Yazı Detayı
21 Mart 2020 - Cumartesi 18:24 Bu yazı 169 kez okundu
 
Miraç Kandili ve ibadetlerimiz:
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

Miraç Kandili ve ibadetlerimiz:

 

Değerli okuyucularımız,
 
Artuklu Haber ajansı ailesi olarak, Miraç kandilinizi tebrik ediyoruz. Cenab-ı Allah, Türk İslam Dünyasını, rıza-i İlahisine uygun ibadet yapmasını nasib-i müyesser eylesin. İmanımızı gün geçtikçe kuvvetlendirsin. 
Bu mübarek gecenin yüzü suyu hürmetine, İslam dünyasını, Coronovirüs illetinden korusun.  
Miraç Kandili münasebetiyle yaptığınız tüm ibadet ve duaları Cenab-ı Allah kabul etsin.
 
NOT: Coronovirüs münasebetiyle, camilerin kapalı olmasına  üzülmemek elde değil. Sadakatla evlerimizde yaptığımız ibadetleri, Cenab-ı Allah kabul eder. Kalbiniz rahat olsun. Demekki, böyle günleri de göreceğiz.
 
 
Değerli okuyucular,
Bu mübarek gece, Cenab-ı Allah'ın Mü'min kullarına ilahi rahmet, lutuf ve inayetini bol bol ihsan buyurduğu, dua ve ibadetlerinin kabul olduğu bir gecedir. 
 
İnanç, ahlak ve maneviyat dünyamızın barış ve huzur içinde İslam dünyasının, birlik-beraberlikte yaşamamızın vazgeçilmez değerlerine işaret eden bu ilahi buyrukları yaşamak ve yaşatmak, islam dünyasına Miracın manevi atmosferini günümüzde teneffüs etme imkanı sağlayacaktır.
 
Çünkü Miracın özünde başta rüşvet olmak üzere, her türlü haram işlerden ve kötülükten arınma, insanlara faydalı olan değerler üretme, fedakarlık, sorumluluk, paylaşma, ruhunda vatan kavramını taşıma, zamanın önemini kavrama ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek sağlık, huzur ve berekete erişmek vardır.
 
Miraç Cenab-ı Allah'ın kudretini gösteren en büyük bir mucize ve bir hadisedir. Miraç gecesi, duygu ve düşüncelerimizi yenileyerek ilahi rahmeti kazanacak işler yapmamız, kulluk bilincine ulaşarak Kur'an okuyup, dua etmemiz için bir fırsattır.   
 
Büyük Miraç olayı, biz müslüman Türk dünyası için büyük bir imtihan olayıdır. İslama hasır ipiyle sarılmış olanların döküleceği, Sıddık gibi olanların da imanlarının güçleneceği bir hadise. Aslını sorarsanız hayatımız baştan sona imtihanlarla dolu. Daha doğrusu bu imtihanlar çocukluk devremizden sonlara doğru başlar. Dünya ve ahirete ait olmak üzere bütün çeşitleriyle sürüp gider. Nitekim Miraç hadisesi de bir imtihan olarak insaanların hayatına girmiş, sonucu ahirete kadar varan bir ebedi saadete bile vesile teşkil etmiştir.
 
Hatta bu sınavda elmas ruhlu Ebu Bekirlerle, kömür ruhlu cehiller ayrılmışlardır, sınavı kazananlarla kaybedenler iyice su yüzüne çıkmışlardır. 
 
Nitekim mucizenin cereyan ettiği gecenin sabahında Mekke'de büyük heyecan dalgası her tarafı kaplamış, gece cereyan eden hadiseyi sabah işiten müşrikler, hep birlikte yeni bir isyan bayrağı açıp:
"Olmaz böyle şey! Bir gecede Kudüs'e gitmek, oradan göklere uçmak, oradan da semaları geçmek, mümkün değil.", diye feryadı basmışlardı. 
 
Ancak İman sahipleri onların bu isyan ve kabarmalarına karşılık vermekte gecikmişler, elmas ruhlu Ebu Bekir (RA): 
"Şayet bunu söylüyorsa mutlaka doğrudur, çünkü ben akşam sabah bundan çok çok daha büyük haberleri ve hadiseleri O'ndan dinliyorum," diyerek sınavı kazanmıştır.
 
Gerçekten bütün Peygamberler ve bazı zevat-ı kiram, mesela İmam-ı Gazali, Muhyiddin-i Arabi, İmam-ı Rabbani ve daha pek çokları ruhani olarak Miraç hadisesini yaşamışlardır.
 
Müşriklerin böylesine isyan ve itirazlarından da anlaşılıyor ki, Miraç mucizesi Resulullah'ın (SAV) dünyadaki cesediyle cereyan etmiş, bu yolculukta ceset ruhla birlikte hazır bulunmuştur. Şayet sadece ruhla, yani rüya gibi bir durumla vaki olsaydı, müşriklerin böylesine isyan ve itirazlarına sebep olmayacaktı. Çünkü rüya halinde Miraç her zaman herkes için mümkündür. 
 
Alimlerimiz, Miraç mucizesine itikadı açıdan bakarken şöyle bir tasnif yaparlar: Miraç hadisesinin üç basamağı vardır:
 
Birinci kısım: Mekke'den Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar olan gece yolculuğudur. Bu kısım ayet-i celilenin açıklığıyla sabittir. Bunu inkara cüret etmek, yahut hafife almak, küfürden başka bir şey değildir.
 
İkinci kısım: Mescidi Aksa'dan göklere doğru uçuş ve geçiş kısmıdır. Bu meşhur hadise sabittir. Bunu inkara cür'et eden de delaletle suçlu olur.
 
Üçüncü kısım ise: Göklerin ötesine uçuş, mahiyetini hayal bile edemediğimiz sahalara geçiştir. 
 
Bunun inkarına günahkarlık düşüncesi olunur, ancak küfür olunmaz.
 
Miraç mucizesi gibi diğer kudsi hadiselerin senenin bazı devrelerine serpiştirilmiş olmasının herhalde hikmetleri vardır. Mü'minler böyle gün ve geceler sebebiyle, dini hayatlarını yeniden bir kontrol edip, kendilerine gelsinler, yaşayışlarına çeki düzen verip, imani ve İslami hayatlarını daha da kuvvetlendirme şevk ve şuuru kazansınlar istemiş olabilir, tabi dahası da vardır.
 
Miraç gecesi, bizlere böyle bir tefekkür yaptırıyor, nefis murakabe ve muhasebe temin ediyorsa hedefini bulmuş, hikmetine varmış demektir.
 
Bir de Kâbe mi yoksa Ravza mı daha mübarektir meselisi var: 
Cenab-ı Hakk Ali İmran Suresi 96. ayeti celilesinde "Şüphesiz, alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev (mabed), Mekkedeki (Kabe) dir"  ifadesi ile yüceltme ettiği kabe, yeryüzünde en mübarek yerdir.. Ravza da Kabe'nin mayasıyla yoğrulmuş olabilir. 
 
Türk İslam dünyası olarak, bu mübarek geceleri tefekkürle geçirmemizi, bütün kudsi ay ve gecelerinizi dolu dolu geçirmenizi, ruhumuzdaki inançla sizlere bol bol ikrâm edilmesini temenni ederiz. Hayat boyu süren maddi ve manevi bütün imtihanlarınızda Rabbinizden başarılar ihsan etmesini dileyin. 
 
İnsanlar bu mübarek gün ve geceleri değerlendirerek, ibadetle geçirmeleri fevkalede önemlidir. Ancak daha önemlisi; insanlığın bütününe yönelik insanlığın temel problemlerinin çözme noktasında, samimiyetle çalışmak ve en önemlisi üretime yönelik çalışmasıdır. Üretime yönelik faaaliyetlerin merkezinde de; 21 ci yüzyılın en temel protein olduğunu unutmadan tarım ve hayvancılık alanında, organiklik odaklı  çalışmalara katılmak veya bizzat destek vermek suretiyle, hayatı anlamlı kılmaktır. Bu çalışmaların içerisinde salih amel olacağı gözönünde bulundurulmalıdır.
 
İnsanların çalışması için üretim yapmak da, ibadettir. Çünkü insanlar çalışınca Cenab-ı Allah tarafından haram kılınan ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarınca yasak olan olumsuzlukları yapmazlar.
 
Daha çok sevaplara nail olmak için,  "Düşünelim, araştıralım, çalışalım, üretelim." ilkelerini esas alarak, üretimin, Dini-Milli faydalarına, sizler karar verin: Üretiim, her türlü anarşik-ekonomik terörün oluşmasına izin vermez. Bundan daha iyi ibadet olur mu?
 
 
Bu Mübarek geceyi, Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler okuyarak, okumasını bilmeyenlerin üzülmesine gerek yok. Baba dostum saygıdeğer Ali Rıza Bey,  ''İnternet ve cep telefonu, artık insan vücudunun vazgeçilmez bir organı haline geldi.'' demesi gerçekten çok doğru ve anlamlı bir sözdür. Evlerinde İnternet olanlar, İnternette veya cep telefonlarında Kur'an dinleyerek sevaplara nail olurlar. 
 
 
Bu Mübarek gün ve gecede Anne-Baba, akraba, çevremizdeki yaşlı komşular ve hastalar,  telefon ederek, şefkatla samimi sevgimizi göstererek, onları sevindirip, duasını almalıyız. 
 
Hakkın Rahmetine kavuşan atalarımıza ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının daima göklerde dalgalanması uğruna şehit olan Vatan Şehitlerinin, ruhlarına Kur'an okumasını bilenler okusunlar, bilmeyenler de bildikleri Sureleri okuyup, dua edip ruhlarına bağışlasınlar.
 
NOT: Coronovirüs salgını münasebetiyle, sağlığımız için, mezarlığa gitme imkanımız yok. Üzülmeye gerek yok, evlerinde Kur'an okuyup, dua ederek ruhlarına bağışlasınlar.
 
 
KABRİSTANA GİRİŞ DUASINI EVDE OKUYUNUZ:
''Esselamu aleyküm dare kavmin Mü'minin
Ve inna inşaallahu bi kum lahikun Ese lullahe li ve le kümül afiye.''
MANASI: EY!.. İnananlar evinin sakinleri, sizlere selam olsun. Biz de inşallah size katılacağız. Bana ve size Allah'u Teala Hazretlerinden afiyet dilerim. Diye selam verdikten sonra: Bildiklerini okur. Sevaplarını burada yatanlara bağışlar.
 
 
DUA:
Değerli okuyucular, İslam dininde en fazla yapılan ibadetlerden birisi de, riyakarlıktan ve haram işlerden uzak kalarak yapılan duadır. Duadan hem şükür ve hem de hamd etmek manası vardır. Maddi manevi sahada Cenab-ı Allah'a yapılan bir sığınma ve yalvarmadır. Aynı zamanda dünya ve ahiret için vazgeçilmez bir vasıtadır.
 
 
Hindistan İslam araştırma enstütüsü eski başkanı, hafız-Mevlevi Seyyid Asaf Ali hoca diyor ki, bu duayı hergün iki defa okuyun. Dua: ''Allahu latifun bi ibadihi yerzuku menyeau Vehuvel kaviyyul aziz'' 
Mnası: Her gün sabah-akşam bu duayı kim okur ise, hafızası kuvvetli olur ve okuduklarını unutmaz. Ayrıca güçlü bir hafıza için, Seyyid Asaf Ali hoca diyor ki: "Yemeklerden sonra iki kesme şeker büyüklüğünde taze zencefil çiğneyerek yiyin ki, güçlü bir hafızaya sahip olasınız ve sesiniz daha güzel ve net olsun." 
 
Bu Mübarek Miraç gecesinin yüzü suyu hürmetine, ağlayarak gözyaşı döken Türk İslam dünyasının gözyaşı dinsin. 
Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağının göklerde dalgalanarak gül açması uğruna canlarını feda eden, başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Mareşal Fevzi Çakmak olmak üzere, cümle Vatan şehitlerini rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta-yaralılara acil şifalar dileriz. 
 
Kaynakça: 
1- Diyanet işleri Başkanlığı 207 no'lu yayını.
 
2- Hindistan'lı, Hafız-Mevlevi Seyyid Asaf Ali hoca
3- Erzurumlu hafız Abdullah Aldır hoca
4- İslamın Nurlu Yolu Yazar: Osman Bayüklken 1959 2'ci Baskı
 
 
 
Etiketler: Miraç, Kandili, ve, ibadetlerimiz:,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
06 Nisan 2020
Berat Gecesi büyük bir fırsattır
195 Okunma.
28 Mart 2020
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
735 Okunma.
17 Mart 2020
18 Mart, küresel saldırıya dur demektir
795 Okunma.
29 Şubat 2020
Kahraman Türk Askeri ve Şehitlik
7653 Okunma.
25 Şubat 2020
Regaip Kandilinin Fazileti
1081 Okunma.
24 Şubat 2020
Beliniz Ağrıyorsa...
334 Okunma.
09 Şubat 2020
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
4431 Okunma.
30 Ocak 2020
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN ÖNEMİ
1055 Okunma.
27 Ocak 2020
Kış hastalıkları için can simidi
477 Okunma.
17 Ocak 2020
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
669 Okunma.
31 Aralık 2019
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
1090 Okunma.
22 Aralık 2019
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri
1358 Okunma.
13 Aralık 2019
Milli bekamıza yönelen ekonomik-sosyal tehditler
1149 Okunma.
08 Aralık 2019
Sağlığımızı koruyarak mutlu olmak
609 Okunma.
30 Kasım 2019
Limon da ki Mucizeler
939 Okunma.
23 Kasım 2019
GELECEĞİMİZ ÖĞRETMENLERDİR
1068 Okunma.
20 Kasım 2019
Türk kültüründe
734 Okunma.
06 Kasım 2019
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
1320 Okunma.
28 Ekim 2019
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, E CUMHURİYETİ PAYDAR KILALIM
208 Okunma.
25 Eylül 2019
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri
560 Okunma.
14 Eylül 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
973 Okunma.
06 Eylül 2019
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
1085 Okunma.
28 Ağustos 2019
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
1080 Okunma.
20 Ağustos 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
1216 Okunma.
09 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
952 Okunma.
29 Temmuz 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
439 Okunma.
14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
332 Okunma.
19 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
349 Okunma.
13 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
410 Okunma.
03 Haziran 2019
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
403 Okunma.
30 Mayıs 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek
360 Okunma.
26 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
376 Okunma.
19 Mayıs 2019
İslamiyette Ruh Sağlığımız
345 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
411 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
368 Okunma.
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
635 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
335 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
425 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
817 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
631 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
519 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
429 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
442 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
546 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
659 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
5145 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
992 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
900 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
1314 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2544 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
2212 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1324 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1784 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1490 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2758 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
776 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
699 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
712 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
827 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1425 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1601 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1504 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
1215 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
1072 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
2083 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
4040 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
819 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
734 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
742 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
862 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
802 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
762 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
803 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
737 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
1603 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
817 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
880 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
734 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1263 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
1319 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
1033 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
1108 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1537 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
3154 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
2192 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1483 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1522 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1582 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1542 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1432 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
1003 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
1055 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
918 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
922 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
888 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
903 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
989 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
1058 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
1017 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
1299 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
1020 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
1264 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
943 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
996 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
1001 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
1804 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
966 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
1031 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
1032 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
1195 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
1149 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
2247 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
1118 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
960 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
1070 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
1169 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
1123 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
906 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
1012 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
1181 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
953 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1480 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
1050 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
821 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
1051 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
1049 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
1109 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
1056 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
1035 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
1005 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
1164 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
1073 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
1189 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
1098 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
1196 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
1320 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
1300 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
1112 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
1097 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1648 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1898 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1260 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
886 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
2059 Okunma.
Haber Yazılımı