HARRAN ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Harran Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı.
Kamu Personeli Alım İlanları 17.06.2021 00:37:00 0

Harran Üniversitesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli sağlık personeli alım ilanı yayınladı.

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Hastanesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28/06/2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 60 (altmış) adet (özel bütçeden) sözleşmeli personel alınacaktır.

ALINACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN

Nitelik

Kodu

 

Unvanı

 

Öğrenim

KPSS Puan

Türü

Kadro

Sayısı

 

Aranan Nitelikler

 

HM 01

 

Hemşire

 

Lisans

 

KPSS (P3)

 

25

Yükseköğretim Kurumlarının HemşirelikBölümü Lisans mezunu

olmak.

 

 

 

HM 02

 

 

 

Hemşire

 

 

 

Lisans

 

 

 

KPSS (P3)

 

 

 

5

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

 

 

 

HM 03

 

 

 

Hemşire

 

 

 

Lisans

 

 

 

KPSS (P3)

 

 

 

5

Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu Olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Lisans Mezuniyetinden Sonra Hastanelerin Acil Servis Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından

Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri Gerekmektedir.)

HM 04

Hemşire

Lise

KPSS (P94)

5

Sağlık Meslek Liselerinin HemşirelikBölümünden mezun olmak.

 

 

 

HM 05

 

 

 

Hemşire

 

 

 

Lise

 

 

 

KPSS (P94)

 

 

 

5

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerin Yoğun Bakım Ünitesinde En Az 1 (bir) Yıl Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz

Etmeleri Gerekmektedir.)

 

 

 

HM 06

 

 

 

Hemşire

 

 

 

Lise

 

 

 

KPSS (P94)

 

 

 

5

Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümünden mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla En Az 1 (bir) Yıl Hastanelerin Acil Servis Ünitesinde Hemşire Olarak Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri

Gerekmektedir.)

PS 01

Psikolog

Lisans

KPPS (P3)

1

Yükseköğretim Kurumlarının PsikolojiBölümü mezunu olmak.

 

FT 01

 

Fizyoterapist

 

Lisans

 

KPPS (P3)

 

1

Yükseköğretim Kurumlarının Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunu olmak.

EB 01

Ebe

Lisans

KPSS (P3)

3

Yükseköğretim Kurumlarının Ebelik Bölümü mezunu olmak.

 

LBR 01

 

Laborant

 

Ön lisans

 

KPSS (P93)

 

1

Yükseköğretim Kurumlarının Tıbbi Laboratuvar veya Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Ön lisans Programlarının birinden mezun

olmak.

 

 

 

 

RT 01

 

 

Röntgen Teknisyeni

 

 

Ön lisans

 

 

 

KPSS (P93)

 

 

 

2

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanede Alanında En Az 1 (bir) Yıl Çalışmış  Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz

Etmeleri Gerekmektedir.)

 

 

 

RT 02

 

 

Röntgen Teknisyeni

 

 

Ön lisans

 

 

 

KPSS (P93)

 

 

 

1

Yükseköğretim Kurumlarının Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Ön lisans mezunu olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Girişimsel Radyoloji Alanında En Az 1 (bir) Yıl Çalışmış Olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz

Etmeleri Gerekmektedir.)

 

 

 

DSP 01

 

Diğer Sağlık Personeli (Acil Tıp Teknisyeni)

 

 

 

Lise

 

 

 

KPSS (P94)

 

 

 

1

Sağlık Meslek Liselerinin Acil Tıp Teknisyenliği programından mezun olmak ve Belgelendirmek Kaydıyla Hastanelerin acil servislerinde en az 1 (bir) yıl çalışmış olmak. (Adayların Çalıştığı Kurumdan Çalışma Belgesi ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından Sigorta Döküm Belgesi İbraz Etmeleri

Gerekmektedir.)

I ) GENEL ŞARTLAR

 1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

a-) Türk Vatandaşı olmak,

b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 1. Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93) puanı ve Meslek Lisesi mezunları  için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
 2. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
 3. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 (B) maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç  sözleşmeyi  tek  taraflı  feshetmeleri  halinde,  fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumlarının sözleşmeli  personel  pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B)  maddesine  göre  sözleşmeli  personel  olarak  çalışanlar  Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ŞANLIURFA

 

 

 • BIST 100

  1.480%0,00
 • DOLAR

  9,7272% 1,30
 • EURO

  11,3621% 1,52
 • GRAM ALTIN

  552,90% 1,41
 • Ç. ALTIN

  912,285% 1,41
22.1° / 10°