SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı.
Kamu Personeli Alım İlanları 10.04.2021 01:11:00 734 0

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine  sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı.

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Üniversitemiz Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

 

KOD

UNVANI

BİRİMİ

BÜTÇESİ

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

 

NO

 

 

 

 

 

 

 

01

Hemşire

Üniversite

Özel

25

-Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.

 

Hastanesi

Bütçe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun

 

 

 

Üniversite

Özel

 

olmak.

 

02

Hemşire

25

-Yataklı tedavi hizmeti sunan hastanelerde hemşire olarak

 

Hastanesi

Bütçe

 

 

 

 

en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

primi yatırılmış olması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

-Biyoloji Bölümü Lisans mezunu olmak.

 

 

 

Üniversite

Özel

 

-Belgelendirmek kaydıyla yataklı tedavi hizmeti sunan

 

03

Biyolog

3

hastane laboratuvarlarında biyolog olarak en az 2 (iki) yıl

 

Hastanesi

Bütçe

 

 

 

 

çalışmış olmak ve aynı süre kadar sigorta primi yatırılmış

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olması gerekmektedir.

 

04

Hemşire

Diş Hekimliği

Özel

3

- Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik alanından mezun

 

Fakültesi

Bütçe

olmak.

 

 

 

 

 

05

Sağlık

Diş Hekimliği

Özel

2

- Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı Önlisans programlarının

 

Teknikeri

Fakültesi

Bütçe

birinden mezun olmak.

 

 

 

 

06

Sağlık

Diş Hekimliği

Özel

1

- Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi

 

Teknikeri

Fakültesi

Bütçe

Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

 

 

07

Sağlık

Diş Hekimliği

Özel

2

- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Önlisans programı

 

Teknikeri

Fakültesi

Bütçe

mezunu olmak.

 

 

 

 

08

Sağlık

Diş Hekimliği

Özel

1

-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının

 

Teknikeri

Fakültesi

Bütçe

birinden mezun olmak.

 

 

 

 

09

Röntgen

Üniversite

Özel

5

-Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans programlarının

 

Teknisyeni

Hastanesi

Bütçe

birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

GENEL ŞARTLAR

 

 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

 

 • 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puanları esas alınacaktır.

 

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 

 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

 

 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

 

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması.

 

 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

 

 • Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 

 • Müracaatlar ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr den ilan tarihi itibariyle temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (belgelerin aslı görülerek) Daire Başkanlıkları (A) Binası giriş katında bulunan belge teslim bürosuna şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta, Fax ve internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

 • Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacaktır. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 

 • Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik olanlar ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
 • Atanmaya hak kazanan adayların isimleri başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilân edilecektir. Bu ilân tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

 

 • İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

İstenilen Belgeler:

 

 1. Başvuru formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

 

 1. Öğrenim belgesi (Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilmektedir)

 

 1. 2020 KPSS sonuç belgesi

 

 1. Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Çalışma belgesi, çalıştığı unvanı ve tarihleri belirten ıslak imzalı ve mühürlü olarak alınacaktır.

 

 1. Çalışma niteliği aranan unvanlara başvuran adaylar için, Sigorta döküm cetvelinde meslek kodunun aranılan nitelikteki unvana göre yatırılmış olması gerekmektedir. (Sigorta Döküm Cetveli Barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

 

3179/2/1-1

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-SİVAS

 • BIST 100

  1.441%0,95
 • DOLAR

  8,2464% -0,28
 • EURO

  10,0395% 0,34
 • GRAM ALTIN

  484,91% 0,48
 • Ç. ALTIN

  800,1015% 0,48
32° / 17°