Yazı Detayı
15 Temmuz 2018 - Pazar 14:08 Bu yazı 1111 kez okundu
 
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi

 

 

DEĞERLİ OKUYUCULARIMIZ,

 

Cenab-ı Allah, Kahraman Türk Milletine, bir daha 15 Temmuz acıları gibi acıları göstermesin. Cümle Vatan şehitlerimizi rahmetle, Gazileri minnetla anıyoruz. Ruhları şad olsun.

 

Türk ulusu, her zaman ve her vesile ile toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını korumada emsalsiz görev aşkıyla dolu olan ordusuna ve emniyetine, güvenerek Zaferlere varmıştır. 

  
Türk ordusu ve emniyeti bir kahramanlar yuvasıdır. Kahraman Türk ordusunun milletiyle bütünleşerek 15 Temmuz da kazandığı eşsiz bir Zaferdir. Şahadet şerbetini içebilmek, o mertebeye erişebilmek, şereflerin en büyüğüdür. Bu Kahramanlığını, 15 Temmuz’da da göstermiştir. 

 

Kahraman Türk Milletinin, Ordusunun ve emniyetinin, başarıları, parti ocağı haline dönüştürülmemelidir. 15 Temmuz zaferi, büyük Türk Milleti'nin zaferidir. Partiler, Türk Milleti'nin bu zaferini, parti ocağı zaferine dönüşmesin. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın ve Büyük Türk Milleti'nin, 15 Temmuz da yaşadıklarını bir daha yaşanmaması için, rüşvet yiyen, ihalelerde komisyon alan, ve nereden buldun yasasını acilen çıkarmalıdır. Eğer ki, rüşvetle ilgili caydırıcı ve nereden buldun kanunu çıkarılmadığı ve çevresindeki Riyakarlara dikkat etmediği zaman, Recep Tayyip Erdoğan'nın işi zor. Allah yardımcısı olsun.

 

Recep Tayyip Erdoğan, kendisi FETÖ denen Riyakâr ''İhanet şebekesi'' ni itiraf ederek, ''Müslümanlar diye onlara yardımcı olduk, nereden bilelim diye'' televizyonda açıklama yaptı. 

 

O zaman, acilen rüşvet ve ihalelerde dönen dolaplar ve ayrıca ailece tescilli FETÖ'cu olup Temmuz 2016 da görevlerine son verilip ve tekrar stratejik görevlerine aracılarla geri dönen FETÖ'cuların, temizlenmesi ve kara para ile mücadele edilmediği zaman, kim ne derse desin, FETÖ'lar ve ADNAN'lar tabi ki çıkacaktır. 

 

Vatan hainleri, kara para ve ekonomik güçleri ile her türlü ihanetliği yapıyorlar. Recep Tayyip Erdoğa'nın, yaptığı en hayırlı işlerden birisi, FETÖ'cuların mal varlığına el koyup hazineye devredilmesidir. Bu konuda Recep Tayyip Erdoğanı kutluyorum. Her türlü haram ve olumsuzluklara karşı da aynı hassasiyeti göstermesini diliyorum.

 

İnşallah her türlü olumsuzluklara karşı da acilen el atar ve insanların günah işlemesini durduracak caydırıcı kanunları çıkarır.

 

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak, inşallah aynı uygulamayı, rüşvetçi, riyakar "İhanet şebekeleri" ne karşı da yaparsa o zaman, onlara da FETÖ'cular gibi haddini bildirmiş olur. Ve ekonomik darboğaza girdikleri zaman, ihanetlik yapma imkanları yok edilmiş olunur.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ÖNERİ: 

Eski de çıkarcı ''ihanet şebekeleri'' ne karşı kanun çıkarmak da zorluklar oluyordu, şimdi ise hiçbir zorluk yoktur ve kalmadı. Bu konuda Vatan ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgisi olan TBMM de ki, partilerin genel başkanlarının da, destek vereceğine inanıyorum. 

 

FETÖ zihniyetinde olan riyakâr çıkarcılara haddi bildirmek isteniyorsa, önce bu vatan hainlerini, ekonomik darboğaza sürüklemek gerekir ki, silah, mermi, iletişim ve ulaşım da eli ayağı bağlansın ve bu şekilde ihanet etme imkanları kalmasın.

 

Madem ki, Fetö'cuların mal varlığını hazineye devrettin o zaman, rüşvet yiyenlerin, verenlerin, seyirci kalıp göz yumanların, mal varlıklarını nasıl kazandıklarını ispat edemeyenlerin de, mal varlıkları hazineye devir  edilsin ki, FETÖ denen Riyakar ile samimi mücadele edildiğine Türk Milleti inansın.

Muhterem okuyucularımız:

Şerefli bir hayat, gerektiğinde Vatan, millet ve mukaddesat uğrunda canını feda etmeyi de gerektirir. İslam dinine göre Vatan savunması ve kahramanlık ruhu; İmandaki heyecan, sadakat ve samimiyetin bir neticesidir. Milli davalardaki sebat ve samimiyetin en içten olanı, meydanlarda düşman ile savaşırken belli olur. Vatan topraklarının bütünlüğü için cephede ateş hattında savaşanlarla bundan uzak durup, haram yeme duygusunda olanlar asla bir olamazlar.

Türk ordusu ve emniyeti, milleti için yalnız bir savaş kudreti değil, aynı zamanda bir okul, şaşmaz ve değişmez bir ilerilik ocağı, Türklük ruh ve karakterinin en sağlam temsilcisidir. Her yönüyle Türklüğün ta  kendisidir.
 
Kurtuluş savaşında en çok Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu halkı şehit vermiştir. Yurtiçi ve yurtdışındaki ihanet şebekeleri, bu bölgelerin kadirşinas halkının rotasını değiştirmek için, güncel tavizler vererek, atalarının mirasını unutturup hor görmelerini aşılıyorlar. Kimsenin haddine değil, bu tür faaliyetleri oluşturmaya hakları yoktur. Tabiat kanunu veraseti hor görmeyi kabul etmez.

  

Türk Milleti için şehitlik ve Gazilik vazgeçilmez bir tutkudur. En zor şartlarda; kendilerini tahrik edip saldıranlara karşı, tarihte benzeri görülmemiş destanlar yazan ve 15 Temmuz’da da düşmana haddini bildirmiştir. 

 

Müslüman Türk milletinin savaş meydanlarındaki kahramanlığını Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK şöyle anlatıyor:
''Karşılıklı siperler arasında mesafemiz 8 metre idi. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmadan kamilen şehit düşüyor, ikinciler onların yerine geçiyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Şehit olanı görüyor, üç dakikaya kadar şehit olacağını biliyor, en ufak bir fütur bile getirmiyor, sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler Kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerindeki imanı ve ruh kuvvetini gösteren şayan-ı hayret ve şayan-ı tebrik bir misaldir.''  

 

Bu millet 15 Temmuz’da da, bu fedakar atalarının aynı ferasetini gösterdi, küresel eşkıyalara boyun eğmedi. Milli menfaatlerinin noktasında kendi iradesini kullanarak 15 Temmuz da bir destan yazdı.
 
15 Temmuz 2016 Cuma günkü tarihimizde bir dönüm noktası olmuş, var veya yok olma mücadelesinde, önce Cenab-ı Allah ''İhanet şebekeleri'' nin, (FETÖ'cuların) belasını verdi, sonra da Büyük Türk Milletinin birlik-beraberlik ruhu, var olduğunu dünyaya bir kez daha ispatlamıştır. 

Aziz Türk Milleti!
Cennet Vatanımızın bütünlüğünü bozmak isteyen; yurt içindeki İmanı zayıf, Vatan sevgisinden mahrum ve Allah korkusu olmayanlar ile harici-dahili, çıkarcı vatan hainlerine yakın tarihimizden İman, Cesaret ve kahramanlık abidesi iki soydaşımızın Avusturalya’da gerçekleştirdiği  büyük kahramanlığı hatırlatmak isterim:

“1914 Yılında Avustralya’nın Silver şehrinde, iki isimsiz Kahraman Türk; Vali'nin karşısına çıkıp efendim halifemiz size karşı savaş ilan etmiş, izin verin gidelim Vatanımızda sizinle savaşalım; burada sizin ekmeğinizi yiyoruz. Vali; “Adabınızla oturun yerinizde, işinize bakın, bizi tehdit mi ediyorsunuz?” der. Bu cevaba karşı isimsiz kahramanlar, ”eh bizden  günah gitti.” diyerek ayrılmışlar. Her şeylerini satıp cephanelik edinmişler, Türkiye’ye gemi ile sevk edilmek üzere Anzak'ları limana taşıyan trenin geçeceği bir vadiye barikat kurduktan sonra, elde yapma Osmanlı bayrağını dikip, namazlarını kılmışlar, helalleştikten sonra trenin gelip barikatta durmasını beklemişler, tren barikatta durur durmaz hemen ateş etmeye başlamışlar. Bilanço : 200 kişiye yakın ölü, 500’e yakın da yaralı olmuş ve  iki isimsiz Kahraman da şehit olmuş.''

        

Avusturalya ordusu O bölgede Osmanlı ordusunu aramaya başlamış ve bakmışlar ki bu işi iki kişi yapmış.

        

Vali, şehitleri hayretle selamlayıp ayrılmış daha sonra şehitler oldukları yerde defnedilmişler.

       

Avusturalya devleti 1995 yılında iki isimsiz Kahraman'ın anıt mezarını yaptırdı.

 

Dahili-harici, çıkarcı Riyakarlara hodri meydan! Avustralya-Silver şehri-Brokin Hil savaşı, bir hikaye ve yorum değil. Tarih hiç bir zaman yalan söylemez. İtirazı olan varsa buyursun…
 
Bu kutsal toprakları vatanlaştırıp, bizlere miras bırakanlar atalarımızdır. Elbette ki, bu toprakları birlik-beraberlik ruhu ile koruyacağız.

Ruhlarında Allah korkusu ve Vatan sevgisi olmayan ve çıkarcı riyakarlar, seçilmiş ve atanmışlar iyi bilmelidirler ki, Büyük Türk milletinin bütünlüğünü bencillik düşünceleri ile çıkar karşılığı verdikleri o haince tavizler, hiç bir zaman kalıcı değildir. Tarih her zaman onları lanet ve nefretle gelecek nesillerin bilgisine sunacaktır.

 

NOT: 15 Temmuz günü, imkanı olanlar şehitliklere akın edip, cümle  Vatan şehitlerinin ve atalarının ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumasını bilenler Kur'an, bilmeyenler ise bilgileri dahilinde Sureler okuyup Dua etmelidirler.

 

Bu duygu ve düşüncelerle Cennet Vatanımızı bizlere kanları ve canları pahasına miras bırakan cümle Vatan şehitlerimizi ve Cumhuriyetimizin kurucusu, Kahraman ordularımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'Ü ve mesai arkadaşlarını rahmetle Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

 
Etiketler: Kahraman, TÜRK, Milleti'nin,, 15, Temmuz, Zaferi,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Haziran 2020
Kalo-damar sağlığınız için Oğulotu
59 Okunma.
23 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı fırsat olsun
163 Okunma.
18 Mayıs 2020
Kahramanlığa aşık Türk Milleti ve 19 Mayıs
220 Okunma.
11 Mayıs 2020
Haramlardan uzak durup, sünnete uygun yaşamalıyız.
136 Okunma.
02 Mayıs 2020
TÜRKÜM DEDİM TOPRAĞIMA SARILDIM
171 Okunma.
30 Nisan 2020
Ramazan-ı şerifin, şifal-ı armağanları
139 Okunma.
25 Nisan 2020
RAMAZAN-I ŞERİF'İN MANEVİ İKLİMİNİ YAŞAYALIM
149 Okunma.
22 Nisan 2020
23 Nisan 1920, Türk Gençliğinin teminatıdır
164 Okunma.
15 Nisan 2020
Sağlığımız için Zencefil Yetiştirelim (2)
188 Okunma.
12 Nisan 2020
Sağlığınız için, zencefil doğal çözüm (1)
167 Okunma.
06 Nisan 2020
Berat Gecesi büyük bir fırsattır
295 Okunma.
28 Mart 2020
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
791 Okunma.
21 Mart 2020
Miraç Kandili ve ibadetlerimiz:
202 Okunma.
17 Mart 2020
18 Mart, küresel saldırıya dur demektir
830 Okunma.
29 Şubat 2020
Kahraman Türk Askeri ve Şehitlik
7701 Okunma.
25 Şubat 2020
Regaip Kandilinin Fazileti
1119 Okunma.
24 Şubat 2020
Beliniz Ağrıyorsa...
374 Okunma.
09 Şubat 2020
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
4473 Okunma.
30 Ocak 2020
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN ÖNEMİ
1088 Okunma.
27 Ocak 2020
Kış hastalıkları için can simidi
501 Okunma.
17 Ocak 2020
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
718 Okunma.
31 Aralık 2019
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
1132 Okunma.
22 Aralık 2019
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri
1436 Okunma.
13 Aralık 2019
Milli bekamıza yönelen ekonomik-sosyal tehditler
1174 Okunma.
08 Aralık 2019
Sağlığımızı koruyarak mutlu olmak
655 Okunma.
30 Kasım 2019
Limon da ki Mucizeler
1048 Okunma.
23 Kasım 2019
GELECEĞİMİZ ÖĞRETMENLERDİR
1100 Okunma.
20 Kasım 2019
Türk kültüründe
801 Okunma.
06 Kasım 2019
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
1351 Okunma.
28 Ekim 2019
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, E CUMHURİYETİ PAYDAR KILALIM
245 Okunma.
25 Eylül 2019
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri
597 Okunma.
14 Eylül 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
1010 Okunma.
06 Eylül 2019
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
1128 Okunma.
28 Ağustos 2019
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
1111 Okunma.
20 Ağustos 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
1255 Okunma.
09 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
988 Okunma.
29 Temmuz 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
470 Okunma.
14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
368 Okunma.
19 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
394 Okunma.
13 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
459 Okunma.
03 Haziran 2019
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
443 Okunma.
30 Mayıs 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek
402 Okunma.
26 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
428 Okunma.
19 Mayıs 2019
İslamiyette Ruh Sağlığımız
385 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
447 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
422 Okunma.
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
704 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
375 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
467 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
890 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
700 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
564 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
466 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
479 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
584 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
691 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
5189 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
1032 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
933 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
1350 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2624 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
2247 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1373 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1823 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1527 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2789 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
815 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
730 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
803 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
878 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1453 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1640 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1553 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
1303 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
2214 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
4572 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
864 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
766 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
779 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
903 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
835 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
801 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
890 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
767 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
1632 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
856 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
909 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
770 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1306 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
1382 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
1066 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
1139 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1572 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
3340 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
2221 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1514 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1553 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1615 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1572 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1473 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
1034 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
1096 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
950 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
955 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
927 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
942 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
1020 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
1108 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
1059 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
1336 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
1053 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
1341 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
972 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
1030 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
1030 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
2320 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
997 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
1063 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
1062 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
1305 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
1180 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
2301 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
1160 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
992 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
1102 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
1225 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
1157 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
935 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
1048 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
1217 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
997 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1519 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
1099 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
849 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
1079 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
1076 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
1145 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
1122 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
1071 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
1038 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
1205 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
1107 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
1221 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
1127 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
1224 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
1355 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
1332 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
1140 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
1140 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1675 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1969 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1294 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
922 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
2093 Okunma.
Haber Yazılımı