Haber Detayı
18 Mart 2019 - Pazartesi 12:13 Bu haber 2816 kez okundu
 
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI
Ankara Üniversitesi toplam 132 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınmasına yönelik personel alım ilanı yayınladı.
- Haberi
ANKARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

  Ankara Üniversitesi  toplam 132 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınmasına yönelik personel alım ilanı yayınladı.

 

PERSONEL ALIM ALANI İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

 

http://kamuilan.dpb.gov.tr/ilan_menu.aspx?2f301ecd-ef2b-4e20-8d54-b4a1c4499f59

 

I- GENEL ŞARTLAR


1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2) 2018 KPSS (B) gurubu sınavına girmiş olmak.
3) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4)Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır. Atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir.
5) Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenler hakkında
işlem yürütülmeyecektir. 


II- BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER VE BAŞVURU YERİ


Başvuruda bulunacaklar bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1)Başvuru Formu (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan başvuru formu
doldurulacaktır.)
2) 1 adet vesikalık fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
3) Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi,
4) Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı) ile
 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi Beşevler/ANKARA
adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Adayların posta yoluyla yaptıkları başvurular kabul
edilmeyecektir.


III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ
DUYURULMASI


-Başvuru tarihini geciktiren, başvuru için istenen belgeleri eksik getiren veya nitelikleri uygun olmayan
adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.
-Adaylar sadece tek bir pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
-Başvuru sonunda KPSS puan sıralaması esas alınarak atanmaya hak kazanan ve yedek kazananların listesi
http://personeldb.ankara.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. KPSS puan sırasına konulmak kaydı ile boş bulunan hemşire pozisyonun 3 katı kadar,
diğer pozisyonlar için 5 katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazanan atanmak üzere başvuru yapmadığı
takdirde, ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır.
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen
belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel
Şubesi Beşevler/ ANKARA adresine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen
belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.


IV-ATAMA İÇİN İSTENEN BELGELER


1) Dilekçe (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan dilekçe örneği doldurulacaktır.)
2) 4 adet vesikalık fotoğraf, (3,5x4,5 ebadında)
3) Nüfus cüzdanı fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
4) Diploma fotokopisi, (aslı ibraz edilecektir.)
5) KPSS (B) grubu sonuç belgesi (internet çıktısı)
6) Mal Bildirim Beyannamesi (Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı sayfasında yayımlanan Mal Bildirim
Beyannamesi doldurulup imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. Zarf üzerinde ad ve soyadı
yazılacaktır.),
7) Beyan Formu (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir).
8) Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)
9) Güvenlik Soruşturması Formu, 3 Nüsha halinde bilgisayar ortamında doldurulacak ve fotoğraf
yapıştırılmış olacaktır. Söz konusu form üzerinde olası yapılabilecek düzeltme işlemi için ilgili formun bir
örneğinin elektronik ortamda (usb, cd, e-mail vs.) hazır bulundurulması faydalı olacaktır.)

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

HABER;ABDULLAH ORTAÇ

Kaynak: Editör:
Etiketler: ANKARA, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı