Yazı Detayı
07 Mayıs 2015 - Perşembe 22:48 Bu yazı 1711 kez okundu
 
Mutluluğumuzu ve Huzurumuzu Kuran Ahlakı ile Elde Etmek
MEHMET KIZILKAYA
memoeemuh@gmail.com
 
 

Yazıma başlamadan önce şunu ifade etmek isterim.

Mutluluğumuzu, huzurumuzu, yaşamımızın anlamını ve hayatımı her anlamıyla güzelleştirecek olan tek şey vardır ki o da kutsal kitabımız olan Kuranı Kerim’in ahlakıdır.

İnsanoğlu yaratılışları gereğince her daim huzurlu ve de mutlu yaşamak isterler. Cenabı Hakkın kutsal kitabımız olan Kuranı Kerim’de bildirdiği ahlak yapısını, insanoğlunun fıtratına en uyumlu en uygun yaşamı sunmaktır. Kutsal kitabımız olan Kuranı Kerim ahlakı dışındaki tüm yolların insanoğlunu adeta huzursuz bir yaşama sürmesine neden olduğu gerçeği vardır.

Hepimizin görmesi gereken bir şey vardır ki o da şudur;

İnsanoğlunun yaşı, mesleği, kişiliği, sosyal kurumlardaki konumu, zengini, fakiri her ne olursa olsun, kutsal kitabımız olan Kuranı Kerim ahlakından uzak olan toplumlarda yaşayan ve de yaşamakta olan insanların emin olun ki hiçbiri ne mutluluğu ne de huzuru güzel bir şekilde kendi yaşamlarında bulamıyorlar.

Bizler tüm güzellikleri, huzuru, mutluluğu her daim kutsal kitabımız olan Kuranı Kerimin ahlakı ile elde etmeye çalışmalıyız.

Kutsal kitabımız Kuranı Kerimin ahlakını hiçbir zaman yaşamayan, yani her daim farklı bir cahiliye hayatına göre kendilerini şekillendiren insanların, içinde bulundukları en büyük yanlış ve aciz durum nedir bilir misiniz? Ellerinin altında bulunan kutsal kitaptan çözüm aramamak ya da çözüm bulamamaktır.

Bu insanların içerisinde bulundukları durumların açmaz bir hal aldığını da açık bir şekilde görürler. Bu insanların yaşadıkları hayat tarzlarının, benimsedikleri karakter yapılarının onlara istediklerini vermediğini, kendilerini hiçbir zaman tatmin etmediğini hatta onları daha fazla sıkıntıların içerisine soktuklarını hayatlarının her anında, her alanında fazlasıyla hissederler. Onlar bun tür şeylere çözüm getirmek için cahiliye gruplarının sundukları alternatifleri deneme yollarına giderler ki, bu da onlara hiçbir şekilde ne huzur ne de mutluluk getirisi olmuyor. Buda onları tekrardan huzursuzluk ve mutsuzluk noktasına getirmektedir.

Unutmayın dostlar!

Cahiliye sistemlerinin temel noktalarında hiçbir fark göremezsiniz. İnsanlar, sosyal kurumlar, işler, yerler, zamanlar, mekanlar ya da şartlar her daim değişebilir lakin yaşanan kaygıların hepsi aynı hedeflerde sabit kalmaya mahkumdurlar.

Burada sizlere bir örnekle açıklamayı daha berraklaştırmak isterim.

Cahiliye yaşamına göre sosyete kültürü ve entel grupları ile yaşamak çok önemli bir durumdur. Fakat bu iki yaşam modelinin her ne kadar isimleri farklı olsa da hedefledikleri noktalar yine aynıdır. Yani cahiliye pozisyonunda olmaktır. Daha da netleştirmeye geçersek eğer dünya hayatına göre yaşamak modeli demektir.

Oysa hepimizin de görmesi gereken şudur ki; hayat, dünya hayatına hırslı bir şekilde bağlanmayacak kadar çok ama çok kısadır. Dünya hayatında kazandıklarımızın hiçbiri baki kalmayacaktır. Ölümümüzle beraber adeta dünya hayatındaki bütün her şey yok olacaktır. Bu sebeple yalnızca dünya için kazandıklarımız, yalnızca dünya için kazanmaya çalıştığımız kazançların tamamı insanoğlunu ciddi büyük sıkıntıların içerisine almış olacaktır.

Bu sebeple yüce Yaradan insanoğluna mutlu ve de huzurlu olmalarının yollarını en iyi ve en güzel şekilde kutsal kitabımız olan Kuranı Kerim’de bildirmiştir. İnsanoğlu ancak ve ancak Cenabı Hakka yöneldiğinde ve Onunla gerçek bir dost olup, Rabbimizin beğendiği güzel ahlakıyla yaşadığı zaman bütün sıkıntılarından kurtulma şansı elde edebilir.

Yüce Yaradan (Rad Suresi, 28) ayeti kerime de şöyle bildirmektedir;

“Bunlar, kesinlikle iman edenler ve kalpleri de Cenabı Hakkın zikriyle mutmain olanlardır. Haberiniz olsun; kalplerin yalnızca Allah'ın zikri ile mutmain olur.” diye buyurmuştur.

Kutsal kitabımız olan Kuranı Kerim’de tarifleri edilen mümin karakterinde huzursuzluk, sıkıntı, kaygı ve karmaşalar asla yoktur. Her daim iman edenler Kuranı Kerim ahlakını yaşadıklarından dolayı dünyada farklı ve çok güzel bir hayatı yaşamakla birlikte dengeli olan bir ruh hali içerisinde olup, adeta her daim güzel tavırlar göstermiş olurlar.

İnsanoğlu her daim Cenabı Hakkın rızasını hedeflemelidir.

Müslümanların ve de son kutsal kitap olan Kuranı Kerim ahlakından çok uzaklarda yaşamlarını sürdüren insanların mutlu olmamalarının ve de bir türlü kendilerine bir çıkış yolu bulamamalarının en büyük sebeplerinden bir tanesi de adeta insanların hoşnutluklarını kazanmak için yaşamalarıdır. Bir insanın tüm doğrularını, yanlışlarını, iyilik ve kötülüklerini ve de hayatlarını diğer insanların değer yargılarına göre belirliyorlarsa, bilin ki onlar insanlar için yaşamlarını sürdürüyorlar demektir.

İnsanoğlu için yaşamak büyük bir zorluktur. Bilirsiniz ki bütün insanların beğenileri hep farklı ölçümler üzerine kurulmuş bir sistem üzerinden çalışmaktadır. Bir insanın çevresinde adeta yüzlerce binlerce insanların olduğu düşünecek olunursa, bunların tümünü memnun etme boyutuna girebilmek çok büyük ve farklı çabalar harcamak gerekecektir. Birinin memnun kaldığı bir hareketten, diğerinin memnun olmadığı anlamı da çıkacaktır. Bu da “insanlar için yaşayan” kimselerin, “binlerce farklı talepleri aynı anda” karşılamaları demektir. Bunların da imkansız olduğuna göre, söz konusu kişilerin sıkıntılı bir hayat sürmesi zorunluluğu kalacaktır.

Cenabı Allah, iman etmeyenlerin bu tür sıkıntılarını Kutsal Kitap da ( Zümer Suresi, 29) şöyle bir ayet ile buyurmaktadır.

“ Yüce Yaradan (ortak koşanlar için) bir örnek vermektedir. Kendisi hakkında geçimsiz ve uyumsuz bulunan, sahipleri de fazlaca yani çok ortaklı olan (köle) bir adamla yalnızca bir kişiyi teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumları bir olur mu? Hamd, Cenabı Hakkındır. Hayır onların çoğu da bilmiyorlar” diye buyurmaktadır.

Cenabı Allah (c.c), insanoğlunu ve bütün diğer varlıkları yaratandır. İnsanoğlunun nasıl bir yaşamla ve nasıl bir yaşantıyla mutlu olacaklarını yalnız ve yalnızca Allah (c.c) bilir. Bu noktada da insanoğluna yardımcı olabilecek olan tek bir yol vardır; Yüce Yaradan’a sonsuz aklına ve de sonsuz olan bilgisine teslim olmak ve de Yüce Yaradanın rızasına gözeterek yaşamak.

Unutmamalıyız ki dünyanın bir imtihan yeri olduğu gerçeği vardır.

Cahilce bir karakteri kendilerinde taşıyanların mutlu olamamalarının bir diğer sebebi de dünyada bulunma amaçlarını tamamen unutmalarıdır. Oysa insanoğlu, Cenabı Allah'ın gücünü, aklını, sanatını ve de diğer tüm üstün sıfatlarını takdir edebilecek mi, O’na gereği gibi gerçek manada iyi bir kul olabilecek mi, yoksa kendi yaratılış amacını unutup, geçici olan dünya hayatına kapılacak mı diye denenmektedir.

Yüce Allah Kuranı Kerim de geçici olan dünya hayatını (Mülk Suresi, 2) şöyle belirtmektedir:

“ O, amel (davranış) bakımından hanginizin daha iyi ve daha güzel olacağını denemek için ölümü ve de hayatı yarattı. O, büyük güce ve de üstünlüğe sahip olandır, çok bağışlayandır.” diye buyurmaktadır.

İnsanoğlunun bu şekilde her daim denenmesi, hayatlarının her anında, her alanında devam eder. Evde, dışarıda, yatakta, ayakta, kapıda, okulda, hastalıkta, sağlıkta, fakir olduğunda yahut zengin olduğunda, yeryüzünün bir ucundan diğer bir ucuna uçsa da yürüse de yine de yeniden ve her zaman imtihanları devam eder ve edecektir. İstisnai bir tek anıya dahi yer yoktur. İnsanoğlu şunu da asla unutmamalıdır. Yaptığınız bütün işlerde, yediğiniz, içtiğiniz her şeyi, yaptığınız, yapacağınız her türlü tavır ve hareketlerde, düşündüğünüz ve de düşüneceğiniz her şeyi eksiksiz bir şekilde ahirette karşınıza çıkacaktır.

İnsanoğlunun geçici olan bu dünya da olup biten olayların tamamının bir deneme olarak yaratıldığını unutması, tevekkülsüz bir tavrın göstermesine neden olmaktadır. Hakikatten dinden uzak yaşayan toplumlarda her zaman görülen ve de duyulan “keşke şöyle olmasaydı, hep işler kötü gidiyor, biz bittik, mahvolduk” ve bunlara benzer daha bir çok şikayetçi ifadelerinin altında bu gerçeğin unutulması yatmakta olduğunu bilmemiz gerekir.

Kaderi unutmanın ve de tevekkülsüzlüğün net ve kesin olan sonucu ise; adeta sıkıntıların olmasıyla beraber gelen mutsuzluktur.İnsanoğlunun neredeyse tümünde olayların o hikmetlerini düşünmediklerinden dolayı olumsuz bir durumla karşılaştıklarında hemen şikayetler üzerine şikayet gelir. Tabi bunların sonucunda sürekli olarak mutsuzluk, sıkıntılı ve de huzursuz bir hayat yaşamış olurlar.

Oysaki insanoğlunun üzerine düşen en büyük vazife, Cenabı Allah'ın kendisi için yarattığı her andan razı olmasıdır. Kötü olabilecek olan olaylar meydana gelse de, güzel bir ahlak içerisinde Cenabı Hakka olan teslimiyetinde kararlı bir şekilde devam etmesi ve en önemlisi de yaratılış amacını unutmaması gerekir.

Kutsal Kitabımız olan Kuranı Kerim’de emredilen güzel ahlakı yaşayan kimselerin, bütün olumsuzluklarda gösterecekleri sabrın hem ahirette hem de dünya hayatında kendilerine fazlasıyla güzellikler içerisinde döneceğini bilmenin mutluluğu ve huzurunu yaşarlar.

Bütün İnsanlara Kuran Ahlakı ile Mutluluğu ve Huzuru elde etme temennisini diliyorum.

Vesselam…

 

“ Mehmet KIZILKAYA “

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Etiketler: Mutluluğumuzu, ve, Huzurumuzu, Kuran, Ahlakı, ile, Elde, Etmek,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
27 Nisan 2020
“Eşcinsellik” ve “Diğer Tüm Sapkınlıkların” Sonu “Lut Kavmiyle” Aynı
7009 Okunma.
07 Nisan 2020
BEREKETLİ VE FEYİZLİ GECEDE BULUŞALIM
6493 Okunma.
31 Mart 2020
Kaçacak Delik mi Arıyorsunuz?
10177 Okunma.
08 Şubat 2020
Ateşten Bir Gömlek: Kibir!
16262 Okunma.
17 Ocak 2020
SALTANATINA GÜVENME! EGONDAN KURTUL!
6386 Okunma.
20 Aralık 2019
FAKİRLİĞİN FAİZİ NE OLUYOR!
4540 Okunma.
30 Kasım 2019
İnsanların En Sevimli Oyuncağı: YALAN!
4887 Okunma.
17 Ekim 2019
Biz Hep Birlikte Türkiye’yiz
4413 Okunma.
03 Ekim 2019
İpek Yolu=Cinayet Yolu!
3830 Okunma.
16 Eylül 2019
KENDİNİZİ TERBİYE EDİN YETER!
4305 Okunma.
15 Temmuz 2019
Direniş ve Başkaldırış Gecesi: 15 Temmuz
5025 Okunma.
04 Temmuz 2019
Zengin Kültürel Miras Kurumu Aile
3088 Okunma.
10 Haziran 2019
Kötü Yöneticiler ve Fitneci İnsanlar
2731 Okunma.
03 Haziran 2019
Toplumun Tedavisi Olmayan Hastalığı: Her Şeyi Küçümsemek
1883 Okunma.
06 Nisan 2019
Hüzünlü Bir Veda Atatürk Havalimanı
1274 Okunma.
15 Mart 2019
İslam Karşıtı Terörist Eylem ve Yeni Zelanda
1828 Okunma.
03 Mart 2019
HADDİNİZİ BİLECEKSİNİZ!
1829 Okunma.
24 Şubat 2019
Güneydeki Doğunun İnsanları
2523 Okunma.
15 Ocak 2019
Topyekün Poz Veren Şehir Mardin ve Mustafa Yaman
6953 Okunma.
07 Ocak 2019
Ne Kadar İyi Birer İnsansınız? Kör, Lal ve Sağır Olmaktan Kurtulun!
2770 Okunma.
09 Aralık 2018
Neden Kendinizi Sorgulamıyorsunuz?
4567 Okunma.
21 Kasım 2018
DÂR-I FÂNİ (GEÇİCİ DÜNYA) ve CENÂB-I HÂLIK (ALLAH
5453 Okunma.
13 Kasım 2018
Şekâvet-i Ebediye (Mutsuzluğun) Derinliği Pervâ (Korku) ve Sevgi
3453 Okunma.
20 Ekim 2018
Mühim Şehir “Mardin” ve Vâli Mustafa Yaman
4024 Okunma.
17 Ekim 2018
Yaşamın Kıyısında Fedakarlık
1318 Okunma.
29 Eylül 2018
Hediye-i Rahmet: Allah’ın rahmet hediyesi
3086 Okunma.
18 Eylül 2018
Saâdet-i Ebediye: Sonsuz Mutluluk
2151 Okunma.
11 Eylül 2018
Çılgın Arayışlar İçinde Olan Müslüman Gençlik
2282 Okunma.
01 Ağustos 2018
Yeryüzünde ve İnsan Yaşamında “Açgözlülük”
4667 Okunma.
14 Temmuz 2018
Başkaldırış Gecesi: 15 Temmuz
2021 Okunma.
04 Temmuz 2018
Erkekliğinizden Utanın Ey Soysuzlar!
1635 Okunma.
02 Haziran 2018
Mardin’i En Güzel Yere Getirecek Milletvekili “Cengiz Demirkaya”
2717 Okunma.
21 Mayıs 2018
İnsan Yaşamının Gerçek Adı “ADALET”
1891 Okunma.
15 Mayıs 2018
“Katil İsrail ile İşbirlikçileri” ve “Sessizliğe Bürünmüş Sözde Müslümanlar”
1921 Okunma.
05 Mayıs 2018
“İnsan Olmak” ve “Özünden Kop(ma)mak”
2445 Okunma.
18 Mart 2018
Çanakkale'de Savaşan İslam Ümmetinin Aslanları
4942 Okunma.
07 Mart 2018
Kadının Varlığı İnsan Soyunun Devamıdır
4483 Okunma.
04 Mart 2018
Özgürce Yapılan İyiliklerin Sınırı Yoktur
2343 Okunma.
17 Şubat 2018
Çocukların Hayatlarını Çalan “İSTİSMARCI ve TECAVÜZCÜLER”
5368 Okunma.
14 Şubat 2018
Yaşanılan Çağın En Etkili Hastalığı “EGO”
3662 Okunma.
08 Şubat 2018
İnsanların Kalbine Dokunan “Zerdeşt”
4464 Okunma.
12 Aralık 2017
Vuslatın Gölgesindeki “Kudüs”
3263 Okunma.
26 Kasım 2017
Düşmanın En Zor Olanı “Nefis”
1184 Okunma.
15 Kasım 2017
Mardin Şehrini ve Kızıltepe İlçesini Güzelleştiren İnsanlar
1712 Okunma.
22 Ekim 2017
İman’ın Nûru “Namaz”
1537 Okunma.
14 Ekim 2017
Huzurlu Hayat “Güzel Ahlâk’tan” Geçer
1367 Okunma.
07 Ekim 2017
Mardin’i Yüceliğe Ulaştıran Vali “Mustafa Yaman”
2106 Okunma.
30 Eylül 2017
Maneviyattan Uzak Diyarlara Göç Eden Nesil
1981 Okunma.
24 Eylül 2017
Kendinizi Keşfetmeye Başlayın ve Kimseleri Küçümsemeyin
1613 Okunma.
03 Eylül 2017
KAN GÖZYAŞI ÖLÜM ve ARAKAN
1237 Okunma.
26 Ağustos 2017
Mardin'in Gururu “Ceyda Bölünmez Çankırı”
1480 Okunma.
31 Temmuz 2017
Kadim Şehirlerin Yuvası “Kudüs”
2397 Okunma.
20 Temmuz 2017
Kötü Yöneticiler ve Zalimlikleri
1429 Okunma.
14 Temmuz 2017
Karanlığa Başkaldırış: 15 Temmuz Darbe Gecesi
1790 Okunma.
05 Temmuz 2017
Allah ile İletişim Vesilesi Olan “Namaz”
1291 Okunma.
28 Haziran 2017
“28 Haziran 2016” Terörü Lanetliyorum
2088 Okunma.
24 Haziran 2017
Rahmetin Yağdığı Ay'ın Bayramı “Ramazan Bayramı”
1984 Okunma.
19 Haziran 2017
Cennet Kazanmanın Diğer Yolu “Baba’dan” Geçer
1942 Okunma.
16 Haziran 2017
İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Kardeşlik Projesi
1440 Okunma.
15 Haziran 2017
Ortadoğu İslam Ülkeleri ve Şeytan Orduları
1279 Okunma.
11 Haziran 2017
Allah'ın Huzuruna “Şükrederek” Çıkın!
1159 Okunma.
06 Haziran 2017
Mardin’e Değer Katan Vali “Mustafa Yaman”
2407 Okunma.
30 Mayıs 2017
Kardeşliğin En Önemli Simgesi: MARDİN ve TRABZON
1692 Okunma.
26 Mayıs 2017
Cennet Kapısının Mevsimi 'Ramazan'
1135 Okunma.
14 Mayıs 2017
Kutsallığıyla Güzel Olan “ANNE”
1896 Okunma.
23 Nisan 2017
Sevgilinin Sevgiliye Kavuştuğu Gece: Miraç Gecesi
1379 Okunma.
14 Nisan 2017
Ruhunuzu Kirleten “Kibir ve Gurur”
1366 Okunma.
11 Nisan 2017
Mardin Aşığı Bir İnsan “Ahmet Külekçi”
1706 Okunma.
30 Mart 2017
Gönülleri Aydınlatan Regaip Kandili
1447 Okunma.
20 Mart 2017
Gücün ve Kuvvetin Sahibi “Sevgidir”
1437 Okunma.
08 Mart 2017
Kadın Olmak Zordur!
2662 Okunma.
26 Şubat 2017
Recep Tayyip Erdoğan ve Başkanlık Sisteminden Kesitler
1567 Okunma.
21 Şubat 2017
İnsanlığın Ahlakı Olan (Doğruluk)
1333 Okunma.
10 Şubat 2017
Yeryüzündeki Siyah Kan: Petrol
1258 Okunma.
03 Şubat 2017
İslamofobi Yalanı ve İslam Düşmanlığı
1455 Okunma.
24 Ocak 2017
İnsanlar Sevdikleriyle Beraberdir
1340 Okunma.
17 Ocak 2017
Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi ve “Başkanlık Sistemi”
2015 Okunma.
11 Ocak 2017
Yaşamın At Gözlüğü: Önyargı
1303 Okunma.
06 Ocak 2017
Trabzonspor Aşk’ı ve Kardeşlik Köprüsü Mimarları AYDIN ve ÖTER
1865 Okunma.
01 Ocak 2017
Türkiye'den Avrupa'ya Uzanan Başarı Dolu Günlerin Sahibi “Serdar Bozan”
1735 Okunma.
31 Aralık 2016
Kalbin Ahlakı Olan Edep
1286 Okunma.
26 Aralık 2016
Sürgün Yürekler Hep Yaralıdır
1787 Okunma.
22 Aralık 2016
İnsanı Yücelten Doğruluktur
1373 Okunma.
14 Aralık 2016
Halep Ağlıyor! Halep Yanıyor! Halep Yıkılıyor!
1474 Okunma.
07 Aralık 2016
Mardin’de ki Terör Olayları, Elektrik, Hastane, Uyuşturucu, Belediye ve Diğer Birçok Problem…
1700 Okunma.
11 Kasım 2016
Mantar Gibi Çoğalan Vatan Hainleri
1828 Okunma.
30 Ekim 2016
Başkent Trafiğinde MTDF (Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu) Geçti
2610 Okunma.
21 Ekim 2016
Işıkları Söndürülmüş Masum Çocuklar!
1363 Okunma.
14 Ekim 2016
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı “Şeref Malkoç”
567 Okunma.
09 Ekim 2016
Allah’a Giden En Güzel Yoldur “Dua”
1352 Okunma.
25 Eylül 2016
İngilizler ve Batılı Ülkelerin Müslümanlar Üzerinde Strateji Oyunları
1802 Okunma.
20 Eylül 2016
Savaşların Ortasında Kalan Çocuklar
1502 Okunma.
31 Ağustos 2016
Kan, Duman ve Ölümlerin Kokusuyla “1 Eylül”
1348 Okunma.
27 Ağustos 2016
“Güzelliklere Allah (c.c) İle Ulaşın…”
1330 Okunma.
19 Ağustos 2016
“Mutluluk” Allah'a İman Etmekle Başlar
1392 Okunma.
11 Ağustos 2016
İnsanlığın Bitiş Noktası “Öldürmek!”
1484 Okunma.
08 Ağustos 2016
FETÖ! (ABD ve CIA Adına Dizayn Edilmiş Projenin BAŞI)
1586 Okunma.
04 Ağustos 2016
Cumhurbaşkanı R.T.Erdoğan Devrilse ve Terörist Fetö Başa Gelirse…
1387 Okunma.
31 Temmuz 2016
Ruhunu Şeytana Satmış Siyonist Uşağı FETO ve Örgütü
1597 Okunma.
26 Temmuz 2016
Pensilvanya’nın Kiralık Katili ve Örgütü…
1385 Okunma.
23 Temmuz 2016
Vatan Haini Şerefsiz “Fetoş ve Örgütü (FETÖ)”
488 Okunma.
20 Temmuz 2016
Halkını Aydınlığa Kavuşturan Lider “Recep Tayyip Erdoğan”
1452 Okunma.
18 Temmuz 2016
İTLERİN VATAN HAİNLİĞİ!
1523 Okunma.
15 Temmuz 2016
Umudunuz Yolunuzu Aydınlık Kılsın...
1269 Okunma.
10 Temmuz 2016
Kibir, İnsanı Şeytana Bağlayan Düğümdür...
1253 Okunma.
06 Temmuz 2016
İnsanı Yüceliğe Ulaştıran Sevgidir
1327 Okunma.
02 Temmuz 2016
Ümitsizlik, Allah'a İman Etmekle Sonlanır…
1479 Okunma.
29 Haziran 2016
Terörü Lanetliyorum
1496 Okunma.
25 Haziran 2016
İnsana Tüm Değerlerini Yitiren “Kibir”
1868 Okunma.
21 Haziran 2016
İnsanı Yüceliğe Ulaştıran Namaz'dır
1344 Okunma.
19 Haziran 2016
LGBT'lilerin Sonu “Lut Kavmiyle” Aynı
1909 Okunma.
16 Haziran 2016
Mardin'in Yeni Valisi Mustafa Yaman ve Bölge Halkının Beklentileri
1324 Okunma.
13 Haziran 2016
İnsanoğlunun Mutsuz Oluşu
1393 Okunma.
08 Haziran 2016
Aşkı Muhabbeti Bol Olan “Ramazan’ı Şerif”
1458 Okunma.
26 Mayıs 2016
Gönüllerin Aynası Olan Edep
1487 Okunma.
15 Mayıs 2016
Peygamber Efendimiz Gibi Adaletli Olun!
1367 Okunma.
07 Mayıs 2016
Yeryüzünün En Güzel Varlığı Olan Anne...
1241 Okunma.
05 Mayıs 2016
Gülümsemek Yüzün Zekatıdır…
1652 Okunma.
26 Nisan 2016
Elektrik (DEDAŞ) Terörü!
1588 Okunma.
20 Nisan 2016
Çocuklar! Kansızların Hedef Tahtası
1598 Okunma.
04 Nisan 2016
Erkekliğinizden Utanın Tecavüzcü Şeytanlar!
1461 Okunma.
14 Mart 2016
Hoşça kal Gözüm, Hoşça kal Ankara’m!
1528 Okunma.
02 Mart 2016
Severek Mutluluğu Yakalayın
1586 Okunma.
20 Şubat 2016
Vuruluyoruz Ey Halkım, Unutmayın Bizleri!
1585 Okunma.
06 Şubat 2016
Dua; Bizleri Allah'a Yakınlaştıran Gizli Bir Eserdir
1654 Okunma.
03 Şubat 2016
Kutsal Şehirlerimizden Mardin ve Şanlıurfa'yı Kötüleyen Dizi Çekimleri
1849 Okunma.
01 Şubat 2016
Dünyanın Nizamı; Güçlü Bir İman ve Güzel Bir Ahlaktan Geçer
1689 Okunma.
25 Ocak 2016
Ey İnsanoğlu! Ruhunuzun Derinliklerinde Gerçek Bir Yaşam Olsun
1365 Okunma.
08 Ocak 2016
Türkiye Cumhuriyeti Ülkesinde ki Din Tüccarları!
1444 Okunma.
31 Aralık 2015
Düşlerimizde ki En Güzel Yılın “2016” Olması Dileğiyle…
1926 Okunma.
28 Aralık 2015
Ey Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V) Ne Olursun Gel!
1790 Okunma.
23 Aralık 2015
Ey Nurlara Suret ve Şekil Veren Cenabı Allah
1582 Okunma.
17 Aralık 2015
Dicle'nin Çığlığı Fırat'ın Kan Akışını Hızlandırıyor
1827 Okunma.
14 Aralık 2015
Zalimlerin Sevinç Çığlıkları Ardından Mazlumların Ezilmişliği
1494 Okunma.
30 Kasım 2015
Keşke Yaratıldığı Kadar Temiz Kalabilse İnsanlık
1758 Okunma.
22 Kasım 2015
Cennetin Kapılarını Bizlere Açan “Anne ve Babamız
1732 Okunma.
15 Kasım 2015
Dersimin İsyan Lideri Seyit Rıza’yı Açıklamak
1740 Okunma.
13 Kasım 2015
Haksızlıklar Karşısında Susan Dilsiz Şeytandır. Susulmalı mıdır yoksa Karşı mı Durulmalı?
1923 Okunma.
08 Kasım 2015
Lanetlenmiş İsrail (Siyonistler) Ortadoğu Bölgesinde 3.Dünya Savaşı Yapmayı Planlıyor
2266 Okunma.
02 Kasım 2015
AK Parti Zaferini Fazlasıyla İlan Etti
1511 Okunma.
11 Ekim 2015
Barış'ın Kalbinde Bomba Patlatıldı
1579 Okunma.
29 Eylül 2015
Mardin Bölgesinin Vazgeçilmez Valisi “Ömer Faruk KOÇAK”
1918 Okunma.
27 Eylül 2015
“Bismillah” Cenabı Allah’ın En Mübarek Mührü ve de Bereketidir
1724 Okunma.
23 Eylül 2015
Kurban Bayramının Ülkemize Barış ve Huzur Yağmurlarını Getirmesi Dileğiyle
1689 Okunma.
16 Eylül 2015
Varlıklarıyla Güçlü Olan Aşk ve Sevginin Notası
1749 Okunma.
10 Eylül 2015
Kürtlere Yönelik Faşistçe Saldırılar
1648 Okunma.
07 Eylül 2015
Vahşileşen İnsanlığın Ahlaksızlığı
1227 Okunma.
31 Ağustos 2015
Yeryüzünün Barış ve Kardeşlik Günü Olan “1 Eylül”
1623 Okunma.
25 Ağustos 2015
İnsanlığımızın Bittiği Noktadır Öldürmek
1463 Okunma.
21 Ağustos 2015
Hayatla Dalga Geçme Ey Oğul!
1796 Okunma.
17 Ağustos 2015
Mutluluğu Cenabı Allah’ı Sevmekle Elde Edebilirsiniz
1554 Okunma.
01 Ağustos 2015
Ortadoğu Coğrafyasında Yapılan Zulümleri, Yaptığınız Boş Siyasetle Bitiremezsiniz!
1685 Okunma.
30 Temmuz 2015
Zenginler Savaşları Çıkarır, Oyuncuları Olan Mazlumlar da Ölmeye Devam Eder
1819 Okunma.
26 Temmuz 2015
Ateş Hep Düştüğü Yeri Değil de, Düşmediği Yeri de Yaksın Biraz…
1714 Okunma.
21 Temmuz 2015
Gencecik Fidanlar Neden Öldürülür ki?
1719 Okunma.
16 Temmuz 2015
Mübarek Bayramların Değerini Bilmek
1630 Okunma.
14 Temmuz 2015
Kalplerimizi Nurlandıran Gece: Kadir Gecesi
1622 Okunma.
30 Haziran 2015
İslam Dini Kan'dan Değil; Barıştan, İmandan, Akıldan ve de İlimden Yanadır
1847 Okunma.
26 Haziran 2015
Cenabı Hakk’a Açılan Eller ve Edilen Dualar
1923 Okunma.
21 Haziran 2015
Allah İnsanlara Mutluluğu Ancak İman İle Verir
1893 Okunma.
13 Haziran 2015
Türkiye toplumunu tecavüze teşvik eden beyinsizler…
1753 Okunma.
10 Haziran 2015
İslam Merkezi Olan Türkiye Cumhuriyeti Ülkesi Coğrafyasına Sahip Çıkalım
1677 Okunma.
09 Haziran 2015
Demokratik Olmayan Seçimlerde Kürtlerin Bombalanması
1661 Okunma.
01 Haziran 2015
Cenab-ı Hakk'a Derin Bir İçtenlikle Yöneldiğimiz Gece Olan Berat Gecesi
1700 Okunma.
22 Mayıs 2015
Toplumsal İşçi Sınıflarının Burjuvaziye Karşı Duruşları
1560 Okunma.
17 Mayıs 2015
Savaştan Değil Barıştan Yana Olacak Bir Ortadoğu İnşa Edelim
1848 Okunma.
14 Mayıs 2015
Eli Kanlı Darbeci Kenan Evreni İyi Bilmezdik Ey İmam
1807 Okunma.
11 Mayıs 2015
Sağlam Bir Toplumda Anneliğin Gücü
1761 Okunma.
04 Mayıs 2015
Mutluluk Bizlerin Tercihlerinde Saklı Olan Bir Duygudur
1736 Okunma.
28 Nisan 2015
Materyalist Evrende Cenab-ı Hakk'ın Sevgisi
1606 Okunma.
25 Nisan 2015
Ortadoğu ve Emperyalizmin Siyonist İsrail İçin Önemi
1768 Okunma.
24 Nisan 2015
İnsan Aklının Alamayacağı Zulümlere Rağmen İnsan Kalmayı Başaran Bütün Çocuklara…
1806 Okunma.
23 Nisan 2015
Huzur Pınarlarından Olan Regaip Kandili
1821 Okunma.
19 Nisan 2015
İnsan Yüreğindeki Sevgi ile Aşkın Farklı Çağrışımları
1945 Okunma.
17 Nisan 2015
Aklımızın duyulmayan seslerinden olan düşünceler…
1632 Okunma.
15 Nisan 2015
Kutlu Doğum ile Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (S.A.V)
1726 Okunma.
09 Nisan 2015
Sevdiğiyle Kalbini Bölüşmektir Sevmek...
1368 Okunma.
05 Nisan 2015
Vali Olup da İnsanlıktan Nasibini Almayanlar!
1736 Okunma.
01 Nisan 2015
Kendi Kamerası ve Kendi Kalemiyle Büyük Bir Güce Sahip Olan Kişi “Yılmaz Güney”
1374 Okunma.
28 Mart 2015
Ortadoğu Coğrafyasının Belini Kırmaya Çalışan Siyonistler
1593 Okunma.
26 Mart 2015
Farklılıklarımız Olsa Bile Yine de Doğal ve Otantik Olmalıyız
1630 Okunma.
24 Mart 2015
Bediüzzaman Said Nursi'yi Anlatabilmek
1807 Okunma.
16 Mart 2015
Tarih Sayfalarına Kara Bir Leke Olarak Yer Alan Halepçe Katliamı
3170 Okunma.
13 Mart 2015
Toplumumuzun Kalıplaşmış Sözleri Düşünceleri ve Görüşleri
1732 Okunma.
10 Mart 2015
Günümüz İnsanların Öfkelerindeki Hedef Şaşması
1588 Okunma.
07 Mart 2015
8 Mart Yeryüzünün Bütün Kadınlarına Güzellikler Getirsin
1619 Okunma.
05 Mart 2015
Barış ve Çözüm Sürecinin Önünü Hiç Kimse Tıkamaya Kalkmasın
1611 Okunma.
04 Mart 2015
İnce Memedlerİn Öksüz Kaldı
1773 Okunma.
27 Şubat 2015
Cezaevlerinde Çocuklar Tecavüzlere İşkencelere Maruz Kalıyorlar
1845 Okunma.
23 Şubat 2015
Barbar İran Devleti Aklını Başına Almalı
1687 Okunma.
19 Şubat 2015
Mardin'in Yeni Valisi Ömer Faruk KOÇAK ve Halkın Beklentileri
1742 Okunma.
16 Şubat 2015
İnsanlık Suçu İşleyen Vahşilere İdam Cezası Gerekir mi?
1867 Okunma.
16 Şubat 2015
Siyasiler Kendi Ülkelerinde İşlenen Cinayetlerden Katliamlardan Ölümlerden Sorumludurlar
1965 Okunma.
13 Şubat 2015
Nedir Bu Milletvekili Olma Merakınız!
1682 Okunma.
12 Şubat 2015
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Lezzet Yeri Olup Mardin Kızıltepe İlçesinin Vazgeçilmezi Olan Hikmet Usta Kebap Salonu
2052 Okunma.
11 Şubat 2015
Dayatılanlara Boyun Eğme ve Kolaycılığa Kaçmak
1757 Okunma.
09 Şubat 2015
Özgürlük Meydanında Belediye Zabıtaları ve (Sözde) Yaptıkları İşler
1740 Okunma.
05 Şubat 2015
Korsan Devlet Olan Siyonist İsrail ile Başbakan Binyamin "Bibi" Netanyahu'nun Yeni Film Macerası
1696 Okunma.
03 Şubat 2015
Terör Örgütü Siyonist İsrail - Golan Tepeleri - Suriye - - Ortadoğu - İran - Hizbullah Örgütü - Lübnan - Su Kaynakları Saldırı ve Yansımaları
1809 Okunma.
31 Ocak 2015
Özlemini Çektiğiniz Demokrasi ve Barışı Yakmakla Yıkmakla Öldürmekle Getiremezsiniz
1682 Okunma.
27 Ocak 2015
Dünyanın Aydınlık Yüzüne Sahip Olan Kürtler ile Kobani Rojava Şengal Üçgeni
1794 Okunma.
26 Ocak 2015
Kral Abdullah bin Abdülaziz el-Suud'un Ölümü Amerika'nın İşine mi Yaradı
1767 Okunma.
23 Ocak 2015
Güneydoğu Anadolu Bölgesini Karanlığa Mahkum Eden Özelleştirmeler
1818 Okunma.
22 Ocak 2015
Tabelası Düşmüş Adalet Mülkün Temeli midir?
1851 Okunma.
17 Ocak 2015
Peygamber efendimiz
1674 Okunma.
15 Ocak 2015
Acımasız Hırsların Kurbanları Çocuklar
1681 Okunma.
11 Ocak 2015
Bütün İnsanları Bütün Dünyayı Bütün Ortadoğu’yu Yöneten Yahudiler
2379 Okunma.
10 Ocak 2015
10 OCAK DÜNYA ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ
1795 Okunma.
06 Ocak 2015
Faşizm'in Gerçek Yüzünü Anlatabilmek
1700 Okunma.
04 Ocak 2015
Türkiye Cumhuriyeti Ülkesinin Lojistik Sektöründeki Gelişimleri
1840 Okunma.
01 Ocak 2015
Sessizce Bana Yaklaşan Ölümün Bedenime Ruhuma Teması
1841 Okunma.
31 Aralık 2014
Ey İslam Alimleri Ey Müslümanlar Bu Katiller Nasıl Müslüman Olur? Karar Verin Artık!
1715 Okunma.
29 Aralık 2014
Ey Savaşın Ateşini Kendi İsmiyle Söndüren Barış Neredesin!
1822 Okunma.
26 Aralık 2014
Uludere’de Roboski de Özgür Kelebeklerin Maruz Kaldıkları “ Katliamlar Ölümler Vahşetler…”
2489 Okunma.
09 Aralık 2014
Kadim ve Kutsal Toprakların Coğrafyası - Ortadoğu -
1855 Okunma.
07 Aralık 2014
Birilerinin Sömürgesiyle Birlikte Hepimizin Sömürülmesi
1759 Okunma.
02 Aralık 2014
Mezopotamya ve Ortadoğu'nun En Kadim Kültür Başkentlerinden Diyarbakır'ı Anlatabilmek....
1675 Okunma.
25 Kasım 2014
İnsanların Özgürlüğü ve Yeryüzündeki Fikirlerin Zenginliği
1800 Okunma.
18 Kasım 2014
İnsanların Edeple Bütünleşmeleri
1902 Okunma.
13 Kasım 2014
Deccal ve Masonların İlluminati İle İlişkilendirilen Bağlantıları
2333 Okunma.
12 Kasım 2014
1858 Okunma.
09 Kasım 2014
BAŞARI DENİNCE AKLA.....
1841 Okunma.
05 Kasım 2014
İntiharların Sebepleri - Psikolojik ve Sosyal Gelişim Zamanları
2192 Okunma.
Haber Yazılımı