Haber Detayı
19 Ağustos 2019 - Pazartesi 17:34 Bu haber 8035 kez okundu
 
MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI
Malatya İnönü Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı sitesinde yayınladığı ilan ile 41 adet sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu.
- Haberi
MALATYA İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Malatya İnönü Üniversitesi  Devlet Personel Başkanlığı sitesinde yayınladığı ilan ile  41 adet sözleşmeli sağlık personeli alımı yapacağını duyurdu.

 

Fotoğraf açıklaması yok.


ADAYLARDA ARANAN DİĞER KOŞULLAR


1. 657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
4. 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna iliĢkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalıĢmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teĢekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)
5. Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu Ģekilde istihdam edilenler, hizmet sözleĢmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında işlem yürütülmeyecektir.

 

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ VE ZAMANI


Ġlan Tarihi : 19/08/2019
Başvuru Bitiş Tarihi : 02/09/2019
Başvuruda İstenilen Belgeler:
1. Başvuru Dilekçesi
2. Özgeçmiş
3. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş olacaktır)
4. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
6. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
BaĢvurular şahsen yapılacak olup, baĢvuru için istenilen belgelerin, inönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı idari Personel Bürosuna son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:


Yerleştirme sonuçları son başvuru tarihinden itibaren 15 (onbeĢ) gün içerisinde www.inonu.edu.tr adresinde ilan edilecektir.


ilan tebligat mahiyetinde olup, başvurusu kabul edilip kazanan ve kazanamayan adaylar kurum web sitesinde duyurulacaktır.

 

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-MALATYA

 

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: MALATYA, İNÖNÜ, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı