KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYNLADI

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, Büro Personeli,Tekniker ve Sağlık Personeli alımı yapacak.
Kamu Personeli Alım İlanları 18.01.2021 00:55:00 1159 0

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, Büro Personeli,Tekniker ve Sağlık Personeli alımı yapacak.

 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

S.NO.

 

UNVANI

 

ADET

KPSS PUAN TÜRÜ

 

AÇIKLAMALAR

 

1

 

Tekniker

 

1

 

KPSS P93

İnşaat teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

 

2

 

Tekniker

 

1

 

KPSS P93

Makine teknikerliği önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi

olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

 

 

3

 

 

Tekniker

 

 

1

 

 

KPSS P93

Bilgisayar Programcılığı önlisans programından mezun olmak. MCSA-7041 (Microsoft Certified Solutions Associate) sertifikasına sahip olmak. En az 1 yıl sistem ve ağ yönetimi konusunda çalışmış

olmak ve belgelendirmek.

 

 

4

 

 

Teknisyen

 

 

1

 

 

KPSS P94

Meslek liselerinin web programcılığı bölümünden mezun olmak. Web programcılığı alanında ustalık belgesine sahip olmak.

En az 3 yıl hastane bilgi işlem alanında çalışmış olmak ve bunu

belgelendirmek.

 

 

5

 

 

Teknisyen

 

 

1

 

 

KPSS P94

Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz

etmek.

 

 

6

 

 

Teknisyen

 

 

1

 

 

KPSS P94

Ortaöğretim kurumlarının elektrik ile ilgili bölümlerinden mezun olmak. Asansör bakım ve onarım işlerinde en az 3 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz

etmek.

 

7

 

Büro Personeli

 

3

 

KPSS P93

Maliye, Muhasebe, Vergi Uygulamaları ve İşletme Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

 

 

8

 

 

Büro Personeli

 

 

1

 

 

KPSS P3

Lisans mezunu olup, A sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip olmak.

En az 2 yıl A sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak ve

bunu SGK'dan alınacak belgeyle ibraz etmek.

 

 

 

9

 

 

Büro Personeli

 

 

1

 

 

KPSS P3

Yükseköğretim Kurumlarının Radyo Televizyon ve Sinema bölümlerinden mezunu olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 5 yıl alanında mesleki tecrübe sahibi olmak ve bunu SGK'dan alınacak

belgeyle ibraz etmek.

 

 

10

 

 

Hemşire

 

 

5

 

 

KPSS P3

Yükseköğretim Kurumlarının hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl

hemşire olarak çalışmış olmak.

 

 

11

 

 

Laborant

 

 

2

 

 

KPSS P93

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ve Tıbbi Görüntüleme önlisans programlarının birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi

olmak.

 

12

 

Sağlık Teknikeri

 

5

 

KPSS P93

Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı önlisans programlarının

birinden mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak.

 

13

 

Sağlık Teknikeri

 

2

 

KPSS P93

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak.

 

14

 

Sağlık Teknikeri

 

2

 

KPSS P93

Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak. Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi

olmak.

 

15

Röntgen Teknisyeni

 

3

 

KPSS P93

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Belgelendirmek kaydıyla en az 2 yıl alanında tecrübe sahibi olmak.

 

 1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 1. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 2. Askerlik durumu itibariyle;
 1. Askerlikle ilgisi bulunmamak,
 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 1. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özürlü bulunmamak.
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

 

ARTUKLU HABER AJANSI-KÜTAHYA

 

 • BIST 100

  1.378%0,00
 • DOLAR

  8,1142% 0,10
 • EURO

  9,7102% 0,14
 • GRAM ALTIN

  455,35% 0,29
 • Ç. ALTIN

  751,3275% 0,29
17° / 5°