301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
11 Ekim 2018 - Perşembe 09:44 Bu haber 4587 kez okundu
 
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde giderleri genel bütçeden karşılanmak üzere, Lisans düzeyi için 2018 KPSS(B) grubu, Ön Lisans ve Lise düzeyi için 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle sözleşmeli sağlık personel alınacak.
Kamudan Haberler Haberi
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI YAYINLADI

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinde giderleri genel bütçeden karşılanmak üzere,  Lisans düzeyi için 2018 KPSS(B) grubu, Ön Lisans ve Lise düzeyi için 2016 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle   sözleşmeli sağlık personel alınacak.

 

 


BAŞVURUDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR


1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A-5’inci maddesi; “Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde
belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya
da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkûm olmamak.“
5- Erkekler için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut, akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak, nöbetli ya da gece
çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması,
7-Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılması sonucunda atanmaya engel bir durum bulunmamak,
8-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9-Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) Grubu KPSS P3, Ön Lisans mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu KPSS P93,
Lise mezunları için 2016 KPSS(B) Grubu P94 puanı esas alınacaktır,
10-Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,
11-657 sayılı Devlet Memurları kanunu’nun 4/B maddesinin “ Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
1 yıl geçmedikçe Kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”hükmüne uygun olması.


İSTENEN BELGELER


1- Dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi ya da E-Devlet üzerinden alınan Mezuniyet Belgesi (Diploma ve Geçici
Mezuniyet Belgesinin verilmesi durumunda aslı görülmek kaydıyla fotokopisi Kurumumuzca onaylanarak kabul
edilecektir.)
4- Erkek Adaylar için; Askerlik Durum Belgesi ( terhis belgesi, tecil belgesi, muaf belgesi ) 
5- Kimlik fotokopisi
6- Adli sicil kaydı
7- KPSS sınav sonuç belgesi (çıktılarda ÖSYM doğrulama kodu olması gerekmektedir.)
8- Başvuru tarihi itibari ile resmi ya da özel bir kurumda çalışmakta olanların kurumdaki statüsünü gösterir belge (4/A,
4/B, 4/C, 4/D)


BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ


Adayların başvurularını ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde ( mesai saati bitimine kadar),
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’nın www.tipfakultesi.kku.edu.tr sayfasından temin edilecek “Başvuru
Formu”nu eksiksiz doldurarak istenilen belgeler ile birlikte Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı’na şahsen
yapmaları gerekmektedir. Adayların posta yolu ile yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir
pozisyon için başvuru yapabilecek olup, birden fazla başvuru yapıldığı taktirde her iki başvuruda geçersiz sayılacaktır.
Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ :

 

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı
Yenişehir Mahallesi İbni Sina Caddesi No:4 Kampüs Yahşihan/KIRIKKALE

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI


Başvuru sonucunda atanmaya hak kazananların listesi başvuru süresinin bitimine müteakip 10 gün içerisinde
www.tipfakultesi.kku.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca sözlü yada yazılı
tebligat yapılmayacaktır.
Alınmaya hak kazananlardan müracaat etmemeleri yada aranan şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde
belirlenen yedek listeden en yüksek puandan başlamak üzere sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, 657 sayılı Devlet memurları Kanunu’nun 48/(A)-8’inci maddesine eklenmiş
olan “Güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması yapılmış olmak” hükmü gereğince, güvenlik soruşturması sonucu
hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
NOT: Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile
ilanımızda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, sözleşmeleri
imzalanarak atamaları yapılmış olsa bile atamalarının iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle duyurulur. İlanda bulunmayan
hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANINA ULAŞMAK İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

http://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/yeni_PDF.aspx?6322d70e-7370-45e0-a5b7-4ff096050fd8

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

HABER:ABDULLAH ORTAÇ

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: KIRIKKALE, ÜNİVERSİTESİ, SÖZLEŞMELİ, SAĞLIK, PERSONELİ, ALIM, İLANI, YAYINLADI,
Yorumlar
Haber Yazılımı