Haber Detayı
17 Nisan 2019 - Çarşamba 10:21 Bu haber 1347 kez okundu
 
MUŞ ÖZEL İDARESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI
Muş Özel İdaresi çeşitli birimlerinde görevlendirilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecek.. Adayların 2018 KPSSP3 grubu puan sırası ve sözlü sınav yapılmak suretiyle 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Mimar olmak üzere toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacak.
- Haberi
MUŞ ÖZEL İDARESİ  SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI YAYINLADI

 


SÖZLEŞMELİ PERSONEL GİRİŞ (SÖZLÜ) SINAVI İLANI
1) SINAVIN AMAÇ ve KAPSAMI:
5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ıncı maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49.
Maddesinin 3 üncü fıkrasına göre boş kadro karşılığı İdaremizin çeşitli birimlerinde
görevlendirilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli personel istihdam edilecektir. Adayların 2018
KPSSP3 grubu puan sırası ve sözlü sınav yapılmak suretiyle 2 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet
Mimar olmak üzere toplam 3 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

MİMAR T.H.S 1


Üniversitelerin Mühendislik Mimarlık
Fakültelerinin Mimarlık Bölümü mezunu
olmak. (En az 4 yıllık lisans)


MÜHENDİS T.H.S. 2


Üniversitelerin Mühendislik Mimarlık
Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü
mezunu olmak. (En az 4 yıllık lisans)


2. SINAV BAŞVURUSU İÇİN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2.2) Üniversitelerin 'UNVANI İLE İLGİLİ ' bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla
sözleşmesi bulunmamak,
2.3) Mimar kadrosuna başvuracak adayların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen
EKB Uzmanı Belgesine sahip olmak,
2.4) 2018 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavının KPSS - B grubu KPSSP3 puan türünden en az 55 puan almış
olmak.
2.5) Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.
2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
2.7) Son müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 
2.8) İlimizde, şantiye ve her türlü arazi şartlarında çalışmayı ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanunun 5. maddesinde "İl Özel İdaresinin görev alanı İl sınırını kapsar" hükmüne istinaden
İlimize bağlı 5 ilçenin herhangi birinde İl Özel İdaresince gerek görülmesi halinde çalışmayı
kabul ve taahhüt etmek,
2.9) Müracaat tarihi itibariyle son 1 yıl Muş ilinde ikamet ediyor olmak, bunu Nüfus
Müdürlüğünden alacağı yazıyla belgelendirmek.
2.10) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi
ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. Maddesi gereğince, sözleşmeli olarak çalışmakta iken,
son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir
Kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmelerini tek taraflı
feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle Kurumumuzun sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilmeleri mümkün değildir. Ancak sözleşmesini; anılan esasların ek
4 üncü madde çerçevesinde tek taraflı feshedenlerden unvan değişikliği yapanlar, bir yıllık süre
şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam edilebilirler.
2.11) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Bunlar göreve
başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında;
26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
3) BAŞVURU ŞEKLİ:
Adayların 23/04/2019 – 26/04/2019 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri Muş İl Özel İdaresi
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne ŞAHSEN teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta ile
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
4) İSTENEN BELGELER:
4.1) İş Talep Formu (Kurum tarafından verilecektir.)
4.2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
4.3) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf,
4.4) İkametgah belgesi,
4.5) Nüfus müdürlüğünden alınacak adres bilgili nüfus kayıt örneği(il içinde adres değiştirildi
ise bu bilgiyi de içeren),
4.6) KPSS sonuç belgesi, (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır.)
4.7) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi ya da e-devlet üzerinden alınan mezun belgesi
çıktısı, (Yurtdışı mezunları için YÖK denklik belgesi)
4.8) Adli Sicil Kaydı olmadığına dair yazılı beyan,
4.9) Sağlık raporu, (Kazanan adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
4.10) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge,
4.11) Mimar kadrosuna başvuracak adayların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen
EKB Uzmanı Belgesi fotokopisi,
4.12) İş Talep Formunu eksik dolduran yada eksik belge ile müracaat edenlerin başvuruları
değerlendirmeye alınmayacaktır. İlan tarihinden önce yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
4.13) Sözlü sınava; başvuru şartlarını taşıyan adaylar çağrılacaktır. Sıralama başvuru şartlarını
taşıyan adayların KPSS puanına göre yüksek puandan aşağıya doğru yapılacaktır.
4.14) Sözlü sınava girecekler Muş İl Özel İdaresi (www.musilozelidaresi.gov.tr) Web
Sayfalarından duyurulacaktır.
5) SÖZLÜ SINAV TARİHİ - SINAVIN YERİ:
5.1) Sözlü/mülakat sınavı 01/05/2019 tarihinde Muş İl Özel İdaresi Encümen Toplantı
Salonunda yapılacak olup, sözlü/mülakat sınav programı Muş İl Özel İdaresi
(www.musilozelidaresi.gov.tr) Web Sayfalarından duyurulacaktır.
5.2) Giriş Sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti,
muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup,
olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.
5.3) Sözlü/Mülakatta komisyon Başkan ve Üyelerin her birinin takdir edeceği puanlama
ortalaması üzerinden değerlendirilecektir.
5.4) Sözlü sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sözlü sınav notu en az 60
(altmış) puan alan aday başarı sıralamasına girmiş sayılacaktır.
5.5) Sınav Komisyonu, sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenen
adayların atanması veya atanmaması idarenin yetkisindedir.
5.6) Sözlü/Mülakat değerlendirmeleri sonucu başarı sıralamasında;
a) 2018 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) tarafından yapılan KPSS-B
grubu P3 puan türünün 30' u
b) Sözlü/Mülakat sınav notunun 70’i
Üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
5.7) Başarı sıralaması en yüksek alan adaydan başlamak üzere 03.05.2019 tarihinde İl Özel
İdaresi ilan panosunda ve www.musilozelidaresi.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Bu
ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
İlan Tarihi : 22.04.2019
Başvuru Tarihleri : 23/04/2019 – 26/04/2019
Sözlü Sınava Gireceklerin İlanı : 30/04/2019
Sözlü Sınav Tarihi : 01/05/2019 Saat: 10.00
Sözlü Sınav Yeri : İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu Bitlis Karayolu Üzeri Otogar
Karşısı Merkez/MUŞ
Sonuçların İlanı : 03.05.2019
İrtibat Telefon: 0436 212 11 65 Faks: 0 436 216 11 66

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: MUŞ, ÖZEL, İDARESİ, , SÖZLEŞMELİ, PERSONEL, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı