301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
11 Haziran 2018 - Pazartesi 12:07 Bu haber 1115 kez okundu
 
İBB 500 MEMUR ALIM İLANI YAYINLANDI
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre , nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Kamudan Haberler Haberi
İBB 500 MEMUR ALIM İLANI YAYINLANDI

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İTFAİYE ERİ ALIM İLANI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

 

 

 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş
bulunan itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar
aşağıdadır.


1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak
adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak.
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.


2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:


a. İlan edilen itfaiye eri kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan
türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,
b. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67
metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
c. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmaları (2/7/1988 ve daha sonraki tarihlerde
doğanlar),
ç. Sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye
teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
d. Sınav açılan kadrolardan öğrenim durumu itibariyle ortaöğretim ve önlisans seviyesinde başvuru
yapan adayların, 18/7/1997 tarihli ve 23053 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 75 inci maddesinde belirtilen (C) sınıfı
sürücü belgesine sahip olması,
e. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.


3. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:


Sınava girmek isteyen adaylar, 11/6/2018 - 25/6/2018 tarihleri arasında http://basvuru.ibb.gov.tr
adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki
belgeleri ekleyecektir.
- Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- Mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- 2016 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
- Sürücü belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)
- Biyometrik fotoğraf (bir tanesi başvuru formuna yapıştırılacak) (2 adet)


4. BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:


Adaylar 11/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında, http://basvuru.ibb.gov.tr adresi üzerinden
elektronik ortamda doldurarak imzaladıkları başvuru formu ve yukarıda sayılan belgeler ile birlikte tabip
gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya
Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No: 46 Fatih
İstanbul adresine 19/6/2018 – 25/6/2018 tarihleri arasında (sadece iş günlerinde) şahsen müracaat ederek
başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
Posta ve mail yolu ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI/İSTANBUL

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: İBB, 500, MEMUR, ALIM, İLANI, YAYINLANDI,
Yorumlar
Haber Yazılımı