Yazı Detayı
25 Nisan 2019 - Perşembe 11:22 Bu yazı 706 kez okundu
 
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 

Değerli Okuyucularımız,

 

 

ADALET, MİLLİ ŞUUR VE İKTİSADİ DEMOKRASİNİN ÖNEMİ:

 

Başta Cumhurbaşkanlığı makamı başta olmak üzere, ilgili kamu kurumlarının kıymetli zamanını alarak rahat çalışmalarına en büyük engellerden birisi de, RAF bedeli şartını uygulayan mağazalar zincirleridir. Bu mağaza zincirleri, anarşik-ekonomik terörün, meydana gelmesinin ana kapılarından biridir. 

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diyor ki: "Mücadele etmekten vaz mı geçelim?" açıklamasını da esas alarak, acilen RAF bedeli şartı ile, riyakar"İhanet şebekelerinin" Fetö gibi her türlü terör ve ahlaksızlıkları oluşturanlara mücadele ederek dur denilmelidir. 

 

Bir ülkede RAF bedeli şartı uygulayarak, iktisadi demokrasinin mevcudiyetini ortadan kaldırmak için, görevli olan binlerce mağaza zincirleridir. 

 

Bir ülkede gerçek demokrasinin mevcudiyetinden bahsedebilmemiz için, siyasi partilerin varlığı yeterli değildir. İlk önce iktisadi demokrasinin kurulmuş olması gerekir.

 

İktisadi demokrasi nedir? İktisadi demokrasi, Türk sanayicisinin ve çiftçisinin destek istediği noktalardan uzak olmaması ve Milli (100 yerli) sermayeyi destekleyip, sahip çıkmaktır. Buna ilaveten, RAF bedeli şartının hızını da kesmektir.

 

Ayrıca, ülkemizde demokratik ve ekonomik düzeninin rayına oturmasına, RAF bedeli şartı uygulaması en büyük engellerden biridir.

 

RAF bedeli şartı, çok tehlikeli bir şarttır. İlgili resmi kurumların, Türk Milletinin geleceğini teminat altına alınması için, stratejik önem taşıyan sorunların çözümü için zaman önemlidir. Onun içindir ki, RAF bedeli şartı ile anarşik-ekonomik terör oluştulmasına sebep olanlara ve haksız rekabete dur demelidirler ki, huzur içerisinde hizmet etme zamanı bulsunlar.

 

RAF bedeli şartını uygulayanların başka bir oyunu: RAF bedeli şartına ek olarak, üretici Türk sanayicisine diyorlar ki, senin ürününü alırım ama üç ay sonra ürün bedelini veririm. Böylece sanayicinin parasını bedevadan üç ay kullanyorlar.

 

Numan Aladağ'dan öneri: "Sanayiciden aldığı ürünlerin satış fişi kesildikten sonra, online olarak anında üretici sanayicinin hesabına aktarılmalıdır."ayrıca Numan Aladağ'ın, başka bir özdeyişine göre, "Bir işi yapmak isteyen bir çare bulacak. Hiç bir iş yapmak istemeyen bir bahane bulacak"diyor. Nasıl ki, RAF bedeli şartı ile elde ettikleri geliri, muhasebelerinde iş yasalmış gibi kılıfına uydurup, ürün indirimlerine yansıttıkları gibi üreticinin parasını da aynı şekilde vermelidirler.

 

NOT: Üç ay sonra ürün bedelini vermelerine bir itiraz olamaz. Milli (100 Yerli) sermayenin esas ana sorunu: RAF bedeli şartıdır.

 

RAF bedeli şartı ile domuz ürünlerini bir arada satan mağazalar zincirleri, iyi bilmelisiniz ki, Milli şuur, bir milletin, kendini duyması ve bilmesidir. Hem duyguya, hem de düşünceye dayanan Milli şuur, bir milletin manevi kuvvetlerinden en önemlisidir.

 

RAF bedeli şartını uygulayanlar, "Kur'an-ı Kerim'in Cuma Suresi, Ayet 11" tefsirini mutlaka okumalıdırlar.

 

Milletlerin hayatlarını koruyan dört savunma hattından en geride olanı, yani sonuncusu ve en önemlisi Milli şuurdur. İnsan uzuviyetinin akciğer, kalp, karaciğer ve beyin nasıl dört önemli koruganı ise, bir milletin de ordu, bağımsızlık, dil, iktisadi demokrasi ve Milli şuur dört büyük kalesidir. 

 

Milli şuurun uyuşuk veya uyanık olması, milletlerin yaşama kaabiliyetleriyle orantılıdır. 

 

Milli şuurun uyanık olduğu yerlerde, riyakar "İhanet şebekeleri" nin, anarşik-ekonomik terör oluşturma duygu ve düşünceleri iflas edip, Cenab-ı Allah'ın Fetöya, 15 Temmuz da belasını verdiği gibi, Türk Milletine- sanayicisine-çiftçisine zulüm edenlerin de, er geç Allah belalarını verecektir inşallah. 

 

RAF bedeli şartını uygulayanlar iyi bilmelidirler ki, Büyük Türk Milleti, Milli şuur'u  bir ışık olarak görmektedir. Vatanı aydınlatır ve gizli köşelere sinmiş olan akrepleri açığa çıkararak, karanlıkta iş görmelerine engel olur. 

 

RAF bedeli şartını uygulayanlar ve domuz ürünleri ile helal ürünleri birarada satanlar: Tarihi Türk ahlak ve geleneklerine göre, insanda beyin ne ise, Türk milletinin tarihi geleneklerinde de Milli şuur odur.

 

RAF bedeli şartı liderliği ile anarşik-ekonomik terör oluşturan mağazalar zinciri yetkilileri, Türk tarihinde Milli şuur, bir milletin yaşama iradesi, hayat kaynağı ve en kuvvetli silahıdır. Milli şuuru olmayan milletlerde, her zaman anarşik-ekonomik terör olaylar ve riyakar "İhanet şebekeleri"  karşılarına çıkar. Onun içindir ki, haklılık bilgisi dahilinde, mücadele şarttır. 15 Temmuz da riyakarların yaptıklarını Türk Milleti unutmadı. Onun içindir ki, RAF bedeli şartını uygulayanlarla, mücadele şarttır.

 

Allah korusun, 15 Temmuz olayları gibi olayların yaşanmasını istemeyen, Fetö terör örgütü kadar tehlikeli ve ekonomik terör örgütünün bir dilimi olan RAF bedeli şartına acilen dur denilmelidir. 

 

Türkiye genelinde binlerce mağazalar zinciri olan bazı mağazarda domuz eti ürünlerini, helal ürünlerle aynı dolapta satışını yapıyorlar. Ayrıca Mübarek Ramazan'a saygı gösteriyormuş gibi, Ramazan paketleri satışı yapılıyor. Bu uygulama, Fetö gibi riyakarlığın ta kendisi değil mi? 

 

Domuz etinin satışına karşı değiliz ama, yalnız domuz eti ürünlerinin bulunduğu ayrı bağımsız bir dolapta satışı yapılmalıdır. 

 

Domuz eti ürünlerinin helal ürünlerle aynı dolapta satışı, Türk İslam dünyasına karşı saygısızlığın ta kendisi değil midir? 

 

Bir zamanlar riyakar "İhanet şebekesi" Fetö terör örgütü de, müslümanlık adı altında Türk Milletinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak için, vatan hainleri tarafından görevlendirilen bir kişiydi. RAF bedeli şartını uygulayanlar da aynı şekilde görevlendirildiğinin endişesini taşıyorum.

 

RAF bedeli şartı demek, işsizlik oluşturmaktır. İşsizlik demek de, anarşik-ekonomik terörün ve her türlü ahlaksızlıkların meydana gelmesi demektir. 

 

RAF bedeli şartı ile ürün alan ve domuz ürünlerini helal ürünlerle birarada satışını yapan binlerce mağazalar zincirlerinde, ne yazık ki, Allah korkusu ve vatan sevgisinden mahrum oldukları ortaya çıkıyor. Acaba ilgili kurum ve kuruluşlar, niye seyirci kalıyorlar?

 

Bu mağaza zincirlerine karşı, Milli şuurun uyanık olduğu yerde, Türk Milleti, bunların Allah'ın haram kıldığı ve kanunların yasakladığı işleri yapanlara özenmez ve kendisinden saymaz. Bencillik duygularına odaklanan "İhanet şebekeleri" iyi bilmelidirler ki, Türk Milletinin şuuru daima uyanıktır. 

 

ÖNERİ: RAF bedeli şartına son verilmesi için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, ilgili bakanlıkları Türk Milletinin, huzur ve sağlığını istiyorlarsa, stratejik önem taşıyan bu konuya acilen el atıp çözmelidirler. . 

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) buyuruyor''Adalet güzeldir; fakat ticaret yapanlarda olursa daha güzeldir.'

Hz. Ömer (r.a.) buyuruyor: ''Bir millete baş olmanın ilk ve en büyük şartı, adil olmaktır.''

Hz. Ali (r.a.) buyuruyor: ''Adalet halkın diriliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir.''

 

İslam dini adalete büyük önem vermiş ve her konuda adalet emretmiştir.

Adalet, Cenab-ı Allah tarafından sakıncalı olan faaliyetlerden sakınmak ve hak yolunda doğrulukla hareket etmektir.

 

Adalet, hakkı hak sahibine vermek ve bu haklara tecavüz etmemektir.

Adalet, sorumluluğuna verilen görevleri zamanında ve yerli yerinde yapmak, insanlara ve hayvanlara karşı haksızlık etmemektir.

Adalet; cemiyetlerin ve milletlerin kalıcı olmasına, huzur ve ahenk içerisinde yaşamasına sebeptir. Hangi milletin efradı arasında adalet yoksa, ne kadar yükselmiş olursa olsun, sonunda o millet perişan olur.

Adaletsiz ferdin gönlünde huzur, adil olmayan milletlerin efradı arasında uygunluk, sevgi ve güven yoktur.

Adaletsiz cemiyetlerde herkes birbirinden kuşku içindedir. Aralarında mal, can ve namus emniyeti yoktur.

Adaletsiz milletler, bir dönem güncel hayat sürebilir. Fakat hiçbir zaman saltanatı devamlılık arz ediyor diyemeyiz, ikbalin güneşi kısa zamanda batar.

Adaletin kıymeti, ancak insan yaşantısına tatbik edildiği zaman ortaya çıkar. Adalet, sözde, edebi hitaplar ve yazılmış kitaplar arasında kaldığı müddetçe faydasız kalır.

Adaletsizlik, yeryüzünde yaşamış milletlerin çöküşüne yol açmış, batışını hazırlamış ve yurtları harap, kendileri de helak olmuşlardır. Hangi bir millet gösterilebilir ki adaleti yüzünden batmış veya ekonomik ve raf terörü uygulamaları ile payidar olmuş bulunsun.

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: ''Ehline ve idare ettiğin kimselere hükmetmekte adalet gösterenler, Cenab-ı Allah katında, yakuttan minberler üzerinde bulunacaklardır.'' 

Adaleti tarif ederken ''Hakkı, hak sahibine vermektir'' demiştik. Bu açıklamaya göre bize verilen sorumluluklarımızı zamanında ve sadakatla yapmak adalettir. Bir insanın en başta gelen görevi, Cenab-ı Hakkı birliğine iman edip ona karşı görevlerini tam olarak ve ihlas ile yapmaktır. 

 

Adil ve Allah korkusu ahlakına sahip kimse, suçluyu terbiye etmekte keskin kılıç; mazlumu korumakta şefkatli bir el gibidir. Bazı kişilerin makam-mevkileri, ticari kurumları, maddi ve manevi bakımından ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar, adil idarecinin karşısında haksız kimse en zayıftır. Çünkü o, Hak namına hakkaniyet göstermektedir. Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır: ''Cenab-ı Allah'ın emrine aykırı bir davranıştan sakınınız ve evladınız arasında adalet gösteriniz.'' 

Çocuklarımıza karşı sevgi ve vergide bile adaleti emreden İslam dini, diğer insanlara karşı davranışlarımızda daha ciddi bir hakimiyet göstermeyi emretmiş bulunmaktadır

Adil ve vicdan muhasebesi ahlakına sahip insanların, dünyaları da ahiretleri de saadet içinde geçer. Mahşer günü Cenab-ı Allah'ın müstesna himayesine erecek kimselerden bir zümre de adil hükümdar ve amirlerdir.

 

Adaletten söz açıldığı zaman Hazret-i Ömer'i hatırlamamak mümkün müdür?

''Halife Hazret-i Ömer hastalanmıştı. O zamanki doktorlar kendisine bal kullanmayı tavsiye etmişlerdi. O mevsimde çarşıda bal satılmıyordu, fakat devlet hazinesinde bol miktarda bal vardı. Hazinedeki baldan, hastalığa ilaç olacak kadar alamayacağını bilen Hazret-i Ömer; halkı camiye toplamış ve tedavisi için bir miktar bal almaya izin istemiş ve halk müsaade edince almıştı.'' 

İşte adalet ve işte en mümtaz (Seçkin) şahsiyetlerden biri.

 

Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde şöyle beyan buyrulmaktadır: ''Cenab-ı Allah'ın laneti, rüşvet verenin ve rüşvet alanın üzerine olsun.''Rüşvet (Menfaatler müşterektir), alıp veren insanlarda adalet olmadığını belgelemektedir.

 

ADALETİN KAYNAĞINA NASIL ULAŞABİLİRİZ?

Adaleti kanunlarda, mahkemelerde veya tarafsız bir yönetim içinde ararken acaba rotamızı şaşırmış olmuyor muyuz?

 

Adalet bir iç duyudur ve vicdan muhasebesinde yaşar. Eğer vicdanlarda adalet duyusu yoksa onu kanunların maddelerinde, mahkeme koridorlarında veya resmi kurum kapılarında aramak hayalden başka bir şey değildir.

 

En büyük Adaletsizlik, RAF bedeli şartı ile anarşik-ekonomik terör ve işsizlik oluşturarak, o işsizlerin Allah'ın ve Adaletin yasakladığı haram ve yasak olan işlere bulaşmasına sebep olmak değil midir? Ayrıca Adalet mensuplarının kıymetli zamanlarını meşgul etmenin de ta kendisidir. 

 

Adalet vicdan bahçelerinde yetişen meyve-sebze gibidir; eğer toplumu yaratan kişilerin kalplerinde bu şifa kaynağı bahçeler yoksa, bu bahçelere bu sebze ve meyvelerin tohumları ekilmemiş ise o toplumun kanunlarında, mahkemelerinde ve resmi kurum kapılarında ve RAF bedeli şartını uygulayan mağazalarda adaleti aramaya kalkmak akıntıya kürek çekmek gibidir.

 

Eğer insanların vicdanlarında fidanları yeşermiş ise aslında kanunlara ve yargıçlara da lüzum kalmazdı.

 

Adalet kişilerin vicdanlarına Cenab-ı Allah tarafından yerleştirilmiştir, onu beslemek ve yetiştirmek gerekir. Onun gıdası ve güneşi insan sevgisidir. İçlerinde insan sevgisi, Allah korkusu ve vicdanlı olmayan yargıçların veya idarecilerin eline verilen adalet terazileri her zaman yanlış tartarlar: Zira okkası bozuktur.

 

Adalet arıyoruz derken ne demek istiyoruz:

Bazen ''Acaba Anayasalara, kanunlara ve mahkemelere fazla ümit bağlamıyor muyuz?'' diye düşünme duygusu çoğalıyor. Bütün bunlar yalancı ümitlerdir

 

MAHATMA GANDHİ'den ÖĞÜTLER:

1- Ahlaksız ticaret.

2- Emeksiz zenginlik.

3- İlkesiz siyaset.

4- niteliksiz eğitim.

5- Vicdansız haz.

6- İnsaniyetsiz bilim.

7- Özverisiz ibadet. 

 

Cümle vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Mareşal Fevzi Çakmak'ı, Rahmet, Gazileri minnetle anar. Hasta ve yaralılara acil şifalar dileriz.

 

ÖZDEYİŞLER

1- Adalet nedir? Ağaçları sulamak...  Zulüm nedir? dikenlere su vermek... (Mevlana Hz.)

2- Özgürlük hiçbir zaman ''Her istediğini yapma izni'' anlamı taşımamıştır. (Mahatma Gandhi)

3- Adaletsiz rejimi adaletle yıkınız. (Mahatma Gandhi)

4- Alkışlar önüne kansız elle çıkınız. (Mahatma Gandhi)

5- Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur.

6- Hakikat asla bir nedene zarar vermez. (Mahatma Gandhi)

7- Yıl içinde, dün ve yarın hiçbir şey yapamayacağımız iki gün var. (Mahatma Gandhi)

8- İnsanlardaki iyiliği görün ve onlara yardım edin. (Mahatma Gandhi)

 

Kaynakça: 

Hadis-i şerifler: Mehmet Emre Büyük Dualar 1974 

Erzurumlu  Hafız Abdullah Aldır hoca 

Hindistan da, İslam dünya'sının ünlü din görevlisi, Seyyid Asaf Ali hoca

 

 

 
...
 
Etiketler: Domuz, ürünleri, satışı, ve, RAF, bedeli, şartı, , düzenlemesi, iyi, gelecek, ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
01 Haziran 2020
Kalo-damar sağlığınız için Oğulotu
86 Okunma.
23 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı fırsat olsun
165 Okunma.
18 Mayıs 2020
Kahramanlığa aşık Türk Milleti ve 19 Mayıs
227 Okunma.
11 Mayıs 2020
Haramlardan uzak durup, sünnete uygun yaşamalıyız.
137 Okunma.
02 Mayıs 2020
TÜRKÜM DEDİM TOPRAĞIMA SARILDIM
172 Okunma.
30 Nisan 2020
Ramazan-ı şerifin, şifal-ı armağanları
140 Okunma.
25 Nisan 2020
RAMAZAN-I ŞERİF'İN MANEVİ İKLİMİNİ YAŞAYALIM
149 Okunma.
22 Nisan 2020
23 Nisan 1920, Türk Gençliğinin teminatıdır
164 Okunma.
15 Nisan 2020
Sağlığımız için Zencefil Yetiştirelim (2)
189 Okunma.
12 Nisan 2020
Sağlığınız için, zencefil doğal çözüm (1)
167 Okunma.
06 Nisan 2020
Berat Gecesi büyük bir fırsattır
297 Okunma.
28 Mart 2020
KAYIT DIŞI EKONOMİ KORONAVİRÜS KADAR TEHLİKELİDİR
795 Okunma.
21 Mart 2020
Miraç Kandili ve ibadetlerimiz:
203 Okunma.
17 Mart 2020
18 Mart, küresel saldırıya dur demektir
834 Okunma.
29 Şubat 2020
Kahraman Türk Askeri ve Şehitlik
7702 Okunma.
25 Şubat 2020
Regaip Kandilinin Fazileti
1119 Okunma.
24 Şubat 2020
Beliniz Ağrıyorsa...
374 Okunma.
09 Şubat 2020
Küresel Güçlerin Yönetiminde Para Trafiği
4475 Okunma.
30 Ocak 2020
HUZUR VE YAŞAMDA ADALETİN ÖNEMİ
1091 Okunma.
27 Ocak 2020
Kış hastalıkları için can simidi
501 Okunma.
17 Ocak 2020
TÜRK GELENEKLERİNDE TEMİZLİK
720 Okunma.
31 Aralık 2019
2020 YILI, ÇALIŞARAK ÜRETİM YILI OLSUN
1133 Okunma.
22 Aralık 2019
Tarım Bakanlığına Stratejik Öneri
1436 Okunma.
13 Aralık 2019
Milli bekamıza yönelen ekonomik-sosyal tehditler
1175 Okunma.
08 Aralık 2019
Sağlığımızı koruyarak mutlu olmak
656 Okunma.
30 Kasım 2019
Limon da ki Mucizeler
1049 Okunma.
23 Kasım 2019
GELECEĞİMİZ ÖĞRETMENLERDİR
1101 Okunma.
20 Kasım 2019
Türk kültüründe
801 Okunma.
06 Kasım 2019
Türk İslam geleneğinde Mevlid-i Şerif
1351 Okunma.
28 Ekim 2019
EKONOMİK TERÖRLE MÜCADELE EDEREK, E CUMHURİYETİ PAYDAR KILALIM
245 Okunma.
25 Eylül 2019
Ziraatçı Mustafa amca'dan sağlık tavsiyeleri
597 Okunma.
14 Eylül 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
1011 Okunma.
06 Eylül 2019
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
1128 Okunma.
28 Ağustos 2019
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
1113 Okunma.
20 Ağustos 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
1256 Okunma.
09 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
991 Okunma.
29 Temmuz 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
470 Okunma.
14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
370 Okunma.
19 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
395 Okunma.
13 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
460 Okunma.
03 Haziran 2019
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
443 Okunma.
30 Mayıs 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek
405 Okunma.
26 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
431 Okunma.
19 Mayıs 2019
İslamiyette Ruh Sağlığımız
385 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
447 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
422 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
377 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
469 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
890 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
700 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
565 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
466 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
479 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
585 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
691 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
5189 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
1032 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
936 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
1351 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2624 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
2249 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1375 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1823 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1528 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2790 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
815 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
730 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
804 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
879 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1454 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1640 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1554 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
1305 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
1112 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
2215 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
4581 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
864 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
767 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
780 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
904 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
835 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
802 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
892 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
768 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
1633 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
856 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
911 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
771 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1307 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
1382 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
1069 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
1140 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1572 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
3355 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
2222 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1514 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1557 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1615 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1572 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1474 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
1034 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
1096 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
950 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
956 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
927 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
943 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
1021 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
1110 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
1059 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
1336 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
1053 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
1344 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
972 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
1030 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
1032 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
2322 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
997 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
1063 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
1062 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
1307 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
1180 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
2301 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
1161 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
992 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
1102 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
1227 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
1158 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
935 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
1048 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
1218 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
997 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1521 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
1101 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
851 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
1079 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
1076 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
1145 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
1122 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
1073 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
1039 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
1206 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
1107 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
1221 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
1129 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
1224 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
1357 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
1333 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
1140 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
1140 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1676 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1969 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1294 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
923 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
2094 Okunma.
Haber Yazılımı