Haber Detayı
02 Haziran 2013 - Pazar 19:57 Bu haber 1229 kez okundu
 
MERSİN BARO BAŞKANLIĞINDAN BASIN AÇIKLAMASI
MERSİN BAROSU BAŞKANLIĞINDAN, TAKSİM GEZİ PARKI'NDA YAŞANAN OLAYLAR İLE İLGİLİ BİR YAZILI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.
Gündem Haberi
MERSİN BARO BAŞKANLIĞINDAN BASIN AÇIKLAMASI


MERSİN BAROSU BAŞKANLIĞINDAN, TAKSİM GEZİ PARKI'NDA YAŞANAN OLAYLAR İLE İLGİLİ BİR YAZILI BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI.

Mersin Baro Başkanlığndan yapılan yazılı Basın açıklaması şöyle:

 

GEREĞİNİ YAPIN

 

Baro Başkanı Antmen, Taksim Gezi Parkı’nda, Anayasa’dan ve evrensel hukuk kurallarından kaynaklanan protesto, itiraz, gösteri ve eylem haklarını kullanmaya çalışan halkın baskılanmaya çalışılmasını hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, park ile ilgili mevcut mahkeme kararının gereğinin yapılması için çağrı yaptı.

 

 

Mersin Barosu Başkanlığı,  Taksim Gezi Parkı’nda yaşanan olaylar ve polisin sert müdahalesini, Forum Mersin AVM’de yaptığı basın açıklaması ve sonrasında Barış Meydanı’na yaptığı yürüyüş ile protesto etti. Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, yaptığı basın açıklamasında hükümeti eleştirdi. “Avukatlık Kanunu’nun 76.maddesi ile 95.maddesine dayanarak yasal görevimiz kapsamında ve kamu görevimizin ifası anlamında arz ediyoruz ki: Taksim Meydanı Gezi Parkı’nda bulunan bir kısım ağaçların sökülerek yerine, o kentte yaşayan halkın isteği ve görüşü dışında AVM yapılacağı  iddiaları üzerine, halk tarafından başlatılan protesto eylemleri, kolluk kuvvetlerince hukuka aykırı güç kullanılarak dağıtılmaya ve bastırılmaya çalışılmıştır” diyen Antmen, bu durumun hukuk kuralları ile bağdaşmadığını vurguladı.

 

HUKUKA AYKIRI

 

Başkan Antmen, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Kaldı ki; idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak açılan davada, İstanbul İdare Mahkemesi ‘İdari işlemin yürütmesinin durdurulmasına’ da karar vermiştir. Mevcut bu mahkeme kararına rağmen yasalara aykırı olarak davalı idareye ait iş makineleri gezi parkında bulunmaya devam edemezler, mahkeme kararları herkes için bağlayıcıdır. İdarenin, Taksim Gezi Parkında yapmak isteği işlem, kültürel doğal miras, sosyal donatı, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmayıp, hazırlanan imar planının belirsizlik arz etmesi nedeniyle de hukuka aykırı bulunmaktadır. Anayasa’nın Çevre Hakkını güvence altına alan 56.maddesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi olduğu, devletin herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlamak yükümlülüğünde olduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Kentine sahip çıkmak isteyen yurttaşlarımız , vatandaş olarak savunmak ve korumakla yükümlü olduğu hakkını, Anayasa’nın 34.maddesi ile güvence altına alınmış olan, ‘herkesin önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir’ hükmü gereği Taksim Gezi Parkı’nda bulunmak suretiyle kullanmaktadırlar. Bu hak kısıtlanamaz. Özünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’dan alan bu hakkın ihlali açıkça hukukun ve Yasal mevzuatın ihlal edilmesidir. Temel özgürlüklerden olan toplanma hakkının, güvenlik güçleri tarafından, demokratik kitle örgütleri ve halkın üzerinde  gerek bedeni kuvvet ve gerekse maddi güç kullanımında kolluğun suç oluşturacak eylemlerde bulunması demokratik hukuk devletinde asla kabul edilecek hususlar değildir. Demokratik hukuk devletinde olmaması gereken şekilde  kamu görevlilerinin ve kolluğun şiddet içermeyen gösterilerde demokratik anayasal haklara tahammül göstermeyerek bireyin ve toplumun hak arama özgürlüğü ile kendine ifade etme özgürlüğüne  yönelik eylem ve tepkilerinde hukuk dışı zor kullanımının ülkemizde gittikçe yaygınlaştığı  ve şiddetinin dozunun giderek arttığı açıkça gözlenmektedir. Malum olduğu üzere, emir olsa dahi, kolluk kuvvetinin bu şekildeki güç kullanımı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve 5237 Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun ve hukuki değildir. Halkın kendini ifade etme özgürlüğüne saygı duyarak Taksim Gezi Parkı’nda, Anayasa’dan ve evrensel hukuk kurallarından kaynaklanan protesto, itiraz, gösteri ve eylem haklarını kullanmaya çalışan halkın baskılanmaya çalışılmasını hukuka aykırı bulduğumuzu bildiriyor; mevcut mahkeme kararı gereğinin ifasını talep ediyoruz”. 

 

GEREĞİNİ YAPIN

 

Baro Başkanı Antmen, Taksim Gezi Parkı’nda, Anayasa’dan ve evrensel hukuk kurallarından kaynaklanan protesto, itiraz, gösteri ve eylem haklarını kullanmaya çalışan halkın baskılanmaya çalışılmasını hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, park ile ilgili mevcut mahkeme kararının gereğinin yapılması için çağrı yaptı.

 

 

Mersin Barosu Başkanlığı,  Taksim Gezi Parkı’nda yaşanan olaylar ve polisin sert müdahalesini, Forum Mersin AVM’de yaptığı basın açıklaması ve sonrasında Barış Meydanı’na yaptığı yürüyüş ile protesto etti. Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, yaptığı basın açıklamasında hükümeti eleştirdi. “Avukatlık Kanunu’nun 76.maddesi ile 95.maddesine dayanarak yasal görevimiz kapsamında ve kamu görevimizin ifası anlamında arz ediyoruz ki: Taksim Meydanı Gezi Parkı’nda bulunan bir kısım ağaçların sökülerek yerine, o kentte yaşayan halkın isteği ve görüşü dışında AVM yapılacağı  iddiaları üzerine, halk tarafından başlatılan protesto eylemleri, kolluk kuvvetlerince hukuka aykırı güç kullanılarak dağıtılmaya ve bastırılmaya çalışılmıştır” diyen Antmen, bu durumun hukuk kuralları ile bağdaşmadığını vurguladı.

 

HUKUKA AYKIRI

 

Başkan Antmen, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Kaldı ki; idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak açılan davada, İstanbul İdare Mahkemesi ‘İdari işlemin yürütmesinin durdurulmasına’ da karar vermiştir. Mevcut bu mahkeme kararına rağmen yasalara aykırı olarak davalı idareye ait iş makineleri gezi parkında bulunmaya devam edemezler, mahkeme kararları herkes için bağlayıcıdır. İdarenin, Taksim Gezi Parkında yapmak isteği işlem, kültürel doğal miras, sosyal donatı, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmayıp, hazırlanan imar planının belirsizlik arz etmesi nedeniyle de hukuka aykırı bulunmaktadır. Anayasa’nın Çevre Hakkını güvence altına alan 56.maddesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi olduğu, devletin herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlamak yükümlülüğünde olduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Kentine sahip çıkmak isteyen yurttaşlarımız , vatandaş olarak savunmak ve korumakla yükümlü olduğu hakkını, Anayasa’nın 34.maddesi ile güvence altına alınmış olan, ‘herkesin önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir’ hükmü gereği Taksim Gezi Parkı’nda bulunmak suretiyle kullanmaktadırlar. Bu hak kısıtlanamaz. Özünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’dan alan bu hakkın ihlali açıkça hukukun ve Yasal mevzuatın ihlal edilmesidir. Temel özgürlüklerden olan toplanma hakkının, güvenlik güçleri tarafından, demokratik kitle örgütleri ve halkın üzerinde  gerek bedeni kuvvet ve gerekse maddi güç kullanımında kolluğun suç oluşturacak eylemlerde bulunması demokratik hukuk devletinde asla kabul edilecek hususlar değildir. Demokratik hukuk devletinde olmaması gereken şekilde  kamu görevlilerinin ve kolluğun şiddet içermeyen gösterilerde demokratik anayasal haklara tahammül göstermeyerek bireyin ve toplumun hak arama özgürlüğü ile kendine ifade etme özgürlüğüne  yönelik eylem ve tepkilerinde hukuk dışı zor kullanımının ülkemizde gittikçe yaygınlaştığı  ve şiddetinin dozunun giderek arttığı açıkça gözlenmektedir. Malum olduğu üzere, emir olsa dahi, kolluk kuvvetinin bu şekildeki güç kullanımı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve 5237 Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun ve hukuki değildir. Halkın kendini ifade etme özgürlüğüne saygı duyarak Taksim Gezi Parkı’nda, Anayasa’dan ve evrensel hukuk kurallarından kaynaklanan protesto, itiraz, gösteri ve eylem haklarını kullanmaya çalışan halkın baskılanmaya çalışılmasını hukuka aykırı bulduğumuzu bildiriyor; mevcut mahkeme kararı gereğinin ifasını talep ediyoruz”. 

 

GEREĞİNİ YAPIN

 

Baro Başkanı Antmen, Taksim Gezi Parkı’nda, Anayasa’dan ve evrensel hukuk kurallarından kaynaklanan protesto, itiraz, gösteri ve eylem haklarını kullanmaya çalışan halkın baskılanmaya çalışılmasını hukuka aykırı olduğunu söyleyerek, park ile ilgili mevcut mahkeme kararının gereğinin yapılması için çağrı yaptı.

 

 

Mersin Barosu Başkanlığı,  Taksim Gezi Parkı’nda yaşanan olaylar ve polisin sert müdahalesini, Forum Mersin AVM’de yaptığı basın açıklaması ve sonrasında Barış Meydanı’na yaptığı yürüyüş ile protesto etti. Mersin Barosu Başkanı Alpay Antmen, yaptığı basın açıklamasında hükümeti eleştirdi. “Avukatlık Kanunu’nun 76.maddesi ile 95.maddesine dayanarak yasal görevimiz kapsamında ve kamu görevimizin ifası anlamında arz ediyoruz ki: Taksim Meydanı Gezi Parkı’nda bulunan bir kısım ağaçların sökülerek yerine, o kentte yaşayan halkın isteği ve görüşü dışında AVM yapılacağı  iddiaları üzerine, halk tarafından başlatılan protesto eylemleri, kolluk kuvvetlerince hukuka aykırı güç kullanılarak dağıtılmaya ve bastırılmaya çalışılmıştır” diyen Antmen, bu durumun hukuk kuralları ile bağdaşmadığını vurguladı.

 

HUKUKA AYKIRI

 

Başkan Antmen, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Kaldı ki; idari işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması ile ilgili olarak açılan davada, İstanbul İdare Mahkemesi ‘İdari işlemin yürütmesinin durdurulmasına’ da karar vermiştir. Mevcut bu mahkeme kararına rağmen yasalara aykırı olarak davalı idareye ait iş makineleri gezi parkında bulunmaya devam edemezler, mahkeme kararları herkes için bağlayıcıdır. İdarenin, Taksim Gezi Parkında yapmak isteği işlem, kültürel doğal miras, sosyal donatı, şehircilik ve planlama ilkelerine uygun olmayıp, hazırlanan imar planının belirsizlik arz etmesi nedeniyle de hukuka aykırı bulunmaktadır. Anayasa’nın Çevre Hakkını güvence altına alan 56.maddesinde, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahip olduğu, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevi olduğu, devletin herkesin hayatını beden ve ruh sağlığı içerisinde sürdürmesini sağlamak yükümlülüğünde olduğu açıkça hükme bağlanmıştır. Kentine sahip çıkmak isteyen yurttaşlarımız , vatandaş olarak savunmak ve korumakla yükümlü olduğu hakkını, Anayasa’nın 34.maddesi ile güvence altına alınmış olan, ‘herkesin önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahiptir’ hükmü gereği Taksim Gezi Parkı’nda bulunmak suretiyle kullanmaktadırlar. Bu hak kısıtlanamaz. Özünü Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Anayasa’dan alan bu hakkın ihlali açıkça hukukun ve Yasal mevzuatın ihlal edilmesidir. Temel özgürlüklerden olan toplanma hakkının, güvenlik güçleri tarafından, demokratik kitle örgütleri ve halkın üzerinde  gerek bedeni kuvvet ve gerekse maddi güç kullanımında kolluğun suç oluşturacak eylemlerde bulunması demokratik hukuk devletinde asla kabul edilecek hususlar değildir. Demokratik hukuk devletinde olmaması gereken şekilde  kamu görevlilerinin ve kolluğun şiddet içermeyen gösterilerde demokratik anayasal haklara tahammül göstermeyerek bireyin ve toplumun hak arama özgürlüğü ile kendine ifade etme özgürlüğüne  yönelik eylem ve tepkilerinde hukuk dışı zor kullanımının ülkemizde gittikçe yaygınlaştığı  ve şiddetinin dozunun giderek arttığı açıkça gözlenmektedir. Malum olduğu üzere, emir olsa dahi, kolluk kuvvetinin bu şekildeki güç kullanımı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve 5237 Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun ve hukuki değildir. Halkın kendini ifade etme özgürlüğüne saygı duyarak Taksim Gezi Parkı’nda, Anayasa’dan ve evrensel hukuk kurallarından kaynaklanan protesto, itiraz, gösteri ve eylem haklarını kullanmaya çalışan halkın baskılanmaya çalışılmasını hukuka aykırı bulduğumuzu bildiriyor; mevcut mahkeme kararı gereğinin ifasını talep ediyoruz”. denildi.

 

ARTUKLU HABER AJANSI-MERSİN

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: , MERSİN, BAROSU, BAŞKANLIĞINDAN, TAKSİM, GEZİ, PARKINDA, YAŞANAN, OLAYLAR, İL
Yorumlar
Haber Yazılımı