KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli sağlık personel alım ilanı yayınladı.
Kamu Personeli Alım İlanları 5.04.2021 02:13:00 1021 0

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli sağlık personel alım ilanı yayınladı.

 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Farabi Hastanesi Başhekimliği (Özel Bütçe), 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi, 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıdaki belirtilen unvanlarda yazılı veya sözlü sınav yapılmaksızın ''Ortaöğretim”2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP94); Ön lisans 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSS93); "Lisans" 2020 KPSS (B) grubu sınavı ile (KPSSP3) puan türü esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ

KOD

UNVANI

ADEDİ

ARANAN NİTELİKLER

Farabi Hastanesi Başhekimliği

 

H01

 

Hemşire

 

10

 

Sağlık Yüksekokulu (Lisans) Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Farabi Hastanesi

Başhekimliği

 

H02

 

Hemşire

 

4

 

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

 

Farabi Hastanesi Başhekimliği

 

 

H03

 

 

Hemşire

 

 

3

Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. Herhangi bir sağlık kuruluşunda en az 1 yıl Servis Hemşireliği yapmış olmak ve bunu belgelendirmek.

 

 

 

Farabi Hastanesi Başhekimliği

 

 

 

 

ST01

 

 

 

 

Sağlık Teknikeri

 

 

 

 

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) ATT (Acil Tıp Teknikerliği) Bölümü veya Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (Ön Lisans) İlk ve Acil Yardım Bölümü mezunu olmak ve Üniversite Hastanesi Acil Servisinde en az 3 (üç) yıl çalışmış, Tıbbi KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer) eğitimine katılmış olmak ve bunu

belgelendirmek.

Farabi Hastanesi Başhekimliği

 

RT01

 

Röntgen Teknisyeni

 

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak.

 

 

Farabi Hastanesi Başhekimliği

 

 

 

 

RT02

 

 

 

Röntgen Teknisyeni

 

 

 

 

1

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Radyoloji Bölümü veya Tıbbi Görüntüleme Teknikerliği Bölümü mezunu olmak ve Üniversite Hastaneleri Girişimsel Radyoloji Ünitesi Endovasküler Serebral Anevrizma ve Akut İnme Trombektomi İşlemlerinde en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu

belgelendirmek.

1 - Başvuracak adaylar 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmalıdır. 2 - Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir

suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar. Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hile, iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

 1. - Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilişiği bulunmamak.
 2. - Adaylar mezuniyetine göre; 2020 KPSS Lisans (B) grubu 2020 KPSS Önlisans (B) grubu ve 2020 KPSS Ortaöğretim (B) grubu sınavına girmiş bulunmalıdır.
 3. - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.
 4. - Başvurular; 05.04.2021 - 19.04.2021 tarihleri arasında 15 gün süre ile https://online.ktu.edu.tr adresinden yapılacaktır.
 5. - SONUÇLAR; ilgili KPSS Puan türü sıralaması dikkate alınarak başvuru bitim tarihini takip eden 15 gün içerisinde sonuçlar ilan edilecektir.
 6. - 4-B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 1. - Mezuniyet belgesinin e-Devletten alınmış barkodlu bir nüshası (e-Devletten mezuniyet belgelerini temin edemeyenler mevcut mezuniyet belgesinin bir nüshasını ekleyebilirler.)
 2. - 2020 (Ortaöğretim-Önlisans) / 2020 (Lisans) KPSS Sonuç Belgesinin barkodlu bir nüshası 3 - Nüfus cüzdanı örneği
 1. - Son 6 ay içerisinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru işlemleri sırasında bilgisayar ortamında başvuru dilekçesine eklenecektir).
 2. - Deneyim belgesi ve Sertifika istenilen unvanlarda; söz konusu belgeler ilgililerin görev yapmış olduğu kurumdan alınacak olup belge başvuru işlemleri sırasında modüle yüklenecek ve ilgilinin yerleşmesi halinde belgenin aslı kurumumuza ibraz edilmek zorundadır.

Not 1 - Adaylar yalnızca bir pozisyona başvuru yapabilirler.

Not 2 - *Başvuru formlarını hatalı veya eksik dolduranların *Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı bilgi ve belge ibraz edenler ve belgeleri eksik olanların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel faiziyle birlikte tazmin edilir.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI

 • BIST 100

  1.441%0,95
 • DOLAR

  8,2464% -0,28
 • EURO

  10,0395% 0,34
 • GRAM ALTIN

  484,91% 0,48
 • Ç. ALTIN

  800,1015% 0,48
32° / 17°