Yazı Detayı
05 Şubat 2018 - Pazartesi 19:22 Bu yazı 1999 kez okundu
 
BİNİKİ YÜZ YILDIR ORTADOĞU COĞRAFYASINDAYIZ
AYTEN DİRİER
mardintoplumsaldayanisma@hotmail.com
 
 

  BİNİKİ YÜZ YILDIR ORTADOĞU  COĞRAFYASINDAYIZ

 

 

 

  Dünyayı bir tekerleğe benzeten stratejistler, tekerleğin ortasına Orta Doğu derler. İlk kültür ve medeniyetlerin Mezopotamya-Mısır-Anadolu adıyla yeşerdiği, ilk yazının bulunduğu, günümüz gelişmelerinin temelini oluşturan, Dünyanın Anası olan bir coğrafya… Öyle bir coğrafya ki, toprağı kanla karılmış sanki… Asırlar boyu gelen geçenin yağmaladığı, sahip olmak istediği, Tarihin ilk savaşının yaşandığı(Megiddo-İsrail’de), en uzun süreli savaş ve barışının(Kadeş) yaşandığı bir yer. 

    Anadolu ve Mısır arasında kalan Mezopotamya, Tarih boyunca ikisi arasında sıkışıp kaldı. Güçlü ve adil yönetimler döneminde parlayan bölge, Dünyayı besledi. Zayıf yönetimler elinde ise parçalanıp, acıyla yoğruldu. Bu nedenle Mezopotamya halkı bilge bir sessizlikle gelişmeleri tevekülle izleyip, daima bir kurtarıcı bekler.

    Orta Asya sakini olan Türkler, daha ilk göçlerde Orta Doğu(OD)’ya geldiler. Mezopotamya’da Sümer uygarlığını kurarken, Akadlar döneminde Anadolu’da Türkî Şehir Krallığını kurdular. Zamanla bölgeye B.İskender, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar(Doğu Roma), Sasaniler egemen olup, ara geçişleri Türklere kapattılar. Müslüman Araplar(Emeviler, Abbasiler, Fatımiler) döneminde başlayan ilişkilerle  İslâmiyeti kabul eden Türkler tekrar OD’ya akmaya başladılar.   

    Müslüman Türkler VIII. yüzyılda Abbasiler Döneminde, ordu ve devlet yönetiminde görev aldılar. Bizans sınırında oluşturulan Avasım denilen Erzurum’dan Çukurova’ya kadar uzanan uc/sugur bölgesine savaşçı özellikleriyle tanınan Türkler aileleriyle yerleştirildi. Ondan sonra Horasan’dan sel halinde Orta Doğu’ya Türk göç ve akınları başladı. Sırayla Tulunoğulları, Akşitler, Büyük Selçuklular, Anadolu Selçukluları, Beylik ve Atabeylikler, Eyyûbiler, Memlûkler ve Osmanlı İmparatorluğu egemen oldu. Tulunoğulları, Akşidler ve Osmanlı İmparatorluğu Döneminde OD adaletli yönetimle imar edilip,  huzur ve dirliğe kavuştu. Selçuklular, Beylikler ve Atabeylikler dönemi ise Haçlı Seferleri nedeniyle sürekli mücadele içinde geçti. Savaşlar daha çok Türk topraklarında geçse de, OD halkı bu süreçte Şiî Fatımî, Büveyhoğulları ve Haşaşinler’in saldırılarından yine Türkler sayesinde kurtuldu. Sultan ve Beyler, bölgeyi bayındır hale getirmek, İpek ve Baharat Ticaret Yollarını güvenli bir şekilde çalıştırmak için epey çaba harcadılar. Haçlı Seferleri dinerken bu kez doğudan gelen Moğol kasırgası OD’yu altüst etti. Türk elleri tek tek düşerken, Abbasi toprakları Moğollarca çiğnendi. 1258’de Bağdat’a giren Moğollar Halife’yi çuval içinde atlara çiğnetip,  İslâm ve Türk-İslâm Medeniyetlerine ait eserleri yağmaladılar.  İlkçağ’a ait çeviri eserler de günlerce Dicle nehrinde yüzdü. Denilebilir ki, Doğu Medeniyeti’nin çöküşü  Moğol

istilâsı ile başlar. Mısır sınırında yine Deşt-i Kıpçak(Karadeniz’in kuzeyindeki Ukrayna-Kırım bozkırları)’tan getirilen Türk asıllı Memlûkler tarafından durduruldu.  Sultanı Kutuz ve ünlü komutanı Baybars,  yenilmez Moğolları üç meydan savaşında ağır yenilgiye uğrattılar. İlkin Eylül 1260 yılında Ayn Calut Savaşı’nda(Dünya’da ilk savaşın yapıldığı Megiddo yakınlarında) yendiler. 10 Aralık 1260 yılında tekrar saldırıya geçen Moğolları, I. Hums Savaşı’nda yendiler. Kutuz’dan sonra Memlûklerin başına geçen Sultan Baybars, Anadolu’ya kadar Moğolları kovalayıp, Anadolu’da 15 Nisan 1277 Elbistan Savaşı’nda yine ağır bir yenilgiye uğrattı. Bu olaydan sonra İslâmiyeti kabul eden Moğollar İran’da İlhanlılar Devletini kurup, zamanla İslâm kültürünü himaye altına alsalar da, verdikleri zarar asırlarca unutulmadı.

    Memlûk Türkleri, Haçlıları da kutsal topraklardan kovup, ticaret ve sanatı koruma altına alıp geliştirdiler. Hastaneler, camiler, medreseler yaparak bölgesel üstünlüğü Mısır’a taşıdılar.

    Bölgenin kuzeyinde yer alan Artuklu Beyliği de, Haçlılarla kahramanca savaşıp, Memlûkler gibi bölgenin imarına, bilimin gelişmesine katkıda bulundu. Birçok İslâm düşünür ve bilgini bu dönemde yetişti.

    Yavuz Sultan Selim’in 1516 Suriye, 1517 Mısır Seferleri sonunda Orta Doğu tamamen Türkler’in yönetimine girip, 400 yıl huzur içinde yaşadı.

    İbn Haldun “Coğrafya kaderdir….” der.  Kadere bakın ki, Osmanlılar, OD’nun fethedilmesinin 400. yıldönümünde; Dünyada ilk savaşın yapıldığı, Moğolların süpürüldüğü ilk yerde; Yahudi casusların çabalarıyla, Çanakkale ve Irak’taki  Kût’ül Amare Zaferlerine rağmen yenildiler.  İngiliz ordusunun 19 Eylül 1918'de Filistin'de Megiddo/Nablus’ta başlattığı taarruz hızla gelişti ve Osmanlı Ordusunun yenilgisi ve İngilizlerin Şam'a girmesiyle sonuçlandı. Bölgenin kaderini değiştiren savaşlar burada yapıldığı için, “Megiddo” kelimesi Armagedon savaşıyla özdeşleştirildi. İbranice Kutsal Kitap Har–Magedon/Armagedon’un, “Mutlak Güce Sahip Tanrı’nın büyük gününde yapılacak savaş” ile bağlantısı olduğunu söyler(Vahiy 16:14, 16). İşin tuhafı, İngiliz Başkomutanı Allenby, “El-Nebi” ünvanıyla, Araplara bir kurtarıcı olarak benimsetildi. Kurtarıcı değil, sömürücü olduğunu anladıklarında iş işten geçmişti…

    Bu olaydan sonra Orta Doğu’nun kaderi tamamen değişerek, bir türlü huzura kavuşamadı. Bölgeyi cazip kılan stratejik konum, kutsal yerler, ticaret yollarına; petrol ve diğer yer altı kaynaklarını ele geçirme emperyalizmi eklendi. Bölgede kurulan ittifaklar sinsice çökertildi, güçlenen devletler isyanlarla zayıflatıldı, kafa tutanlar demokrasi getirme bahanesiyle işgallerle parçalandı. Yapılan her harekât sadece İsrail’in büyümesi ve güçlenmesine yaradı.

    Emperyallerin bölgedeki üssü İsrail’in yarattığı kargaşa yetmezmiş gibi, günümüzde ikinci bir İsrail Zagroslar’dan Akdeniz’e kadar uzanan bir şerit halinde, Kürt Koridoru adıyla kurulmaya çalışılıyor. Türkiye’nin en uzun sınırında mobil kuvvetlerle tek tek zorbaca ele geçirilen şehirlerden oluşturulan bu koridor Kürtlerin değil, ABD ve İsrail’in işine yarayacak. Türkiye’nin OD ile bağlantısı kesilerek ekonomisi zayıflatılıp, ardından Güney Doğusu koparılarak koridora eklenecek ve yönetime Kürtler değil, İsrail getirilerek, tarihî rüya Arz-ı Mev’ud gerçekleştirilecek… 

    Ardından ele geçirilen Güney ve Doğu Anadolu’dan Ermenistan ile birleşilerek, Türkiye’nin Türk Dünyası ile bağlantısı kesilip, Anadolu’ya hapsedilecek. Birliği bozulunca dirliği de yok olacak… O zaman OD’da emperyaller gönüllerince sömürü çarkını döndürecek.

    Bu plânı OD’da sadece Türkler bozabilir. Neresine baksak atalarımızın izini görüyoruz. Şu anda kahraman ordumuza dua edip izleyen sadece biz değiliz. Gökyüzünde gelişmeleri izleyen Anadolu Fatihleri Emir Şökli, Tuğtekin, Afşin Bey, Kudüs Valisi Artuk Bey ve Artukoğulları,Selahâddin Eyyûbi, Muzafferiddin Gökböri’de  bizimle gelişmeleri izlemekte… Halep uğruna ölen Anadolu Fatihi Süleyman Şah, Musul uğruna Habur nehrinde boğulan oğlu I.Kılıç Arslan, Menbiç önlerinde bir okla şehit düşen Harput Artuklu Meliki Bâlâk Gazi de kanlı kefenleriyle yakarmakta…

    Sınırımıza yakın yerlerde olanlar Suriyeli diye kolladıklarımız, gerçekte OD kazanının kaynatıp kimliklerini sildiği atalarımızın torunları, kardeşlerimizdir…

    Bu bilgiler çerçevesinde olaylara bakmalı, Zeytin Dalı Harekâtına karşı çıkan aymazları aydınlatmalıyız. Yüce Allah, Kışlası Yüreğimiz olan Şanlı Ordumuzu muvaffak ve muzaffer eylesin, her türlü kötülükten korusun…

   

   

 

AYTEN BAŞABAŞ DİRİER/İZMİR

 

 
Etiketler: BİNİKİ, YÜZ, YILDIR, ORTADOĞU, , COĞRAFYASINDAYIZ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
25 Ocak 2020
DEPREM HER ZAMAN AKILDA TUTULMALI
437 Okunma.
21 Ocak 2020
GÖZLERİNİZE ÖZÜNÜZ GİBİ BAKINIZ
765 Okunma.
04 Kasım 2019
E-ATIK KONUSUNDA İZKAB’IN ÖRNEK ETKİNLİĞİ
5496 Okunma.
24 Temmuz 2019
M.KEMAL PAŞA, 100 Yıl önce ERZURUM KONGRESİ’nde LİDER SEÇİLDİ
4105 Okunma.
31 Mayıs 2019
KADİR GECESİ ve İBADETİ
455 Okunma.
26 Mayıs 2019
1Y1K: Dr.M.TALAT ŞİMDİ – MARDİN TARİHİ KİMLİĞİ
529 Okunma.
18 Mayıs 2019
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
524 Okunma.
15 Mayıs 2019
15 MAYIS 1919… İZMİR’İN KARA GÜNÜ
420 Okunma.
13 Nisan 2019
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 18 YAŞINDA
550 Okunma.
22 Mart 2019
İZMİR-KARABAĞLAR’DA KENTİN KIYISINDAKİ KADINLAR DEFİLESİ
738 Okunma.
10 Mart 2019
DÖNÜŞÜM MARDİN’İN TARİHİ DOKUSUNU BOZMAMALI
982 Okunma.
02 Mart 2019
KARABAĞLAR PROJE TANITIMINA BAKAN PAKDEMİRLİ DAMGA VURDU
735 Okunma.
07 Ocak 2019
I.DÜNYA SAVAŞI ve KAFKASYA CEPHESİ
5500 Okunma.
29 Aralık 2018
ENGELSİZ YÜREKLER İZMİR’DE MEHMET ÂKİF’İ ANDI
1039 Okunma.
13 Aralık 2018
ADNAN AVUKA’NIN SERGİSİ İZMİR’DE MARDİN VUSLATI YAŞATTI
1865 Okunma.
26 Kasım 2018
İZMİR MARDİNLİ GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ’NİN VEFASI
2774 Okunma.
12 Kasım 2018
UZAYDA YANKILANAN TEK SES E Z A N’ DIR!
2487 Okunma.
22 Ekim 2018
İZMİR’DE YEREL SEÇİMİ MARDİN HOŞGÖRÜSÜ KAZANDIRACAK
3020 Okunma.
28 Eylül 2018
ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NİN 69. YILDÖNÜMÜ İZMİR’DE KUTLANDI
2551 Okunma.
25 Ağustos 2018
MAZİDE KALANLAR
1528 Okunma.
11 Temmuz 2018
EBRU BAYBARA DEMİR'E SOSYAL MEDYADAN DESTEK OLALIM
4461 Okunma.
17 Haziran 2018
B A B A M
1673 Okunma.
09 Haziran 2018
İZMİR’DE BİR ARI KRALİÇE; C E Y D A
1150 Okunma.
05 Haziran 2018
İZMİR’İN HOŞGÖRÜ RENGİ MARDİN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI
2046 Okunma.
13 Mayıs 2018
İZMİR KADINLAR BİRLİĞİ DERNEĞİ/İZKAB
1433 Okunma.
12 Mayıs 2018
FRANSIZ, GEÇMİŞE DE FRANSIZ!
779 Okunma.
02 Mayıs 2018
SEÇİM STARTI, NEDEN İZMİR’DE VERİLDİ?
1471 Okunma.
27 Nisan 2018
AFRİN’DE DİRİLİŞ
844 Okunma.
17 Nisan 2018
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ 17 YAŞINDA
894 Okunma.
13 Nisan 2018
Mİ’RAÇ
1034 Okunma.
28 Mart 2018
ÇİN’İN ÜNLÜ SOPRANOSU DİLBER YUNUS’U DİNLERKEN
1558 Okunma.
14 Mart 2018
İZMİR KARABAĞLAR’DA GÜZEL ŞEYLER OLUYOR
2112 Okunma.
09 Mart 2018
İDÜ GÖRKEMLİ BİR TÖRENLE DÜNYA KADINLAR GÜNÜNÜ KUTLADI
1457 Okunma.
28 Şubat 2018
II.ABDÜLHAMİD HAN GÖKTEN İNDİ!
1521 Okunma.
19 Şubat 2018
ÇİN, YENİ YILI “MUTLU BAHAR BAYRAMI” GÖSTERİSİYLE İZMİR’DE BAŞLATTI
2136 Okunma.
17 Şubat 2018
I.AFRİN SAVAŞI ve ÖNEMİ-1119
1869 Okunma.
22 Aralık 2017
YILBAŞI’NIN TARİHÇESİ VE TÜRKLERDE AĞAÇ-GÜNEŞ KÜLTÜ
3245 Okunma.
29 Kasım 2017
RAVZA’DA YAKARIŞ
938 Okunma.
10 Kasım 2017
ATATÜRK’ÜN YAZDIĞI ŞİİRLER
1363 Okunma.
22 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ – 2 / MEDİNE-İ MÜNEVVERE
1203 Okunma.
03 Ekim 2017
HAC GÜNCESİ-DAVET
1186 Okunma.
21 Haziran 2017
KADİR GECESİ ve İBADETİ
1101 Okunma.
18 Haziran 2017
BABAMIN MİRASI; ERDEM…
1062 Okunma.
07 Nisan 2017
KÂZIM KARABEKİR MESELESİ
1447 Okunma.
26 Mart 2017
ULUSLARARASI ÇAKA BEY SEMPOZYUMU
1732 Okunma.
21 Mart 2017
NEVRUZ’UN GEÇMİŞİ
1558 Okunma.
15 Mart 2017
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ’NDE TASARIM YILDIZLARI DOĞUYOR
1316 Okunma.
01 Mart 2017
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1196 Okunma.
26 Şubat 2017
Ö.FARUK GÜLTAŞLI ŞEFLİĞİNDEKİ RÜŞTÜ ŞARDAĞ KONSERİ
1662 Okunma.
06 Ocak 2017
İZMİR KURTULUŞUN SEMBOLÜ
1491 Okunma.
05 Ocak 2017
VAZİYET-İ UMUMİYE MİLLÎ BİRLİĞİ GEREKTİRİYOR
1606 Okunma.
19 Aralık 2016
TÜRK YILMAZ
1284 Okunma.
19 Ekim 2016
PAŞAVAT ÇINARININ DÖKÜLEN YAPRAKLARI
5361 Okunma.
01 Ekim 2016
15 TEMMUZ DEMOKRASİ ve ÖZGÜRLÜK TÜRKÜSÜ
1272 Okunma.
11 Eylül 2016
“KUT”LU ÖNDER
1533 Okunma.
06 Ağustos 2016
B İ R O L A L I M
1348 Okunma.
18 Temmuz 2016
ORDU MİLLET NÖBETTE
2457 Okunma.
29 Nisan 2016
100. YILDÖNÜMÜNDE KÛT’ÜL AMARE SAVAŞI
1833 Okunma.
18 Mart 2016
ÇANAKKALE DENİZ SAVAŞI-18 MART 1915
1719 Okunma.
23 Şubat 2016
“MEZOPOTAMYA’DA İHANET EDEN, KUDÜS’TE HANÇERLENİR!”
1853 Okunma.
07 Ocak 2016
ATATÜRK’ÜN KOMŞULARLA İLİŞİKİSİ
2026 Okunma.
22 Aralık 2015
MEVLİD KANDİLİ
2054 Okunma.
03 Aralık 2015
KADIN HAKLARI
1571 Okunma.
26 Kasım 2015
ARTIK KELİMELERDE ŞAPKA ^ KULLANILACAK
1457 Okunma.
17 Kasım 2015
İLK TAMPON DEVLET GÜNEY DOĞU’DA KURULDU
1723 Okunma.
10 Kasım 2015
HATAY’IN DİYETİ ATATÜRK’ÜMÜZ
1945 Okunma.
07 Kasım 2015
ÂRİF MİLLET
1531 Okunma.
14 Eylül 2015
DİKKAT! 5. KOL YOĞUN FAALİYETTE…
1991 Okunma.
09 Eylül 2015
9 EYLÜL RUHU, TARİHİ TEKRARLATMAYACAK!
1271 Okunma.
25 Ağustos 2015
Yüreğim Kışlan
1715 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1443 Okunma.
03 Ağustos 2015
Güneş yanığına önlem.
1179 Okunma.
18 Temmuz 2015
BİRLİĞİN HARCI BAYRAM
1462 Okunma.
19 Mayıs 2015
19 MAYIS’IN ÖNEMİ
1902 Okunma.
07 Mayıs 2015
MARDİN’DE HIDRELLEZ YEMEĞİ
1708 Okunma.
01 Mayıs 2015
ÇOCUKLAR ATALARINI TANIDIKÇA, ÖZGÜVENLERİ ARTACAK
2073 Okunma.
25 Mart 2015
ÇANAKKALE SAVAŞLARI KRONOLOJİSİ
2188 Okunma.
24 Şubat 2015
CABER’DEKİ SÜLEYMAN ŞAH KİMDİR?
1901 Okunma.
04 Eylül 2014
BİRLİK ve BERABERLİĞİMİZİN ÇİMENTOSU SİVAS KONGRESİ...
2985 Okunma.
08 Temmuz 2014
I.DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ Ayten DİRİER
2518 Okunma.
29 Mayıs 2014
İSTANBUL FETHİNİN TÜRK VE DÜNYA TARİHİNDEKİ ÖNEMİ-4
2500 Okunma.
20 Mayıs 2014
ATATÜRK’ÜN BAĞIMSIZLIK HAREKETLERİNDEKİ ÖNCÜLÜĞÜ
2465 Okunma.
17 Nisan 2014
YENİ YAYINLAR - 2014
2341 Okunma.
13 Nisan 2014
147 yıllık İZMİR BELEDİYE BAŞKANLARI
2267 Okunma.
05 Nisan 2014
2014 YEREL SEÇİM MESAJI; BAĞIMSIZLIK KARAKTERİMDİR!
3872 Okunma.
22 Mart 2014
NEVRUZ KİMİN BAYRAMI?
2391 Okunma.
18 Mart 2014
ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ-18 MART 1915
1874 Okunma.
01 Mart 2014
HOCALI KATLİAMI, AZERBAYCAN BAĞIMSIZLIĞININ DİYETİ,,,
1917 Okunma.
12 Şubat 2014
ŞEHZADE MUSTAFA NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?
2619 Okunma.
25 Aralık 2013
KANUNÎ, ŞEHZADELERİNİ NEDEN BOĞDURDU?
2464 Okunma.
23 Aralık 2013
TÜRKOVİZYON TÜRK DÜNYASI ŞARKI YARIŞMASI
1780 Okunma.
02 Aralık 2013
İNOVASYON HAFTASI
1971 Okunma.
01 Aralık 2013
DURUN! DURUN BİRAZ…
2315 Okunma.
21 Kasım 2013
MARDİN’İN KURTULUŞU
7575 Okunma.
14 Kasım 2013
KERBEL’NIN AĞIDI, TAHILLARIN TÜRKÜSÜ AŞURE
3411 Okunma.
10 Kasım 2013
ATATÜRK'ÜN DEVRİMCİLİK ANLAYIŞI...
1705 Okunma.
11 Ekim 2013
İZMİR MUTFAĞIMDAN BAYRAM TATLILARI(10 ÇEŞİT)
2057 Okunma.
02 Ekim 2013
SEYYİD MÜKERREMEDDİN EMİR SULTAN
3337 Okunma.
28 Eylül 2013
MARDİN’DE BAHAR ve NERGİZİYE SALATASI
2609 Okunma.
09 Eylül 2013
Dokuz Eylül ve İzmirlilik ruhu
1617 Okunma.
05 Ağustos 2013
ADNAN AVUKA, İZMİR’DE MARDİN RÜZGÂRI ESTİRDİ
4069 Okunma.
30 Temmuz 2013
1 YAZAR * 1 KİTAP Ayten DİRİER
2070 Okunma.
25 Temmuz 2013
Mardin'de Bayram/Paskalya Çöreği : İKLİÇE
2424 Okunma.
Haber Yazılımı