GAZİ ÜNİVERSİTESİ İŞKUR ÜZERİNDEN PERSONEL ALIMI YAPACAK

Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında İŞKUR aracılığıyla daimi işçi alımı yapacak.
Kamu Personeli Alım İlanları 9.11.2020 08:07:00 0

Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında   İŞKUR  aracılığıyla daimi işçi alımı yapacak.

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM DUYURUSU Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu

 

Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

 

MESLEK ADI

MESLEK

ÖĞRENİM

ÖZEL ŞART

SINAV

AÇIK İŞ

 

KODU

DURUMU

DURUMU

SAYISI

 

 

 

 

Asansör Kurucusu Ve

 

İLKOKUL-

- Asansör bakım onarımı ile ilgili en az 1 yıl

 

 

 

Bakımcısı/Elektromekanik

 

KURA-

 

 

7412.21

İLKÖĞRETİM -

mesleki tecrübeye sahip olmak ve bunu

2

 

Taşıyıcılar Bakım Ve

SÖZLÜ

 

 

ORTAÖĞRETİM

belgelendirmek.

 

 

Onarımcısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ortaöğretim kurumlarının Elektrik -

 

 

 

 

 

 

Elektronik,Elektrik - Elektronik Teknolojisi

 

 

 

 

 

 

(Otomasyon), Elektrikçilik,Elektrik - Elektronik

KURA-

 

 

Elektrikçi (Genel)

7411.04

ORTAÖĞRETİM

Teknolojisi, Elektronik,Elektronik

1

 

SÖZLÜ

 

 

 

 

Teknolojisi,Endüstriyel Elektrik, Endüstriyel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektronik, Yüksek Gerilim Sistemleri

 

 

 

 

 

 

Bölümlerinden herhangi birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

- Ortaöğretim kurumlarının Makine,Makine Bakım

KURA-

 

 

Makine Bakım Onarımcısı

3115.74

ORTAÖĞRETİM

Onarım, Makine Teknolojisi,Bölümlerinden

1

 

SÖZLÜ

 

 

 

 

herhangi birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaynakçı (Oksijen Ve

 

İLKOKUL-

- Kaynakçılık ustalık belgesi, kalfalık belgesi veya

KURA-

 

 

7212.07

İLKÖĞRETİM -

1

 

Elektrik)

mesleki yeterlilik belgesine sahip olmak.

SÖZLÜ

 

 

 

ORTAÖĞRETİM

 

 

 

 

 

 

 

- Ortaöğretim kurumlarının Ahşap Teknolojisi,

 

 

 

Mobilyacı

5221.06

ORTAÖĞRETİM

Mobilya İmalatı, Mobilya ve Dekorasyon,

KURA-

2

 

Mobilyacılık,Bölümlerinden herhangi birinden

SÖZLÜ

 

 

 

 

mezun olmak.

 

 

 

 

 

İLKOKUL-

- Terzilik mesleğinde en az 1 yıl tecrübe sahibi

 

 

 

 

 

olduğunu belgelendirmek.

KURA-

 

 

Terzi

7531.13

İLKÖĞRETİM -

2

 

 

 

ORTAÖĞRETİM

- Terzilik ustalık, kalfalık veya mesleki yeterlilik

SÖZLÜ

 

 

 

 

 

belgesine sahip olmak.

 

 

 

Hastane Hizmetlisi

5329.01

ORTAÖĞRETİM

- MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme

KURA-

1

 

(ERKEK)

belgesine sahip olmak.

SÖZLÜ

 

Hastane Hizmetlisi

5329.01

ORTAÖĞRETİM

- MEB Onaylı Cenaze Hizmetleri Kursu Bitirme

KURA-

1

 

(KADIN)

 

 

belgesine sahip olmak.

SÖZLÜ

 

 

 

I. GENEL ŞARTLAR

 

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

 

 1. 18 yaşını tamamlamış olmak.

 

 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

 1. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

 

 1. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

 

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

 

 1. İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 2. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 

l) Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle her bir meslek için açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır. Asil adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda ise söz konusu kadrolar boş kalacaktır.

 

 1. Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

 

 1. Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması
 2. Adayların en fazla 35 yaşında olmaları

 

 1. Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 09.11.2020 – 13.11.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak ve ya Alo 170 – İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

 

IV. KURA İŞLEMLERİ

 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 27.11.2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid – 19 Pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Üniversitemiz yönetimce belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır.

 

Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

V. EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 

 1. Adaylar başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını noter kura çekiminden önce Gazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri istenecektir. Adayların evrak teslimine ilişkin ve diğer tüm duyurular Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesi duyurular bölümünden ilan edilecektir. Ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

 1. Yapılan sözlü sınav sonucunda Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarılı olan adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

VIII. GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet

 

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

İlanen duyurulur.

9043/1-1

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

 • BIST 100

  1.480%0,00
 • DOLAR

  9,7287% 1,31
 • EURO

  11,3889% 1,76
 • GRAM ALTIN

  552,90% 1,41
 • Ç. ALTIN

  912,285% 1,41
22.1° / 10°