GAZİ ÜNİVERSİTESİ İŞKUR ÜZERİNDEN 54 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 54 sözleşmeli personel alıyor.
Kamu Personeli Alım İlanları 14.12.2020 10:06:00 0

 Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla 54 sözleşmeli personel alıyor.

 

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

 

Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacaktır.

MESLEK ADI

MESLEK

ÖĞRENİM

ÖZEL ŞART

SINAV

AÇIK İŞ

 

KODU

DURUMU

DURUMU

SAYISI

 

 

 

 

 

 

 

Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının

 

 

 

 

 

 

engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da

 

 

 

Hastane Hizmetlisi

5329.01

ORTAÖĞRETİM

sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire

KURA

50

 

 

 

 

yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından

 

 

 

 

 

 

birinden mezun olmak.

 

 

 

 

 

İLKOKUL -

 

 

 

 

Temizlik Görevlisi

9112.06

İLKÖĞRETİM -

-

KURA

4

 

 

 

ORTAÖĞRETİM

 

 

 

 

I. GENEL ŞARTLAR

 

 

 

 

 

 

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

 

 1. 18 yaşını tamamlamış olmak.

 

 1. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

 1. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

 

 1. Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

 

 1. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

 

 1. İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

 

 1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

 

II. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 

1- Yukarıda yer alan Sürekli İşçi kadroları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle her bir meslek için açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır.

 

2- Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

 

3- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması.

 

4- Adayların en fazla 35 yaşında olmaları.

 

5- Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.

 

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 14.12.2020 - 18.12.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Alo 170

 

 • İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

 

IV. KURA İŞLEMLERİ

 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi amacı ile 28.12.2020 tarihinde saat 10:00’da Üniversitemiz Gazi Konser Salonunda (Gazi Üniversitesi Ana Giriş Kapısı (A Kapısı) yanı) noter huzurunda kura çekim işlemi yapılacaktır.

 

Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid - 19 Pandemisinin yayılmasını önlemek amacıyla gerekli önlemler Üniversitemiz yönetimce belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır.

 

Kura sonucu belirlenen adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

V. EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ

 

Her bir meslek kolu için belirlenen asıl adaylar sözlü sınava çağırılacak olup asıl adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda ise söz konusu kadrolar boş kalacaktır.

 

Yapılacak sözlü sınav sonucunda sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarılı olan adaylar Gazi Üniversitesi Rektörlüğü (www.gazi.edu.tr) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

 

VI. GERÇEGE AYKIRI BEYAN

 

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulundu ğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayı larak atamaları yapı lmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

İlanen duyurulur.


 

 • BIST 100

  1.480%1,68
 • DOLAR

  9,6155% 1,21
 • EURO

  11,2278% 1,34
 • GRAM ALTIN

  552,90% 1,41
 • Ç. ALTIN

  912,285% 1,41
25.5° / 13.7°