Yazı Detayı
13 Aralık 2019 - Cuma 10:01 Bu yazı 1202 kez okundu
 
Milli bekamıza yönelen ekonomik-sosyal tehditler
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

Milli bekamıza yönelen ekonomik-sosyal tehditler 

 

 

Değerli okuyucularımız,

 

Türk Milleti üç bin yıldan beri vardır. Onun var oluşu, büyüklüğü, gücü, tarihe damgasını vuruşu yalnız Milli karakterleriyle mümkün olabilmiştir. Türklüğün büyüklüğünü veya var oluşunu Türklüğün dışındaki şu veya bu faktöre bağlı değildir. 

 

Vatanseverlik, Türk soyunun ruhunda, kanında, beyninde yaşayan hayat prensiplerinin fikir haline gelmiş bir şeklidir. Bundan dolayı da"sıra" ve "saygı" esaslarını ihmal edemez.

 

Türk ahlakında, makam-mevki için milleti feda eden değil; aksine, gerektiği zaman millet uğruna makamını, hatta hayatını verebilen Türk'tür ve o büyük adamdır.

 

İktisadi doktrinler çabuk değişir. Değişmeyen prensipler vatansever milliyetçilik ve beynelminelciliktir. "Milliyetçilik" derken bu kelimenin asıl anlamını kastediyorum. 15-Temmuz-2016 yılında sözde İslam beynelminelcileri "Fetö terör örgütü", gibi siyasi ümmetçilerin riyakarlık duygularıyla milliyetçiliklerini düşünmüyorum. 

 

İnsan uzviyetinin karaciğer, akciğer, beyin ve kalbi nasıl dört önemli organı ise, bir milletin de ordu, dil, bağımsızlık ve Milli şuur, dört büyük kalesidir.

 

Bir millet, ordusunu kaybedebilir. Bağımsızlığını da kaybedebilir. Fakat, dilini sakladıkça, o millet yaşıyor demektir. Dilini kaybeden bir millet ölmüş sayılır. 

 

Hindistan da, yaklaşık yüz milyona yakın Türk asıllı Hindistan vatandaşı var. Hindistan da yaşayan Türkler, yüzyıllardan beri Türklüklerini unutmamışlardır. Onun içindir ki, Milli şuurun uyuşuk olması, milletlerin yaşama kabiliyetleriyle orantılıdır. "Kim ne derse desin, Türk her yerde ve her zaman Türk’tür."

 

Ekonomik terör ve Suriyelilerin tehlikesi:

Raf bedeli şartını uygulayan mağaza zincirlerinin yetkilileri, iyi bilmelidirler ki, Milli şuur, bir milletin yaşama iradesi, hayat kaynağı ve en kuvvetli silahıdır. 

 

21'ci asırda Milli şuuru olmayan ve protein (Temel gıda) sorunlarını teminat altına almayan milletler yıkılmaya mahkûmdurlar. Libya da buğday yetişmeye başlandı, sanayi ötesi toplum ülkeleri, Libya da tarım ekonomisini engelleme planlarını başlattı. Hedefleri, Libya da Temel gıda sektörünü petrol gibi ele geçirmektir.

 

Yeni düşmanın hedefi Türkiye de anarşik-ekonomik terör oluşturmaktır. Bu düşmanın adı, raf bedeli şartı, Suriyeliler ve halen içimizde gizli faaliyetlerini sürdüren Fetö kulübünün mensuplarıdır.

 

Riyakar "İhanet şebekeleri" iyi bilmelidirler ki, Türkiye'nin üretime ve yerli sermayeye önem vererek kalkınma davası aynı zamanda onun büyük devlet olma davasıdır. 

 

Bu sebeple Milli dava, ülkemizde iktisadi demokrasinin kurulması ve ekonomik teröre dur demenin davasıdır.

 

Son zamanda ülkemizde, yerli sermayeye önem verilmesi ve tarım kredi kooperatifleri tarafından mağaza zincirlerinin açılması memnuniyet vericidir. Bu mağazaların Türkiye genelinde genişlemesi, raf bedeli şartına en güzel şekilde haddini bildirmek demektir. 

 

Raf bedeli hareketliliği olmayan bu mağazalarda, Türk Milleti ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Ayrıca Türk çiftçisi-sanayicisi de rahat bir nefes almış olacak. 

 

Suriyelileri kaçak olarak çalıştırmak ve raf bedeli şartı ile Türk sanayicisini-çiftçisini, tarihin en büyük tehlikesiyle karşı karşıya getirdiğini, sevgili dostum Dr. İbrahim Özdoğan defalarca bu tehlikeyi açıkladı.

 

İlgili bakanlıkların en büyük faydası ve görevi, Türk sanayicisini-çiftçisini anarşik-ekonomik terörün kucağına düşmekten korumak ve kurtarmaktır.

 

Bir millet sanayi ötesi toplum olma duygusu ile üretim yapabilmek için, kendisinin  büyük millet olduğu inancını duymalıdır. 

 

Suriyeliler, Fetö'yu Müslümanlığı alet ederek kullanan "İhanet şebekesi" sanayi ötesi toplum ülkeleri,  raf bedeli şartını uygulayanlardır. Hedefleri; Türkiye'yi ekonomik dar boğaza sürükleme ve Harran ovasını ele geçirmektir. 

 

Ekonomik terör örgütleri iyi bilmelidirler ki, Türk Milleti, manevi güç bakımından daima güçlü ve onun içindir ki, kendisinde her tehlikeyi yenebilmek inanç ve kuvveti daima vardır.

 

Milli gelirin adaletle dağıtılması, Türk Milleti için de elbette Milli bir gayedir. Milli gelirin arttırılması ve dağıtılması yerli sermayeye ve yerli üretime önem vererek, ferdi ihtiyaçların rahatça karşılanabildiği, refahın yaygın olduğu bir ülkede, toplumcu adalet davası gerçekleşmiş olur ve böyle bir davadan bahsetmeye de lüzum kalmaz. 

 

Toplumcu adalet tedbirleri sağlam yasal esaslara bağlanmalıdır. Diğer taraftan da eğitim ve öğretim de yerli sermaye tarafından üretilen ürünlerin satışını yapan mağaza zincirlerinde satın alış veriş yapma eğitimini vermeliyiz.

 

Ayrıca ülkemizi iktisadi alanlarda hızla kalkındırarak, toplumcu adaletin ortamını hazırlamamız gerekir. Aksi takdirde, toplumcu adalet davasının, sanayi ötesi toplum ülkelerinin, raf bedeli şartının ve Suriyelilerin tehlikesi asla unutulmamalıdır.

 

Raf bedeli şartı, halen içimizde dolaşan Fetö terör örgütü mensupları, Suriyeliler, yoksulluk, cehalet-bilgisizlik ve her türlü ahlaksızlık bataklıklarında açan bir çiçektir.  

 

Milli ülküler, milletleri asırlar boyunca ayakta tutacak enerji kaynağıdır. Ülküsü olan milletler, fedakar insanlarla doludur. Fedakar insanların çokluğu, her türlü insani meziyetlerin hakimiyeti demektir. İnsan toplumları insani meziyetlerle yaşar. Cehaletin, bencilliğin, kara para harekatının ve rüşvetin yaygın olduğu toplumlar refah ve dıştan büyüklük içinde de olsa, yıkılmaya mahkûmdur. 

 

Türk Milleti, ülküsü olan mutlu toplumlardan biridir. Tarihi boyunca büyüklük ülküsü ardından koşmuş, birlik ve fetih savaşları yaşamış ve Birinci Dünya Savaşının sonuna kadar da daima büyük devletin sahibi olmuştur. Halen de aynı kararlılıkla büyük devlet olduğu devam etmektedir.

 

Türk Milletinde ki, en büyük zaferlerden birisi de, Australia-Silver şehrinde, BROKİN HİL savaşında iki isimsiz Kahraman Türk'ün, Zaferidir. Milli eğitim Bakanlığı, bu iki Kahraman Türk'ün Zaferine, tarih kitaplarında yer vermesi gerekir.

 

Tarihi Türk geleneklerinde ve ahlakında, kabiliyetli ve enerjik  olanlar büyüklük ülküsü ardından koştuğunu belgeliyor. Çünkü büyüklük ülküsü, büyük fedakârlıklar ülküsü demektir. Bundan dolayıdır ki, korkaklarla riyakarlık duygusu ahlakına sahip olanlar büyüklükten korkar, daima küçük kalmak ister. Onun içindir ki, ahlaksızlıkların anahtarı olan Raf bedeli şartını uygulayanlar, Türk tarihini iyi okuyup para yerine Allah'tan korkup, vatan sevgisini ruhlarında taşısıınlar.

 

Bir ülkede gerçek demokrasinin mevcudiyetinden bahsedebilmemiz için, ilk önce iktisadi demokrasinin kurulmuş olması gerekir. Ne yazık ki Türkiyede iktisadi demokrasinin mevcut olmadığını anarşik-ekonomik terörün meydana gelmesine sebep olan raf bedeli şartının uygulanması ve Suriye'lilerin kaçak çalıştırılmasıdır. 

 

Ayrıca Suriye'liler, iş yeri açarak vergi kaçakçılığı ve kara para hareketliliğini, en çok Şanlıurfa ilinde yapıyorlar. Maliye Bakanlığı yetkilileri, bu kara para hareketliliğine niye seyirci kalıyor?

 

Kara para hareketliliği ve Raf bedeli şartı da, Anarşik-Ekonomik terörün meydana gelmesi ve her türlü ahlaksızlıkların anahtarı demektir. 

 

Demokrasi tarihi Türk geleneklerinde ve Türk Milletinin ruhunda vardır. Türklerin ruhunda, beyninde yaşayan hayat prensiplerinin fikir haline gelmiş bir şekildir.

 

Bugünkü şartlar içinde Türk gençliğinin, kaynakları dışarıda olan yıkıcı ve bölücü fikirlere kapılıp milletleri ve yurtları aleyhindeki hareketlere katılan talihsizler haline gelmemeleri için, her şeyden önce, kendi soylarının Milli davasını öğrenmeleri gerekir. 

 

Midesinde helal lokma bulunan kimseden rıza-i ilahiye muhalif bir şey zuhur etmez çünkü ağızdan ne girerse, fiiliyattan çıkacak ta o olur. O kimsenin yegane gayesi ailesine helal rızık temin etmesi olur. Helal rızık peşinde olmak ibadettir.   

 

Vatan sevgisi ve kavramı ne demektir? Vatan dar manasıyla bir millet veya toplumun üzerinde yaşadığı toprak parçasıdır. 

 

Vatan; atalarımızın kanıyla yoğrulmuş, uğrunda can, mal verilen maddi-manevi kıymetler, tarihi miras, paylaşılmış duygularla üzerine barınanları kader birliği ile birbirine kenetleyen ülkedir. 

 

Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı'nın, dalgalandığı toprakta, yalnız raf bedeli şartını uygulayanlar ile ve Suriye'lilerin haksız çıkarlarından faydalanılan bir bölge değildir. Vatan yurt kelimesinin de üstünde manevi bir değer taşır.

 

Yakın tarih de, Fetö klübü mensuplarının, bürokraside, siyasette ve ekonomi de ki jet hızları ile yükselmeleri kontrol edilmedi ve 15 Temmuz'u gördük. Onun içindir ki, Suriyelilerin ve Raf bedeli şartını uygulayanların ekonomik faaliyetlerine, TBMM ve ilgili bakanlıklar, bu tehlikeli faaliyetlere acilen dur denilmesi gerekir. 

 

Türkiye de, vatanseverlik, Türklük ve demokrasiyi savunanlar,  iktisadi ve siyasi demokrasinin kurulmaması ile, Türkiye'nin sanayi ötesi toplum bir ülke olmasını engelleyen "İhanet şebekeleri" ne dur denilmesi gerekir. 

 

Türkiye düşmanı bazı sanayi ötesi toplum ülkeleri tarafından, Fetö terör örgütünün faaliyetlerinin bir benzeri de, raf  bedeli şartı ve Suriyelilerin kara para harekatıdır. 

 

Ayrıca ülkemizde geçici olarak bulunan Suriye halkını ucuz iş gücü diye çalıştırılması da, ekonomik terörün en önemli dilimidir. Çalışma Bakanlığı, Valiler, Kaymakamlar, Polis ve Jandarma, Suriyelileri çalıştıranlara izin vermemesi gerekir.

 

Raf bedeli şartı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın çalışmalarına en büyük risk ve engeldir. iktisadi-siyasi demokrasinin olmadığı bir ülke de, kara para hareketliliği olan bir ülke demektir. Kara para hareketliliği de, Allah korusun; ülkeyi felakete sürüklemenin bir dilimi olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. 

 

Raf bedeli şartı, siyasi demokrasiyi tamamlayan iktisadi demokrasinin Türkiye de kurulması için ve Türkiye'nin sanayi ötesi toplum bir ülke olmasında da, büyük tehlike ve engel olduğunun bilincinde miyiz?

 

Raf bedeli şartının, Fetö terör örgütünden daha tehlikeli olduğunu bilmeliyiz. Eğer bu ekonomik terörler kontrol edilmediği zaman,  gelecekte patlak verdiğinde Allah korusun, Türk Milletine  büyük zararlar verecekler. 

 

Raf bedeli şartı, bir kara para kulübüdür. İlgili resmi kurumlar, gereken önlemleri alıp, bu kulüplerin tehlikeli faaliyetlerine dur demesi gerekir.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 08/Mart/2019 Cuma günü, Şanlıurfa da ki, konuşmasında diyor ki: "İstikbalimize göz dikenlere derslerini veriyor muyuz?" konuşmasına, "Raf bedeli şartı ile iktisadi-siyasi demokrasiyi ortadan kaldıranlara ve sosyal güvenliği iflasa sürüklemeye sebep olan Suriyelileri kaçak çalıştıranlara da, dersini vermeliyiz." ifadesini ilave ederek, bu Milli sesleniş tamamlanmış olmaz mı? 

 

Raf bedeli şartını uygulayan mağaza zincirlerinin, riyakarlılık (İki yüzlülük) ve ekonomik-anarşik terör oluşturma sektörünün, faaliyetleri, en çok işbaşındaki hükümetin işlerini zorlaştırıyor. 

 

Raf bedeli şartını uygulayanların kurnazlığı: 

Türk sanayicisinden-çiftçisinden ürün alıp üç ay o parayı çalıştırıp ürün bedelini 90 gün sonra, sözde faizsiz çalışıp ödeme yapıyoruz mesajını veriyorlar.

 

Bu mağaza zincirleri, Fetö'nun riyakarlığı gibi, Türk kamuoyuna, faiz işlerine bulaşmıyor ve üreticilere İslam dinine göre haram olan faiz yemelerine sebep olmuyoruz  mesajını veriyorlar. Hem bunu yapıyorlar, hem de yer ve enerji tasarrufu olsun diye domuz eti ile helal ürünleri aynı yerde satıyorlar. 

 

Cenab-ı Allah, ruhunda Allah korkusu ve vatan sevgisi olanların, vatana hizmet etmeyi kendilerine nasip etsin. 

 

Bu vesile ile Canab-ı Allah, Türk Milletini, "Ey Türk Milleti! Düşünelim Çalışalım, Araştıralım, Üretelim" Milli seslenişi ile üretime önem veren kullarından eylesin.  

 

Cümle Vatan şehitlerini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, rahmetle, Gazileri Minnetle Anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

 

 
Etiketler: Milli, bekamıza, yönelen, ekonomik-sosyal, tehditler, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
13 Temmuz 2020
15 Temmuz ve ekonomik terör
62 Okunma.
10 Temmuz 2020
KİRAZDAN GELEN ŞİFA FIRSATTIR.
124 Okunma.
22 Haziran 2020
AHLAKSIZLIĞIN MİLLİYETİ YOKTUR
248 Okunma.
13 Haziran 2020
Türk jandarma'sının tarihsel gücü
244 Okunma.
06 Haziran 2020
Kolonya ile cilt temizliğindeki sakıncalar
190 Okunma.
01 Haziran 2020
Kalo-damar sağlığınız için Oğulotu
160 Okunma.
23 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı fırsat olsun
209 Okunma.
18 Mayıs 2020
Kahramanlığa aşık Türk Milleti ve 19 Mayıs
276 Okunma.
11 Mayıs 2020
Haramlardan uzak durup, sünnete uygun yaşamalıyız.
159 Okunma.
02 Mayıs 2020
TÜRKÜM DEDİM TOPRAĞIMA SARILDIM
219 Okunma.
30 Nisan 2020
Ramazan-ı şerifin, şifal-ı armağanları
185 Okunma.
25 Nisan 2020
RAMAZAN-I ŞERİF'İN MANEVİ İKLİMİNİ YAŞAYALIM
172 Okunma.
22 Nisan 2020
23 Nisan 1920, Türk Gençliğinin teminatıdır
224 Okunma.
15 Nisan 2020
Sağlığımız için Zencefil Yetiştirelim (2)
217 Okunma.
12 Nisan 2020
Sağlığınız için, zencefil doğal çözüm (1)
194 Okunma.
06 Nisan 2020
Berat Gecesi büyük bir fırsattır
335 Okunma.
28 Mart 2020
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
829 Okunma.
21 Mart 2020
Miraç Kandili ve ibadetlerimiz:
227 Okunma.
17 Mart 2020
18 Mart, küresel saldırıya dur demektir
867 Okunma.
29 Şubat 2020
Kahraman Türk Askeri ve Şehitlik
7724 Okunma.
25 Şubat 2020
Regaip Kandilinin Fazileti
1138 Okunma.
24 Şubat 2020
Beliniz Ağrıyorsa...
404 Okunma.
09 Şubat 2020
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
4494 Okunma.
30 Ocak 2020
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN ÖNEMİ
1114 Okunma.
27 Ocak 2020
Kış hastalıkları için can simidi
519 Okunma.
17 Ocak 2020
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
748 Okunma.
31 Aralık 2019
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
1160 Okunma.
22 Aralık 2019
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri
1487 Okunma.
08 Aralık 2019
Sağlığımızı koruyarak mutlu olmak
685 Okunma.
30 Kasım 2019
Limon da ki Mucizeler
1110 Okunma.
23 Kasım 2019
GELECEĞİMİZ ÖĞRETMENLERDİR
1127 Okunma.
20 Kasım 2019
Türk kültüründe
838 Okunma.
06 Kasım 2019
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
1387 Okunma.
28 Ekim 2019
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, E CUMHURİYETİ PAYDAR KILALIM
275 Okunma.
25 Eylül 2019
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri
623 Okunma.
14 Eylül 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
1047 Okunma.
06 Eylül 2019
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
1154 Okunma.
28 Ağustos 2019
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
1142 Okunma.
20 Ağustos 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
1284 Okunma.
09 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
1022 Okunma.
29 Temmuz 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
499 Okunma.
14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
401 Okunma.
19 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
428 Okunma.
13 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
491 Okunma.
03 Haziran 2019
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
471 Okunma.
30 Mayıs 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek
433 Okunma.
26 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
464 Okunma.
19 Mayıs 2019
İslamiyette Ruh Sağlığımız
422 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
491 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
451 Okunma.
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
758 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
397 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
498 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
963 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
760 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
593 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
492 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
512 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
612 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
720 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
5248 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
1055 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
958 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
1385 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2677 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
2272 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1402 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1856 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1557 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2820 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
837 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
759 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
832 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
901 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1479 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1665 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1589 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
1336 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
1134 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
2297 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
4837 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
896 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
794 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
806 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
934 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
863 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
834 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
918 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
787 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
1657 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
876 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
943 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
798 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1340 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
1439 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
1087 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
1166 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1604 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
3455 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
2250 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1539 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1582 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1640 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1593 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1501 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
1060 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
1128 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
972 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
976 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
954 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
967 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
1040 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
1134 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
1087 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
1363 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
1094 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
1382 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
996 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
1047 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
1059 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
2420 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
1018 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
1086 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
1090 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
1350 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
1209 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
2341 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
1189 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
1018 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
1128 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
1255 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
1182 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
958 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
1068 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
1241 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
1024 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1555 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
1127 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
873 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
1108 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
1104 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
1164 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
1146 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
1110 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
1059 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
1237 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
1127 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
1242 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
1152 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
1246 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
1383 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
1351 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
1167 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
1164 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1702 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
2051 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1316 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
942 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
2132 Okunma.
Haber Yazılımı