BBDK KURUMU KPSS PUANI İLE MEMUR ALIMI YAPACAK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa atanacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alımı yapacağını duyurdu.
Kamu Personeli Alım İlanları 29.01.2021 10:06:00 318 0

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa atanacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alımı yapacağını duyurdu.

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

AÇIKTAN PERSONEL ALIM İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır.

 1. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI:
 1. Genel Şartlar:
  1. Türk Vatandaşı olmak,
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  6. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.
  7. 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
 2. Özel Şartlar: 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar

aranır.

 

Unvan

 

Kadro Sayısı

 

Görev Yeri

Öğrenim Şartı

(Bu bölümde sayılan bölüm, program ve alan isimleri KPSS kılavuzu dikkate alınarak belirlenmiştir.)

KPSS

Puan Türü

KPSS

Taban Puanı

Sözlü Sınava Çağrılabilecek Aday Sayısı (*)

 

Memur

 

2

 

İstanbul

 

Lisans

Siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakültelerine bağlı bölümlerden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak

 

KPSSP3

 

80

 

10

 

Memur

 

2

 

İstanbul

 

Ön Lisans

Adalet, adalet meslek eğitimi, adalet meslek yüksekokulu bölümlerinden birinden mezun olmak

 

KPSSP93

 

70

 

10

 

(*) Aday sayısı, KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle yapılacak sıralama sonucunda belirlenecek olup son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınava çağrılacaktır.

Giriş sınavına, kamu kurum veya kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSSP3 veya KPSSP93 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadro veya pozisyona yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) başvuruda bulunamayacaktır. Bu şekilde başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların başvurularına ilişkin herhangi bir işlem tesis edilmeyecektir.

 1. SINAV BAŞVURUSU:

Başvurular, Kurumun resmi internet sitesinden (www.bddk.org.tr) on-line erişim suretiyle ulaşılabilecek "Başvuru Formu"nun eksiksiz ve doğru olarak doldurulması suretiyle yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Başvurular, 01.02.2021 tarihi saat 14.00'da başlayıp 10.02.2021 tarihi saat 16.00’da sona erecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sözlü sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat hükmünde olup ayrıca yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilecek olup bu ilan da tebligat hükmündedir.

 1. SINAV KONULARI VE SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Sözlü sınav adayların;

 1. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği (50 puan),
 2. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),
 3. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),

ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),

 1. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),

yönlerinden değerlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

HABER;ABDULLAH ORTAÇ

Anahtar Kelimeler: KURUMU PUANI MEMUR ALIMI YAPACAK
 • BIST 100

  1.378%0,00
 • DOLAR

  8,1075% 0,02
 • EURO

  9,7184% 0,22
 • GRAM ALTIN

  455,35% 0,29
 • Ç. ALTIN

  751,3275% 0,29
17° / 5°