301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

Haber Detayı
28 Eylül 2018 - Cuma 10:51 Bu haber 2572 kez okundu
 
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 UZMAN YARDIMCISI ALIYOR
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapacak.
Kamudan Haberler Haberi
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 30 UZMAN YARDIMCISI ALIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan,  “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için iki aşamalı (yazılı ve sözlü) yarışma sınavı yapacak.

 


II. BAŞVURU ŞARTLARI


1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Öğrenim şartı:
a) GRUP-I için en az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
b) GRUP-II için lisans düzeyinde hukuk fakültesi mezunu olmak.
3. GRUP-I için Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci
maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
5. KPSS şartı:
a) GRUP-I için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P3
puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,
b) GRUP-II için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) P4
puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,
6. Daha önce yapılmış Diyanet İşleri Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız
olmamak.

III. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI


1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 03.10.2018 (08:00) – 17.10.2018 (16:30) tarihlerinde
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden e-başvuru formunu
doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il
müftülüğüne mesai saatleri içerisinde (saat 08:30-16:30 arası) şahsen müracaat edeceklerdir.
 Yurtdışında bulunanlardan veya askerlik görevini yürütenlerden sınava müracaat edecek
adaylar adına istenen belgeleri getirmeleri halinde, üçüncü şahıslar müracaat işlemini
yapabileceklerdir.
2. İl müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile
ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini
gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.
3. Başkanlığımız (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav
başvuru formunu doldurmayan veya il müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan
adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ek-1
Sayfa 2 / 3

IV. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER


1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
2. GRUP-I için en az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim ve GRUP-II için lisans
düzeyinde Hukuk Fakültesi mezunu olduğunu gösterir diploma, mezuniyet belgesi veya tasdikli
suretleri (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi),
3. 2017 veya 2018 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
4. Görev yapmaya mani bir özrü bulunmadığına, adlî sicil kaydına bulunmadığına ve erkek
adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyan,
 Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra adaylara iade edilecektir.
 Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim
edilecektir.

V. SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI


1. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.
2. Yazılı Sınav, 17.11.2018 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
3. KPSS sonuçlarına göre yapılan başvurular arasından, en yüksek puana sahip adaydan başlanarak
atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar
dâhil olmak üzere, yazılı sınava çağrılacaktır. Adayın 2017 ve 2018 yıllarındaki her iki
KPSS’den puanı olması halinde yüksek olan puanı dikkate alınacaktır.
4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan
başlanarak, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı
alanlar dâhil olmak üzere, sözlü sınava çağrılacaktır.
5. Sınav Konuları;
A) Yazılı sınav:
1. Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan)
2. Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı, (20 puan)
B) Sözlü sınav:
1. Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (50 puan)
2. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
5. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).
6. Sınava (yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında
(http://www2.diyanet.gov.tr/EgitimHizmetleriGenelMudurlugu/Documents/Personel_Yeterlikle
ri_2014.pdf) yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak
Genel Kültür Yeterlikleri” ile “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Temel ve Özel Yeterlikleri”
esas alınacaktır.
7. Adaylar (yazılı ve sözlü) sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden
birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.
8. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde
ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
9. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sonuç öğrenme işlemlerini
(https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
VI. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI
1. Sınavın yazılı ve sözlü her aşaması 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.
2. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan
almak gerekmektedir.
Ek-1
Sayfa 3 / 3
3. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan
soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
4. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak
hesaplanacaktır.
5. Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek
olana sıralamada öncelik verilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ


1. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde (www.diyanet.gov.tr) ve aynı sitedeki İnsan
Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında duyurulacaktır.
2. Sınav (yazılı-sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden
itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
3. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.
4. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak
Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası,
adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate
alınmayacaktır.

VIII. ATAMA İŞLEMLERİ


Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına
göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.

IX. DİĞER HUSUSLAR


1. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her
aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
2. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle
ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.
3. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel
Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
4. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve
yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve
Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.
5. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633
sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Uzman ve
Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar
İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

X. İLETİŞİM


Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü
Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800
Çankaya ANKARA
e-mail : persis@diyanet.gov.tr
Telefon : (0312) 295 70 00
Fax : (0312) 285 85 72
İlgililere duyurulur.

 

 

ARTUKLU HABER AJANSI-ANKARA

HABER:ABDULLAH ORTAÇ

 

 

Kaynak: (AHA) - Artuklu Haber Ajansı Editör: Abdullah Ortaç
Etiketler: DİYANET, İŞLERİ, BAŞKANLIĞI, 30, UZMAN, YARDIMCISI, ALIYOR,
Yorumlar
Haber Yazılımı