Yazı Detayı
03 Haziran 2019 - Pazartesi 14:30 Bu yazı 206 kez okundu
 
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
NUMAN ALADAĞ
numan2363@hotmail.com
 
 
 
Bayramı, mana derinliğinde yaşayalım
 
 
Artuklu Haber ailesi olarak, Cümle Türk İslam dünyasının, Mübarek Ramazan Bayramını tebrik eder. Cenab-ı Allah tekrarını bizlere nasip etsin. Amin
 
Dünyada en büyük saadet, Allah'a kul olabilmektir. Bu bahtiyarlığa ermiş olanlar, kulluk görevlerini ifasında en büyük saadeti duyarlar.
 
Cenab-ı Allah, cümle İslam dünyasına rahmet buyursun ve Türk İslam dünyasını da feyizlerinden yararlandırsın. (Amin..)
 
"İçinizde; insanları hayra çağıran, iyiliği emredecek, kötülüğü meneden  bir topluluk bulunsun. İşte onlar, kurtuluşa erenlerdir." Kur'an-ı Kerim-Ali İmran Suresi, Ayet 104
 
Cenab-ı Allah'ın emrettiği namazı kılarken, tekbirle başlar ve tekbirle devam eder. 
 
Cenab-ı Allah'a hamd olsun..
Bol sevap verir; vereceği ecri mükemmel verir.
Gece karanlığını yaratandır; tanyeri nuru ile onu siler.
İlim olarak, gözlerin hainliğini bilir; keza sinelerde gizli kalanı da.. 
İnsanın bilip kavrayamadığını Cenab-ı Alabilir..
Cenab-ı Allah nefse hatıra olarak gelen şekillerden, fikre düşen şeylerden yana yücedir. 
 
Verdiği rızkı ve kısmeti, aralıksız göndermektedir. Ne kum içindeki karıncayı, ne de yuvasındaki yavruyu unutmaktadır.
 
Zengin eder, fakir eder.
Acıktırır, doyurur..
Doyurur, doyurmaz..
Zenginliğin ve fakirliğin vukuu, Cenab-ı Allah'ın iradesi ile olmaktadır. 
Cenab-ı Allah görür ve karadaki karıncanın ayağı ondan saklanamaz..
Cenab-ı Allah işitir. Maddi-manevi darda kalmışın duası; Cenab-ı Allah'dan uzaklaşamaz.
Cenab-ı Allah kudret sahibidir. Bu kudretinde, ne bir yardımcıya, ne de ianeye (Yardım'a) muhtaçtır.
Cenab-ı Allah, bize bir özellik verdi ki, Ramazan ayı oruçtur. Bu özellik, bizi sair (diğer) ümmetlerden ayırır.
Bu oruçla oruç tutanların günahları yıkanır; tıpkı temiz yağmur suyu ile elbiselerin yıkanıp pak olduğu gibi..
Cenab-ı Allah'a hamd olsun; çünkü İslam dünyasına Ramazan ayı orucunu tamamlamayı nasip etti; bayramı bize ihsan eyledi..
 
Allah'a hamd ederim; bunun için sayılı bitiş yoktur.
Allah'a şükrederim; öyle bir şükür ki, ondan gelen yardıma bir karşılık olamaz..
Allah'a tevekkül ederim; hem de bir kulun, efendisine tevekkülü gibi..
Şahadet ederim ki; Allah'tan başka ilah yoktur. Birdir, ortağı yoktur. Bu şahadet, inandığında ihlas sahibi bir kulun şehadetidir.
Şehadet ederim ki; Hz. Muhammed, Allah'ın kulu ve Resulüdür. Resullüğü öyle keskindir ki: Parmakları arasından su kaynağı mucizesini göstermiştir. 
 
Akkıllıya düşen odur ki; aklına alt olmaya.. Böyle olduğu takdirde, onun saatleri yani: Vakitleri üçe ayrılır. Şöyle ki:
1- Bu saatte, yani: Vakitte Rabbine münacaat edecektir..
2- Bu saatte, yani: Vakitte nefsini hesaba çekecek ve neler yaptığını düşünecektir.
3- Bu saate ise.. Haramdan sakınıp, helal yoldan ihtiyacını gidermeye çalışmalıdır.
 
Cenab-ı Allah, bu saatin işleri, ya kalpleri toplayıp birliği sağlar; veya dağıtıp perişan eder..
 
Akıllıya düşen odur ki: Zamanını iyi değerlendire; durumuna eğile; dilini de koruya.. Zira, bir bir kimse, konuştuğu sözü, amelleri arasında sayarsa.. zorunlu durumların dışında sözünü azaltır. 
 
Akıllıya düşer ki; şu üç şeyi araya:
1- Dünyada maddi geçimini temini için bir meslek..
2- Ahiret için hazırlık..
3- Haram kılınmayan şeylerden sağlıklı olarak lezzet almak..
 
Kur'an-ı Kerim Nisa Suresi, 123'cü ayetinde; "Kötülük işleyenler, cezasını göreceklerdir."
Çıkar amaçlı görevini kötüye kullananlar ve işi ehline vermeyen idareciler, Nisa Suresi, 123 Ayetin'nin mealine göre mutlaka, Cenab-ı Allah onların cezasını verecektir. 
 
 
BAYRAM GECELERİ..
Hz. Muhammed (s.a.v.), her dini bayram gecelerinde zikir ve taatta bulunmak için sahabeyi teşvik ederdi.
Ramazan bayramı gecesi ise.. tekbir okumaya teşvik ederdi..
 
BAYRAM İSMİ.. 
Arapçası: İyd..
Bu ismin verilmesi, bayramın seneden seneye avdet (Geri dönme) etmesidir..
Yani: Seneden seneye gelmesidir.
"Bayram isminin verilmesinin sebebi odur ki: Cenab-ı Allah bayram günlerinde, kullarının kalbine ferah ve sürur (Sevinç) iade eder..
Bayram günlerinde, Cenab-ı Allah'tan ihsan aidatları gelir. Ondan yana faydalı ihsanlar olur.."
 
Hz. Muhammed (s.a.v.) hadis-i şeriflerinde: "Rmazan bayramı geldiği ve insanlar bayram namazı kılınan alana çıktıkları zaman; Cenab-ı Allah onların bu haline bakıp şöyle buyurur:
 
"Ey kullarım,
Benim için oruç tutup benim için namaz kıldınız. Şimdi bağışlanmış olarak, ayrılabilirsiniz" 
 
 
Cenab-ı Allah emretmiş olduğu Ramazan orucunu, kulluk şevk ve heyecanıyla tutmuş olduğu Ramazan orucunu, tutmuş olanlar, dün ne kadar neşeliydi. İlahi emre teslimiyeti, ne kadar manalı ve güzeldi. Bugün mevlamızın rızasına erme şevkiyle bayram namazına gelmesi de o kadar güzeldir.
 
Akıllıya düşen o dur ki; İbadette teslimiyetin ağır başlılığı (Vakarı), bayramda aşkın heyecanı vardır. Aşk, insanı pişirir, teslimiyetin ise kemal sahibi kılar. Mü'min, iki cihanda kurtuluşun ancak Cenab-ı Allah'a kullukla mümkün olacağını bildiği için, selametin sebeplerine yapışmaktadır.
 
İman ile küfürden, ibadetle nefsin kirlerinden, zekatı bayramdan önce vererek kul hakkından temizlendi. Su ile bedeni, zikirle ruhu arıtmış, güzel ahlak ile kötülüklerden temizlenmiştir. Pırıl pırıl hali ile o, bayram yapmaya hak kazanmıştır. 
 
Bir ay, vücudu ve malı ile yaptığı kulluk vazifelerini, rıza-i ilahi borsasına arz etmeye gelmiştir. Cenab-ı Allah yaptıklarımızı keremiyle kabul edip, karşılığında rızasını verecektir.
 
Cenab-ı Allah, bizleri, her türlü haram işlerden uzak kalarak yaptıklarımızı da ibadet olarak kabul etmesi, onun yüce bir lutfudur.
 
Oruç tutan her Müslüman, bir düğmesi dahi haram olmayan ve helal kazançla tertemiz giyinmesi gerekir. 
 
Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve ikramını umarak camilere koşmuş ''Saili sakın kovma'' buyuran Rabbimizin kapısına gelmiş bulunuyor. İbadetlerimizin kabulünü ve rızasını dilekte bulunduğumuz Yüce Allahımız, kapısından bizi eli boş çevirmeyecek, mutlaka ihsan-ı İlahide bulunacaktır.
 
Sadakatlı olup ve çıkar amaçlı haram işlere bulaşmayan ahlak ile yapılan ibadetler, bu Cenab-ı Allah'ın bir lutfudur, asla bir mecburiyet değildir. 
 
Ramazan bayramı, dargınlıkların, kırgınlıkların ve haram olan her türlü kazanç yollarından uzak durmanın bertaraf edileceği bir gündür. Sağlıklı, huzurlu olabilmenin tek yolu: Riyakarlılık ahlakından uzak olup, sadakat ve samimiyetle daima Allah'ın, Kur'an-ı kerim de belirttiklerine uyum sağlayarak yaşamalıyız. 
 
HADİS-İ ŞERİFLER:
1- Hadis-i şerif: ''Oruçlunun boş ve çirkin sözlerden paklanması ve yoksullara rızık olması için sadaka-i fıtır emredildi.'' Hz. Muhammed (s.a.v.)
2- Hadis-i şerif: Her kim dualarının kabulünü gam ve kaderinin giderilmesini arzu ederse muhtaçlara yardım etsin.'' Hz. Muhammed (s.a.v.)
3- Hadis-i şerif: Fitre ile zenginin günahlarını ve malını Mevla temizler. Fakir vermişse daha fazlasını ihsan eder.'' Hz. Muhammed (s.a.v.)
4- Hadis-i şerif: ''Her iyilik, bir sadakadır.'' Hz. Muhammed (s.a.v)
5- Hadis-i şerif: ''Veren el alan elden üstündür.'' Hz. Muhammed (s.a.v.)
6- Hadis-i şerif: ''Mallarınızı zekat ile koruyun, hastalarınızı sadaka ile tedavi ediniz, belalara karşı dualarla hazırlıklı olun.'' Hz. Muhammed (s.a.v.)
7- Hadis-i şerif: ''Şayet iyilik yapmaya gücün yetmiyorsa, hiç olmazsa kötülük etme, kötülük etmemek de nefsin için verilmiş bir sadakadır.'' Hz. Muhammed (s.a.v.)
8- Hadis-i şerif: ''Güzel bir söz söylemek, sadakadır.'' Hz. Muhammed (s.a.v.)
9- Hadis-i şerif: ''İlmi olan kimse ilminden, malı olan kimse de malından sadaka versin.'' Hz. Muhammed (s.a.v.)
 
DUA..
"Allahım, ism-i azamın hürmetine; bildiğimiz ve bilmediğimiz güzel isimlerin hürmetine; senden dileğimiz şudur:
Bu mübarek Ramazan ayı bizim için mağfiretle kapatasın; cümle İslam dünyasına lütfunu ve ihsanını yağdırasın; bizi, orucu, namazı, sadakaları makbul olan kullarından eyleyesin; kötülükleri iyiliklere çeviren kullarından eyleyesin..
 
Tüm işlerde, sonumuzu iyiye çeviresin.. 
Bizi, anamızı ve babamızı, akrabalarımızı, Kahraman Türk Ordusunun Mehmetçiğini ve tüm güvenlik güçlerimizi, iç ve dıştan rahmetine daldırasın..
Çalışıp, araştırıp, ürettiği halde, rızanı kazanamayan kimselerden etmeyesin. Amin.
 
Allah'ım, geçen günlerin orucunu tuttuğumuz için bize şükür nasip eyle.. Gelecek senelerin Ramazan ayını da bize nasip et..
Allahım, bağışlamadığın günahımız kalmasın. Gidermediğin sıkıntımız olmasın.
Allah'ım, bizi yönetenleri faydalı hale getir; işlerimizi yönetenleri hayırlılarımız kıl. 
Allah'ım, çıkar amaçlı görevini kötüye kullananları, kahr-ı perişan eyle..
Allah'ım, çocuklarımızı koru; razı olduğun yolda onlara başarı ihsan eyle.
Allah'ım, RAF bedeli şartı ile, anarşik-ekonomik terör oluşturmasına ve insanların günah işlemesine sebep olanlar vardır. İslam dünyasına saygılı imiş gibi kandırarak ve kar amaçlı domuz eti ile helal ürünleri bir arada satan mağaza zincirlerine, fırsat verme ve o riyakarları, kahr-ı perişan eyle. Amin..
Hakkın rahmetine kavuşan cümle atalarımızı, Ay-yıldızlı şanlı Türk bayrağının dalgalandığı vatan toprakları için şehit olanları, cennetteki derecelerine yükselt..
Allah'ım, bizleri ebedi alemde kendilerine gelen ilahi emrin kullarından eyle.
Allah'ım, bize hidayet verdikten sonra, kalplerimizi kaydırma.
Allah'ım, Türk İslam dünyasını, ümmetinin tümüne merhamet eyle.. 
Bizi ve cümle İslam dünyasını en güzel hayata ulaştır..
Lutfunla, kereminle Türk İslam dünyasına dünya ve ahiret nimetlerini ihsan eyle.
Vatanımıza, bayrağımıza, toprağımıza ve ezanımıza göz dikenleri ve çıkar amaçlı Büyük Türk Milletinin, birlik-beraberliğini bozma hayalinde olan "İhanet şebekeleri" ni, kahr-ı perişan eyle.
 
"Sübhane rabbike rabbil'izzeti amma yesifun ve selamun alel mürselin velhamdü lillahi rabbilalemiyn. Tekkebbel minna bi hürmetil fatiha."
 
NOT: Sadaka-i fıtır verirken, çocuklara bayramlık hediyemdir, demek daha mantıklı ve sevaptır. Verdiğiniz kişiye, kesinlikle sadaka-i fıtırdır denilmemelidir.
 
Mübarek Ramazan bayramı hürmetine cümle Vatan şehitlerini, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK'ü ve muhterem okuyucularımızın, hakkın rahmetine kavuşmuş atalarını Rahmetle, Gazileri Minnetle Anar. Hastalara acil şifalar dileriz.

Cenab-ı Allah, bu aziz mübarek günlerin yüzüsuyu hürmetine, Türk İslam dünyasını, içi-dışı bir olmayan riyakar "İhanet şebekeleri" nin şerrinden muhafaza eylesin. Amin..
 
Cenab-ı Allah, mübarek Ramazan ayında yaptığınız tüm, maddi-manevi ibadetleri kabul etsin. Amin 
 
Hadis-i şerifler ve dualar kaynakçası:
İslamın Nurlu Yolu Yazan: Osman Bayülken 1959
Hindistan İslam dünyasının, ünlü Mevlevi Hafız Seyyid Asaf Ali koca'nın, sohbet notları. 
Hz. Muhammed ve Hadisleri  Yazar: Abdulbaki Gölpınarlı Okat yayınevi Kasım 1964
Erzurumlu Hafız Aldullah Aldır Hoca
 
Etiketler: Bayramı,, mana, derinliğinde, yaşayalım,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
14 Eylül 2019
EĞİTİM VE ÖĞRETMİN ÖNEMİ
319 Okunma.
06 Eylül 2019
Çocuklarınızın sağlığı, RAF bedeli şartı ile güvence altında
905 Okunma.
28 Ağustos 2019
ZAFER BAYRAMI VE HİCRİ YILBAŞI KUTLU OLSUN
898 Okunma.
20 Ağustos 2019
BİLEN İÇİN ŞİFA HER YERDE
886 Okunma.
09 Ağustos 2019
Türk İslam geleneklerinde Kurban Bayramı
713 Okunma.
29 Temmuz 2019
Türk Ahlakı ve Müslümanlık
281 Okunma.
14 Temmuz 2019
15 TEMMUZ İKTİSADİ DEMOKRASİ İÇİN BAŞLANGIÇ OLSUN
168 Okunma.
19 Haziran 2019
TÜRK AHLAKI VE DEMOKRASİ
170 Okunma.
13 Haziran 2019
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI VE İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SEÇİMİ
218 Okunma.
30 Mayıs 2019
Bu Gecenin Kadrini Bilmek gerek
179 Okunma.
26 Mayıs 2019
Sosyal Yardılaşma ve Sadaka-i Fıtır
167 Okunma.
19 Mayıs 2019
İslamiyette Ruh Sağlığımız
192 Okunma.
11 Mayıs 2019
Teravih namazı ve sağlığımız
234 Okunma.
05 Mayıs 2019
İslam dininde Hikmetleri ile Ramazan Gelen Kutusu x
212 Okunma.
25 Nisan 2019
Domuz ürünleri satışı ve RAF bedeli şartı düzenlemesi iyi gelecek
336 Okunma.
22 Nisan 2019
Türk Milletinin teminatı, Türk gençliğidir
205 Okunma.
18 Nisan 2019
Berat gecesi büyük bir fırsattır.
220 Okunma.
11 Nisan 2019
Hıyar'ın şaşırtıcı faydaları
452 Okunma.
31 Mart 2019
Miraç Kandili ve Türk İslam Gelenekleri
361 Okunma.
22 Mart 2019
31 Mart seçimi kritik eşiğimiz
344 Okunma.
16 Mart 2019
Milli ruh ekseninde Çanakkale Zaferi
290 Okunma.
12 Mart 2019
DEMOKRASİDE BÜYÜK RİSK
304 Okunma.
07 Mart 2019
Regaip Kandilinde, Türk İslam gelenekleri
395 Okunma.
02 Mart 2019
RÜŞVET VE RAF BEDELİNE DUR DİYENLER 31 MART SEÇİMİNİ KAZANIR
483 Okunma.
21 Ocak 2019
ÜÇ R'ye DUR DİYEBİLİRİZ
4944 Okunma.
15 Ocak 2019
Başarı merdivenini çıkarken...
832 Okunma.
06 Ocak 2019
Mübarek elma, hem deva hem şifadır
732 Okunma.
28 Aralık 2018
DİZ-MAFSAL AĞRILARI VE KUVVET ŞURUBU REÇETELERİ
1093 Okunma.
06 Aralık 2018
Lahananın şaşırtıcı faydaları
2254 Okunma.
24 Kasım 2018
Mart seçimleri borsasında hisse senedi alma yarışı
2042 Okunma.
18 Kasım 2018
Mevlid kandili ve birlik-beraberlik ruhu
1146 Okunma.
09 Kasım 2018
ATATÜRK ve İslam Dini
1618 Okunma.
28 Ekim 2018
CUMHURİYET ve tarımla geleceğimiz daha güvenlidir.
1314 Okunma.
27 Eylül 2018
HERŞEY MİLLİ EKONOMİ İÇİN
2622 Okunma.
16 Eylül 2018
Eğitim ve Milli Ekonomi
619 Okunma.
10 Eylül 2018
HİCRİ YILBAŞI VE AŞURA GÜNÜ
550 Okunma.
07 Eylül 2018
ADALE VE KRAMP AĞRISI
509 Okunma.
28 Ağustos 2018
ZAFER BAYRAMI VE EKONOMİK TERÖR
646 Okunma.
18 Ağustos 2018
Kurban Bayramı ve Mutluluğumuz
1305 Okunma.
12 Ağustos 2018
Vatan sevgisi ve raf bedeli şartı
1432 Okunma.
30 Temmuz 2018
Domates de ki mucizeler ve yerli malı
1301 Okunma.
23 Temmuz 2018
RÜŞVETE DUR DİYEBİLİRİZ
1007 Okunma.
15 Temmuz 2018
Kahraman TÜRK Milleti'nin, 15 Temmuz Zaferi
920 Okunma.
07 Temmuz 2018
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN, MUCİZE REÇETELER
1556 Okunma.
26 Haziran 2018
OĞUL OTU VE GİZLİ MUCİZELERİ
1758 Okunma.
21 Haziran 2018
Güçlü irade ve Adalet
643 Okunma.
17 Haziran 2018
VAKİT RÜŞVETLE MÜCADELE VAKTİDİR
618 Okunma.
13 Haziran 2018
MÜ'MİNLERİN BAYRAMI
581 Okunma.
07 Haziran 2018
Leyle-i Kadir Gecesi ve fazileti
716 Okunma.
03 Haziran 2018
24 Haziran Zaafer olsun
650 Okunma.
28 Mayıs 2018
ATATÜRK VE RAMAZAN-I ŞERİF
628 Okunma.
21 Mayıs 2018
Ekonomik Terör ve Kudüs
617 Okunma.
15 Mayıs 2018
Ramazan- Şerif ve Huzurumuz
619 Okunma.
12 Mayıs 2018
Devlet Bahçeli ve Mühendis Binali Yıldırım'ın Dikkatine!
706 Okunma.
06 Mayıs 2018
24 Haziran da ki irade, istikbali tayin eder
692 Okunma.
29 Nisan 2018
Berat Gecesinin bereketi
726 Okunma.
16 Nisan 2018
DEMOKRASİ DE İRADE ÖNEMLİDİR
609 Okunma.
31 Mart 2018
Şahsiyet ve Topluma Hizmet
1115 Okunma.
27 Mart 2018
Karaciğer Yağlanmasına bitkisel destek
1071 Okunma.
21 Mart 2018
Regaip Kandili ve Biz
916 Okunma.
17 Mart 2018
Çanakkale Ruhumuz ve Anzaklar
986 Okunma.
08 Mart 2018
TÜRKLER KİMDİR*
1375 Okunma.
01 Mart 2018
EKLEM İLTİHABI İÇİN, ZERDEÇAL-ZENCEFİL
1471 Okunma.
18 Şubat 2018
Yetim Hakkı, Samimiyet ve Rüşvet
2064 Okunma.
11 Şubat 2018
Her sabah alacağımız kararlar, Her akşam kendimize soracağımız sorular
1333 Okunma.
04 Şubat 2018
TEMEL GIDA-İÇECEK VE TARIM
1377 Okunma.
28 Ocak 2018
ZAYIFLAMA VE İLTİHABI KURUTMA REÇETELERİ
1415 Okunma.
22 Ocak 2018
CİLT GÜZELLİĞİNİZ İÇİN DOĞAL ÇÖZÜMLER
1376 Okunma.
14 Ocak 2018
FİLİSTİNDEN HARRAN OVASINA
1232 Okunma.
08 Ocak 2018
DUA, ŞİFA VE MUTLULUKTUR
854 Okunma.
01 Ocak 2018
MİSAFİR AĞIRLAMA GELENEKLERİ
873 Okunma.
17 Aralık 2017
SANAYİLEŞMEYİ ENGELLEYEN DÜŞMANLAR
786 Okunma.
29 Kasım 2017
Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun
783 Okunma.
24 Kasım 2017
ÖĞRETMEN OLMAK KOLAY DEĞİL
746 Okunma.
17 Kasım 2017
BESLENME VE MİLLİ TARIM
755 Okunma.
28 Ekim 2017
''CUMHURİYET'' BAYRAMDIR
870 Okunma.
23 Ekim 2017
Terör ve hastalık oluşturan sektörler
879 Okunma.
14 Ekim 2017
GÖZLE GÖRÜLMEYEN DÜŞMANLARIMIZ
871 Okunma.
02 Ekim 2017
DİZDEKİ KİREÇLENMEYE ÇÖZÜM REÇETELERİ
1102 Okunma.
25 Eylül 2017
Sosyal hastalıklarımız (Rüşvet-Raf Bedeli)
854 Okunma.
12 Eylül 2017
MEVSİM DEĞİŞİKLİĞİNDE ÖKSÜRÜK TEDAVİSİ
921 Okunma.
31 Ağustos 2017
Kurban Bayramını, Bayram Kılmak Elimizde
822 Okunma.
29 Ağustos 2017
ZAFER BAYRAMININ 95 Cİ YILDÖNÜM COŞKUSU
855 Okunma.
21 Ağustos 2017
Salatalıkla Sağlığı Yakala
861 Okunma.
03 Ağustos 2017
FESLEĞEN (TULSİ)'NİN FAYDALARI
1336 Okunma.
13 Temmuz 2017
ŞEHİTLERİMİZE VEFA
824 Okunma.
02 Temmuz 2017
Raf Bedeli uygulaması karşısında milli duruş
890 Okunma.
24 Haziran 2017
Mü'minlerin Bayramı
895 Okunma.
20 Haziran 2017
Kadir Gecesi bir fırsattır
959 Okunma.
09 Haziran 2017
TEMİZLİK, MÜSLÜMANLIĞIN İLK ADIMIDIR
910 Okunma.
31 Mayıs 2017
RAMAZAN-I ŞERİF'İN GETİRDİKLERİ
1998 Okunma.
25 Mayıs 2017
Ramazan-ı Şerifin Şifalı armağanları
972 Okunma.
18 Mayıs 2017
TARİHİN BARIŞMAZ DÜŞMANLARI !
828 Okunma.
14 Mayıs 2017
EKONOMİK TERÖRÜN BİLİNMEYEN YÖNLERİ!
913 Okunma.
09 Mayıs 2017
BERAT GECESİNDE HUZUR VE BEREKET
987 Okunma.
07 Mayıs 2017
TOPLUM EĞİTİMİNDE ŞAHSİYET VE EKONOMİK MİLLİYETÇİLİK
979 Okunma.
30 Nisan 2017
PROTEİN SAVAŞINDA TÜRKİYE
781 Okunma.
22 Nisan 2017
MİLLİ VE MANEVİ MUTLULUĞUMUZU İDRAK EDELİM
881 Okunma.
16 Nisan 2017
ÖZLÜ SÖZLERDE HAK VE ÖZGÜRLÜK
1069 Okunma.
12 Nisan 2017
GÜZELLİĞİNİZ VE SAĞLIĞINIZ İÇİN ÇİLEK SAFASI
786 Okunma.
29 Mart 2017
Regaip Kandilinin Fazileti
1309 Okunma.
26 Mart 2017
HAYAT İÇİN ADALETİN önemi
894 Okunma.
23 Mart 2017
İnsan Hedefi ve Demokrasi
697 Okunma.
16 Mart 2017
Milli Duruş ve 18 Mart
919 Okunma.
11 Mart 2017
Ekonomik terör bizi vuruyor.
916 Okunma.
06 Mart 2017
Silahsız işgal ve kuruş vurgunu
984 Okunma.
04 Mart 2017
Milli Hakimiyet, Riyakarlık ve Rüşvet
909 Okunma.
25 Şubat 2017
Damar tıkanıklığı ve güçlü hafıza için çözüm...
890 Okunma.
18 Şubat 2017
Himalaya etekleri ile Muğla nın ortak yönü
861 Okunma.
11 Şubat 2017
RAJASTHAN'da GUATIR TEDAVİSİ
1032 Okunma.
04 Şubat 2017
Bahar Mevsiminde Korunma Yöntemleri
955 Okunma.
29 Ocak 2017
ATATÜRK'Ü DOĞRU TANIYALIM (DÜZELTME)
1048 Okunma.
23 Ocak 2017
RAJASTHAN'DAN SAĞLIK VE MUTLULUK ÖNERİLERİ
942 Okunma.
15 Ocak 2017
MİLLİ SERMAYEYE VE SAHİP ÇIKALIM
1055 Okunma.
12 Ocak 2017
KİREÇLENME TEDAVİSİ İÇİN İLAHİ HİKMETLER
1107 Okunma.
02 Ocak 2017
RAJASTHAN'dan kanser riskini azaltan çareler
1042 Okunma.
24 Aralık 2016
YILBAŞI FIRSATÇILIĞI
1011 Okunma.
29 Kasım 2016
YEŞİL MERCİMEK VE ŞİFALI ARMAĞANLARI
954 Okunma.
23 Kasım 2016
ÖĞRETMENLERİMİZE SEVGİ ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
1405 Okunma.
15 Kasım 2016
SİNÜZİT İÇİN ŞİFALI ARMAĞANLAR
1327 Okunma.
13 Kasım 2016
İnsan da ve doğa da sevgi
1117 Okunma.
09 Kasım 2016
ATATÜRK'ü 78 ci Yılında Rahmetle Anıyoruz....
782 Okunma.
03 Kasım 2016
HİNDİSTAN DA HASTALIKLARA KARŞI MUCİZE KARIŞIM
1750 Okunma.
Haber Yazılımı