ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Çukurova Üniversitesi sözleşmeli Sağlık Personeli alım ilanı yayınladı.
Kamu Personeli Alım İlanları 30.12.2020 09:14:00 1159 0

Çukurova Üniversitesi sözleşmeli Sağlık Personeli alım ilanı yayınladı.

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

657/4-B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde (Üniversite Hastanesinde), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 54 (ellidört) sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

POZİSYON

UNVANI

KADRO

ARANAN NİTELİKLER

 

 

SIRA NO

SAYISI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Hemşirelik lisans programından mezun

 

HE1

HEMŞİRE

43

olmak, 2020 KPSS P3  puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış

 

 

 

 

olmak

 

 

 

 

 

 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya

 

Fİ2

FİZYOTERAPİST

1

Fizyoterapi  ve  Rehabilitasyon  lisans

programlarının

birinden  mezun

 

olmak, 2020 KPSS P3  puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış

 

 

 

 

 

 

 

 

olmak

 

 

 

 

 

 

Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri veya

 

LA3

LABORANT

2

Tıbbi  Laboratuvar  Teknikleri  ön  lisans

programlarının

birinden mezun

 

olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış

 

 

 

 

 

 

 

 

olmak

 

 

 

 

 

 

Paramedik veya  İlk  ve  Acil  Yardım  ön  lisans  programlarının  birinden

 

ST4

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan

 

 

 

 

almış olmak

 

 

 

 

 

 

Sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının Patoloji Laboratuvar Teknikleri

 

ST5

SAĞLIK TEKNİKERİ

2

ön lisans programından mezun olmak, (Patoloji Anabilim Dalı Kas

 

Laboratuvarı ve İmmünfloresan Laboratuvarında çalıştırılmak üzere) 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak

 

 

 

 

Ağız Diş Sağlığı veya Ağız ve Diş Sağlığı ön lisans programlarının birinden

 

ST6

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış

 

 

 

 

olmak

 

 

 

 

 

 

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi ön lisans

 

ST7

SAĞLIK TEKNİKERİ

1

programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en

 

 

 

 

az 60 ve üzeri puan almış olmak

 

 

 

PS8

PSİKOLOG

1

Fakültelerin Psikoloji lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P3

 

puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

DİĞER SAĞLIK

 

İlgili Fakülte veya Yüksekokulların perfüzyon lisans programından

 

DS9

1

mezun olmak veya Perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak,

 

PERSONELİ (Perfüzyonist)

 

 

 

2020 KPSS P3 puan türünden en az 60 ve üzeri puan almış olmak

 

 

 

 

 

1. GENEL ŞARTLAR

 

*Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.

 

*Erkek Adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak. *Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu

şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

 

*Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

 

*Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

 

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

 

*Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

 

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor

 

olmak.

 

*Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

*2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS(P3), KPSS (P93) sınav sonuç belgesine sahip olmak.

 

2. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

*On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

 

*Nüfus kayıt örneği (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

 

*Mezuniyet belgesinin (e-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

 

*2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

3. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 

*Adayların www.cu.edu.tr/ adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

*Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek, birden fazla pozisyona başvuru yapılamayacak olup, yapılması halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.

*Adayların öğrenim durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda yer alan öğrenim programları ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

*Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

*Başvuru işlemleri 30/12/2020 – 13/01/2021 tarihleri arasında yapılabilecektir *COVID-19 önlemleri çerçevesinde şahsen, posta veya faks yolu ile yapılan müracaatlar

kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

 1. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
 2.  
 3.  
 4. *Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik/hatalı olanlar

ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

 

*Başvurular incelendikten sonra, adayların isimleri KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı adayların isim listesi https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.

 

*KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecek olup, asıl kazanan adaylar atanmak üzere başvuru yapmadığı takdirde, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılacaktır.

 

*Adayla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.

*Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde istenilen belgeler ile Çukurova Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, İşçi Bürosuna şahsen müracaat etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ve müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.

 

* İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

*Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688 5. ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER

*Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, sonuçların ilan edilmesinden sonra istenecek belgeler, başvuru zamanı, evrakların teslim edilme şekli ve diğer şartlar Üniversitemiz https://personel.cu.edu.tr/ adresinden ayrıca ilan edilecektir.

 

 • BIST 100

  1.471%-1,13
 • DOLAR

  7,4413% 1,20
 • EURO

  9,0242% 0,76
 • GRAM ALTIN

  415,83% -0,65
 • Ç. ALTIN

  686,1195% -0,65
14° / 1°