Yazı Detayı
14 Eylül 2019 - Cumartesi 18:23 Bu yazı 1012 kez okundu
 
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ

 

 

Değerli okuyucularımız,
 
 
Artuklu Haber ailesi olarak, 2019, 2020 eğitim yılının, Türk gençliğine ve Türk Milletine başarılı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz.
 
Numan Aladağ diyor ki: "Çocuklar anne ve babaların müşterek eseridir." Onları evde, okulda, iyi bir şekilde terbiye emek, ahlaklı olgun birer kişi olarak topluma kazandırmak, bizim için kutsal ve şerefli bir ödevdir. Yetiştirdiğimiz çocuklarla göğsümüz kabarmalı. Onlara öyle bir terbiye verelim ki Türk olduklarını her yerde gösterebilsinler. Bundan dolayı, milletimizin ahlak anlayışını ve düşünüşünü de çocuklarımıza iyi benimsetmemiz gerekir. 
 
Dünyanın neresinde olursak olalım Türk olduğumuz göze çarpabilsin. Konuşmalarımızı düşünce ve davranışlarımızı, milletimizi ahlak anlayışına yakışabilecek şekilde olabilmesi için, okullarımızda "Türk Ahlakı" adı altında Avustralia-Silver şehri, Brokin Hil savaşında, iki kahraman Türk'ün zaferini, mükemmel tarih ders kitabı hazırlayarak okutulması, iç-dış vatan hainlerini hayal kırıklığına uğratmak yerinde olacaktır.
 
Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim de; "Sakın cahillerden olma" "Cahillerden yüz çevir" buyuruyor... bir  çok ayet ve hadis-i şerifte cehalet yerilmiş; ilim eğitimi, okuma-yazma teşvik edilerek övülmüştür. 
 
İslam dini; bir taraftan ilme, okumaya, öğrenmeye büyük önem verirken diğer taraftan da ilim öğrenmeyi kadın-erkek her Müslüman'a farz kılmıştır. Bu konuda karşılaşabilecek bütün zorluk ve meşakkatlere rağmen ilim öğrenmeyi tavsiye ederek, ilim rütbesini en büyük rütbe olarak kabul etmiştir.
 
Değerli okuyucularımız! 
Müslümanlıkla cehalet bribiriyle bağdaşmaz. Cehaletin ve geriliğin İslam dininde asla yeri yoktur. Çünkü cehalet, insanın şeref, haysiyet ve onurunu ayaklar altına düşüren en kötü sıfattır. 
 
Anne babalar, Cenab-ı Allah'ın bizlere birer emaneti olan çocuklarımız arasında yozlaşma ve kendi Milli değerlerine yabancılaşma daha fazla yaygınlaşmadan gerekli önlemleri almalıyız. 
 
Unutulmamalıdır ki yeni yetişen nesiller, milletlerin geleceği ve en önemli güç kaynağıdır. Onun içindir ki het millet, kendi geleceğini teminat altına almak, Milli ve manevi değerlerini yükseltip geliştirmek amacıyla bilgili, görgülü, çalışkan ve üreterek yerli sermayeye önem veren nesiller yetiştirmeye özen göstermektedir. Eğer yeni yetişen nesiller eğitimden ve üretimden mahrum bırakılırlarsa veya ruhunda özen gösterdiği ilgiyle eğitilmezlerse her türlü ahlaksızlıklara ve Fetö denen riyakar "İhanet şebekeleri" nin, ağlarına düşmeye müsait hale gelirler.  
 
Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın her türlü kötülüklere bulaşmaması; ailesine, vatanına, Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağına, milletine ve bütün insanlığa faydalı bireyler olarak yetişmesi, ruhunda Allah korkusu ve vatan kavramı olan herkesin en büyük arzusudur.
 
Değerli okuyucularımız!
2019, 2020 yani bir eğitim öğretim yılı başladı:
Eğitimin temeli ailede başlar; okulla ve çevreyle devam eder. Her çocuk, ailesinden, öğretmeninden, okulundan ve çevresinden aldığı bilgi ve davranışlarrının etkisi altındadır. Bu noktada, kız-erkek ayrımı yapmaksızın çocuklarımızın eğitimi için maddi-manevi bütün imkanlarımızı seferber edelim.
 
Unutmayalım! İslam'ın gayesi, insanı kemale erdirmektir. Bu da ancak nesillerimizin daima ruhunda Allah korkusu ve ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgisi ile ve iyi eğitmekle mümkündür.
 
Türküm, müslümanım ve vatanseverim diyen yöneticilerİn dikkatine:
Lafla Müslümanım, Türküm, vatanseverim demek olmaz. Örneğin; bir kişi inşaat mühendisliği diploması almış ama, sıva, kalıp, demir döşeme işlerini yapamıyor. O diploma, sadece etiket edinmekten başka bir şey olamaz. O zaman, içimizdeki Fetö gibi riyakarların, çocuklarımızı hegemonyasına almamak için, yetkililerin dikkat etmesi gerekir. 
 
Okula giden genç nesillere, özellikle domuz eti ürünlerini satan mağazalara dikkat etmeleri için uyarmalıdırlar. Bu mağaza zincirleri, anarşik-ekonomik terör oluşturmanın gizli adresi olduğunu, raf bedeli şartı ile yaptıklarını gösteriyorlar. Çocukların domuz eti ürünlerine el vermesi, haram ve mekruhtur. Çocuklarını düşünen  bu mağaza zincirlerine dikkat etmesi gerekir.
 
Eğitim nedir?
İnsanları ruhen ve bedenen terbiye etmeğe eğitim denir. Fertlerin ve toplumların huzur ve güven içinde yaşamalarında terbiyenin çok önemli ve etkili rölü vardır. Anne-baba, öğretmeninden ve çevresinden terbiye görmüş kişiler zararlı işlere daima uzak kalırlar. Böyle insanlar her zaman ve her yerde ruhunda Allah korkusunu ve vatan kavramını taşıyarak, faydalı işlerle uğraşmaktan zevk alırlar. Kendilerini ve içinde bulundukları toplumun yaşama düzenini her geçen gün iyiye doğru götürürler. Bu ahlaka sahip olanlar, yerli malını tüketmeye özen gösterirler ve ülkenin sanayi ötesi toplum olması için çalışıp üretim yaparlar.
 
Terbiye konusuna önem vermeyen kişiler ve toplumlar huzursuzluk ve kargaşalık içinde yaşamaktan kendilerini kolay kolay kurtaramazlar. Böyle bir toplumun içinde dünyanın en mükemmel kanunları ve güvenlik kuvvetleri dahi günün birinde etkisiz hale gelir. Ama insanlara (Okula giden gençlik), Allah korkusu ve vatan kavramının önemini anlatıp iyi eğitilirlerse ne adliye ne de polis-Jandarmaya ihtiyaç kalmaz. Stratejik kurumlar, düşmanlara karşı daha iyi çalışma imkanı elde etmiş olurlar.
 
Kalblere ve kafalara Allah korkusunu, milli duyguya dayanan düşünce ve davranışları aşılayıp yerleştirebilirsek işte o zaman huzur, güven ve refah içinde yaşayan bahtiyar bir Türk Milleti oluruz.
 
Numan Aladağ diyor ki: "Huzur ve güven içinde yaşamak, ilk önce karapara hareketliliği kontrol edilmelidir. Maddi-manevi konulara eşit ölçüde önem vermekle mümkündür." ve "Öğretim ve terbiye düzenine öyle bir yön verelim ki onun nimetlerinden faydalanan herkes mutlu bir hayat düzenine kavuşabilsin. Bu da öğretim ve terbiye alanında yapacağımız köklü ve çok esaslı yeniliklere ve yerli sermayeye, üretime ve riyakar olmayan vatansever işadamlarına destek olup, önem vermeye bağlıdır." 
 
Anne-baba'lar ve öğretmenler:
Bir milleti, millet olarak yaşatan ve şahsiyet sahibi yapan en esaslı unsur, Milli kültürdür. Kaynağı o milletin tarihinden, dil, din, ahlak, sanat ve geleneklerinden alan Milli kültür, Milli dayanışmanın, birlik ve beraberliğin temelidir.
 
Milli kültür, milli şuuru yaratır. Milli şuurunu kaybeden milletler, sanayi ötesi toplum olup teknik de ilerleseler dahi, benliklerini ve istiklallerini koruyamazlar.
 
Onun içindir ki, milli varlık ve istiklalimizin temeli olan kültürümüzü yaratan, şekil ve içeriği ile Türk milletine şahsiyetini kazandırmış olan fikir ve sanat eserleriyle, insanlığın müşterek malı sayılan fikir ve sana'at eserlerini çağdaş ilim ve teknolojinin değerli mahsullerini aziz Türk milletine sunmak, riyakar, çıkarcı ve vatan hainlerine karşı milli şuurumuzu canlı ve uyanık tutmamızın ilk şartıdır.
 
Netice olarak, tarihimizden kuvvet alıp geleceğe yön verecek ruhunda vatan kavramı olan, daima üretime önem veren gençlik yetiştirmede herkese büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir.
 
Öğretmen ve öğrencilerin birbirlerine karşı sorumlulukları, öğrencilerin
önderi öğretmenlerdir. 
 
Okul hayatında, öğrencilerin gözü daima öğretmenlerindedir. Bundan dolayı her öğretmen konuşmasını, düşünce ve davranışlarını, temizliği, giyim ve kuşamını öğrencilerine örnek olabilecek şekilde tanzim etmelidir. Her insan öğretmen olamaz; çünkü öğretmenlik mesleğinin yükü ağırdır. Öğretmenler, milli ve dini ahlakımıza, milli menfaatlerimize, öğretmenlik mesleğinin haysiyet ve şerefine yakışmayan her türlü haram ve yasak olan ahlaksızlıklara kararşı kendilerini uzak tutmak mecburiyetindedirler.
 
Okulda öğrencilere, sigaranın, içkinin ve kapitalizmin zehiri olan içeceğin ve güneş gören pet şişelerde ki hazır suyun zararlarını anlatması gerekir. Ayrıca yerli (Milli) sermaye tarafından üretillen ürünlerin tüketilmesinin, milli bir görev olduğunu anlatmalıdır. 
 
Yerli sermaye tarafından üretilmeyen ürünlerin tüketilmesi, iç ve dış vatan haini düşmanları sevindirmek ve ekonomik bakımından güçlü kılmak demektir. Öğretmenin, öğrencilerin olduğu yerde sigara içmemeleri gerekir. Onun için, her öğretmen okul içinde ve dışında uyanık, dikkatli ve ölçülü hareket etmek zorundadır. 
 
Hepimiz aynı milletin, aynı memleketin insanlarıyız. Öğrencilerimize karşı bir anne-baba şefkatiyle ilgi göstermeliyiz. Öğrencilerin de öğretmenlerine karşı, okul içinde ve dışında, içten gelen samimiyet dolu saygı ve hürmet göstermeleri, öğrencilik ödevlerinin başında yer alır. Okul içinde ve dışında öğretmen ve öğrencilerin samimiyet ve otoriteyi beraberce yürütmeleri, çalışma ve dinlenme anlayışlarına hız ve güç kazandıracaktır.
 
Ruhunda Allah korkusu ve vatan kavramı olan herkesin müşterek amacı kendimize ve öğrencilere sorumluluk duygu ve düşüncesini kazandırmak olmalıdır.
 
Öğretmen nasıl olmalıdır?
Öğretmenlerde aranacak şartlar: Öğretmen, kesinlikle sigara içmemelidir şartı getirilmelidir. Öğretmen olabilmek için, stratejik kurumlarda görevlendirilecek elemanlarda aranan güvenlik soruşturması şartlarının aynısı öğretmenlerde de aranmalıdır. Çocuklarımızın okul hayatı boyunca öğretmenlere emanet ediliyor. Onun içindir ki, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen alımlarında stratejik önlem ve şartları esas alarak öğretmen adaylarını belirlemelidir. Kesinlikle hatır ve iltimas olmamalıdır. Bunun en önemli öreneği, bir zamanlar Fetö denen riyakar "İhanet şebekesi" ne de, dikkat edilmedi ve 15 Temmuz olaylar patlak verdi.
 
Eğer ki, iş başında ki, hükümet rahat ve huzur içerisinde görev yapmak istiyorsa o zaman, öğretmen olabilecek kişilerde ki, Milli duygu ve düşünce şartları ilk sırada yer almalıdır. Öğretmenin duygu ve düşüncesi, çocuklara anne-baba kadar etkilidir. 
 
Milli Eğitim Bakanlığına öneri: 
Öğretmen olabilmek için, kesinlikle sigara içmemelidir şartını koymalıdır. Bu şart, hem çocukların eğitimi için hem de milli ekonomi için stratejik önem taşımaktadır. Onun içindir ki, öğrenmen olan kişi, kesinlikle sigara içmemelidir. Bazı kişiler bu şart'a karşı çıkabilir ama, sigara içme yasağı, insanların iradesini kuvvetlendirerek, sigara içmekten vazgeçer. Ve bu şart, caydırıcılık için, zorlamadan çok etkili olur. Öğretmen olmak istiyorsan, sigara içmeyeceksin. Eğer öğretmen olmak istemiyorsan ve işsiz kalmak istiyorsan sigara içmeye devam et, takdir senindir. 
 
NOT: Bunun en büyük örneği: Otobüslerde sigara içme yasağıdır.
 
Numan Aladağ, Milli eğitim Bakanlığı yetkililerine diyor ki: "Bir işi yapmak isteyen bir çare bulacak. Hiç bir iş yapmak istemeyen bir bahane bulacak." seslenişini esas alarak acilen sigara içme yasağına çözüm getirmelidir. "İmam ne yaparsa, cemaat ne yapar" sözünü esas alarak, öğrenci öğretmenin sigara içtiğini görünce, öğrenci de elbette öğretmeninin yaptığına özen gösterecek ve sigara içecek. 
 
Refah içinde yaşamak, faydalı yeniliklerin peşinden koşabilen Büyük Türk Milletinin hakkıdır.
 
Yeryüzünde dolaşan hayat yolcularıyız, bu yolculuğu mümkün olduğu kadar çocuklarımızın eğitimine önem vererek mutluluk içinde geçirmeye çalışalım. 
 
Milli duygu-düşünce, yerli sermaye tarafından üretilen ürünlerin tüketimine önem vermeyi, okula giden çocuklarına alıştırmayan ülkeler, hiç bir zaman sanayi ötesi toplum bir ülke olamazlar. Sanayi ötesi toplum olmayan bir ülkede huzur olmaz.
MOT: Raf bedeli almak için, yabancı sermaye ürünlerini mağazalarında ilk sırada yer veren mağazalar zincirlerine karşı çok ama çok dikkatli olmak zorundayız.  
 
Türk Milleti olarak, stratejik önem taşıyan bu konuların bilincinde olup, çocuklarımıza üretimi öğretip, önemini anlatmalıyız .
 
Okula giden çocuklarımıza kitap okumayı ve yazı yazmaya özen göstermeliyiz. Kitaplar, insanlar arasında düşünce ve bilgileri, inanç ve sanatın, değer hükümlerinin dünya ölçüsünde paylaşılmasına ve zaman içinde devamına yardım eden vasıtalardır. Kitaplar, bir milletin kültür ve ahlak değerlerini dünden bugüne taşıyan varlıklar olarak milli kültürün temel taşları ve aynı zamanda insanlığın paylaştığı ilim ve fikir dünyasına yayılan kitaplardır.
 
Bu nitelikleriyle kitaplar, milletlerin ve insanlığın zekasına ve kültürüne büyük etkileri bakımından medeniyetleri yayan ve tarihi yapan kuvvetlerin başında gelir.
 
Değerli okuyucularımız!
Milli şuur, bir milletin, kendini duyması ve bilmesidir. Hem duyguya, hem de düşünceye dayanan milli şuur, bir milletin manevi kuvvetlerinden en önemlisidir. Milletlerin hayatını koruyan dört savunma hattından sonuncusu, en önemlisi milli şuurdur. İnsan uzuvyetinin akciğer, kalb ve beyin nasıl dört önemli koruganı ise, bir milletin de ordu, bağımsızlık, dil, ve milli şuur, dört büyük kalesidir. 
 
Bir millet, ordusunu kaybedebilir. Bağımsızlığını da kaybedebilir. Fakat, dilini muhafaza ettikçe, o millet yaşıyor demektir. Dilini kaybeden bir millet ölmüş sayılır. Buna rağmen bir millet, dilini zorlayıcı sebeplerle kaybettiği halde, milli şuuruna sahipse, o millet kendisine zorla kabul ettirilen yabancı dile rağmen, gerçek kişiliğini bilir ve günün birinde bu milli şuur sayesinde, öz dilini yeniden öğrenerek gerçek benliğine döner.. Bunun en güzel örneği Lehistan Türkleridir. Türkçeyi, asırlardır unutup lehçe konuştukları halde "Türk her yerde ve her zaman Türktür."  ilkesini esas alarak Türklüklerini unutmamışlardır ve günün birinde Türkçe konuşacaklardır.
 
Milli şuurun uyuşuk veya uyanık olması, milletlerin yaşama kabiliyetleriyle orantılıdır.
 
Okula giden Türk gençliğini bilgilendirip, milli şuurun daima uyanık olması, iltimas, rüşvet ve haksızlık kalkar. Hizmeti olanların hizmeti inkar olunmaz. Tarihi şahsiyetlere gerçek değeri verilir. 
 
Kitabın eğitim ve kültür bakımından değerini gözönünde tutan kalkınma planlarında, üstün vasıfta eserlerin hazırlanıp yayılmasına da özel bir yer verilmelidir. 
 
Özellikle bugünün dünyasında, çağımızın istediği insan şahsiyetinin teşekkülü bakımından, kitabın değeri daha çok önem kazanmıştır. İnsanın tabiat karşısındaki gücünün temelini teşkil eden ilim ve üretim teknolojisi gibi, insanın kendisini tanıması ve geliştirmesi bakımından büyük bir kaynak olan felsefe, edebiyat ve sanat eğitimi de bir seçkinler zümresinin imtiyazı olmaktan çıkmıştır. 
 
Milli Eğitim davasını yalnız bir okullar meselesi sayan dar görüşün ötesinde, vatandaş, her bakımdan sağlayacak bir devlet anlayışını, bütün sanayi ötesi toplum ülkelerinde olduğu gibi, Türk Milleti de benimsemiştir. Bu eğitim, Fetö gibi riyakar tarikatların zihniyetlerini taşıyanların kendi imkan ve ölçülerine bırakılmayacak bir şümul (İçine alma) ve mana taşır. 
 
Okula giden Türk gençliğinin kabiliyetlerinin geliştirilmesini ve bütün vatandaşlarımızın faydalı kitapları okumak, bir temel kitaplığın teşkilini hedef almalıdır.
 
Mesleğinin yeterli bir üyesi olarak öğretmen:
Görevinde başarılı olabilmesi ve üzerine düşen milli sorumlulukları yerine getirebilmesi için öğretmenin yetişme sırasında seçtiği meslekle ilgili birtakım nitelikleri kazanması şarttır. 
 
Önce, bir orta dereceli okul öğretmeninin, kişisel ve toplumsal hayatında kendisine her zaman klavuzluk edecek ve destek olacak geniş kapsamlı bir genel eğitimden geçmesi gerekir. Böylece bir eğitim yaşantısı, öğretmene uzmanlık alanı veya alanları ile öteki öğretim alanları arasındaki ilişkileri görebilecek bir anlayış kazandırır. Genel eğitimle elde edilen seziş, algılayış ve kavrayış gücü öğretmeni, mesleğinin uyanık, akıllı ve olgun bir üyesi haline getirir.
 
Rehberlik, eğitim sürecinin önemli boyutlarından biridir. Hele, öğrencileri yetenek ve istidatlarına göre belli akademik ve mesleki alanlara yöneltmenin okulun başlıca görevlerinden biri olduğu düşünülürse rehberlik çalışmalarının ne kadar önem taşıdığı kolayca anlaşılır. Nitekim çocukların yöneltilmesi konusunda ortaya çıkan sorunları incelemek maksadıyla sempozyumlar ve konferanslar düzenlenmelidir. 
 
Rehberliğin amacı, sorunlarını çözmeleri için çocuklara ve gençlere yardım etmek ve onların bu konudaki yeteneklerini arttırıcı bir ortam yaratmaktır. 
 
Öğrenim gören çocukların, öğretmenlerin anlattığı derse ilgi gösterebilmesinin en önemli tarafı; öğretmenin sesi net olması ve daima öğrencilerine şefkat ve güleryüzle ilgi göstermelidir. Genel olarak tüm eğitim kurumlarında ders veren öğretmenlerin, dersi anlatırken Numan Aladağ'ın önerisi: "Ders verenlerin dersi anlatmaya başlamadan önce iki kesme şeker büyüklüğünde soyulmuş taze zencefil çiğneyerek yemelidir" 
NOT: Zencefil tüketmeden önce, doktorun görüş ve önerilerine başvurulmalıdır. 
 
 
Cenab-ı Allah, riyakar olmayanların, ruhunda Allah korkusu, vatan ve Ay-Yıldızlı Şanlı Türk Bayrağı sevgisi olanların, vatana hizmet etmesini kendilerine nasip etsin. Riyakarları, kahr-ı perişan etsin inşallah. AMİN 
 
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cümle vatan şehitlerini ve öğretmenleri Rahmetle, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.
 
 
Etiketler: EĞİTİM, VE, ÖĞRETMİN, ÖNEMİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Haziran 2020
Kalo-damar sağlığınız için Oğulotu
103 Okunma.
23 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı fırsat olsun
168 Okunma.
18 Mayıs 2020
Kahramanlığa aşık Türk Milleti ve 19 Mayıs
229 Okunma.
11 Mayıs 2020
Haramlardan uzak durup, sünnete uygun yaşamalıyız.
138 Okunma.
02 Mayıs 2020
TÜRKÜM DEDİM TOPRAĞIMA SARILDIM
173 Okunma.
30 Nisan 2020
Ramazan-ı şerifin, şifal-ı armağanları
142 Okunma.
25 Nisan 2020
RAMAZAN-I ŞERİF'İN MANEVİ İKLİMİNİ YAŞAYALIM
150 Okunma.
22 Nisan 2020
23 Nisan 1920, Türk Gençliğinin teminatıdır
165 Okunma.
15 Nisan 2020
Sağlığımız için Zencefil Yetiştirelim (2)
190 Okunma.
12 Nisan 2020
Sağlığınız için, zencefil doğal çözüm (1)
167 Okunma.
06 Nisan 2020
Berat Gecesi büyük bir fırsattır
297 Okunma.
28 Mart 2020
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
796 Okunma.
21 Mart 2020
Miraç Kandili ve ibadetlerimiz:
203 Okunma.
17 Mart 2020
18 Mart, küresel saldırıya dur demektir
834 Okunma.
29 Şubat 2020
Kahraman Türk Askeri ve Şehitlik
7703 Okunma.
25 Şubat 2020
Regaip Kandilinin Fazileti
1120 Okunma.
24 Şubat 2020
Beliniz Ağrıyorsa...
375 Okunma.
09 Şubat 2020
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
4475 Okunma.
30 Ocak 2020
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN ÖNEMİ
1092 Okunma.
27 Ocak 2020
Kış hastalıkları için can simidi
502 Okunma.
17 Ocak 2020
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
722 Okunma.
31 Aralık 2019
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
1136 Okunma.
22 Aralık 2019
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri
1437 Okunma.
13 Aralık 2019
Milli bekamıza yönelen ekonomik-sosyal tehditler
1175 Okunma.
08 Aralık 2019
Sağlığımızı koruyarak mutlu olmak
656 Okunma.
30 Kasım 2019
Limon da ki Mucizeler
1050 Okunma.
23 Kasım 2019
GELECEĞİMİZ ÖĞRETMENLERDİR
1102 Okunma.
20 Kasım 2019
Türk kültüründe
801 Okunma.
06 Kasım 2019
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
1351 Okunma.
28 Ekim 2019
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, E CUMHURİYETİ PAYDAR KILALIM
246 Okunma.
25 Eylül 2019
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri
597 Okunma.
06 Eylül 2019
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
1128 Okunma.
28 Ağustos 2019
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
1113 Okunma.
20 Ağustos 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
1256 Okunma.
09 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
991 Okunma.
29 Temmuz 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
472 Okunma.
14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
370 Okunma.
19 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
398 Okunma.
13 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
462 Okunma.
03 Haziran 2019
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
443 Okunma.
30 Mayıs 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek
406 Okunma.
26 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
432 Okunma.
19 Mayıs 2019
İslamiyette Ruh Sağlığımız
387 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
450 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
423 Okunma.
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
707 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
377 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
469 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
892 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
704 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
566 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
466 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
481 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
586 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
693 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
5189 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
1032 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
937 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
1352 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2625 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
2250 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1376 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1823 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1528 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2790 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
816 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
730 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
804 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
880 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1454 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1641 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1555 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
1306 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
1114 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
2216 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
4583 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
866 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
767 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
780 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
905 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
835 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
805 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
892 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
770 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
1634 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
857 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
912 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
771 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1308 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
1385 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
1069 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
1140 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1572 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
3356 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
2223 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1516 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1557 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1617 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1572 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1476 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
1036 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
1096 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
950 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
957 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
930 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
943 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
1021 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
1112 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
1059 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
1336 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
1053 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
1345 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
972 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
1030 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
1033 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
2323 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
997 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
1063 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
1064 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
1309 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
1180 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
2301 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
1162 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
993 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
1102 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
1227 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
1158 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
935 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
1048 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
1218 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
1000 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1521 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
1101 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
853 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
1081 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
1077 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
1145 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
1122 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
1073 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
1040 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
1207 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
1107 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
1221 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
1129 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
1225 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
1358 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
1334 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
1143 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
1140 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1676 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1970 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1296 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
923 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
2095 Okunma.
Haber Yazılımı