BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYAINLADI

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alıyor.
Kamu Personeli Alım İlanları 9.12.2020 08:13:00 1251 0

Balıkesir Üniversitesi  Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere sözleşmeli sağlık personeli alıyor.

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

 

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (Hastane) istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2. Maddenin

 

 1. fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 7 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

POZİSYON

POZİSYON

ADET

 

 

 

NİTELİKLER

 

 

BÜTÇE

 

KODU

 

 

 

 

 

BİRİMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans

 

 

 

 

 

 

programından mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

*  Kamu veya özel hastanelerde Fizyoterapist olarak en az 1 yıl çalışmış

 

 

001

Fizyoterapist

1

 

olduğunu belgelendirmek.

 

 

Özel Bütçe

 

 

 

 

*

Omurga problemlerinde osteopatik yaklaşımlar eğitimi almış olmak.

 

 

 

 

 

*  Fonksiyonel Tıp ve Osteopatik bağlantılar eğitimi almış olmak.

 

 

 

 

 

 

*  2020 KPSS/P3 puan türünden 80 ve üzeri puan almış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Ebelik Lisans Programından mezun olmak.

 

 

 

 

 

 

 

*  Kamu

veya  özel  hastanelerde  ebe  olarak

en  az  5  yıl

çalışmış

 

 

002

Ebe

1

 

olduğunu belgelendirmek.

 

 

Özel Bütçe

 

*  Sağlık

Bakanlığından

onaylı   Neonatal

Resüsitasyon

Programı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulayıcı Sertifikasına sahip olmak.

 

 

 

 

 

 

 

*  2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu

 

 

 

 

 

 

Lisans programından mezun olmak.

 

 

 

 

003

Hemşire

5

*

Sağlık

Bakanlığından

onaylı  Yoğun  Bakım

Hemşireliği  sertifikasına

Özel Bütçe

 

 

sahip olmak veya kamu ve özel hastanelerinin yoğun bakım hemşiresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

olarak en az 1 yıl çalışmış olduğunu belgelendirmek.

 

 

 

 

 

 

*  2020 KPSS/P3 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 

Genel Şartlar:

 

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları

 

taşımak.

 

Özel Şartlar:

 

1 - Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak.

 

2 - 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak.

 

3 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

5 - Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle

 

kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması.

 

6 - Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

 

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu belirteceklerdir. Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Adaylar başvurularını ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BALIKESİR adresine posta yolu ile yapacaklardır (Ülkemizde ve tüm dünyada etkili olan COVID-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığınca alınmış olan tedbirler kapsamında). Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular ile faks veya internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

 

1 - Fotoğraflı başvuru formu.

 

2 - Nüfus cüzdanı fotokopisi.

 

3 - Diploma fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

 

4 - 2020 yılı KPSS sonuç belgesi.

 

5 - Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katılım belgesi/ sertifika.

 

6 - SGK prim günlerini gösterir belge.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

 

Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.

 

Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

İLETİŞİM:

 

 1. 266 612 14 00 Dahili: 101422-101454-101455-101418 Mail Adresi: idariper@balikesir.edu.tr
 • BIST 100

  1.472%-1,11
 • DOLAR

  7,4237% 0,97
 • EURO

  9,0096% 0,59
 • GRAM ALTIN

  418,88% 0,08
 • Ç. ALTIN

  691,152% 0,08
14° / 1°