MEHMET ŞERİF ÖTER


Serbest Piyasa Serbest Fırsatçılığa Dönüşmüş!

Ülkemiz 24 Ocak 1980 tarihinde serbest piyasa ekonomisine geçiş yaptı.


Serbest Piyasa Serbest Fırsatçılığa Dönüşmüş!

 

 

Ülkemiz 24 Ocak 1980 tarihinde serbest piyasa ekonomisine geçiş yaptı.


Serbest piyasanın kısaca tanımı, serbest piyasa, pazardaki ürünlerin fiyatlarını alıcılar ve satıcıların karşılıklı anlaşarak belirlediği, yani arz, talep ilişkisine dayalı olarak işleyen ve devlet tarafından müdahaleye uğramayan ya da minimum seviyede müdahaleye uğrayan piyasadır. Yani serbest piyasanın temel amacı vatandaş lehine olumlu rekabet ortamının oluşmasına imkân sağlamak, vatandaşı tekelcilikten, fırsatçılıktan korumaktır.


Serbest piyasa ortamında Devlet serbest piyasaya müdahale edebilir mi?,Rekabet şartları ortadan kalkarsa, fiyatlarda istikrar bozulursa; Devlet üreticileri ve tüketicileri korumak adına piyasaya müdahale eder.

 

BU DÖNEMDE PİYASAYA SIKI DENETİM VE MÜDAHALE ŞART! 


Enflasyonun, pahalılığın yüksek olduğu bu dönemde fırsatçılıkta ve hileli ürünlerde artış yaşanmaktadır. Hilenin ve fırsatçılığın en çok yaşandığı sektörlerin başında temel gıda, temizlik, giyim, ulaşım, enerji gibi sektörler enflasyonun çok çok üzerinden keyfi fiyat yükseltmekle kalmayıp, bazı firmaların ürünü olması gereken standartların altında olmasına rağmen, serbest piyasa şartlarını fırsata çeviriyor.                     

  Bazı vicdan yoksunu kişi ve kurumlar da her geçen gün daha çok kazanmak uğruna insanları mağdur ediyor. 


Birçok işyeri aynı standartlarda olan hatta aynı markaları % 10-20 fiyat farkı uyguluyor. İnsanlara temel ihtiyaç tedarik eden tüm işyerlerine sıkı bir şekilde günlük etiket denetimi yapılmalı., Bazı lokantalarda da aynı durum söz konusu tüm Lokantalar için fiyat listesi görünür bir yerde asılmalıdır., Ulaşım sektörü akaryakıta gelen zamları hemen fiyatlarına yansıtıyor, Ama yolcu taşımaya gelince bazı hatlarda yolcuların çoğu ayakta bazı araçlar klima açmıyor bazıları da yetersiz klima açıyor. 45-50 derecelerde insanlar perişan oluyor. (Düzgün çalışan az sayıda araç istisna) Genel itibarıyla ülkemizde saadet zinciri içerisinde yaşayan küçük bir azınlık dışında insanlarımızın büyük çoğunluğu yüksek enflasyonu ve pahalılığı tabiri caizse iliğine kadar hissediyor. Böyle bir süreçte serbest piyasa kuralını fırsata çeviren hilebazlara fırsat verilmemeli ve Devletimizin ilgili kurumları sürekli sahada olmalı, sıkı bir şekilde denetimler yapmalı, insanlara eziyet veren, hile ve fırsatçılık yapanlara hak ettikleri caydırıcı cezalar, müeyyideler uygulanmalıdır.

 

 

 

MEHMET ŞERİF ÖTER-MARDİN