Haber Detayı
09 Temmuz 2018 - Pazartesi 09:47 Bu haber 1478 kez okundu
 
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI 60 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 60 personel alacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi İnternet adresinden duyurdu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı 60 Sözleşmeli Personel alımına dair tüm detaylar ve personel alınacak bölümler haberimizin detayında....
Kamudan Haberler Haberi
SAVUNMA SANAYİ MÜSTEŞARLIĞI 60 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIYOR

Savunma Sanayii Müsteşarlığı 60 personel alacağını Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi İnternet adresinden duyurdu. Savunma Sanayi Müsteşarlığı 60 Sözleşmeli Personel alımına dair tüm detaylar ve personel alınacak bölümler haberimizin detayında....

 

Savunma Sanayii Müsteşarlığı’ndan:

 

ÖZEL BİLGİ VE İHTİSAS GEREKTİREN KONULARDA
ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE SINAVLA KADRO KARŞILIKSIZ
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR.


A. Genel
3238 sayılı Kanunun 8’inci maddesi ve 2010/285 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
esaslarınca çalıştırılmak üzere sözlü sınav (mülakat) yöntemiyle; 23 (yirmi üç) Proje
Mühendisi, 28 (yirmi sekiz) Proje Asistanı ve 9 (dokuz) Yönetici Asistanı olmak üzere
toplam 60 (altmış) adet kontenjan için aşağıda belirtilen öğrenim bölümlerinden ve
öğrenim bölümleri karşısında belirtilen kontenjan adedi kadar kadro karşılıksız
sözleşmeli personel alınacaktır.

B. Sınav Başvuru Şartları
1. Genel Şartlar:
Sınava başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci
maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları,
Sınava başvuruda bulunacak adayların, yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,
gerekmektedir.
2. Özel Şartlar:
a. Proje Mühendisi Pozisyonu için;
(1) Üniversitelerin Tablo 1’de belirtilen öğrenim bölümlerinden lisans düzeyinde veya bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmaları,
(2) 21-28 Ma yıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme
Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış
olmaları,
(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce
alanında en az 70 (yetmiş) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından
YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
gerekmektedir.
(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul
edilmeyeceklerdir.
b. Proje Asistanı için;
(1) Üniversitelerin Tablo 2’de belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
(2) 21-28 Mayıs 2017 ve 22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının
(KPSS) birinden KPSS P(1) puan türünden en az 65 (altmış beş) puan almış olmaları,
(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce
alanında en az 60 (altmış) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından
YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
gerekmektedir.
(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul
edilmeyeceklerdir.
c. Yönetici Asistanı için;
(1) Üniversitelerin Tablo 3’te belirtilen öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim
kurumlarının ilgili bölümlerinden birinden mezun olmaları,
(2) Tablo 3’te belirtilen öğrenim bölümlerinden başvuracak adaylar için; 21-28 Mayıs 2017 ve
22-29 Temmuz 2018 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) birinden KPSS P(3)
puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmaları,
(3) Son müracaat tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce
alanında en az 50 (elli) puan veya uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından
YDS seviyesine denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir puana sahip olmaları,
gerekmektedir.
(4) Bu pozisyonlar için daha önce iki defa sınava girip de başarısız olanlar sınava kabul
edilmeyeceklerdir.
C. Başvuruda İstenen Belgeler
(1) Adaylar başvurularını; 3 Eylül – 18 Eylül 2018 tarihleri arasında Müsteşarlığın internet
adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz
doldurarak, aşağıda belirtilen belgeleri son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2018, Salı
günü mesai bitimine kadar (saat 18:00) sisteme yükleyeceklerdir.
(2)
a) Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim safahatı (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade
edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları, hobileri gibi bilgileri
içerecek şekilde düzenlenmiş olarak).
b) Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.
c) Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği
ile başvuran adaylar için).
d) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından YDS seviyesine denkliği ÖSYM
tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili belgeyi.
e) Eksik belge, bilgi ve koşulları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacak ve bu adaylar sınava çağrılmayacaktır.
f) Sınava ilişkin tüm belgeler elektronik ortamda alınacaktır.
Ç. Sınav Çağrısı
(1) Başvuran adaylardan, bu ilanda belirtilen Genel ve Özel Şartları taşıyanlar arasından, KPSS
sonuçlarına göre en yüksek puana (Değerlendirme, adayların geçerli olan KPSS puanlarından
yüksek olanı ile yapılır.) sahip olandan başlanarak 5 (beş) katına kadar aday (son sıradaki
adayla aynı puanı alanlar dâhil) sınava katılmaya hak kazanacaktır.
(2) Sınava katılmaya hak kazanan adayların, KPSS puanları, sınavın yapılacağı yer, tarih ve
saatleri Müsteşarlığın (www.ssm.gov.tr) internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.
D. Sınav
Sınav, adayın; alan bilgisi konuları yanı sıra genel kültür, kavrayış ve anlatım yetenekleri ile
davranış gibi yetkinliklerinin ölçüleceği mülakat usulüyle yapılacaktır.
E. Değerlendirme ve Atama
(1) Sınav (Mülakat) değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu
üyelerinin her bir adaya ayrı ayrı verdikleri notların ortalaması, o adayın Sınav notunu
gösterecektir. Sınavda (Mülakat) başarılı olmak için ortalama en az 70 (yetmiş) puan alınması
gerekmektedir.
(2) Adayların başarı puanı; KPSS puanı ve sınav notunun aritmetik ortalamasının alınması
suretiyle belirlenecektir.
(3) Başarı puanı en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmak suretiyle adayların başarı sırası
belirlenecektir.
(4) Bu sınav için geçerli olmak üzere, asıl olarak kazanan aday sayısını geçmeyecek şekilde yedek
adaylar belirlenebilecektir.
(5) Öğrenim bölümlerinin her biri için ayrılan kontenjan adedinin 5 (beş) katı kadar aday
başvurusu olmaması, şartları taşıyan aday bulunmaması veya yapılacak sınav sonucunda
başarılı aday bulunmaması halinde pozisyonlar için belirlenen öğrenim bölümleri arasında
kontenjanlar kaydırılabilecektir.
(6) Asıl ve varsa yedek olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların listesi Müsteşarlığın
internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara bir bildirimde bulunulmayacaktır.
(7) Asıl olarak yerleştirilmeye hak kazanan adayların vize işlemlerinin Maliye Bakanlığı’nca
yapılmasını müteakip göreve başlama tarihleri Müsteşarlık internet sitesinde tebliğ
mahiyetinde ilan edilecektir.
(8) Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar, sınava alınmaz, sınava alınmış olsa
bile bu adayların sınavları geçersiz sayılır. Atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal
edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.
F. Bilgi Alma
(1) Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel Daire Başkanlığı’nın (312) 411
96 85, (312) 411 93 02 ve (312) 411 91 36 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

 

 

SAVUNMA SANAYİ MÜŞTEŞARLIĞI PERSONEL ALIM İLANI İÇİN AŞAĞIDAKİ LİNKİ TIKLAYINIZ

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?4a590a42-321d-4768-b57f-6f12a0a30f3a

 

 

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: SAVUNMA, SANAYİ, MÜSTEŞARLIĞI, 60, SÖZLEŞMELİ, PERSONEL, ALIYOR,
Yorumlar
--orta bloklar sağ bitiş -->
Haber Yazılımı