PENDİK BELEDİYESİ ZABITA ALIM İLANI YAYAINLADI

Pendik Belediye Başkanlığı, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 20 Zabıta Memuru alım ilanı yayınladı.
Kamu Personeli Alım İlanları 5.02.2021 08:36:00 212 0

Pendik Belediye Başkanlığı, bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre 20 Zabıta Memuru alım ilanı yayınladı.

 

İstanbul İli Pendik Belediye Başkanlığından:

İLK DEFA ATANMAK ÜZERE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

 

Sıra No

Kadro Unvanı

Hizmet Sınıfı

Kadro Derecesi

Kadro Adedi

 

Niteliği

 

Cinsiyet

KPSS

Puan Türü

KPSS

Puanı

 

 

1

 

 

Zabıta Memuru

 

 

GİH

 

 

10

 

 

10

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak; En az B sınıfı sürücü

belgesine sahip olmak

 

 

Erkek / Kadın

 

 

P94

 

En az 70

puan

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Zabıta Memuru

 

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

5

Yerel Yönetimler, Mahalli İdareler; Mahalli İdareler (Zabıta), Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, Adalet Meslek Eğitimi, Adalet veya Adalet Meslek Yüksek Okulu önlisans programlarının birinden mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak

 

 

 

 

 

 

Erkek / Kadın

 

 

 

 

 

 

P93

 

 

 

 

 

En az 70

puan

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabıta Memuru

 

 

 

 

 

 

 

 

GİH

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Beden Eğitimi ve Spor veya Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler; Halkla İlişkiler; Halkla İlişkiler ve Tanıtım; Halkla İlişkiler ve Reklamcılık; Reklamcılık ve Halkla İlişkiler lisans programlarının birinden mezun olmak; En az B sınıfı sürücü belgesine

sahip olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkek / Kadın

 

 

 

 

 

 

 

 

P3

 

 

 

 

 

 

 

En az 70

puan

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

 1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 1. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak lise mezunları için 2020-KPSS P94; önlisans mezunları için 2020-KPSS P93 ve lisans mezunları için 2020 KPSS P3puan türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 5. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
 1. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER: Başvuru esnasında;
 1. Adaylar, http://www.pendik.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

 

ARTUKLU HABER AJANSI-İSTANBUL/PENDİK

 

 

 • BIST 100

  1.378%0,00
 • DOLAR

  8,1142% 0,10
 • EURO

  9,7102% 0,14
 • GRAM ALTIN

  455,35% 0,29
 • Ç. ALTIN

  751,3275% 0,29
17° / 5°