurt kelimesinin de üstünde manevi bir değer taşır.
 
 
Vatan ve demokrasi manevi değerleriyle azizleşir. Vatan mefhumunu gönüllerde yücelten onun herkesçe görünmeyen manevi kıymetler yekünudur. Din, dil, his, ideal ve kader beraberliği, milli sanat, tarihi miras olarak nesillerden nesile intikal eden, gönülleri birleştiren manevi müeseseler toprak parçasını vatan yapar. 
 
O toprağın her zerresinde atalarımızın kanı ve kaderi yatar. Bu manevi değerlerle, kutsallaşan vatan uğrunda, can vermeye koşanlara vatansever denir. Toprağa raf bedeli şartı ve riyakarlık duygularıyla maddi çıkar düşüncesiyle bağlananlar kozmopolittir, riyakardır, vatansızdır.
 
Türkiyede iktisadi ve siyasi demokrasinin kurulmaması için, harici-dahili riyakar vatan hainleri tarafından, Fetö terör örgütünün faaliyetleri gibi elini kolunu sallayıp, ihanet ederek iktisadi-siyasi demokrasinin olmadığını fırsat biliyorlar. 
 
 
Onun içindir ki, Milletvekillerinin görevi, bürokrasiye ulaşabilme rehberliği (Aracı) değildir. Milletvekilli demek, seçildiği bölgede üretimin artışını sağlamak demektir. Türk sanayicisinin-çiftçisinin (Milli sermaye'nin) yok olması için, çalışan "İhanet şebekeleri" ne, dur demeleri gerekiyor. 
 
Son günlerde Şanlıurfa'nın sahipsiz olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Türkiye de üç adet değirmencilik lisesi kuruması kararlaştırıldı. Bu liseler Konya-Çorum-Gaziantep de 2019-2020 öğretim yılında öğretime açılacaktır. Türk tarımı, sanayicisi ve eğitimi için hayırlı olmasını, Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Açılan değirmecilik liselerinin, Şanlıurfa da açılmaması, Türkiye de iktisadi demokrasinin olmadığı ve Şanlıurfa'ya büyük haksızlık yapıldığı açık ve net bir şekilde raf bedeli şartının tehlikesi gibi ortaya çıkmıştır.
 
 
 Şanlıurfa Harran bölge Milletvekilleri: "Lafla  Milletvekili olunmaz. Milli, stratejik ve toplumsal sorunların çözümü ile Milletvekili olunur."Değirmencilik lisesinin şanlıurfa-Akçakale-Koruklu da ki, tarım meslek lisesine değirmencilik bölümü olarak açılması gerekir. Masraf yapılarak yeni bir lisenin açılmasına gerek yok. Alt yapısıyla hazır okul var. 
 
Tarımsal üretim potansiyeli ve Şanlıurfa kadar fıstık üretimi olmayan bazı iller ne yazık ki, Şanlıurfa da tarıma dayalı sanayinin gelişmesi için daima engeldir. 
 
Şanlıurfa da, siyasi demokrasinin bir kolu olan tarım demokrasisinin kurulması gerekir. Tarım demokrasisinin kurulma öncülüğünü de, özellikle Şanlıurfa Harran bölge Milletvekilleri'nin yapması gerekir. Tarım da demokrasi demek; Harran ovası demektir.
 
 
Siyasi ve iktisadi demokrasinin mevcudiyeti için İstanbul Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi önem taşımaktadır. Ayrıca 23 Haziran pazar günü tarihi bir fırsat olduğunu unutmamalıyız. 
 
 
İstanbul Büyükşehir belediye başkanı seçilecek kişinin, kimsenin hegemonyasına girmemesi gerekir. Belediye başkanı seçilen kişinin, Allah korkusu, kul hakkını yememesi, işi ehline vermesi, haram olan haksız kazanç elde etme işlerine bulaşanları derhal görevden uzaklaştırması, raf bedeli şartını ve domuz eti ürünlerini aynı rafta satanlara fırsat vermemesi ve vatan sevgisini ruhunda taşıması şarttır. 
 
 
Türk Milletinin, ülkesi ve mileti ile bölünmez bütünlüğünü bozma hayalini yapan ve demokrasinin mevcudiyetini istemeyen vatan hainleri olan, iç-dış güçlerin gözü İstanbul büyükşehir belediye başkanı seçilecek kişidedir. Onun için dir ki, Türkiye de iktisad-siyasi demokrasinin mevcudiyeti için, İstanbul stratejik önem taşımaktadır. 
 
 
Raf bedeli bedeli şartı demek, siyasi demokrasiiyi tamamlayan iktisadi demokrasinin Türkiye de kurulması için, en büyük tehlike ve engeldir?
 
 
Raf bedeli şartı 15 Temmuz da, riyakar Fetö'nun faaliyetleriyle hiç bir farkı yoktur. Raf bedeli şartı Anarşik-ekonomik terörün ve her türlü ahlaksızlıkların meydana gelmesine vesile olmak demektir. Türkiye de, İktisadi ve siyasi demokrasi vardır diye savunmasını yapanlar, raf bedeli şartının demokrasinin mevcuddiyeti için en büyük engel olduğu, tehlikesini niye araştırmıyorlar.
 
 
 
 
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 08/Mart/2019 Cuma günü, Şanlıurfa da ki, konuşmasında diyor ki: "İstikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz?" konuşmasına, "Raf bedeli şartı ile iktisadi-siyasi demokrasinin kurulmasına engel olanlara da, dersini vermeliyiz." ifadesini ilave ederek, bu Milli sesleniş tamamlanmış olmaz mı? 
 
Lafla müslümanlık, vatanseverlik olmaz. Müslümanım ve vatanseverim diyenler, önce haram işlere bulaşanların korkulu rüyaları olması gerekir ki, o haram işlere bulaşanlar dersini alsın.
 
Cenab-ı Allah, ruhunda Allah korkusu ve vatan sevgisi olanların, vatana hizmet etmeyi kendilerine nasip etsin. 
Bu vesile ile müslüman Türk Milletine ve bütün İslam alemine kardeşlik duygularımızın kuvvetlenmesi, üretime önem vererek her türlü ahlaksızlıkların önlenmesi, birbirimize nefsi, nefsi değil kardeşi, kardeşi dememizi ümit ederek cümle Türk İslam dünyasına saadetler dilerim. Amin..
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cümle Vatan şehitlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Mareşal Fevzi Çakmak'ı rahmetle, Gazileri Minnetle Anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.
 
 
 
Etiketler: TÜRK, AHLAKI, VE, DEMOKRASİ, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
25 Eylül 2019
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri
333 Okunma.
14 Eylül 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
824 Okunma.
06 Eylül 2019
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
933 Okunma.
28 Ağustos 2019
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
926 Okunma.
20 Ağustos 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
898 Okunma.
09 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
737 Okunma.
29 Temmuz 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
300 Okunma.
14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
189 Okunma.
13 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
237 Okunma.
03 Haziran 2019
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
229 Okunma.
30 Mayıs 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek
196 Okunma.
26 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
184 Okunma.
19 Mayıs 2019
İslamiyette Ruh Sağlığımız
208 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
251 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
227 Okunma.
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
366 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
209 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
241 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
493 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
378 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
357 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
303 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
325 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
407 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
496 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
4958 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
840 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
744 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
1105 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2276 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
2059 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1162 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1636 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1328 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2635 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
636 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
568 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
527 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
658 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1320 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1450 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1319 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
1022 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
939 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
1597 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
1998 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
665 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
630 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
596 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
733 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
665 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
636 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
636 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
628 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
718 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
698 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
738 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
618 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1131 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
1077 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
930 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
1002 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1394 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
1603 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
2076 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1345 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1387 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1426 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1390 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1260 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
872 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
887 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
798 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
794 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
762 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
768 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
882 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
895 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
886 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
1113 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
871 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
990 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
834 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
867 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
873 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
1379 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
844 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
907 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
904 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
990 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
1026 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
2025 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
984 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
839 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
927 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
1004 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
988 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
789 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
891 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
1078 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
797 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1325 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
908 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
705 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
926 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
927 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
993 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
924 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
912 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
874 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
1039 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
964 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
1062 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
952 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
1074 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
1117 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
1054 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
1022 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
961 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1418 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1375 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1127 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
793 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
1774 Okunma.
Haber Yazılımı