Yazı Detayı
18 Temmuz 2016 - Pazartesi 20:48 Bu yazı 2382 kez okundu
 
ORDU MİLLET NÖBETTE
AYTEN DİRİER
mardintoplumsaldayanisma@hotmail.com
 
 


ORDU MİLLET NÖBETTE
 
Ayten DİRİER
 
*Ordu Millet
    Bu kavram, Tarih boyunca Türk milleti için kullanılmıştır. Vatanı ve Bağımsızlığı ne zaman tehlikeye düştüyse 7’den 70’e kenetlenip, tüm fertleriyle saldırganlara karşı koyup, savaşmıştır. Ne zaman birliği bozulup, ortak hareket etmediyse, esareti yaşamıştır.
    İlk felâketi Göktürkler döneminde(630-680) elli yıl süren Çin esaretiyle acı acı yaşamış, Kutluk Devleti’nin kuruluşuyla bağımsızlığına kavuşmuştur.
    İkinci felâketi Anadolu Selçukluları Dönemi’nde yaşanmıştır. 1240 yılında çıkan ekonomik ve sosyal temele dayalı Babaî isyanı, Devleti’nin aczini ortaya sermiş, ardından Moğol istilâsı başlamıştır. Birliğin sağlanmadığı Kösedağ Savaşı’nda(1243) Moğollara boyun eğerek, bağımsızlığını kaybedip yarım asırdan fazla esareti yaşamıştır. Anadolu Türk Birliği’nin parçalandığı bu dönemde Beyliklerin kendi aralarında ve Moğollarla olan sürtüşmelerinden bıkan ordu millet, en küçük beyliğin etrafında kenetlenerek cihanşümul Osmanlı Devleti’ni kurmuştur.(1299)
 
Neden isyan ederler?
    İsyanın pek çok sebebi olmakla beraber, özünde kurulu devlet düzenine baş kaldırma yatar. Bedeli ağır olan bu riskin göze alınmasının temelinde; ekonomik, sosyal, siyasal, dinsel, ideolojik nedenler ve dış mihrakların destek ve kışkırtması yatar.
    Dış mihraklar ile isyancıların çıkarları örtüştüğünde; isyan toplumda taban bulur ve teröre dönüşür. Devlet temel nedenleri ortadan kaldırabildiği oranda isyan olayı ile karşılaşmaz, ama dış mihraklıların bastırılması zaman, nakit ve güç kaybına da yol açar.

Türk Tarihindeki Önemli isyanlar
    Dış mihrakların etkisiyle esaret getiren yukarıdaki olaylardan sonraki isyanlar, mevcut düzene karşı olup, kanlı bir şekilde bastırılsa da düzene çekidüzen vermiştir. Bizans’ın kışkırtması ile isyan eden Şehzadelerin hiçbiri acı sondan kurtulamamıştır.
    Osmanlıların Kuruluş Döneminde imparatorluğa oynadığı bir sırada, 1402 Ankara Savaşı’ndan sonra Beyliklerin Timur’un yardımıyla tekrar kurulmasıyla Anadolu Türk Birliği parçalanmıştır. İşin ilginç yönü Hıristiyan Balkan halkları Osmanlı’nın adil yönetiminden memnun olduğu için ayaklanmazken, Anadolu Beylikleri’nin yeniden kurulması, şehzadelerin ayaklanması dış etkenle sağlanmıştır. Fetret Dönemi’nin ardından birliğin sağlandığı bir sırada, 1420’de Devlet düzenine karşı çıkan Şeyh Bedrettin İsyanı, Osmanlıların ilerleyişini durdurmuştur.
     İmparatorluğun en güçlü döneminde keyfi yönetim, kadınlar saltanatı ve merkeziyetçiliğin zayıflaması sonucu çıkan Celâli İsyanları(1500-1609) da İmparatorluğun Duraklamasına yol açmıştır. Bunların yanısıra  dinsel, sosyal, ekonomik nedenlerle çıkan diğer ayaklanmalar da tarihimizde izler bırakmış olup, askerî nitelikli olanları önemli yer tutar. Son dönem azınlık ayaklanmaları ise tamamen dış mihraklı olup, dış güçler sayesinde bağımsızlıklarını kazanmışlardır.
 
Osmanlı İmparatorluğu önemindeki İsyanlar:
-Şahkulu isyanı-1511
-Mısırda Hain Ahmet isyanı-1524
-İstanbul’da Yeniçeri isyanı-1525(Askerî nitelikli ilk ayaklanma)
-Celali isyanları-1500-1609
-Genç Osman’a karşı Yeniçeri+Sipahi isyanı-1622(Askerî darbe)
-Anadolu’da Abaza Paşa isyanı-1622
-Balıkesir bölgesinde Cennetoğlu isyanı-1624
- Tokat bölgesinde Hüsrev Paşa isyanı-1632
-İstanbul’da zorbaların saray baskını -1632
-Balıkesir bölgesinde İlyas Paşa isyanı-1632
-Lübnan bölgesinde Dürzi emiri Manoğlu isyanı-1635
-Sivas bölgesinde Vardar Ali Paşa isyanı-1648
-Sultanahmet olayı ve Sipahi isyanı-1648(askerî)
-Anadolu’da Haydaroğlu Mehmet isyanı-1649
-Gürcü Nebi isyanı-1649
-Vak’a-i Vakvakıyye (Yeniçeri + Sipahi isyanı)-1656(askerî)
- Halep Valisi Abaza Hasan Paşa isyanı-1658
- Eflak isyanı- 1659
- Edirne Olayı ve Ordunun İstanbul üzerine yürümesi-1703(askerî)
-Patrona Halil ayaklanması / 1730
- İstanbul’da bulunan Arnavutların isyanı-1731
-Rumeli’de Pazvantoğlu isyanı-1797
-Sırbistan ayaklanması-1806(Dış mihraklı)
-Kabakçı Mustafa Paşa  isyanı-1807
-Alemdar Olayı (Yeniçeri isyanı-1808(askerî)
-Mora  ayaklanması-1808(Dış mihraklı)
-Tepedelenli Ali Paşa/Yanya isyanı- 1821-1822
-Sakız Adası  isyanı-1822(Dış mihraklı)
-Mısır’da Mehmet Ali Paşa isyanı- 1832
-Epir ve Taselya ayaklanmaları-1854(Dış mihraklı)
-Girit ayaklanması - 1866(Dış mihraklı)
-Hersek ayaklanması -1875(Dış mihraklı)
-Bulgar ayaklanması - 1876(Dış mihraklı)
-Makedonya ayaklanması - 1902(Dış mihraklı)
-Adana’da Ermeni isyanı-1909(Dış mihraklı)
-10 Temmuz 1908-Resneli Niyazi Bey ve Enver Bey’in II. Meşrutiyet’in İlanı için isyan edip, ordularıyla dağa çıkmaları(askerî)(O gün Hürriyet Bayramı olarak uzun süre kutlandı.)
-Otuzbir Mart vakası-Harekat Ordusunun İstanbul’a yürüyüşü / 1909 (askerî)
-Arnavutluk ayaklanması - 1910(Dış mihraklı)
    Dış mihraklı ayaklanmalar, savaşlar ve masa başı oyunları sonucunda üç kıtada egemen olan Osmanlı İmparatorluğu dağılmaya başlamış, kaybettiği toprakları geri almak için girdiği I.Dünya Savaşı’ından büyük zaferler kazanmasına rağmen yenilerek ayrılmış, Mondros Ateşkesi’nin ardından, daha önce bölüşüldüğü gizli anlaşmalar gereğince, orduları dağıtılıp, Anadolu’daki toprakları  da işgal edilmiştir.
 
Bağımsızlık karakterimdir!
    Ordusuz kalan son Osmanlı topraklarını kolayca işgal edeceklerini düşünen sömürgeciler, farkında olmadan uzun süre sessiz kalan Ordu Milleti uyandırdılar. Bildiriler, Çeteler, Kongreler, Dernekler halinde 7’den 70’e uyanan Kuva-i Milliye Ruhu kısa sürede, “Bağımsızlık karakterimdir!” diyen Mustafa Kemal Paşa’nın ardından Misak-ı Millî sınırını sardı. Üç yıl isyan eden aymazlar* ve işgalci düşmanla süren kutlu savaşın ardından, Ordu Millet bağımsızlığını  kazandı.(1919-1922)
    Yüzyıl önce yarım kalan plânları yeniden tezgaha koyan sözde dostlarımız, 5.Kol Faaliyetleri ile içimizdeki zayıf karakterli hainler aracılığıyla, yeni TÜRK ÇAĞI’na yürüyen YENİ TÜRKİYE’yi tökezletmek için tüm güçleriyle uğraşmaktalar. Türkiye ne zaman kendi başına hareket etmeye başlasa, dostlarını arttırıp, ekonomisini güçlendirmeye çalışsa “Bizim çocuklar” dedikleri askerlerle darbeler yaparak durdurdular. 2000 başlarından bu yana “Sam Amca’nın bukalemunları” aracılığıyla devletin her kurumuna ustaca sızan, dostlarımızla aramızı açıp, şahlanan ekonomimizi baltalamaya, tezvirat, yalan dolu sinsi oyunlarla sosyal medya aracılığıyla halkımızı kutuplaştırmaya çalıştılar. Falları onların başına geldi, son oyunları da halkımızı kenetlerken, darbelere karşı ancak Ordu Millet karakterine sahip olanların çıkabileceğini Dünyaya kanıtlamamıza yol açtılar.  
    Her on yılda bir Demokrasimizi tökezleten, halkımıza acı çektiren, Türkiyemizi 3.sınıf ülkeler arasına iten darbeler ve  darbecilerin yanında saf tutanlar, Türk varlığına karşı olanlardır…

Neden 15 Temmuz?
    Türk Tarihinde bir dönüm noktası olan ve uzun süre Hürriyet Bayramı** olarak kutlanan 
10 Temmuz’u (1908 Askerî İsyanı) değil de, 15 Temmuz tarihini seçmeleri, bukalemun darbecilerin kendi başlarına değil, dış mihraklı bir üst akılla yönetildiklerinin kanıtı… Çünkü 15 Temmuz 1099’da I.Haçlı Seferi nihai amacına ulaşmış, Kudüs’e girilmişti…
    Demokrasi Bayramı olarak tarihimize geçen, Ordu Milletimizin şanlı direnişi kutlu olsun, hayırlı gelişmelere yol açsın… Bedenlerini tanklara siper ederek Tarihe geçen Demokrasi  Şehitlerimizin ruhu şad, komşuları Peygamber Efendimiz olsun…
**

*Kurtuluş Savaşı’ndaki İç isyanlar,”5.Kol Yoğun Faaliyette” makalemde ayrıntılı işlendi.Bkz:  http://www.artukluhaber.net/yazar-dikkat-5.-kol-yogun-faaliyette-1872.html
 
**Bkz: Doç.Filiz Çolak: Osmanlı’dan Cumhuriyete 10 Temmuz Hürriyet Bayramı, Çi,zgi yayınevi-Konya-2013
Ek alanı

 
Etiketler: , ORDU, MİLLET, NÖBETTE, , ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Temmuz 2019
M.KEMAL PAŞA, 100 Yıl önce ERZURUM KONGRESİ’nde LİDER SEÇİLDİ
3860 Okunma.
31 Mayıs 2019
KADİR GECESİ ve İBADETİ
344 Okunma.
26 Mayıs 2019
1Y1K: Dr.M.TALAT ŞİMDİ – MARDİN TARİHİ KİMLİĞİ
369 Okunma.
18 Mayıs 2019
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
337 Okunma.
15 Mayıs 2019
15 MAYIS 1919… İZMİR’İN KARA GÜNÜ
329 Okunma.
13 Nisan 2019
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 18 YAŞINDA
420 Okunma.
22 Mart 2019
İZMİR-KARABAĞLAR’DA KENTİN KIYISINDAKİ KADINLAR DEFİLESİ
588 Okunma.
10 Mart 2019
DÖNÜŞÜM MARDİN’İN TARİHİ DOKUSUNU BOZMAMALI
645 Okunma.
02 Mart 2019
KARABAĞLAR PROJE TANITIMINA BAKAN PAKDEMİRLİ DAMGA VURDU
674 Okunma.
07 Ocak 2019
I.DÜNYA SAVAŞI ve KAFKASYA CEPHESİ
5413 Okunma.
29 Aralık 2018
ENGELSİZ YÜREKLER İZMİR’DE MEHMET ÂKİF’İ ANDI
959 Okunma.
13 Aralık 2018
ADNAN AVUKA’NIN SERGİSİ İZMİR’DE MARDİN VUSLATI YAŞATTI
1769 Okunma.
26 Kasım 2018
İZMİR MARDİNLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ’NİN VEFASI
2607 Okunma.
12 Kasım 2018
UZAYDA YANKILANAN TEK SES E Z A N’ DIR!
2392 Okunma.
22 Ekim 2018
İZMİR’DE YEREL SEÇİMİ MARDİN HOŞGÖRÜSÜ KAZANDIRACAK
2891 Okunma.
28 Eylül 2018
ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN 69. YILDÖNÜMÜ İZMİR’DE KUTLANDI
2439 Okunma.
25 Ağustos 2018
MAZİDE KALANLAR
1429 Okunma.
11 Temmuz 2018
EBRU BAYBARA DEMİR'E SOSYAL MEDYADAN DESTEK OLALIM
4236 Okunma.
17 Haziran 2018
B A B A M
1599 Okunma.
09 Haziran 2018
İZMİR’DE BİR ARI KRALİÇE; C E Y D A
1051 Okunma.
05 Haziran 2018
İZMİR’İN HOŞGÖRÜ RENGİ MARDİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
1856 Okunma.
13 Mayıs 2018
İZMİR KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ/İZKAB
1227 Okunma.
12 Mayıs 2018
FRANSIZ, GEÇMİŞE DE FRANSIZ!
699 Okunma.
02 Mayıs 2018
SEÇİM STARTI, NEDEN İZMİR’DE VERİLDİ?
1400 Okunma.
27 Nisan 2018
AFRİN’DE DİRİLİŞ
770 Okunma.
17 Nisan 2018
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 17 YAŞINDA
826 Okunma.
13 Nisan 2018
Mİ’RAÇ
930 Okunma.
28 Mart 2018
ÇİN’İN ÜNLÜ SOPRANOSU DİLBER YUNUS’U DİNLERKEN
1424 Okunma.
14 Mart 2018
İZMİR KARABAĞLAR’DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
2028 Okunma.
09 Mart 2018
İDÜ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
1366 Okunma.
28 Şubat 2018
II.ABDÜLHAMİD HAN GÖKTEN İNDİ!
1430 Okunma.
19 Şubat 2018
ÇİN, YENİ YILI “MUTLU BAHAR BAYRAMI” GÖSTERİSİYLE İZMİR’DE BAŞLATTI
1840 Okunma.
17 Şubat 2018
I.AFRİN SAVAŞI ve ÖNEMİ-1119
1552 Okunma.
05 Şubat 2018
BİNİKİ YÜZ YILDIR ORTADOĞU COĞRAFYASINDAYIZ
1921 Okunma.
22 Aralık 2017
YILBAŞI’NIN TARİHÇESİ VE TÜRKLERDE AĞAÇ-GÜNEŞ KÜLTÜ
2928 Okunma.
29 Kasım 2017
RAVZA’DA YAKARIŞ
850 Okunma.
10 Kasım 2017
ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI ŞİİRLER
1236 Okunma.
22 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ – 2 / MEDİNE-İ MÜNEVVERE
1126 Okunma.
03 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ-DAVET
1112 Okunma.
21 Haziran 2017
KADİR GECESİ ve İBADETİ
1046 Okunma.
18 Haziran 2017
BABAMIN MİRASI; ERDEM…
999 Okunma.
07 Nisan 2017
KÂZIM KARABEKİR MESELESİ
1367 Okunma.
26 Mart 2017
ULUSLARARASI ÇAKA BEY SEMPOZYUMU
1666 Okunma.
21 Mart 2017
NEVRUZ’UN GEÇMİŞİ
1483 Okunma.
15 Mart 2017
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ’NDE TASARIM YILDIZLARI DOĞUYOR
1208 Okunma.
01 Mart 2017
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1098 Okunma.
26 Şubat 2017
Ö.FARUK GÜLTAŞLI ŞEFLİĞİNDEKİ RÜŞTÜ ŞARDAĞ KONSERİ
1564 Okunma.
06 Ocak 2017
İZMİR KURTULUŞUN SEMBOLÜ
1410 Okunma.
05 Ocak 2017
VAZİYET-İ UMUMİYE MİLLÎ BİRLİĞİ GEREKTİRİYOR
1533 Okunma.
19 Aralık 2016
TÜRK YILMAZ
1224 Okunma.
19 Ekim 2016
PAŞAVAT ÇINARININ DÖKÜLEN YAPRAKLARI
5142 Okunma.
01 Ekim 2016
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK TÜRKÜSÜ
1192 Okunma.
11 Eylül 2016
“KUT”LU ÖNDER
1462 Okunma.
06 Ağustos 2016
B İ R O L A L I M
1279 Okunma.
29 Nisan 2016
100. YILDÖNÜMÜNDE KÛT’ÜL AMARE SAVAŞI
1678 Okunma.
18 Mart 2016
ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI-18 MART 1915
1545 Okunma.
23 Şubat 2016
“MEZOPOTAMYA’DA İHANET EDEN, KUDÜS’TE HANÇERLENİR!”
1761 Okunma.
07 Ocak 2016
ATATÜRK’ÜN KOMŞULARLA İLİŞİKİSİ
1953 Okunma.
22 Aralık 2015
MEVLİD KANDİLİ
1818 Okunma.
03 Aralık 2015
KADIN HAKLARI
1497 Okunma.
26 Kasım 2015
ARTIK KELİMELERDE ŞAPKA ^ KULLANILACAK
1396 Okunma.
17 Kasım 2015
İLK TAMPON DEVLET GÜNEY DOĞU’DA KURULDU
1645 Okunma.
10 Kasım 2015
HATAY’IN DİYETİ ATATÜRK’ÜMÜZ
1868 Okunma.
07 Kasım 2015
ÂRİF MİLLET
1462 Okunma.
14 Eylül 2015
DİKKAT! 5. KOL YOĞUN FAALİYETTE…
1868 Okunma.
09 Eylül 2015
9 EYLÜL RUHU, TARİHİ TEKRARLATMAYACAK!
1186 Okunma.
25 Ağustos 2015
Yüreğim Kışlan
1622 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1376 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1131 Okunma.
18 Temmuz 2015
BİRLİĞİN HARCI BAYRAM
1387 Okunma.
19 Mayıs 2015
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
1838 Okunma.
07 Mayıs 2015
MARDİN’DE HIDRELLEZ YEMEĞİ
1641 Okunma.
01 Mayıs 2015
ÇOCUKLAR ATALARINI TANIDIKÇA, ÖZGÜVENLERİ ARTACAK
2012 Okunma.
25 Mart 2015
ÇANAKKALE SAVAŞLARI KRONOLOJİSİ
1650 Okunma.
24 Şubat 2015
CABER’DEKİ SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?
1830 Okunma.
04 Eylül 2014
BİRLİK ve BERABERLİĞİMİZİN ÇİMENTOSU SİVAS KONGRESİ...
2926 Okunma.
08 Temmuz 2014
I.DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ Ayten DİRİER
2397 Okunma.
29 Mayıs 2014
İSTANBUL FETHİNİN TÜRK VE DÜNYA TARİHİNDEKİ ÖNEMİ-4
2428 Okunma.
20 Mayıs 2014
ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDEKİ ÖNCÜLÜĞÜ
2379 Okunma.
17 Nisan 2014
YENİ YAYINLAR - 2014
2276 Okunma.
13 Nisan 2014
147 yıllık İZMİR BELEDİYE BAŞKANLARI
2204 Okunma.
05 Nisan 2014
2014 YEREL SEÇİM MESAJI; BAĞIMSIZLIK KARAKTERİMDİR!
3769 Okunma.
22 Mart 2014
NEVRUZ KİMİN BAYRAMI?
2296 Okunma.
18 Mart 2014
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ-18 MART 1915
1805 Okunma.
01 Mart 2014
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1856 Okunma.
12 Şubat 2014
ŞEHZADE MUSTAFA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
2504 Okunma.
25 Aralık 2013
KANUNÎ, ŞEHZADELERİNİ NEDEN BOĞDURDU?
2342 Okunma.
23 Aralık 2013
TÜRKOVİZYON TÜRK DÜNYASI ŞARKI YARIŞMASI
1720 Okunma.
02 Aralık 2013
İNOVASYON HAFTASI
1891 Okunma.
01 Aralık 2013
DURUN! DURUN BİRAZ…
2222 Okunma.
21 Kasım 2013
MARDİN’İN KURTULUŞU
5330 Okunma.
14 Kasım 2013
KERBEL’NIN AĞIDI, TAHILLARIN TÜRKÜSÜ AŞURE
3317 Okunma.
10 Kasım 2013
ATATÜRK'ÜN DEVRİMCİLİK ANLAYIŞI...
1656 Okunma.
11 Ekim 2013
İZMİR MUTFAĞIMDAN BAYRAM TATLILARI(10 ÇEŞİT)
1967 Okunma.
02 Ekim 2013
SEYYİD MÜKERREMEDDİN EMİR SULTAN
3085 Okunma.
28 Eylül 2013
MARDİN’DE BAHAR ve NERGİZİYE SALATASI
2535 Okunma.
09 Eylül 2013
Dokuz Eylül ve İzmirlilik ruhu
1562 Okunma.
05 Ağustos 2013
ADNAN AVUKA, İZMİR’DE MARDİN RÜZGÂRI ESTİRDİ
3962 Okunma.
30 Temmuz 2013
1 YAZAR * 1 KİTAP Ayten DİRİER
1993 Okunma.
25 Temmuz 2013
Mardin'de Bayram/Paskalya Çöreği : İKLİÇE
2314 Okunma.
Haber Yazılımı