Yazı Detayı
17 Kasım 2015 - Salı 23:49 Bu yazı 1680 kez okundu
 
İLK TAMPON DEVLET GÜNEY DOĞU’DA KURULDU
AYTEN DİRİER
mardintoplumsaldayanisma@hotmail.com
 
 

İLK TAMPON DEVLET GÜNEY DOĞU’DA KURULDU

 

 

OD,  BELÂLI COĞRAFYA

    Orta Doğu’nun coğrafî konumu Tarihin her döneminde belâlı coğrafya olmasına;  medeniyetler ve su havzasında yer alması sürekli göç ve savaşlara maruz kalmasına yol açtı. Anadolu, Mezopotamya, Suriye ve Mısır bu konuda çok çektiler. Ortaçağ’ın ortasına dek Asya’dan olan akınlar, XI.asır sonlarında Batı’dan gelmeye başladı. Türkler, XI-XX.asır arasında Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı  adıyla Orta Doğu’nun zırhı oldularBaşarıyla süren bu görev, İngiliz oyunlarıyla akim kaldı.   

    Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasıyla, çıkarlara göre cetvelle çizilen suni sınırlar OD’ya huzur değil, kargaşa getirdi. 1948’de İsrail kurularak, Batı’nın soykırım günahının  kefareti Filistinliler ve Araplara ödetildi. Millî duyguları kabaranlar darbelerle alaşağı edilirken; Aşiretler birleştirilip Kürtlere yeni uydu devlet kurma girişimi başlatıldı. Bu proje doğrultusunda Demokrasi götürme bahanesiyle estirilen Arap Baharı rüzgârında öncelikle Asurlu ruhunu koruyan Irak parçalanırken; İran ve Suriye de karıştırılmaya çalışıldı. Müttefik Türkiye’nin söz dinlemeyen yönetimini devirmek için ard arda yapılan siyasî ve ekonomik darbeler,  halk desteği ve alınan tedbirlerle başarısız kılındı.

    Batı’nın başaramadığını sırtlan Esad Ailesi gerçekleştirdi. Babası Hafız Esad’tan daha dişli çıkan Beşar Esad, asıl adı Arap Pınar’ı değiştirip Ayn-el Arap yaptığı Rojava-Kobani(Alman Company’nin Kürtçesi) oluşumuna destek verdi. Babası PKK’yı beslerken, kendisi PYD/YPG’yi büyüttü.

    Cumhurbaşkanımız R.T.Erdoğan bu tuzağı bozmak için Çözüm Sürecini hızlandırırken, Suriye’deki gelişmeler karşısında, sınırda bir Tampon Devlet veya Güvenlik Bölgesi oluşturulmasını ısrarla istedi.

Vietnam’da çuvallayan, Afganistan, Pakistan, Irak’ı mahveden ABD, Avrupa ile Esad’ın hamisi Rusya ve sinsi İran bu isteğe olumsuz baktı.

    Oysa Tarihin tekerrür ettiği bölgede 3 bin yıl önce ilk Tampon Devlet’in kurulduğundan çoğu habersiz… Bilenler de hemen sahiplendi!

SURİYE’DEKİ KADEŞ SAVAŞI NEDEN DURDURULDU?

    Suriye, Anadolu-Mezopotamya-İran üçgeninin stratejik bir ucu olup, OD’nun en belâlı bölümünde yer alır. Bu önemi nedeniyle her devirde kargaşa içinde kaldı. Tarihte  büyük orduların karşı karşıya geldiği ilk savaş Mısırlılar ve Hititler arasında Suriye-Kadeş’te yapıldı.  Kadeş Savaşı’nın(MÖ.1296 ) çıkış nedeni genişleme siyaseti güden Mısır'ın, önemli ticaret merkezleri ile gemi yapımının hammaddesi sedir ormanlarına sahip Suriye’yi ele geçirmek istemesiydi.

    Suriye egemenliği için, savaş stratejisinin tüm yöntemlerini uyguladıkları halde yenişemeyen iki devlet; 16 yıl savaşırken, aniden durdular! Savaşı sona erdiren Kadeş Barış Antlaşması’nın yapılmasının nedeni, Mezopotamya’da doğan yeni güç Asurlular’dı. Savaşçı, kıssasçı, barbar ruhlu, tüccar Asurlular hızla yayılmaya başlayınca, tehlike karşısında Hitit kralı III.Hattuşil ile Mısır Firavun’u II.Ramses  MÖ.1280 yılında(3294 yıl önce) savaşa son verip, Kadeş Antlaşması’nı imzaladılar.  Suriye’nin paylaşıldığı antlaşmadaki; “Mısır ve Hitit topraklarına yönelik bir saldırı veya tehdide karşı, ötekinin ona yardım edeceği ve savaşa birlikte gireceği” maddesi, yeni tehlikenin kanıtı.

 

İLK TAMPON DEVLET SURİYE’DE ASURLULARA KARŞI KURULDU

    Asurlular, kadim zamanda Kuzey Irak'ta, Dicle’nin doğusunda verimsiz dağlık alanda yaşayan Sami bir topluluktu. MÖ 2000 sonrasında Doğu-Batı Ticaret Yolu’na hakim olunca ticaretle uğraşmaya ve kolonilerle topraklarını genişletmeye başladılar. Önceleri Babil'e, ardından Hurri-Mitannilere bağımlı kalsalar da MÖ 14. yüzyılda bağımsızlıklarını kazanıp, Fırat'a kadar topraklarını genişlettiler.  Adad-Nirari I(MÖ.1295-1263) zamanında iyice güçlenip, saldırgan hale geldiler.  MÖ.612 yılında Medler(İran) tarafında yıkılıncaya kadar, 1400 yıl yaşayan Asurlular; Tarih’teki ilk kütüphaneci(Başkent Ninova’da) olmalarına rağmen, sömürgeci(kolonici) ve geçimsiz olmaları nedeniyle komşularınca sevilmezdi. Hititler ve Mısırlılar saldırganlıkları nedeniyle Asurlulara karşı Suriye’de ilk tampon devleti kurdular.

    Günümüzdeki gelişme ve yöntemler, Asurlular’ın  IŞİD adıyla  hortladığına işaret eder!

 

İLK TAMPON DEVLET MİTANNİLER

    Mitanniler, MÖ.2000’lerde Güney Doğu Anadolu'da hüküm sürmüş bir devlettir. Başkentleri Veşukani  idi. MÖ. II. bin yılın ortalarında Hurri-Mitanni Devleti, Ön Asya’nın en kuvvetli siyasî güçlerinden biri olup, özellikle Mısırlılarla dostane ilişkiler kuruldu. Mısır’ın ünlü kraliçesi Nefertiti Mitanni asıllıydı. Bu dostluğun nedeni güçlenen Hititler idi. Şuppiluliuma’nın seferleriyle yıpranan Mitanniler, Hititlere bağlı ve Asur’a karşı tampon bir ülke haline getirilmiştir. Krallarıyla evlenen Hitit Prensesinden doğan çocukların başa geçme hakkı vardı. Halk Hurrilerden(Proto Türk) oluşurken, yönetici sınıf Indo-Aryan kökenliydi. Mitanni, Hititler’in  yıkılışından sonra bölgesel bir güç oldu. Son krallarının adı II.Şattuara idi. Oğlu kayıp prens Jiar-Jiara efsanevî bir kişiliğe sahiptir.  Mitannilere Guti diyen Asurlular’ın kralı I.Salmaneser, Mitannileri yok edişini şöyle anlatır: “Ararat(Ağrı) sınırından Tur Abdin(Mardin)’e kadar bu ülke içinde su gibi Guti kanı aktı.”  MÖ.II.binde  tarihe karışan Mitanniler, Hurrilerle birlikte MÖ.I. binde Van gölü dolaylarında Urartular adıyla tekrar Tarih sahnesine çıktılar.

    Bugün uydurmalarla kendilerini Mitannilerle özdeşleştirenlerin, bin yıl önce bile sadece Zagros dağlık yöresinde yaşadıkları Kaşgarlı Mahmut’un 11.asırda çizdiği haritada görülür. Türk yerleşimine paralel olarak Anadolu ve Suriye’ye girdikleri bir gerçek! Onlara bu aklı verenler; Irak ve Suriye’de  insanî dramlar başladığı zaman Cumhurbaşkanımız ara bölgenin gerekliliğini dillendirince, plânları farklı olduğundan buna yanaşmadılar. Gelişmelerden yararlanarak Türkiye’yi iç ve dış savaşa sürüklemek isteye sırtlanlar unutmasın ki; Türkiye altüst edilen ülkelere benzemez! Halkımız oyunlarına şerbetlidir artık. Olayları körükleyen ve yapan kalleşler de ANKA SOYLU olduğumuzu unutmasın…

*

Sadi Bayram : Kaynaklara Göre Güney Doğu Anadolu’da Proto Türk İzleri

Ekrem Memiş: “Anadolu’da Türklerin Varlığı Tartışmaları”  Türkler Ansiklopedisi Cilt 1

 

Mitanni sınırları. Bazı haritalarda Akdeniz’e kadar uzanıyor

O haritaları çizenler ard niyeti gösteriyor.Zagroslar’dan Akdeniz’e…

 

 

TARİH’TEKİ TAMPON DEVLETLER

    Tampon Devlet, iki güçlü ve birbirine düşman devletler  arasında kurulan, daha küçük ve güçsüz ara devlete denir.

Tampon devletlerin iki işlevi vardır:

1-Birbirine düşman devletlerin doğrudan komşu olmasını engelleyerek, sürtüşme ya da sınır çatışmalarının savaşa dönüşmesini engellemek.

2-Savaş sırasında saldırıya uğrayan tarafın, saldırganın taarruzunu kendi topraklarına ulaşmadan tampon devletin topraklarında karşılamak.

    Tarihte ilk tampon devlet Mitanniler, Hitit ile Mısırlılar arasında kurulsa da, gerçekte Asurlulara karşı tampon oldu.

    XVIII.asra dek Osmanlı Devleti de, Lehistan/Polonya Krallığı’nı, Rusya'ya karşı tampon devlet olarak görüp korudu. II.Viyana Kuşatması’nda Osmanlıları arkadan hançerleyen Lehistan, bu hatasını çok ağır ödedi. Lehistan’ın 1773, 1793 ve 1795 yıllarında Rusya, Prusya ve Avusturya tarafından taksim edilerek ortadan kaldırılmasının ardından, Rusya'nın doğrudan saldırılarına hedef olan Osmanlı Devleti bu defa kendi hükümranlığı altındaki Romen beylikleri Eflâk ve Boğdan’ı Rusya'ya karşı tampon olarak kullanmıştır.

    1833  yılında Osmanlıların,  Rusya ile imzaladığı Hünkar İskelesi Antlaşmasından sonra; Avrupalılar, Osmanlı topraklarına, hep bir tampon gözüyle baktı ve parçalamak için uygun zamanı bekledi.

    XIX.asırda, İngiltere ve Rusya arasında İran, Afganistan, Tibet, Nepal ve zaman zaman Doğu Türkistan tampon devletler olarak sayıldı. (Hindistan(+Pakistan), Myanmar, Bangladeş, Sri Lanka ve Maldivler'i kapsayan Hindistan Kolonisi'ne sahip İngiltere  ile 1868-1884 yılları arasında Orta Asya'daki Türk hanlıklarını ilhak ederek söz konusu koloniye yaklaşan Rusya çatışmasın diye.)

    İngilizler,  Ruslar’ın Akdeniz’e inmesini engelelmek için batıda Yunanistan’ı kurdu, doğuda da Ermenistan’ı tampon devlet olarak kurmak istedi.

    31 Mart ihtilâlinden sonra İstanbul'a gayri resmî el koyan Osmanlı karşıtlarının 1913 yılında kurdukları “Van Tampon Devleti” aslında Hazar petrollerine yönelikti. Rothschild ailesinin Boston'da Van Ermeni devletinin yapay başkanı Aknuni Paşaya gönderdiği sancağı bilenler, bu meşhur Yahudi ailesinin Hazar ve Orta Asya yolunu İslâm Dünyasına, Ermenilerle kapatma amacını çok geç anladı.

     XX. asır başlarında I.Dünya Savaşı öncesinde Fransa ve Almanya arasında Belçika, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre tampon devletler olarak sıralanarak, her iki tarafın bu ülkeler üzerinden bir saldırı başlatması ihtimaline karşı, bu ülkelerin bağımsızlık ve tarafsızlıklarının korunması için özel çaba gösterildi.

        Günümüzde Tampon Devlet deyimi; çatışma alanına göre Tampon Bölge(Buffer Zone) ya da Ara Bölge(Zone of Separation) olarak kullanılır.

Tampon bölge; genelde devlet içindeki çatışmalarda kullanılır.

Ara bölge; Devletler arasındaki çatışmalarda ara bölge kullanımı tercih edilmektedir. Ara bölge, çatışan devletlerin barışı koruma kuvvetleri tarafından zorla ayrılması pratikte mümkün olmadığından, tarafların rızasını ifade eden ve zorlama içeremeyen bir terim olarak öne çıkar. Ara bölge, “tarafsız bölge”/“insansız bölge(No Man’s Land)” olarak da adlandırılır.

    III. Bin, 21.asır başlarında Irak ve Suriye’de  insanî dramlar başladığı zaman Cumhurbaşkanımız ara bölgenin gerekliliğini dillendirmiş, ama başka plânlar peşinde olan emperyal vampirler buna yanaşmamışlardır. Sadece IŞİD’e terörist gözüyle bakıp, asıl teröristleri anmamaları ard niyetlerini kanıtlar.

    Türkiye’ye yığılan Arap, Kürt göçünün  ortaya çıkardığı insani ve ulusal güvenlik risklerinin, IŞİD saldırıları ve ABD operasyonun etkileriyle arttığı bir ortamda “tampon/ara bölge” ve “güvenli bölge” kavramları; karşı karşıya kalınan sorunun coğrafî, askerî, siyasî, kültür, demografik ve insani boyutlarına; müdahaleye karar verenlerin kapasiteleri ile amaç, niyet ve çıkarlarına bağlı olarak önem arzetmektedir.

 

    ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey, Türkiye’nin istediği “ara bölge”nin bir noktada “bir olasılık” olabileceğini, ama şu anda kampanyanın bir parçası olmadığını söyledi. Dempsey’in dikkat çektiği en önemli veri, Türkiye’nin 1,5 milyon mülteciye ev sahipliği yapması. Bu gelişmenin Türkiye’yi iyice bunaltmasını bekleyip,  sonunda onlara boyun eğme noktasına getirmek. Koşullar oluştuktan sonra ara değil, Tampon bölgeyi zorunlu kurup, Türkiye’yi destekçisi yapmak. Barzani ile PKK’nın arasını bularak, iki bölgeyi birleştirmek ve sinsi oyunlarla Türkiye’nin Güney Doğu’sunu da katıp ilk fırsatta Akdeniz’e sınırdaş yapmak.

        Gelişmelerden yararlanarak Türkiye’yi kaosa sürüklemek isteyen, dumanlı havayı seven kurtlar; Osmanlı’yı parçalayayım derken, iki Dünya Savaşında birbirlerini nasıl yediklerini unutmasın!

*

AYTEN DİRİER

 
Etiketler: İLK, TAMPON, DEVLET, GÜNEY, DOĞU’DA, KURULDU,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
04 Kasım 2019
E-ATIK KONUSUNDA İZKAB’IN ÖRNEK ETKİNLİĞİ
2404 Okunma.
24 Temmuz 2019
M.KEMAL PAŞA, 100 Yıl önce ERZURUM KONGRESİ’nde LİDER SEÇİLDİ
3981 Okunma.
31 Mayıs 2019
KADİR GECESİ ve İBADETİ
408 Okunma.
26 Mayıs 2019
1Y1K: Dr.M.TALAT ŞİMDİ – MARDİN TARİHİ KİMLİĞİ
447 Okunma.
18 Mayıs 2019
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
443 Okunma.
15 Mayıs 2019
15 MAYIS 1919… İZMİR’İN KARA GÜNÜ
371 Okunma.
13 Nisan 2019
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 18 YAŞINDA
478 Okunma.
22 Mart 2019
İZMİR-KARABAĞLAR’DA KENTİN KIYISINDAKİ KADINLAR DEFİLESİ
657 Okunma.
10 Mart 2019
DÖNÜŞÜM MARDİN’İN TARİHİ DOKUSUNU BOZMAMALI
827 Okunma.
02 Mart 2019
KARABAĞLAR PROJE TANITIMINA BAKAN PAKDEMİRLİ DAMGA VURDU
698 Okunma.
07 Ocak 2019
I.DÜNYA SAVAŞI ve KAFKASYA CEPHESİ
5445 Okunma.
29 Aralık 2018
ENGELSİZ YÜREKLER İZMİR’DE MEHMET ÂKİF’İ ANDI
987 Okunma.
13 Aralık 2018
ADNAN AVUKA’NIN SERGİSİ İZMİR’DE MARDİN VUSLATI YAŞATTI
1802 Okunma.
26 Kasım 2018
İZMİR MARDİNLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ’NİN VEFASI
2658 Okunma.
12 Kasım 2018
UZAYDA YANKILANAN TEK SES E Z A N’ DIR!
2422 Okunma.
22 Ekim 2018
İZMİR’DE YEREL SEÇİMİ MARDİN HOŞGÖRÜSÜ KAZANDIRACAK
2945 Okunma.
28 Eylül 2018
ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN 69. YILDÖNÜMÜ İZMİR’DE KUTLANDI
2481 Okunma.
25 Ağustos 2018
MAZİDE KALANLAR
1465 Okunma.
11 Temmuz 2018
EBRU BAYBARA DEMİR'E SOSYAL MEDYADAN DESTEK OLALIM
4326 Okunma.
17 Haziran 2018
B A B A M
1628 Okunma.
09 Haziran 2018
İZMİR’DE BİR ARI KRALİÇE; C E Y D A
1089 Okunma.
05 Haziran 2018
İZMİR’İN HOŞGÖRÜ RENGİ MARDİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
1938 Okunma.
13 Mayıs 2018
İZMİR KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ/İZKAB
1304 Okunma.
12 Mayıs 2018
FRANSIZ, GEÇMİŞE DE FRANSIZ!
729 Okunma.
02 Mayıs 2018
SEÇİM STARTI, NEDEN İZMİR’DE VERİLDİ?
1434 Okunma.
27 Nisan 2018
AFRİN’DE DİRİLİŞ
799 Okunma.
17 Nisan 2018
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 17 YAŞINDA
855 Okunma.
13 Nisan 2018
Mİ’RAÇ
977 Okunma.
28 Mart 2018
ÇİN’İN ÜNLÜ SOPRANOSU DİLBER YUNUS’U DİNLERKEN
1478 Okunma.
14 Mart 2018
İZMİR KARABAĞLAR’DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
2066 Okunma.
09 Mart 2018
İDÜ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
1397 Okunma.
28 Şubat 2018
II.ABDÜLHAMİD HAN GÖKTEN İNDİ!
1465 Okunma.
19 Şubat 2018
ÇİN, YENİ YILI “MUTLU BAHAR BAYRAMI” GÖSTERİSİYLE İZMİR’DE BAŞLATTI
1870 Okunma.
17 Şubat 2018
I.AFRİN SAVAŞI ve ÖNEMİ-1119
1705 Okunma.
05 Şubat 2018
BİNİKİ YÜZ YILDIR ORTADOĞU COĞRAFYASINDAYIZ
1953 Okunma.
22 Aralık 2017
YILBAŞI’NIN TARİHÇESİ VE TÜRKLERDE AĞAÇ-GÜNEŞ KÜLTÜ
2973 Okunma.
29 Kasım 2017
RAVZA’DA YAKARIŞ
874 Okunma.
10 Kasım 2017
ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI ŞİİRLER
1284 Okunma.
22 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ – 2 / MEDİNE-İ MÜNEVVERE
1152 Okunma.
03 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ-DAVET
1135 Okunma.
21 Haziran 2017
KADİR GECESİ ve İBADETİ
1065 Okunma.
18 Haziran 2017
BABAMIN MİRASI; ERDEM…
1022 Okunma.
07 Nisan 2017
KÂZIM KARABEKİR MESELESİ
1400 Okunma.
26 Mart 2017
ULUSLARARASI ÇAKA BEY SEMPOZYUMU
1685 Okunma.
21 Mart 2017
NEVRUZ’UN GEÇMİŞİ
1513 Okunma.
15 Mart 2017
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ’NDE TASARIM YILDIZLARI DOĞUYOR
1256 Okunma.
01 Mart 2017
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1137 Okunma.
26 Şubat 2017
Ö.FARUK GÜLTAŞLI ŞEFLİĞİNDEKİ RÜŞTÜ ŞARDAĞ KONSERİ
1594 Okunma.
06 Ocak 2017
İZMİR KURTULUŞUN SEMBOLÜ
1442 Okunma.
05 Ocak 2017
VAZİYET-İ UMUMİYE MİLLÎ BİRLİĞİ GEREKTİRİYOR
1557 Okunma.
19 Aralık 2016
TÜRK YILMAZ
1246 Okunma.
19 Ekim 2016
PAŞAVAT ÇINARININ DÖKÜLEN YAPRAKLARI
5242 Okunma.
01 Ekim 2016
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK TÜRKÜSÜ
1211 Okunma.
11 Eylül 2016
“KUT”LU ÖNDER
1489 Okunma.
06 Ağustos 2016
B İ R O L A L I M
1307 Okunma.
18 Temmuz 2016
ORDU MİLLET NÖBETTE
2404 Okunma.
29 Nisan 2016
100. YILDÖNÜMÜNDE KÛT’ÜL AMARE SAVAŞI
1700 Okunma.
18 Mart 2016
ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI-18 MART 1915
1611 Okunma.
23 Şubat 2016
“MEZOPOTAMYA’DA İHANET EDEN, KUDÜS’TE HANÇERLENİR!”
1800 Okunma.
07 Ocak 2016
ATATÜRK’ÜN KOMŞULARLA İLİŞİKİSİ
1984 Okunma.
22 Aralık 2015
MEVLİD KANDİLİ
1905 Okunma.
03 Aralık 2015
KADIN HAKLARI
1527 Okunma.
26 Kasım 2015
ARTIK KELİMELERDE ŞAPKA ^ KULLANILACAK
1413 Okunma.
10 Kasım 2015
HATAY’IN DİYETİ ATATÜRK’ÜMÜZ
1889 Okunma.
07 Kasım 2015
ÂRİF MİLLET
1491 Okunma.
14 Eylül 2015
DİKKAT! 5. KOL YOĞUN FAALİYETTE…
1903 Okunma.
09 Eylül 2015
9 EYLÜL RUHU, TARİHİ TEKRARLATMAYACAK!
1213 Okunma.
25 Ağustos 2015
Yüreğim Kışlan
1660 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1396 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1148 Okunma.
18 Temmuz 2015
BİRLİĞİN HARCI BAYRAM
1414 Okunma.
19 Mayıs 2015
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
1855 Okunma.
07 Mayıs 2015
MARDİN’DE HIDRELLEZ YEMEĞİ
1663 Okunma.
01 Mayıs 2015
ÇOCUKLAR ATALARINI TANIDIKÇA, ÖZGÜVENLERİ ARTACAK
2033 Okunma.
25 Mart 2015
ÇANAKKALE SAVAŞLARI KRONOLOJİSİ
2118 Okunma.
24 Şubat 2015
CABER’DEKİ SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?
1856 Okunma.
04 Eylül 2014
BİRLİK ve BERABERLİĞİMİZİN ÇİMENTOSU SİVAS KONGRESİ...
2941 Okunma.
08 Temmuz 2014
I.DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ Ayten DİRİER
2456 Okunma.
29 Mayıs 2014
İSTANBUL FETHİNİN TÜRK VE DÜNYA TARİHİNDEKİ ÖNEMİ-4
2459 Okunma.
20 Mayıs 2014
ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDEKİ ÖNCÜLÜĞÜ
2414 Okunma.
17 Nisan 2014
YENİ YAYINLAR - 2014
2294 Okunma.
13 Nisan 2014
147 yıllık İZMİR BELEDİYE BAŞKANLARI
2228 Okunma.
05 Nisan 2014
2014 YEREL SEÇİM MESAJI; BAĞIMSIZLIK KARAKTERİMDİR!
3797 Okunma.
22 Mart 2014
NEVRUZ KİMİN BAYRAMI?
2335 Okunma.
18 Mart 2014
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ-18 MART 1915
1830 Okunma.
01 Mart 2014
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1880 Okunma.
12 Şubat 2014
ŞEHZADE MUSTAFA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
2531 Okunma.
25 Aralık 2013
KANUNÎ, ŞEHZADELERİNİ NEDEN BOĞDURDU?
2416 Okunma.
23 Aralık 2013
TÜRKOVİZYON TÜRK DÜNYASI ŞARKI YARIŞMASI
1741 Okunma.
02 Aralık 2013
İNOVASYON HAFTASI
1932 Okunma.
01 Aralık 2013
DURUN! DURUN BİRAZ…
2268 Okunma.
21 Kasım 2013
MARDİN’İN KURTULUŞU
6604 Okunma.
14 Kasım 2013
KERBEL’NIN AĞIDI, TAHILLARIN TÜRKÜSÜ AŞURE
3357 Okunma.
10 Kasım 2013
ATATÜRK'ÜN DEVRİMCİLİK ANLAYIŞI...
1676 Okunma.
11 Ekim 2013
İZMİR MUTFAĞIMDAN BAYRAM TATLILARI(10 ÇEŞİT)
2004 Okunma.
02 Ekim 2013
SEYYİD MÜKERREMEDDİN EMİR SULTAN
3194 Okunma.
28 Eylül 2013
MARDİN’DE BAHAR ve NERGİZİYE SALATASI
2562 Okunma.
09 Eylül 2013
Dokuz Eylül ve İzmirlilik ruhu
1581 Okunma.
05 Ağustos 2013
ADNAN AVUKA, İZMİR’DE MARDİN RÜZGÂRI ESTİRDİ
4003 Okunma.
30 Temmuz 2013
1 YAZAR * 1 KİTAP Ayten DİRİER
2019 Okunma.
25 Temmuz 2013
Mardin'de Bayram/Paskalya Çöreği : İKLİÇE
2366 Okunma.
Haber Yazılımı