Haber Detayı
16 Ocak 2020 - Perşembe 22:33 Bu haber 25832 kez okundu
 
MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI
İnönü Üniversitesi; Hemşire ve Tekniker olmak üzere toplam 101 sağlık personeli istihdam edileceğini yayımladı…
- Haberi
MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

 İnönü Üniversitesi; Hemşire ve Tekniker olmak üzere toplam 101 sağlık personeli istihdam edileceğini yayımladı…

91 Hemşire ve 10 Sağlık Teknikeri olmak  üzere toplamda 101 sağlık personeli alımı yapılacak.

Fotoğraf açıklaması yok.

ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR


1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen Ģartları taĢımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaĢlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmıĢ veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleĢmeli personel pozisyonuna iliĢkin yataklı
tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalıĢmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum
memuriyete giriĢte tam teĢekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. BaĢvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam
edilenlerin, “Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleĢmelerinin feshedilmesi veya sözleĢme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleĢmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleĢmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında iĢlem
yürütülmeyecektir.


BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI


Ġlan Tarihi : 13/01/2020
BaĢvuru BitiĢ Tarihi : 24/01/2020
Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiĢ olacaktır)
4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
7. Adli Sicil Kaydı
BaĢvurular personelilan.inonu.edu.tr adresinden online yapılacaktır.


BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


YerleĢtirme sonuçları son baĢvuru tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
Ġlan tebligat mahiyetinde olup, baĢvurusu kabul edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-MALATYA

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: MALATYA, İNÖNÜ, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı