KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla Sözleşmeli Sağlık personeli ile temizlik hizmetleri görevlisi ile koruma görevlisi alımı yapacak.
Kamu Personeli Alım İlanları 3.12.2020 02:03:00 0

Kırıkkale Üniversitesi  Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla Sözleşmeli Sağlık personeli ile temizlik hizmetleri görevlisi ile koruma görevlisi alımı yapacak.

 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ilgili maddeleri uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, aşağıda belirtilen Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

 

SIRA NO

İLAN KODU

 

UNVAN

POZİSYON SAYISI

 

ARANAN NİTELİKLER

1

 

Hemşire

50

Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

 

 

2

 

 

 

Hemşire

 

 

2

-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi ameliyathanesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

 

3

 

 

 

Hemşire

 

 

2

-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

-Yoğun Bakım Sertifikasına sahip olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Kalp Damar Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

 

4

 

 

 

Hemşire

 

 

4

-Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesinde en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

5

 

 

Hemşire

 

12

-Ortaöğretim kurumlarının Hemşirelik veya Sağlık Memurluğu alanı/dalı mezunu

olmak.

 

6

 

 

Ebe

 

3

-Yükseköğretim kurumlarının Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, doğumhanede en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

7

 

Eczacı

3

Yükseköğretim kurumlarının Eczacılık Fakültesi mezunu olmak.

8

 

Diyetisyen

2

Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

 

 

9

 

 

 

Diyetisyen

 

 

1

-Yükseköğretim kurumlarının Beslenme ve Diyetetik Bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, Sağlık Kuruluşlarının Çocuk Metabolizma ve Beslenme Bölümünde 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

 

10

 

 

 

Biolog

 

 

2

-Yükseköğretim kurumlarının Biyoloji Bölümü lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, Mikrobiyoloji Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

11

 

Röntgen

Teknisyeni

 

10

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Görüntüleme Teknikleri bölüm/programı ön lisans

mezunu olmak.

 

 

12

 

 

 

Laborant

 

 

8

-Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

-Belgelendirmek kaydıyla, 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarının Biyokimya

Laboratuvarında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

13

 

Sağlık

Teknikeri

 

5

Yükseköğretim kurumlarının Anestezi, Anestezi Teknikerliği bölümü/programı ön

lisans mezunu olmak.

 

 

 

14

 

 

Sağlık Teknikeri

 

 

1

-Yükseköğretim kurumlarının Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

- Belgelendirmek kaydıyla, 2. veya 3. Basamak Sağlık Kuruluşlarında alanı ile ilgili en

az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

 

15

 

Sağlık

Teknikeri

 

2

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,

bölümü/programı ön lisans mezunu olmak.

 

16

 

Diğer Sağlık

Personeli

 

7

Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik bölümü/programı ön

lisans mezunu olmak.

 

17

 

 

Fizyoterapist

 

4

Yükseköğretim kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve

Rehabilitasyon bölümü lisans mezunu olmak.

18

 

Psikolog

3

Yükseköğretim kurumlarının Psikoloji bölümü lisans mezunu olmak.

 

19

 

Diğer Sağlık

Personeli

 

1

Yükseköğretim kurumlarının Protez ve Ortez bölümü/programı ön lisans mezunu

olmak.

 

BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen Genel Şartları taşımak,
 2. Nöbet usulü veya gece çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak, 3- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak, 5- Lisans mezunları için 2020 KPSS(B) Grubu KPSS P3 puanı,

Ön Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı,

Ortaöğretim Mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak.

6- Başvurulacak unvan için “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen şartları sağlamak, 7- Eczacı pozisyonuna başvuru için KPSS şartı aranmayıp, başvuracak adayların mezuniyet

notu yüksek olan, mezuniyet notunun eşit olması halinde ise mezuniyet tarihi eski olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.

8- Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya bu ilandaki sözleşmeli pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında (*) ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında (**) yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu  pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

(*) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrasında yer alan hüküm: “…Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”

(**) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1’inci maddesinin üç ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümler: “…Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”

 

Sözleşmesini;

 1. Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,
 2. Öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen ve ekli 4 sayılı cetvelde yer alan unvanlara ilişkin pozisyonlara Ek 4’üncü madde çerçevesinde atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlardan,
 3. Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az 1 (bir) yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3’üncü maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı feshedenler, 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.”

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

İlanın başvuru süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün olup, başvurular http://basvuru.kku.edu.tr/sozlesmeli adresinden elektronik ortamda yapılacaktır. Şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği başvuru platformunda mevcuttur.) 2- KPSS Sınav Sonuç Belgesi (Doğrulama kodu bulunması zorunludur).

3- Öğrenim Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerli kabul edilecektir). 4- Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı.

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi. 6- Fotoğraf

 1. Başvuracak adaylar “Aranan Nitelikler” başlığı altında belirtilen tecrübe şartına ilişkin çalışma sürelerini, çalıştıkları kurumdan alacakları ıslak imzalı veya kaşe ile onaylanmış resmi yazı ve sosyal güvenlik kurumu hizmet dökümü ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
 2. “Aranan Nitelikler” başlığı altında istenilen Sertifika/Belgelerin üzerinde tarihinin olması veya ilave bir yazı ile belgelendirilmesi zorunlu olup, ilanın başvuru süresi içerisinde alınan sertifika/belgeler geçerli kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

 1. Tüm adayların KPSS sonuç belgesi, ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecek olup, yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 2. KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, başvuru süresinin bitimini müteakip 10 (on) iş günü içerisinde, Üniversitemiz web sayfasından (veya başvuru platformundan) duyurulacaktır.
 3. Söz konusu sonuç açıklanmasına dair ilan, tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.
 4. Her pozisyon için ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenecektir.
 5. Atanmaya hak kazanan adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde gerekli belgeleri tamamlayarak, Üniversitemiz Tıp Fakültesi Dekanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgelerini teslim etmeyen adaylar ile belge teslim edip, atamasının yapıldığına ilişkin tebligattan sonra süresi içerisinde göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar çağrılacaktır.

İlan olunur.                                                                                         9959/1/1-1

 

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca, Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde istihdam edilme üzere, İŞKUR açık ilanında belirtilen genel ve özel şartları sağlayan adaylar arasından Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilecek işçiler, anılan Yönetmeliğin Geçici 6’ıncı maddesine istinaden, sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecek olup, tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayısı kadar da yedek aday doğrudan noter kurasıyla belirlenecektir.

Üniversitemiz Genel Sekreterliği ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında istihdam edilecek işçiler, noter kurası ile belirlenecek açık iş gücü sayısının (ilan edilen kadro sayısı) 4 (dört) katına kadar çağrılacak adaylar arasından, yapılacak Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenecektir.

İşçi alımına ilişkin bu ilana başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden 03/12/2020 – 07/12/2020 tarihleri arasında elektronik (online) olarak yapılacaktır. Kura yeri, tarihi ve saati İŞKUR açık iş ilanında belirtilecektir.

İlan edilen tüm pozisyonlara atanacaklar için deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca 2 (iki) aydır.

Başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları; ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılacaktır.

İşçi alım sürecinin her aşamasında; sözlü sınav yeri, tarihi, saati ve atanacak adaylardan istenilecek belgeler ve söz konusu belgelerin teslim tarihine ilişkin tüm bilgilendirme ve duyurular, Üniversitemizin https://kku.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir. Bu hususlara dair adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacaktır.

 

Çalıştırılacağı Hizmet Türü

Cinsiyet

Birimi

Kadro Sayısı

Yaş

İşçi Alım Yöntemi

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri

 

E/K

 

Genel Sekreterlik

 

6

 

22 – 30

Noter Kurası ve Sözlü Sınav

 

Temizlik Hizmetleri

 

E/K

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 

6

 

22 – 30

Noter Kurası ve Sözlü Sınav

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri

 

E

 

Tıp Fakültesi Hastanesi

 

39

 

22 – 30

 

Noter Kurası

Hasta Bakımı ve Temizliği

Hizmetleri

 

K

 

Tıp Fakültesi Hastanesi

 

20

 

22 – 30

 

Noter Kurası

Koruma ve Güvenlik

Hizmetleri

 

E/K

 

Tıp Fakültesi Hastanesi

 

11

 

22 – 30

 

Noter Kurası

Temizlik Hizmetleri

E/K

Tıp Fakültesi Hastanesi

10

22 – 30

Noter Kurası

İlan olunur.      

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-KIRIKKALE

 • BIST 100

  1.480%1,68
 • DOLAR

  9,6155% 1,21
 • EURO

  11,2278% 1,34
 • GRAM ALTIN

  552,90% 1,41
 • Ç. ALTIN

  912,285% 1,41
25.5° / 13.7°