Haber Detayı
20 Ekim 2018 - Cumartesi 12:38 Bu haber 2218 kez okundu
 
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIYOR
Yozgat Bozok Üniversitesi hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, Lisans mezunları için 2018 Yılı KPSS (Bgrubu), Önlisans ve Lise mezunları için 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre Sözleşmeli Personel alınacak.
Kamudan Haberler Haberi
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIYOR

Yozgat Bozok Üniversitesi  hastanesinde veya Rektörlükçe görevlendirilecek diğer birimlerde, Lisans mezunları için 2018 Yılı KPSS (Bgrubu), Önlisans ve Lise mezunları için 2016 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesine göre   Sözleşmeli Personel   alınacak.

 


BaĢvuru Tarihi : 19/10/2018-02/11/2018 Cuma günü saat 17.00’a kadar,
BaĢvuru Yeri : BaĢvurular Yozgat Bozok Üniversitesi Personel Daire BaĢkanlığı'na şahsen yapılacaktır.


BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR


1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen Şartları taşımak,
2- 2016 yılı ve 2018 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiĢ olmak. (Lise mezunları için 2016 yılı KPSSP94, Önlisans mezunları için
2016 yılı KPSSP93, Lisans mezunları için 2018 KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4- BaĢvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
5- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince “Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleĢmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleĢmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleĢmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleĢmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”


 BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ


www.bozok.edu.tr adresinden temin edilecek başvuru formu eksiksiz doldurularak istenilen belgeler ile birlikte Yozgat Bozok
Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı'na şahsen yapılacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen asil ve yedek kazanan adayların isim listeleri, iĢe baĢlamaları için gerekli
evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde
www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan Ģartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin
sözleĢmeleri feshedilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan edilen kadro sayısının 2
(iki) katı kadar yedek uygulanacaktır.
Eczacı Unvanına Başvuruların Değerlendirilmesi: Eczacı unvanı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslar”a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav Ģartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup kazanan aday sözlü sınav baĢarı puanı sırasına göre tespit edilerek ayrıca www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

İSTENİLEN  BELGELER:


1- Öğrenim Belgesi fotokopisi,
2- KPSS Sonuç Belgesi
3- Bir adet vesikalık fotoğraf. (son altı ay içinde çekilmiş),
4- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu ( www.bozok.edu.tr ) ilan duyurusundan temin edildikten sonra eksiksiz olarak doldurulup
teslim edilecektir.
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi veya sertifika istenmiĢ ise fotokopisi,
6- Başvurulan unvanda çalışma şartı (tecrübe) istenmiş ise; SGK Hizmet Döküm Belgesi ve alanında çalıştığına dair tecrübe belgesi.

Tecrübe belgesinde işyeri SGK sicil numarası ile o işyerinde yaptığı iş açıkça yazılı olmak zorundadır. Tecrübe belgesini veren işyeri ile sigorta primini yatıran işyerinin aynı olması gerekmektedir.
7- Başvuru iĢlemleri belgelerin fotokopileri ile yapılacak, yerleştirme iĢlemlerinde ise asıl belgeler istenecektir. Belgelerinin aslını
getirmeyenlerin iĢlemleri yapılmayacaktır.

 

AÇIKLAMALAR:


1- Her aday yalnızca bir kadroya başvuru yapabilir.
2- Başvuruda verilen tüm evraklar, fotokopi olması nedeniyle kesinlikle geri iade edilmeyecektir.

 

YOZGAT ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?eee55114-3a4d-4f9e-8e7c-759c9865aae9

 

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-YOZGAT

 

 

 

 

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: YOZGAT, BOZOK, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı