Haber Detayı
28 Haziran 2019 - Cuma 13:12 Bu haber 1582 kez okundu
 
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI
Devlet Personel Başkanlığı tarafından bugün yayımlanan ilana göre Pamukkale Üniversitesi toplam 2 sözleşmeli sağlık personel alımı gerçekleştirecek.
- Haberi
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Devlet Personel Başkanlığı  tarafından bugün yayımlanan ilana göre Pamukkale Üniversitesi toplam 2 sözleşmeli sağlık personel alımı gerçekleştirecek.  

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:


SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI


Üniversitemiz Rektörlüğü Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğünde, 657
Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve
giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı’na ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2. maddesinin (b)
fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanda, 2018 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas
alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.
Sıra Unvanı
KPSS
Puan Türü
Kadro
Sayısı Aranılan Nitelikler
1 HEMŞİRE* KPSS (P3) 2
Sağlık Yüksekokullarının ve/veya Sağlık Bilimleri
Fakültelerinin ve/veya Hemşirelik Fakültelerinin
Hemşirelik Bölümü Lisans mezunu olmak.
* Hemşirelik bölümüne eşdeğer diğer bölüm mezunları, hemşire unvanına başvuru
yapamaz.


I. GENEL ŞARTLAR:
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
3- 657 sayılı kanunun 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
4- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3)) sınav sonuç belgesine sahip olmak.
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
6- Erkek adaylar için askerlik görevini fiilen yapmış olmak.
7- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler"
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.


II. İSTENİLEN BELGELER


1- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://www.pau.edu.tr/personel/tr )
2- 1 Adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacak)
3- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (aslı, noter veya aslı gibidir onaylı sureti veya
karekodlu E- Devlet çıktısı )
4- 2018 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3)) sınav sonuç belgesi
5- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
6- Erkek adaylar için askerlik terhis belgesi. (E-Devlet çıktısı olabilir)
7- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu
olmadığını gösterir belge. (Heyet Raporu).


III. BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:


Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai
sonuna kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta yolu ile yapılabilecektir. Süresinde yapılmayan veya postada meydana gelen
gecikmelerde yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya
eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları
geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem
yapılacaktır.


IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


2018 KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre hak kazanan adayın ismi, gerekli evraklar
ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü
içerisinde www.pau.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Kadronun 1(bir) katı kadar yedek aday
belirlenecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Adayla
hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayın
sözleşmesi 1 (bir) ay içerisinde fesih edilecektir.


Adres: Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Kınıklı Kampüsü
Pamukkale/DENİZLİ
Tel. (0258) 296 22 50
5653/1

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-DENİZLİ

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: PAMUKKALE, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı