Haber Detayı
15 Ekim 2019 - Salı 10:32 Bu haber 5429 kez okundu
 
EGM 7 BİN POLİS ALIM İLANI YAYINLADI
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın,önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın olmak üzere toplam (7.000) öğrenci alımı yapılacak.
- Haberi
EGM 7 BİN POLİS ALIM İLANI YAYINLADI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından
lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3
puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın,önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın olmak üzere toplam (7.000) öğrenci alımı yapılacak.

 

DUYURU

 

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ÖSYM tarafından
lisans mezunları için yapılan 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3
puan türünden en az (60,00), önlisans mezunları için yapılan 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı
P93 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından 06/06/2015 tarihli ve 29378 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş
Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın,
önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın olmak üzere toplam (7.000) öğrenci alımı yapılacaktır.
Adaylar, 14-25 Ekim 2019 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi
ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir.


Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda
başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır.
Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıda belirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi
Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.


26. DÖNEM POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA
BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR


a) T.C. vatandaşı olmak,
b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul
edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,
(Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden
(60,00), önlisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden
(65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)
ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM
Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az 80’ini almış olmak,
(Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için
2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans
mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan
veya üzerinde puan almış olmak.) (Emniyet Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından
emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)
Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş
dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış
olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),
e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi,
18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,
f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak, 
ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş
olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan
dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma
ile neticelenmemiş olmak,
h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş
yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış
olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği
materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde
nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor
olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş
olmak,
ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye
bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor
olmamak,
j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
m) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik
Kanununa göre silahaltında bulunmamak.


UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ
OLANLARIN, EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.


UYARI: 26. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;
•Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
•Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi
birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz
sayılan,
•Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
•Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
•Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri
ödenmeyecektir.
Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını www.pa.edu.tr internet adresinden
öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat
yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların sınav tarihleri kesinleşip internet
üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen
başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezine gelirken adayların; cep telefonu, ses, görüntü, kayıt
cihazı veya değişik benzeri elektronik eşya bulundurmaları yasaktır.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: EGM, 7, BİN, POLİS, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı