Yazı Detayı
01 Şubat 2020 - Cumartesi 11:37 Bu yazı 4937 kez okundu
 
Gurbetçiye şimdi de Genel Sağlık Sigortası primi…
İLHAN KARAÇAY
mardintoplumsaldayanisma@hotmail.com
 
 

HAYDAAAAAAAAAA!

 

Gurbetçiye şimdi de Genel Sağlık Sigortası primi…

 

Türkiye’de ikamet kaydı yaptırmış olanlara 15 bin liraya kadar birikmiş borç…

 

Ülkemize tam 60 yıldır döviz taşıyan gurbetçi yurttaşlarımıza reva görülen sömürü devam ediyor.


Tatilimize otomobil ile girmek istedik, ‘Triptik parası’ dediler.


Askerlikten muaf olmak istedik ‘Bedel’ dediler.


Daha pek çok isteğimiz için hep ‘Bedel’ diyen devlet babamız, şimdi desürekli bir bedeli sırtımıza yükledi.


Bugüne kadar hiç duymadığımız bu yeni bedelin ne olduğunu sevgili dostum İbrahim Görmez’in telefonu ile öğrendim ve araştırmaya başladım.


Amsterdam’da yaşayan ve ömrünü Hollanda’daki yurttaşlarımıza hizmet etmeye adamış olan İbrahim Görmez, Hollanda Türk İslam Federasyonu başkanlığından başka, Türkler için Radyo Televizyon yayını yapan İOS’e de başkanlık yapmış bir kıymetlimizdir.
İbrahim Görmez, şimdilerde emekliliğin tadını çıkarmakta ve sık sık İzmir’deki evine gidip gelmektedir.


Eeee, İzmir’de sık sık bulunacağı için, orada ikamet ettiğini tescillemek için ikamet kaydı yaptırmış olan Görmez, bu kayıt nedeniyle başına geleceklerden habersizdir.


Görmez, İzmir’e son gidişinde evine gelen posta içinden çıkan bir mektupta 8 bin lira borçlu olduğunu görmüş. Görmez telefon ettiği sırada yanında bulunan Feyzullah Hoca 15bin, Memiş Yurt da 12 bin lira borçlu olduklarını fısıldadılar.


Hollanda’da yaşadıkları için, burada hastalık sigortası bulunan bu kardeşlerimize Türkiye’de, Genel Sağlık Sigortası için aylık 76 lira bedel keslmiş. Gecikme faizleri ile birlikte bu 76 liralar 15 bin lirayı bulmuş.


Yapmış olduğum araştırmada, 2012 yılında Türkiye’de böyle bir sigortanın yürürlüğe girdiğini öğrendim. Biz yeni öğrendik ama, meğerse Türkiye’de yığınlar bu sigortayı protesto etmek için sokaklara dökülmüş vepolisten dayak yemiş.


‘Sorun, Türkiye’dekilerin sorunu’ deyip atmak doğru eğil ama, biz gurbetçileri hiç ilgilendirmemesi gereken bu yeni yükü size anlatmadan önce, kendilerine cezalı borç mektubu gelmiş olan yurttaşlara şu uyarıyı yapayım:


Belediyeden bir ikamet kağıdı alın. Hollanda’da sigortalı olduğunuzu gösteren bir belge ile konsolosluğa gidin ve bunları tasdik ettirin. Bu belgeleri, Türkiye’de ikamet ettiğiniz yerin mülki amirliğine verin.


Şimdi gelelim, biz gurbetçileri hiç ilgilendirmeyen, 2012 yılında yürülüğe girmiş olan Genel Sağlık Sigortası’na:


GSS NEDİR?


Genel Sağlık Sigortası (GSS) tüm vatandaşların sağlık hizmetlerinden eşit şartlarda faydalanabilmeleri için oluşturulmuş olan bir sistemdir. Genel Sağlık Sigortası’ndan faydalanmak isteyen vatandaşlar GSS primlerini ödemek zorundadırlar.
Genel Sağlık Sigortası (GSS), çalışmayan ya da herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan kişilerin devlet tarafından belirli bir ücret karşılığı ya da ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmasıdır. Herhangi bir sosyal güvenceniz yoksa zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına geçmeniz gerekiyor. Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında ödeyeceğiniz aylık GSS primi ise gelir durumunuza göre belirleniyor. Eğer gelir testi sonucu hane halkı ortalama geliriniz net asgari ücretin 1/3'ünden az olursa prim ödemeden yeşil kartlı olarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilirsiniz. Eğer gelir testi sonucu gelir sonucunuz net asgari ücretin 1/3'ünden fazla olursa ya da hiç gelir testi başvurusu yapmadan genel sağlık sigortası kapsamına geçmeyi talep ederseniz bu durumda ise GSS G1 kapsamında prim ödemesi yaparsınız.


Birikmiş olan Genel Sağlık Sigortası borçlarını ödemek isteyen prim borçluları, gecikme zammı öderler


2019 YILI GSS PRİMİ NE KADAR?


Önceleri sigortalılar gelir testine girerek, hangi gelir durumunda olduğunu tespit ettiriyor ve 3 gelir düzeyinden birine göre genel sağlık sigortası ödemekteydi.


Ancak, 6824 sayılı Kanunla birlikte artık sigortalılar gelir testine girmek mecburiyetinde değildir. Sigortalılar gelir testine girmezlerse brüt asgari ücretin 3'ü kadar prim öderler. Gelir testine girerlerse, alt dilime girmesi sonucunda hiç gss primi ödemeden muayene olabileceklerdir.


Bu durumda 2019 yılında ödenecek en fazla GSS primi; 2.558,40 x 3= 76,75 TL olacaktır. Geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az yani 2019 yılı için 852,8 TL olanlar yeşil kart kapsamında tescil edilecekler. Genel Sağlık sigortasında prim ödemeden sağlık hizmetlerinden faydalanacaklar.


Gelir testi nedir?


Gelir testi, genel sağlık sigortası kapsamında olmayan vatandaşların ve aile bireylerinin gelirini tespit edilmesiyle sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesine olanak sağlayan bir testtir. Genel sağlık sigortası kapsamında olmayan, yani çalışmayan, işyeri sahibi olmayan, 65 yaş, harp ya da vazife malullüğü aylığı ile işsizlik ödeneği gibi herhangi bir geliri olmayan kişiler gelir testi yaptırarak genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.


Gelir testine tabi olan aile bireyleri kimlerdir?


Gelir tespitinde, aynı hane içinde yaşayan eş, evli olmayan çocuk, büyük ana ve büyük babadan oluşan aile esas alınır. Aile bireylerinden birinin veya birkaçının genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olunan kişi olması, diğer aile bireylerinin genel sağlık sigortalılığı için yapılacak gelir tespitinde esas alınmalarına engel teşkil etmez. Yaşları ne olursa olsun aynı hanede yaşayan evli olmayan çocuklar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilir. Öğrenim nedeniyle geçici olarak aynı hanede yaşamayan yirmibeş yaşını doldurmamış evli olmayan çocuklar, öğrenimleri süresince aile içinde değerlendirilir. Aynı hanede birden fazla aile yaşaması durumunda her bir aile için ayrı gelir tespiti yapılır. Gelir testine tabi tutulacak kişi ile aynı hanede yaşamayan ana ve baba için bakmakla yükümlü olunsa dahi ayrı gelir tespiti yapılır. Kendisine kanuni temsilci atanan kişilerin aynı hanede birlikte yaşadıkları eşi, evli olmayan çocuğu, ana ve babası gelir tespitinde esas alınır. Bu fıkrada belirtilen eş, evli olmayan çocuk, ana ve baba dışında, aynı hanede birlikte yaşasalar dahi kanuni temsilcileri gelir tespitinde değerlendirilmez

.
Nasıl yaptırılır?


Gelir testi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet kapsamında olan genel sağlık sigortası ve sağlık hizmetleri ile bağlantılı bir testtir. Bununla birlikte gelir testi sanıldığının aksine Sosyal Güvenlik Kurumu’nun temsilciliklerinde değil, kişinin ikamet adresinin bağlı olduğu il ya da ilçedeki vali ya da kaymakamlık bünyesinde hizmet veren sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurularak yapılır.


Gelir testi kim için yapılacaksa o kişi bizzat başvurmalıdır. Zaruri hallerde gelir testi yaptıracak vatandaşın birinci dereceden olmak şartıyla bir yakını tarafından da başvuru yapılabilir. Gelir testi için herhangi bir belge talep edilmez. Başvuru için vatandaşa verilen formun doldurulup teslim edilmesi yeterlidir.


Form doldurulup teslim edildikten sonra kurum tarafından kişinin ve hane halkının geliri tespit edilir. Bunun için aynı ikamet adresindeki bireylerin gelirleri, taşınır ve taşınmaz malları, harcamaları ve giderleri tespit edilir. Bu süreç zaman zaman yetkililer tarafından ev ziyareti yapılarak da yürütülür. Gelir testi yapılırken dikkate alınacak unsurlar şu şekildedir;


• Ailenin aylık geliri,
• Aile kendi evinde ya da kira ödemeden bir başkasının evinde oturuyorsa, evin rayiç bedelinin 240’ta biri.
• Ailenin oturmadığı başka konutu varsa bunların da 240’ta biri. Aile bu konutu kiraya vermişse, kira bedeli.
• Dükkanlar için rayiç bedelin 240’ta biri.
• Arazi ve tarlaların rayiç bedelinin 240’ta biri.
• Binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120’de biri.
• Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar varsa, ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerince bunlar için tespit edilen aylık gelir.
• Bankadaki mevduat hesapları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar.
• Sürekli olarak alınan burs, yardım gibi ödemelerin aylık ortalaması.
• Diğer tüm gelirlerin aylık ortalaması.
Bununla birlikte ailenin giderleri hesaplanırken de şu kalemler hesaba katılır;
• Giyim,
• Gıda,
• Yiyecek,
• Kira,
• Eğitim,
• Sağlık,
• Ulaşım,
• Sigara
Gibi tüm harcamalar.
Yapılan incelemeler sonucunda aile içindeki bireylere düşen gelirin aylık tutarının, güncel prime esas kazanç alt sınırının üçte birinden az olması durumunda aile bireyleri ve bakmakla yükümlü olduğu bireyler genel sağlık sigortası kapsamına alınır. Bunun sonucunda aile bireyleri herhangi bir prim ödemez, bu kişilerin primleri SGK tarafından ilgili kamu idarelerinden tahsil edilir.
Gelir testi yaptırmak zorunlu mudur?

 

017 Nisan ayına kadar gelir testi yaptırmak zorunluydu. Ancak 2017 nisan ayındaki bir değişiklik ile gelir testi yaptırma zorunluluğu ortadan kalktı. Bunun yerine tüm vatandaşlar için sabit bir genel sağlık sigortası primi belirlendi. Asgari ücretin 3’ü oranında, 60,89 TL olarak belirlenen bu tutarı sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar dışarıdan ödeyerek genel sağlık sigortası kapsamına girebilecek. Bununla birlikte isteğe bağlı olarak gelir testi yaptırıp yeterli geliri olmadığını tespit ettiren vatandaşlar ve hane içindeki aile bireyleri herhangi bir ödeme yapmadan kapsama alınmaya devam edecek. İşsizlik durumu dışındaki vatandaşlar için gelir testi başvurusunun süre bakımından bir kısıtı olmamakla birlikte işsiz kalan vatandaşların kurum tarafından kendilerine genel sağlık sigortası kapsamından çıktıklarının tebliğ edilmesinden sonra en geç bir ay içinde başvurmaları gerekir.

 

Fotoğraf: İbrahim Görmez ile bir mülakat esnası...

Görüntünün olası içeriği: 2 kişi, İlhan Karacay dahil, oturan insanlar

 

Görüntünün olası içeriği: şunu diyen bir yazı 'SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI'

 

 
Etiketler: Gurbetçiye, şimdi, de, Genel, Sağlık, Sigortası, primi…,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
24 Şubat 2020
HOLLANDALI POLİTİKACILARIN HEZEYAN İSPATIDIR.
161 Okunma.
29 Ocak 2020
Ruud Gullit İstanbul’da saç ektirdi
385 Okunma.
21 Ocak 2020
Vay huysuzlar vay ! OY HAKKIMIZI İPTAL ETTİRMEK İSTİYORLAR…
689 Okunma.
08 Ocak 2020
İlhan KARAÇAY’ın, geçmiş ve gelecek yıllar değerlendirmesi:
615 Okunma.
04 Ocak 2020
Kim ne derse desin, Avrupalı koyun gibi, Türk tilki gibi !
499 Okunma.
04 Ocak 2020
İlhan KARAÇAY Mevlana ve Konya’yı anlatıyor…
64 Okunma.
23 Aralık 2019
En büyük eksiğimiz Lobi faaliyeti ve siyaset
1126 Okunma.
04 Ekim 2019
BİR YEMEĞİN ANATOMİSİ VE YER SOFRASI KÜLTÜRÜ
3823 Okunma.
03 Ekim 2019
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan’dan davet aldım.
177 Okunma.
06 Eylül 2019
İMAMOĞLU, BELEDİYE DAYANIŞMASI AMAÇLAMIŞ OLSAYDI, O ZAMAN TÜM CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI BİRLİKTE BU EYLEME KATILMALIYDI.
1654 Okunma.
09 Ağustos 2019
Mao, Çin’in Atatürk’ü müydü?
2509 Okunma.
31 Temmuz 2019
TÜRKİYE’DEKİ SURİYELİLER’E UYGULANAN KISITLAMA VE HOLLANDA’DAKİ DEMKRATİK (!) UYGULAMALAR…
528 Okunma.
24 Haziran 2019
HER ŞEY OLMASI GEREKTİĞİ GİBİ OLUR İNŞALLAH !
295 Okunma.
08 Haziran 2019
DENK PARTİSİ NEDEN SİLİNDİ ?
582 Okunma.
14 Nisan 2019
CAN BARTU, SÜPER BİR BEYEFENDİYDİ…
411 Okunma.
11 Ocak 2019
Sosyal medya canavarı...
5684 Okunma.
19 Aralık 2018
Torpilli olmanın, zirve yaptığı bir dönem yaşıyoruz
2382 Okunma.
29 Kasım 2018
Siyasetin çirkinlikleri
2551 Okunma.
10 Kasım 2018
ATATÜRK’ÜN YURTTA YAPTIĞI EN SON ZİYARET, MERSİN’İN MEZİTLİ İLÇESİNDEKİ POMPEİPOLİS OLDU.
3198 Okunma.
05 Kasım 2018
BENİ ECEVİT GAZETECİ YAPTI
1016 Okunma.
01 Kasım 2018
Adab-ı muaşeret (Görgü kuralları)
1105 Okunma.
19 Mart 2018
İlhan KARAÇAY'dan Hollandalı futbolcu Elia'ya mektup
9486 Okunma.
13 Mart 2018
Bir bardak suda fırtına koparmak buna denir işte!
1209 Okunma.
09 Mart 2018
Türkiye-Hollanda gerginliğini körüklemeyelim.
1666 Okunma.
23 Şubat 2018
Parlamentoda sağduyulu bir tek Hollandalı yok mu?
2332 Okunma.
25 Aralık 2017
Yeni yıla girerken...
4027 Okunma.
26 Kasım 2017
ATA’MIZ YURTDIŞINDA BİR BAŞKA ANILIYOR VE SEVİLİYOR.
985 Okunma.
25 Kasım 2017
KÖYÜMÜZE DÖNMEYECEĞİZ, FADİME’Yİ DE GETİRECEĞİZ...
1064 Okunma.
09 Ekim 2017
Tatsız, tuzsuz geçen bir yaz dönemi
1289 Okunma.
13 Temmuz 2017
HOLLANDA’YI ELEŞTİRELİM AMA HAKSIZLIK YAPMAYALIM.
1454 Okunma.
08 Temmuz 2017
TRT BELGESEL ÇALIŞANI DOSTLARIM KISKANMASINLAR.
956 Okunma.
12 Mart 2017
20 YIL ÖNCE KARAR VERMİŞ VE YAZMIŞTIM: HOLLANDA'YI SEVMİYORUM !
1412 Okunma.
05 Mart 2017
HOLLANDA SEÇİMLERİNDE GÜCÜMÜZÜ GÖSTERMENİN TEK YOLU VAR:
3155 Okunma.
28 Şubat 2017
Aaaah içine tükürdüğüm politika ah!
985 Okunma.
14 Şubat 2017
AZİZ VALANTİNE GÜNÜ'NÜZ, YANİ SEVGİLİLER GÜNÜ'NÜZ KUTLU OLSUN !!!
1062 Okunma.
26 Aralık 2016
AVRUPA BİRLİĞİ'NİN DAĞILMASI, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ'NİN DAĞILMASINA BAĞLIDIR.
1386 Okunma.
16 Eylül 2016
HOLLANDA’DA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ (!) ve HOLLANDA’DAKİ TÜRK GAZETECİLERE ÇAĞRI.
1500 Okunma.
11 Eylül 2016
KAYA MUTLU
1636 Okunma.
01 Ağustos 2016
NECMİ TANYOLAÇ AĞABEYİMİZİ ANARKEN...
1148 Okunma.
29 Temmuz 2016
BAKALIM BU BİLDİRİ İÇİN DE 'ANKARA'NIN UZUN ELİ' DİYECEKLER Mİ?
1374 Okunma.
27 Temmuz 2016
Ankara'nın uzun elini kesin.
1405 Okunma.
25 Temmuz 2016
Hollanda basınından Türkiye aleyhindeki yayınlardan örnekler:
1526 Okunma.
20 Temmuz 2016
Wikileaks ifşaatından müthiş yorum yapanlar.
1395 Okunma.
18 Temmuz 2016
1980'LERİ YENİDEN YAŞIYORUM
1421 Okunma.
14 Temmuz 2016
IRKÇILIĞA HEDEF OLMAYAN, IRKÇILIK YAPMAKTA BEİS GÖRMEZ
1351 Okunma.
08 Temmuz 2016
SEYRETTİKLERİNİ DEĞİL, SKORA GÖRE YORUM YAPANLAR ÇILDIRTIYOR...
887 Okunma.
07 Temmuz 2016
TURGAY ŞEREN'İN ARDINDAN AĞLIYORUZ...
1221 Okunma.
22 Mayıs 2016
TÜRKLÜĞÜMÜ SORGULAYANLARA … IRKÇILIK YAPANLARA...
1093 Okunma.
15 Mayıs 2016
EUROVİSİON FOBİSİNDEN KURTULMALIYIZ:
1266 Okunma.
10 Nisan 2016
Hollanda Türk diasporası içinde neler oluyor?
1665 Okunma.
24 Mart 2016
TARTIŞMASIZ, DÜNYA'YA GELMİŞ EN BÜYÜK FUTBOLCUYDU
1289 Okunma.
27 Kasım 2015
KOCAMAN ADAM AĞLAR MI ? BÖYLESİ DOSTLARI VE SEVENLERİ OLURSA AĞLAR TABİİ !!!
1873 Okunma.
14 Kasım 2015
AVRUPALI'NIN CANI CAN DA, TÜRK'ÜN CANI PATLICAN MI?
1308 Okunma.
12 Eylül 2015
BATIDA DEGİŞEN BİR ŞEY YOK
1512 Okunma.
07 Eylül 2015
TAHAMMÜLSÜZ HOLLANDALILAR HER ŞEYE TAHAMMÜL EDERLER AMA TÜRKLER'E YANİLGİYE HAYIR
1272 Okunma.
06 Eylül 2015
FENERNAHÇEM BENİM...
1194 Okunma.
19 Haziran 2015
DEMİREL’E VEDA EDERKEN
1658 Okunma.
17 Haziran 2015
SÜLEYMAN DEMİREL İLE ANILARIM
1418 Okunma.
10 Şubat 2015
MÜZEYYEN SENAR'IN ARDINDAN
1883 Okunma.
19 Aralık 2014
Avrupa gerçeği
1770 Okunma.
22 Ağustos 2014
Sandığa gidemeyen seçmene kızmayalım
2509 Okunma.
Haber Yazılımı