Yazı Detayı
02 Aralık 2013 - Pazartesi 21:05 Bu yazı 1933 kez okundu
 
İNOVASYON HAFTASI
AYTEN DİRİER
mardintoplumsaldayanisma@hotmail.com
 
 

*İnovasyon nedir?

-Dar anlamda İnovasyon = Değer oluşturan farklı, yenilikçi fikir.

-Geniş anlamda İnovasyon, Oslo Kılavuzu’nda şöyle açıklanır:  “Yeni veya önemli ölçüde  değiştirilmiş ürün (mal ya da hizmet), veya sürecin; yeni bir pazarlama yönteminin; ya da iş uygulamalarındaişyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerdeyeni bir organizasyonel yöntemin uygulanmasıdır.”

 

*İnovasyonun Özellikleri

1-İnovasyon Döngüsü/Süreci:

    İnovasyon süreci bilginin ekonomik ve toplumsal yarara dönüştürülmesidir. Teknik, ekonomik ve sosyal süreçlerin oluşturduğu bir bütündür. Bireylerde ve toplumdadeğişime olan istek süreci hızlandırır. Bu da toplumda yeniliğe açıklık ve girişimcilik ruhuyla özdeşleşen bir kültür gerektirir.

    İnovasyon; yeni fikirleri (ürün, metot, hizmet gibi), değer yaratan çıktılara dönüştürme süreci olup, iki temel basamaktan oluşur:

-1.basamak:  Yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması.

-2.basamak:  Yeni ve yaratıcı fikirlerin, emek ve yatırımla ticarileştirilmesi, katma değer yaratan ürün, metod veya hizmetlere dönüştürülmesidir.

Sorun   >Fikir   >Ar-Ge  >Çözüm  >Katma değer

 


 

2-İnovasyon sistemi:

    *Ortam: İnovasyon, bir ülkede sürdürülebilir büyüme, toplumsal gönenç ve artan iş olanakları yarattığından, bunun için gereken ortamın oluşturulmasıdevletlerin öncelikli görevidir. Bu da başarıyla çalışan bir sistemin kurulmasını veetkin politikaların tasarlanıp uygulanmasını gerektirir.

    *Sistem: İnovasyonda sistem yaklaşımı, hem bilginin üretilmesi hem deyayılarak uygulanması süreçlerini kapsadığından politikanın odağı, kurumlar arasındaki etkileşime dayanır. “Ulusal İnovasyon Sistemi” bu kurumlar bütününü ve aralarındaki bilgi, finansman ve regülasyon akışını tanımlayan dinamikbir sistemi ifade eder.


 

3-İnovasyon yönetişimi:   

    Firmaların inovasyon yeteneklerini ve başarılarını belirleyen politikaların etkinliği, bu politikaların yönetişimiyle doğrudan ilişkilidir.

    Yönetişim, tasarlama ve uygulamada şeffaflık ve açıklığı; ilgili tüm aktörlerin katılımlarını ve sorumluluk üstlenmelerini ifade eder.

4-İnovasyon bir buluş değildir!

    İnovasyon kavram olarak, hem bir süreci (farklılık/yenilenme) hem de bir sonucu(yenilik) içerdiğine göre; daha çok sıkıntıları giderme konusundan odaklanarak var olan rahatsız edici sorunlara çözüm bulmaktır.

    İnovasyon bir buluş değildir! Daha çok var olan bir ürün-hizmeti ele alıp, ürüneyeni etkin özellikler katarak yeniden insanlığın hizmetine sunmaktır. Bu aşamada önemli olan değişen yeni özelliğin etkin olması, özgün bir nitelik kazanmasıdır.


*İnovasyon örnekleri

    İnovasyon hayatımızın her alanında etkili olabilir.

    -Bir firma, en az bir ayda tatlanan ve tuzsuz hemen yumuşayıp bozulan zeytini, 6 saatte tatlandırıp, tuzsuz olarak bir yıl bozulmayacak hale getirirse bu inovasyondur.

    Daha iri, bol ürün veren, hastalıklara dayanıklı domates üretmek için domates tohumlarını geliştirmesi de inovasyondur.

    Sağlık için yararlı bir yağ olan Omega 3 içeren yumurtalar üretmesi ve bunları çocukların ilgisini çekecek ve onları yumurta yemeğe özendirecek şekilde güzel paketler içinde satması da bir inovasyondur.

    -Başka bir firma, yıkandığında buruşmayan, dolayısıyla da ütü gerektirmeyen kumaş geliştirip, üretir ve satarsa inovasyon yapmış olur.

    Düğme veya bağcık yerine giyim eşyalarında cırtcırt’ın kullanılması da inovasyondur.   

    -Bir hastahane, hastalarının tahlil sonuçlarını İnternet’ten görebilmelerini sağlıyorsa, o da inovasyon yapmış olur.

    Akıllı evlerdeki yeniliklerden görüntülü kapı zilleri de birer inovasyondur.

    İnovasyonun en hızlı uygulandığı alan cep telefonlarıdır…

 

*İnovasyonun Önemi

    İnovasyonu gerçekleştiren firma ve kurumlar, diğerlerine göre rekabet avantajıkazanırlar. Bu tür hizmet ve ürünlerin alıcıları ve kullanıcıları, rakip konumdaki diğer firma ve kurumların yerine bunları tercih ederler. Böylece bu firma ve kurumlar rakiplerinden daha çok müşteri çeker; daha çok ürün satar ve daha büyük gelir elde ederler. Daha hızlı büyüyüp, daha çok insana iş imkânı sağlarlar. Ürünlerini sadece iç pazardadeğil, dış pazarlarda da satarlar. Bu da işlerini daha da büyütmeleri ve kendi ülkelerinin kalkınmasına ve gelişmesine büyük katkı sağlamalarına yol açar.Durumu şöyle formülleştirebiliriz:

İnovasyon>Rekabet>Tercih+ >Satış+ >Gelir+ >Büyüme >İş imkânı>İhracat

>KALKINMA

 
*İnovasyonda En Başarılı Ülke

    Dünya Ekonomik Forumu’nun yaptığı rekabetçilik araştırmalarına göre son yılların rekabet gücü en yüksek ülkesi Finlandiya; inovasyona yaptığı yatırımla, güçlü bir ekonomi ve yaşam seviyesi yüksek bir toplum yaratmayı başardı.

    Fin hükümeti, yaklaşık 20 yılı önce inovasyona büyük kaynaklar ayırmaya ve inovasyonu teşvik eden bir ortam yaratmaya başladı. Bu yatırımlar, ekonomik durgunluk dönemlerinde bile azalmadı. 1990’ların başında yaşanan ve işsizliği yüzde 20’lere tırmandıran krizin etkileri de bu sayede hızla atlatıldı.

    Krizden hemen sonra kapsamlı bir ulusal eğitim ve araştırma programı başlatıldı. Bu programın bir gereği olarak üniversiteler ve şirketler arasında güçlü bir ağ kuruldu.  

    Salt ormancılığa ve tarıma dayanan ekonomi, yerini hızla sanayiye dayalı ekonomiye, ardından da inovasyon ekonomisine bıraktı. 2000’li yıllarda, bilişim teknolojileri sektörü, Nokia ile  Finlandiya ekonomisinin itici gücü haline geldi.

    Bunun yanında, metal ve mühendislik sektörleri ile orman ürünleri sanayiinde de inovasyona dayalı rekabetçilik devlet tarafından desteklenmeye devam etti.

    Sonuçta, 1985’lerde 10.470 Dolar olan kişi başına düşen milli gelir, 2004’de 29.000Dolar’a ulaştı.

   

*Türkiye’de İnovasyon

    İnovasyonun Devlet politikası olarak benimsendiği Türkiye’de araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) yatırımlarına, her alanda destek arttırılıyor. Bu amaçla geliştirilen projelerde yenilikçi fikir ve girişimler; İnovasyon Haftası’nda  Türkiye’nin gündemine taşınırken, inovasyonun lider isimleri ödüllendiriliyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin(TİM) düzenlediği, ilki 2012 yılında kutlanan İnovasyon Haftası’nın ikincisi bu yıl düzenlendi.

    İnovasyon Haftası’nın amacı; aşama kalite ve artı değer katan inovasyonun, 7’den 77’ye herkesin bilim, teknoloji, tıp, enerji, pazarlama, tasarım, kent, iş ve sanayi dünyasında gelişmesinin geliştirici gücüne dikkatleri çekiliyor.

    Cumhuriyetimizin 100. Yılı’nın kutlanacağı 2023 yılında kişi başına 25 bin dolar millî gelir, 500 milyar dolar ihracat hedefine dinamizm kazandırmak için; İnovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının ticarete dönüşmesi büyük önem taşıyor. Bunun için gençlere yatırım, üniversite-sanayi işbirliğine ağırlık verilmesi kararlaştırıldı.

    Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için Ekonomi Bakanlığı, 4 unsuru hedef gösterdi:

Ar-Ge + İnovasyon + Markalaşma + Tasarım

*Ne dediler?

    II.İnovasyon Haftasına katılan Devlet yöneticileri, hedefe ulaşmak için özendirici ödüller vaat ettiler. “Türkiye’nin ana sorunu cari açık değil, inovasyon açığı”diyen TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi gençlere imkân verilmesinin yanı sıra, İnovasyon Haftası’na her alanda katkıda bulunanlar arasından belirlenen 20 kişinin, Avrupa’da inovasyonun kalbi CERN’e götürüleceğini belirtti.

    Başbakan R.Tayyip Erdoğan: “Taklit eden asla öne geçemez!”, “Standart kimliklere ve beyinlere sahip bir toplum, öne geçemez, lider olamaz…” diyerek, inovasyonun önemin vurguladı.

    “Artık hamallık yapmayalım!” diyen Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Atatürk’ün deyişini dillendirerek her kesimi özendirdi:

Küçük hanımlar, küçük beyler; sizler ülkemizin parlayan yıldızlarısınız…”

 

*İnovasyon Ödülleri

    II.İnovasyon Haftası’nda, patentli ürünler ve servisler ortaya koyan Turkcell, Arçelik, TEB, Brisa  şirketleri “2013 İnovasyon Ödülü” aldılar.

-“İnovasyonda Liderlik Ödülü” Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv’e,

-“En yenilikçi KOBİ ve Girişim Bankacılığı Ödülü”  Türk Ekonomi Bankası’na(TEB) verildi.

    Hedefler ulaşılması için başarılar dileğiyle, inovasyona ilgi duyanların TEB’ebaşvurmaları duyurulur.

*

Kaynakça:

SABAH : 28-29.XI.2013 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0novasyon

http://gelisenbeyin.net/inovasyon.html

Resimler: http://www.google.com.tr

 
Etiketler: İNOVASYON, , HAFTASI
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
04 Kasım 2019
E-ATIK KONUSUNDA İZKAB’IN ÖRNEK ETKİNLİĞİ
2404 Okunma.
24 Temmuz 2019
M.KEMAL PAŞA, 100 Yıl önce ERZURUM KONGRESİ’nde LİDER SEÇİLDİ
3981 Okunma.
31 Mayıs 2019
KADİR GECESİ ve İBADETİ
408 Okunma.
26 Mayıs 2019
1Y1K: Dr.M.TALAT ŞİMDİ – MARDİN TARİHİ KİMLİĞİ
447 Okunma.
18 Mayıs 2019
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
443 Okunma.
15 Mayıs 2019
15 MAYIS 1919… İZMİR’İN KARA GÜNÜ
371 Okunma.
13 Nisan 2019
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 18 YAŞINDA
478 Okunma.
22 Mart 2019
İZMİR-KARABAĞLAR’DA KENTİN KIYISINDAKİ KADINLAR DEFİLESİ
657 Okunma.
10 Mart 2019
DÖNÜŞÜM MARDİN’İN TARİHİ DOKUSUNU BOZMAMALI
827 Okunma.
02 Mart 2019
KARABAĞLAR PROJE TANITIMINA BAKAN PAKDEMİRLİ DAMGA VURDU
698 Okunma.
07 Ocak 2019
I.DÜNYA SAVAŞI ve KAFKASYA CEPHESİ
5445 Okunma.
29 Aralık 2018
ENGELSİZ YÜREKLER İZMİR’DE MEHMET ÂKİF’İ ANDI
987 Okunma.
13 Aralık 2018
ADNAN AVUKA’NIN SERGİSİ İZMİR’DE MARDİN VUSLATI YAŞATTI
1802 Okunma.
26 Kasım 2018
İZMİR MARDİNLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ’NİN VEFASI
2658 Okunma.
12 Kasım 2018
UZAYDA YANKILANAN TEK SES E Z A N’ DIR!
2422 Okunma.
22 Ekim 2018
İZMİR’DE YEREL SEÇİMİ MARDİN HOŞGÖRÜSÜ KAZANDIRACAK
2945 Okunma.
28 Eylül 2018
ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN 69. YILDÖNÜMÜ İZMİR’DE KUTLANDI
2481 Okunma.
25 Ağustos 2018
MAZİDE KALANLAR
1465 Okunma.
11 Temmuz 2018
EBRU BAYBARA DEMİR'E SOSYAL MEDYADAN DESTEK OLALIM
4326 Okunma.
17 Haziran 2018
B A B A M
1628 Okunma.
09 Haziran 2018
İZMİR’DE BİR ARI KRALİÇE; C E Y D A
1089 Okunma.
05 Haziran 2018
İZMİR’İN HOŞGÖRÜ RENGİ MARDİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
1938 Okunma.
13 Mayıs 2018
İZMİR KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ/İZKAB
1304 Okunma.
12 Mayıs 2018
FRANSIZ, GEÇMİŞE DE FRANSIZ!
729 Okunma.
02 Mayıs 2018
SEÇİM STARTI, NEDEN İZMİR’DE VERİLDİ?
1434 Okunma.
27 Nisan 2018
AFRİN’DE DİRİLİŞ
799 Okunma.
17 Nisan 2018
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 17 YAŞINDA
855 Okunma.
13 Nisan 2018
Mİ’RAÇ
977 Okunma.
28 Mart 2018
ÇİN’İN ÜNLÜ SOPRANOSU DİLBER YUNUS’U DİNLERKEN
1478 Okunma.
14 Mart 2018
İZMİR KARABAĞLAR’DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
2066 Okunma.
09 Mart 2018
İDÜ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
1397 Okunma.
28 Şubat 2018
II.ABDÜLHAMİD HAN GÖKTEN İNDİ!
1465 Okunma.
19 Şubat 2018
ÇİN, YENİ YILI “MUTLU BAHAR BAYRAMI” GÖSTERİSİYLE İZMİR’DE BAŞLATTI
1870 Okunma.
17 Şubat 2018
I.AFRİN SAVAŞI ve ÖNEMİ-1119
1705 Okunma.
05 Şubat 2018
BİNİKİ YÜZ YILDIR ORTADOĞU COĞRAFYASINDAYIZ
1953 Okunma.
22 Aralık 2017
YILBAŞI’NIN TARİHÇESİ VE TÜRKLERDE AĞAÇ-GÜNEŞ KÜLTÜ
2973 Okunma.
29 Kasım 2017
RAVZA’DA YAKARIŞ
874 Okunma.
10 Kasım 2017
ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI ŞİİRLER
1284 Okunma.
22 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ – 2 / MEDİNE-İ MÜNEVVERE
1152 Okunma.
03 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ-DAVET
1135 Okunma.
21 Haziran 2017
KADİR GECESİ ve İBADETİ
1065 Okunma.
18 Haziran 2017
BABAMIN MİRASI; ERDEM…
1022 Okunma.
07 Nisan 2017
KÂZIM KARABEKİR MESELESİ
1400 Okunma.
26 Mart 2017
ULUSLARARASI ÇAKA BEY SEMPOZYUMU
1685 Okunma.
21 Mart 2017
NEVRUZ’UN GEÇMİŞİ
1513 Okunma.
15 Mart 2017
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ’NDE TASARIM YILDIZLARI DOĞUYOR
1257 Okunma.
01 Mart 2017
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1137 Okunma.
26 Şubat 2017
Ö.FARUK GÜLTAŞLI ŞEFLİĞİNDEKİ RÜŞTÜ ŞARDAĞ KONSERİ
1594 Okunma.
06 Ocak 2017
İZMİR KURTULUŞUN SEMBOLÜ
1442 Okunma.
05 Ocak 2017
VAZİYET-İ UMUMİYE MİLLÎ BİRLİĞİ GEREKTİRİYOR
1557 Okunma.
19 Aralık 2016
TÜRK YILMAZ
1246 Okunma.
19 Ekim 2016
PAŞAVAT ÇINARININ DÖKÜLEN YAPRAKLARI
5242 Okunma.
01 Ekim 2016
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK TÜRKÜSÜ
1211 Okunma.
11 Eylül 2016
“KUT”LU ÖNDER
1489 Okunma.
06 Ağustos 2016
B İ R O L A L I M
1307 Okunma.
18 Temmuz 2016
ORDU MİLLET NÖBETTE
2404 Okunma.
29 Nisan 2016
100. YILDÖNÜMÜNDE KÛT’ÜL AMARE SAVAŞI
1700 Okunma.
18 Mart 2016
ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI-18 MART 1915
1611 Okunma.
23 Şubat 2016
“MEZOPOTAMYA’DA İHANET EDEN, KUDÜS’TE HANÇERLENİR!”
1800 Okunma.
07 Ocak 2016
ATATÜRK’ÜN KOMŞULARLA İLİŞİKİSİ
1984 Okunma.
22 Aralık 2015
MEVLİD KANDİLİ
1905 Okunma.
03 Aralık 2015
KADIN HAKLARI
1527 Okunma.
26 Kasım 2015
ARTIK KELİMELERDE ŞAPKA ^ KULLANILACAK
1413 Okunma.
17 Kasım 2015
İLK TAMPON DEVLET GÜNEY DOĞU’DA KURULDU
1680 Okunma.
10 Kasım 2015
HATAY’IN DİYETİ ATATÜRK’ÜMÜZ
1889 Okunma.
07 Kasım 2015
ÂRİF MİLLET
1491 Okunma.
14 Eylül 2015
DİKKAT! 5. KOL YOĞUN FAALİYETTE…
1903 Okunma.
09 Eylül 2015
9 EYLÜL RUHU, TARİHİ TEKRARLATMAYACAK!
1213 Okunma.
25 Ağustos 2015
Yüreğim Kışlan
1660 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1396 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1148 Okunma.
18 Temmuz 2015
BİRLİĞİN HARCI BAYRAM
1414 Okunma.
19 Mayıs 2015
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
1855 Okunma.
07 Mayıs 2015
MARDİN’DE HIDRELLEZ YEMEĞİ
1663 Okunma.
01 Mayıs 2015
ÇOCUKLAR ATALARINI TANIDIKÇA, ÖZGÜVENLERİ ARTACAK
2033 Okunma.
25 Mart 2015
ÇANAKKALE SAVAŞLARI KRONOLOJİSİ
2118 Okunma.
24 Şubat 2015
CABER’DEKİ SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?
1856 Okunma.
04 Eylül 2014
BİRLİK ve BERABERLİĞİMİZİN ÇİMENTOSU SİVAS KONGRESİ...
2941 Okunma.
08 Temmuz 2014
I.DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ Ayten DİRİER
2456 Okunma.
29 Mayıs 2014
İSTANBUL FETHİNİN TÜRK VE DÜNYA TARİHİNDEKİ ÖNEMİ-4
2459 Okunma.
20 Mayıs 2014
ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDEKİ ÖNCÜLÜĞÜ
2414 Okunma.
17 Nisan 2014
YENİ YAYINLAR - 2014
2294 Okunma.
13 Nisan 2014
147 yıllık İZMİR BELEDİYE BAŞKANLARI
2228 Okunma.
05 Nisan 2014
2014 YEREL SEÇİM MESAJI; BAĞIMSIZLIK KARAKTERİMDİR!
3797 Okunma.
22 Mart 2014
NEVRUZ KİMİN BAYRAMI?
2335 Okunma.
18 Mart 2014
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ-18 MART 1915
1830 Okunma.
01 Mart 2014
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1880 Okunma.
12 Şubat 2014
ŞEHZADE MUSTAFA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
2531 Okunma.
25 Aralık 2013
KANUNÎ, ŞEHZADELERİNİ NEDEN BOĞDURDU?
2416 Okunma.
23 Aralık 2013
TÜRKOVİZYON TÜRK DÜNYASI ŞARKI YARIŞMASI
1741 Okunma.
01 Aralık 2013
DURUN! DURUN BİRAZ…
2268 Okunma.
21 Kasım 2013
MARDİN’İN KURTULUŞU
6604 Okunma.
14 Kasım 2013
KERBEL’NIN AĞIDI, TAHILLARIN TÜRKÜSÜ AŞURE
3357 Okunma.
10 Kasım 2013
ATATÜRK'ÜN DEVRİMCİLİK ANLAYIŞI...
1676 Okunma.
11 Ekim 2013
İZMİR MUTFAĞIMDAN BAYRAM TATLILARI(10 ÇEŞİT)
2004 Okunma.
02 Ekim 2013
SEYYİD MÜKERREMEDDİN EMİR SULTAN
3194 Okunma.
28 Eylül 2013
MARDİN’DE BAHAR ve NERGİZİYE SALATASI
2562 Okunma.
09 Eylül 2013
Dokuz Eylül ve İzmirlilik ruhu
1581 Okunma.
05 Ağustos 2013
ADNAN AVUKA, İZMİR’DE MARDİN RÜZGÂRI ESTİRDİ
4003 Okunma.
30 Temmuz 2013
1 YAZAR * 1 KİTAP Ayten DİRİER
2019 Okunma.
25 Temmuz 2013
Mardin'de Bayram/Paskalya Çöreği : İKLİÇE
2366 Okunma.
Haber Yazılımı