Haber Detayı
27 Kasım 2019 - Çarşamba 10:06 Bu haber 4195 kez okundu
 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖĞRETMEN ALIM İLANI YAYINLADI
Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı bulunan açıktan 60 Öğretmen (PDR) alımı konusunda ilan yayınladı.
Gündem Haberi
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ÖĞRETMEN ALIM  İLANI YAYINLADI

Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı bulunan açıktan 60 Öğretmen (PDR) alımı konusunda ilan yayınladı.

 

I. BAŞVURU ŞARTLARI


1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Üniversitelerin lisans düzeyinde tabloda belirtilen bölümlerinin birisinden mezun olmak,
3. 2018 ve 2019 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı KPSSP121 puan türünden en az 70 (yetmiş)
puan almış olmak.


II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI


1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav başvuru formunu
dolduracaklardır.
2. Başvuru formunu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle
birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 04/12/2019–17/12/2019 tarihleri arasında saat 08.30-
16.30 arası şahsen müracaat edeceklerdir.
 İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta
olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.
3. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler
ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini
gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
4. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/) adresi üzerinden sınav
başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan
adayların başvuru talepleri dikkate alınmayacaktır.
5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.


III. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden
alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)
3. Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına, sabıka ve arşiv
kaydı bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı,
 Belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol
edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.


MÜNHAL KADRONUN
Sınıfı Unvanı Teşkilatı Derecesi Öğrenim Durumu
(Lisans Programı)
Puan
Türü Adedi
Eğitim
Öğretim
Hizmetleri
Sınıfı
Öğretmen
(PDR) Taşra 9
 Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık,
 Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik,
 Psikolojik Danışmanlık ve
Rehberlik Öğretmenliği
KPSSP121 60
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir.
 Adaylar, başvuru ekranındaki ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini
yazacaklardır.


IV. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI


1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.
2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla
aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.
3. Sınav Konuları;
Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek
değerlendirilecektir.
a) Adayın mezun olduğu lisans programına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (70 puan)
b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)
c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti (15 puan)
4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından
Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
sayfasında ayrıca ilan edilecektir.
5. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sonuç öğrenme işlemlerini
https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/ adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
6. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus
cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi
bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge
kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.
7. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav
hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.


V. DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI


1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
2. Başarı sıralaması sözlü sınav puanı esas alınarak yapılacaktır. Sözlü sınav puanların eşit olması
halinde sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet
tarihi önce olana, yaşı büyük olana, KPSS puanı yeni olana öncelik verilecektir.
3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.


VI. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ


1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün
içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim
ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak
Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı,
soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.


VII. ATAMA İŞLEMLERİ


1. Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.


VIII. DİĞER HUSUSLAR


1. Başkanlık sınav ve yerleştirme sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarda
adaydan belge talep edebilecektir. 
2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği veya
beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları
Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve
yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim
ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı
Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı
Sınav Yönetmeliği, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında
Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

 

IX. İLETİŞİM
İlgililere duyurulur

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yazışma Adresi: Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı Üniversiteler
Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA
Telefon: (0312) 295 70 00
Fax: (0312) 2858572
E-mail : persis@diyanet.gov.tr

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: DİYANET, İŞLERİ, BAŞKANLIĞI, ÖĞRETMEN, ALIM, , İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı